Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Green walls - цветни стени, или вертикални градини. Ползи и приложения

5,703 views

Published on

Презентация на цветни стени, известни също като вертикални градини. Описани са базисните характеристики, както и разнообразните им ползи - от маркетингови, до микроклиматично и интериорно екологично влияние.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Green walls - цветни стени, или вертикални градини. Ползи и приложения

  1. 1. ЦВЕТНИ СТЕНИ И ВЕРТИКАЛНИ ГРАДИНИ Настоящата презентация има за цел да представи цветните стени и да отговори на въпросите за тяхното приложение  Какво представляват цветните стени?  Какви видове технологии се ползват както за средата, така и за носещите конструкции и окачването, монтажа ?  Какви видове растения виреят ?  Каква е ползата от тях - как положително влияят както на имиджа, така и на микроклимата в помещенията ?
  2. 2. Какво представляват вертикалните градини ?  Носеща конструкция, върху която се окачват панели, съдържащи и осигуряващи подходяща среда за корените на растенията, монтират се лайстни на отстояние от няколко см от стените  Панели от разнообразен вид материали, консистенция и текстура, закрепени на кострукцията  Осветление – осветителните тела се монтират най- често или на тавана, или към носещата конструкция  Хидропоника – автоматични напоителни системи, които освен за напояване се ползват и за привнасяне на хранителни вещества в средата под формата на добавен течен тор
  3. 3. Какви видове растения виреят ?  Отговорът на този въпрос е преди всичко в зависимост от това дали стената е външна, повлияна от сезона, или вътрешна и позволяваща да се отглеждат растения целогодишно  Допълнителен фактор е самата среда – какъв тип коренова система може да позволи, както и текстурата на панела – водозадържането и аерирането са от основно значение  Най-просто казано, има варианти само за зелени, листни растения, както и варианти за цъфтящи растения според текстурата, средата и биологичните им разновидности и характеристики
  4. 4. Ползи от вертикалните градини  Преди всичко – естетическа. Вертикалните стени с растения създават невероятно живописен интериор  Присъствието на живи растения в помещения доказано видоизменя средата и микроклимата положително, овлажнява въздуха и го пречиства  Имиджовото им приложение е безотказно – когато в помещениято има зелени и цветни стени не само, че посетителите са впечатлени приятно но и изображения на помещението играят силна положителна роля в маркетинга и брандирането, независимо от мащаба на предприятието. Последният ни проект доведе до 37% увеличение на оборота в първия месец от инсталацията !
  5. 5. Минали и настоящи реализации Прага – външна инсталация
  6. 6. Прага – вътрешна цветна стена с хидропоника и осветление
  7. 7. Бизнес парк в Бърно, Чехия
  8. 8. София, България, пилотен проект :)

×