Ud3

331 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ud3

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 2<br />NA1: El Dret del Treball<br />
 2. 2. Abans de l’aparició del DT<br />Explotació infantil<br />Llargues Jornades Laborals<br />Treball Precari<br />Salari insuficient<br />Reacció: Aparició del Moviment Obrer (Protestes, Vagues, Sindicats)<br />La Reivindicació de les 8 hores diàries: Chicago, 1 de maig de 1886 (Dia Internacional dels Treballadors)<br />
 3. 3. Elements del Dret del Treball<br />
 4. 4. Concepte de Dret del Treball<br />Característiques:<br />Voluntarietat<br />Per compte d’altri<br />Dependència<br />Retribució<br />
 5. 5. LES FONTS DEL DRET DEL TREBALL (I)<br />Fonts Internes<br />Constitució, Lleis i Reglaments<br />La Jurisprudència<br />Els Convenis Col·lectius<br />Els Contractes de Treball<br />Els Principis Generals del Dret<br />El costum<br />
 6. 6. La Constitució<br />És la norma més important.<br />Regula l’organització política de l’Estat.<br />Crea les Comunitats Autònomes.<br />Reconeix els Drets Fonamentals de les persones, treballadores o no.<br />Té normes laborals que són Drets Fonamentals i altres que no. <br />Les normes que té necessiten ser desenvolupades per Lleis.<br />
 7. 7. Estat Social i Democràtic<br />Tres poders:<br />Executiu (Govern)<br />Legislatiu (Congrés i Senat)<br />Judicial (Jutges i Tribunals)<br />Sufragi Universal<br />Llibertat d’Expressió, Reunió i Associació<br />Drets Socials (relacionats amb el DT)<br />Sindicats i Partits Polítics: democràtics<br />
 8. 8. Articles de la CE relacionats amb el Dret del Treball (I): Drets Fonamentals<br />Dret a Sindicar-se i a crear Sindicats (art 28.1).<br />Dret a Vaga ( art 28.2).<br />Dret a la negociació col·lectiva laboral (art 37).<br />
 9. 9. Articles de la CE relacionats amb el Dret del Treball (II): Principis rectors de la política social i econòmica i Títol VII (Economia i Hisenda)<br />Política orientada a la plena ocupació (art 40.1).<br />Formació Professional, Seguretat i Higiene en el Treball, descans necessari: vacances, etc (art 40.2).<br />Garantia d’assistència i prestacions mitjançant la Seguretat Social (art. 41).<br />Participació dels treballadors en l’empresa (art 129)<br />
 10. 10. LES LLEIS<br />Lleis ordinàries: necessiten majoria simple en el Congrés dels Diputats. Exemples: ET, LPL, LGSS.<br />Lleis orgàniques: necessiten la meitat més u dels vots dels diputats (176 vots). Ex: la LOLS.<br />Normes del Govern amb rang de Llei (Texts refosos i Reials Decrets-LLeis)<br />Es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat<br />
 11. 11. Altres normes estatals<br />DICTADES PEL GOVERN<br />Reials Decrets<br />Resolucions<br />Ordres<br />
 12. 12. NORMES AUTONÒMIQUES<br />Lleis: Són aprovades pels parlaments Autonòmics (El Parlament de Catalunya).<br />Decrets, Ordres, Resolucions: dictades pel Govern Autonòmic (la Generalitat).<br />Regulen les competències que té la Comunitat Autònoma (sanitat, educació), segons l’Estatut D’Autonomia.<br />Es publiquen en el DOGC.<br />Les CA no tenen competències legislatives en matèria laboral.<br />Les CA tenen competències d’Execució (ex: SOC).<br />
 13. 13. LEGISLACIÓ LABORAL ESPANYOLA<br />Estatut dels Treballadors (ET)<br />Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS)<br />Llei de Prevenció de riscos Laborals (LPRL)<br />Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS)<br />Llei General de la Seguretat Social (LGSS)<br />Llei de Procediment Laboral (LPL) <br />
 14. 14. FONTS DEL DRET DEL TREBALL (II)<br />Fonts externes<br />Els Reglaments i Directives de la Unió Europea<br />Els Convenis i Recomanacions de l’OIT<br />Els Tractats o Convenis Internacionals<br />La Jurisprudència Internacional <br />
 15. 15. LA UNIÓ EUROPEA (UE)<br />És un organisme internacional format per 27 països.<br />Les seves institucions més importants són:<br />El parlament europeu.<br />La Comissió Europea.<br />El Consell de ministres.<br />El Tribunal de Justícia de la UE.<br />
 16. 16. NORMES DE LA UE<br />Reglaments: Són normes d’aplicació directa en tots els Estats membres. <br />Directives: marquen objectius que els Estats han d’acomplir (ex: la LPRL és la transposició de la Directiva 89/391).<br />Decisions: Regulen cassos particulars.<br />Recomanacions i Dictàmens: sols tenen valor orientatiu.<br />
 17. 17. L’OIT<br />És una Organització Internacional de l’ONU.<br />Promou la millora de les condicions laborals arreu del món.<br />Assessora als països que ho sol·liciten.<br />
 18. 18. NORMES OIT<br />Convenis<br />Recomanacions<br />Resolucions<br />
 19. 19. TRACTATS INTERNACIONALS<br />Declaració Universal dels Drets Humans (1948)<br />Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966)<br />Pacte Internacionals de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966)<br />
 20. 20. JURISPRUDÈNCIA INTERNACIONAL<br />El Tribunal de Justícia de la UE (“Llei Bossman”)<br />El Tribunal Europeu de Drets Humans<br />
 21. 21. PRINCIPIS PER A L’APLICACIÓ DE LES NORMES LABORALS<br />Norma mínima<br />Norma més favorable<br />Irrenunciabilitat de drets<br />Condició més beneficiosa<br />In dubio pro operario<br />
 22. 22. La Jurisdicció Social <br />Existeixen quatre ordres jurisdiccionals<br />Civil i Mercantil (herències, matrimoni, relacions econòmiques entre empresaris...)<br />Penal (delictes: robatoris, homicidis...; també existeixen delictes contra els treballadors)<br />Contenciós-Administratiu (recurs d’una multa de tràfic...)<br />SOCIAL: Treballadors per la seua condició (ex: un treballador que hereta ho fa com a persona, no com a treballador  J. Civil)<br />
 23. 23. ELS ÓRGANS JUDICIALS LABORALS<br />El Tribunal Suprem<br />Audiència Nacional<br />Els TSJ de les ComunitatsAutònomes<br />JutjatsSocials<br />
 24. 24. LA JURISPRUDÈNCIA<br />Són les sentències i autos dictats pels Tribunals.<br />Tots estan obligats al seu acompliment, fins i tot el Govern.<br />Els jutges i magistrats són independents ( no pertanyen a cap partit polític, ni sindicat).<br />
 25. 25. QUI “MANA” MÉS?<br />Tribunal Constitucional<br />Coneix del recurs d’inconstitucionalitat conta lleis i disposicions amb força de llei.<br />Coneix del recurs d’empara.<br />Coneix dels conflictes de competència entre l’Estat i les CA.<br />Tribunal Suprem<br />En l’ordre social, coneix de recursos de cassació, revisió, suplicació i unificació de doctrina.<br />Jutges, Diputats i Senadors, i el President del Govern, entre altres, sols poden ser jutjats pel TS.<br />

×