Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Service Bus om de beste zorg
apps te koppelen

In Computable pleit onze senior developer Bavo
Janss van Senet voor een sof...
Schema Service Bus

Blijf eigenaar van EPD data
Als zorginstelling kun je vergeten dat je eigenaar bent van de
data. Data ...
Verschillende scenario’s zijn mogelijk om data voor zorg apps
beschikbaar te maken. Lees ons opinie artikel op Computable
...
Voordelen Service Bus
 de service bus maakt data in uw zorg omgeving real-time
beschikbaar voor apps
 duidelijke scheidi...
Senet | De applicatiebouwers
Vragen over Service Bus en/of webapplicaties? Neem contact op
met softwareontwikkelaars van S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Service bus als koppeling epd met zorg apps voor ontsluiten electronisch patiëntendossier

486 views

Published on

Voordelen en nadelen van het electronisch patiëntendossier (EPD) koppelen aan zorg apps via een Service Bus.

Uitgewerkt standpunt softwareontwikkelaar Bavo Janss:

"Stel het EPD open voor de beste zorg apps in de markt. Een Service Bus maakt koppeling mogelijk tussen het electronisch patiëntendossier (EPD) en de beste zorg apps die voorhanden zijn.

Een strategisch voordeel, nu en in de toekomst.

De Service Bus maakt mobiel gebruik van real-time data mogelijk. Zorginstellingen kunnen veilige koppelingen maken met zorg apps, waarbij ze bijvoorbeeld alleen locatie- en afspraakgegevens vanuit het EPD ontsluiten.

Toch ben je als zorginstelling gewoon eigenaar van je data en kun je die beschikbaar maken voor mobiel gebruik.

Doe als ICT manager je huiswerk voordat je applicatieontwikkelaars aan het werk zet.

Trefwoorden:
Zorg,zorgsector,ICT,innovatie,in de zorg,patiënten,patiënteninformatiesysteem,zorg apps, zorg op afstand,beveiliging persoonsgegevens,privacy,patiënt veiligheid,patiëntenzorg,care,cure,mobiele applicaties,webapplicaties

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Service bus als koppeling epd met zorg apps voor ontsluiten electronisch patiëntendossier

  1. 1. Service Bus om de beste zorg apps te koppelen In Computable pleit onze senior developer Bavo Janss van Senet voor een software tussenlaag om EPD software heen, ‘Service Bus’ genaamd. Zorginstellingen kunnen zo de beste zorg apps in de markt koppelen aan hun EPD, bijvoorbeeld om locatie en afspraakgegevens te ontsluiten. 1
  2. 2. Schema Service Bus Blijf eigenaar van EPD data Als zorginstelling kun je vergeten dat je eigenaar bent van de data. Data die je beschikbaar kunt stellen aan de applicatiebouwers van de beste zorg apps. Een service bus biedt de software laag om veilig en flexibel data te kunnen delen; bij zorg op afstand bijvoorbeeld. 2
  3. 3. Verschillende scenario’s zijn mogelijk om data voor zorg apps beschikbaar te maken. Lees ons opinie artikel op Computable over koppeling van EPD voor mobiel gebruik. Zie: http://www.computable.nl/artikel/opinie/developmen t/4981219/1277180/zorgapps-en-epd-zijn-niet-tekoppelen.html Service bus als interface Wanneer je applicaties gaat integreren voor patiëntengebruik is een tussenlaag van groot belang. Dit geeft zowel flexibele voordelen als veiligheid van persoonlijke en medische gegevens. Voordat je applicatieontwikkelaars aan het werk zet, zou je een strategische keuze kunnen maken over hoe je de beste zorg apps veilig kunt koppelen aan EPD software. Service bus tegen vendor lock-in De reacties op het opinieartikel van Senet spreken over vender lock-in. EPD-leveranciers zouden de relatie met de klanten willen beschermen en geen externe applicatiebouwers willen toelaten, wat betekent dat succesvolle zorg apps in de markt geen kans krijgen. De kans die blijft liggen is om integratie van de beste zorg apps als concurrentiemiddel te zien. 3
  4. 4. Voordelen Service Bus  de service bus maakt data in uw zorg omgeving real-time beschikbaar voor apps  duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden voor EPD en koppeling van apps Nadelen Service Bus  service bus moet meegroeien met wijzigingen in het EPD systeem  keten verantwoordelijkheid over verschillende software lagen en koppelingen Service Bus vereisten  Een service bus moet zowel via pull en push kunnen werken.  Een service bus moet aansluiten op de authenticatie methoden van achterliggende systeem  Een service bus moet voorspelbaar reageren, juist ook als er iets misgaat Service Bus scenario’s Kortom, wanneer je applicaties gaat maken voor patiëntengebruik is een service bus te overwegen. Dit zorgt voor zowel flexibele mogelijkheden als veiligheid van persoonlijkeen medische gegevens. Een oriëntatie op Service Bus scenario’s is zeker interessant. 4
  5. 5. Senet | De applicatiebouwers Vragen over Service Bus en/of webapplicaties? Neem contact op met softwareontwikkelaars van Senet de Applicatiebouwers http//:www.senet.nl Lees een klantcasus: EPD ontwikkeling voor Instituut Verbeeten: Deze klantcasus beschrijft het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) als een op maat ontwikkelde applicatie die vanuit de zorgvisie van een zorginstelling is opgezet. Senet heeft softwareontwikkelaars geleverd, die samen met Centric aan het maatwerk zorg EPD hebben gewerkt. Het zorg EPD, dat de naam Ccure draagt, staat zeer positief beschreven op Computable.nl als voorbeeld van een EPD op maat. Link naar computable en Senet artikel:  http://www.computable.nl/artikel/praktijk/detachering/4870464/ 3484209/instituut-verbeeten-ontwikkelt-maatwerk-epd.html  http://www.senet.nl/zorg-EPD-software-Ccure.html 5

×