Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Commissie berekenen naast ERP software applicatie senet

189 views

Published on

Senet heeft de webapplicatie in 2013 op projectbasis ontwikkeld op basis van .NET technologie. De maatwerk applicatie biedt op oplossing voor de eerder geschetste problemen:

- De applicatie maakt een koppeling met het ERP-systeem, zodat bestaande klantgegevens altijd beschikbaar zijn.
- De salesmanager beschikt over juiste en heldere overzichten om het relatiebeheer met de installateurs goed te kunnen vervullen
- De webapplicatie werkt gemakkelijk; inloggen kan via een browser en de applicatie wordt gebruikt als een website die gebruiksvriendelijk is.
- De applicatie werkt onafhankelijk van de huidige ERP-systemen, dit geeft stabiliteit en flexibiliteit naar de toekomst toe.
- De applicatie is geschikt voor uitbreiden naar andere vestigingen en landen.
- De softwareontwikkeling is eenmalig en er zijn geen licentiekosten.

De opdrachtgever is een internationaal beveiligingsbedrijf met vestigingen in vele landen en op meerdere continenten. In Nederland zijn dagelijks duizenden beveiligers actief die waken over veiligheid en eigendommen. Ook op basis van hoogwaardige techniek, zoals video-surveillance en alarmeringssystemen voor bedrijven, overheid en particulieren.

Andere resultaten via applicatieontwikkeling:
Zie: http://bit.ly/ICTresultaat

Vragen aan softwareontwikkelaars van Senet:
Zie: http://www.senet.nl

Senet heeft een zelfstandige applicatie gebouwd die verschillende commissie berekeningen kan uitvoeren. De ontwikkelde software maakt daarbij een koppeling met het ERP-systeem. De webapplicatie voor commissie berekenen, is geschikt voor meerdere vestigingen en landen. De ERP-software waarmee gewerkt wordt, is niet van belang omdat de commissietool aan meerdere ERP-systemen te koppelen is. Onze klant heeft een stabiele oplossing gevonden voor het berekenen van commissie per contractvorm.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Commissie berekenen naast ERP software applicatie senet

  1. 1. Commissie berekenen in alle eenvoud Webapplicatie voor commissie berekenen Softwareontwikkeling in de beveilingssector 1
  2. 2. Commissie berekenen naast ERP Softwareproblemen commissie calculatie       2
  3. 3. Visie ICT-manager Voordelen commissie applicatie       3
  4. 4. Pro-forma berekenen van commissies   Gefaseerde bouw per software module 4
  5. 5. OVER SENET | DE APPLICATIEBOUWERS ✉ | ✆ 040-2930395 | Applicatiebouw als antwoord     5
  6. 6. ë PHP, .NET, ASP.NET, Javascript, CSS3 en HTML5      6
  7. 7. Klanten van Senet 7
  8. 8. Antwoord op uw vragen over softwareontwikkeling ✆ ✉ 8

×