Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
12 april 2012
Wat is Senergy Consult?• Synergie “Situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of...
Senergy Consult – drie pijlersenergiebesparing       binnenmilieu        duurzaamheid            ...
Senergy Consult - adviestraject Intakegesprek                                 Rapport  ...
Senergy Consult - diensten Klimaatklachten                        Ultrasoon            ...
Wat is duurzaamheid?“Duurzaamheid is de toestand die aansluit bij de behoeften van het heden,zonder dat daarmee de behoeft...
Cradle To Cradle (C2C)     Biologische kringloop        Technische kringloop                  ...
Duurzaamheid volgens BREEAM   1.      2.      3. MANAGEMENT  GEZONDHEID   ENERGIE   4.     5.   ...
Verduurzaming voor beleggers (1) 1.     Betalingsbereidheid en interesse     •   86% van de gebruikers wil duu...
Verduurzaming voor beleggers (2)                            -Hoger comfort          ...
Verduurzaming voor gebruikers Gebruikers willen:                                    D...
Duurzame energie - opwekking                      Energieproductie in Nederland           ...
Duurzame energie – CO2-emissie                      CO2-emissie in 2008               ...
Energielabel; wat is dat?“Het energielabel is een aanduiding voor de prestatie van het gebouw metbetrekking tot het energi...
Energielabel vs energiegebruik                           “Je verwacht met een A-label het energ...
Energielabel vs marktwaarde •   Logaritmisch (    ), maar                       Energielabel (l...
Energielabel vs huurindex           ontwerp                                   ...
Energiekosten: stijging                                    Producentenprijs energie  ...
Energiekosten: verbruik    Gasverbruik [m3/m2/jaar]           Elektriciteitsverbruik [kWh/m2/jaar]90     ...
Energiekosten: verbruik kantoor                                          9%   ...
Binnenmilieu Thermisch binnenklimaat      Luchtkwaliteit -  Behaaglijkheid (temperatuur)  -  Ventilatie (luchtver...
Binnenmilieu - Wat is DB&O?         “Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O) heeft als doelstelling         te...
Energie besparen: werkwijze           • Door bewustwording kan iedereen bijdragen 1. Bewust worden  • Licht ui...
Energie besparen: Trias Energetica 1. Beperk de vraag              2. Gebruik                ...
november 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedrijfspresentatie Senergy Consult

766 views

Published on

Senergy Consult is een adviesbureau voor duurzaamheid en energiebesparing van gebouwen.

Wij maken pragmatische, op maat gesneden adviezen voor gebouweigenaren en -gebruikers en andere vastgoedprofessionals, zoals ontwikkelaars, bouwmanagementbureaus, architecten en adviseurs. Hierbij richten wij ons specifiek op het MKB en kleine utiliteitgebouwen. In onze adviestrajecten staan de wensen van onze opdrachtgevers altijd centraal. Onafhankelijk, realistisch en duurzaam.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedrijfspresentatie Senergy Consult

 1. 1. 12 april 2012
 2. 2. Wat is Senergy Consult?• Synergie “Situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken”• Energie “Eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen leveren (natuurkundig)”• Senergy Consult “Onafhankelijk adviesbureau dat zich inzet om door betere samenwerking tussen mens en gebouw en tussen de gebouwelementen onderling het energieverbruik van het gebouw te verbeteren en het gebouw te verduurzamen” 2
 3. 3. Senergy Consult – drie pijlersenergiebesparing binnenmilieu duurzaamheid 3
 4. 4. Senergy Consult - adviestraject Intakegesprek Rapport Gebouwscan gebouwscan Advies Advies- rapport Energie Binnenmilieu Duurzaamheid Implementatie Aanbesteding Uitgevoerde Uitvoering maatregelen Oplevering en nazorg Maandelijkse Monitoring rapportage 4
 5. 5. Senergy Consult - diensten Klimaatklachten Ultrasoon Gebouwscan Thermografie Energielabel Advies Energie Binnenmilieu Duurzaamheid BREEAM-NL BBG ImplementatieEPC-berekening Aanbesteding Subsidies Uitvoering Installatieadvies Oplevering en DB&O nazorg DMOP Monitoring Inkoopadvies 5
 6. 6. Wat is duurzaamheid?“Duurzaamheid is de toestand die aansluit bij de behoeften van het heden,zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier alsin andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht” 1. People Leefbaar Rechtvaardig Duurzaamheid 2. Planet 3. Profit Levensvatbaar 6
 7. 7. Cradle To Cradle (C2C) Biologische kringloop Technische kringloop Afval PlantenAfval Consument Productie Afbrekende Product organismen Afval = voedingstof Afval = grondstof 7
 8. 8. Duurzaamheid volgens BREEAM 1. 2. 3. MANAGEMENT GEZONDHEID ENERGIE 4. 5. 6. TRANSPORT WATER MATERIALEN 7. 8. 9. AFVAL LANDGEBRUIK VERVUILING & ECOLOGIE 8
 9. 9. Verduurzaming voor beleggers (1) 1. Betalingsbereidheid en interesse • 86% van de gebruikers wil duurzaam(er) huisvesten • Een meerderheid geeft aan er meer voor te willen betalen 2. Huurpremie • Effectieve huuropbrengsten van duurzaam vastgoed zijn 5-6% hoger • Locatie is en blijft hierin een belangrijke (tegenwerkende) component 3. Risicobeperking • Preventie tegen risico’s (toekomstige wetgeving, een slecht imago of eisen huurders (RGD, C-label)) • Minder risico’s → stabieler rendement → lager risicopremie → lagere financieringskosten 4. Minder leegstand, meer zekerheid • Duurzaam vastgoed kent minder leegstand • Bij stijging aanbod duurzaam vastgoed, minder leegstandsrisico en hoger rendement 5. Transactieprijzen / marktwaarde • Transactieprijzen van duurzaam vastgoed zijn significant hoger (10-30%) 6. Langer courant • Verduurzaamd vastgoed voldoet langer aan strenger wordende wetgeving • Betere concurrentiepositie met toekomstige nieuwbouw 7. Maatschappelijk Verantwoord Investeren • Vergelijkbaar met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) • Verduurzaming van vastgoed maakt de portefeuilles waartoe het behoort aantrekkelijker 8. Subsidies / fiscaal • Bijvoorbeeld de Regeling Groenprojecten 2010 of de Energie Investerings Aftrek (EIA)Bron: “Verbetering door verduurzaming – Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren”,DTZ Zadelhoff, januari 2011 9
 10. 10. Verduurzaming voor beleggers (2) -Hoger comfort -Lagere kosten -Beter imago Vraag neemt Verduurzaming toe -Huurprijs stijgt Extra Conceptueel model -Lager investering voor verduurzaming leegstandsrisico -Huurwaarde stijgt Marktwaarde Financiering stijgt Loan-To-Value* biedt extra investeringsruimte * Loan-To-Value (LTV) is de verhouding tussen de hoofdlening en de waarde van het onderpand.Bron: “Verbetering door verduurzaming – Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren”,DTZ Zadelhoff, januari 2011 10
 11. 11. Verduurzaming voor gebruikers Gebruikers willen: De servicekosten bedragen • Flexibiliteit (gebruiksgemak) gemiddeld 22% van de totale • Efficiënt ruimtegebruik (gebruiksgemak) huisvestingskosten (ruim € • Energiezuinigheid (imago, kosten) 37 per m2 v.v.o.). • Comfort (productiviteit) • Architectuur (imago) De gemiddelde stijging • Prijs (kosten) van servicekosten bedraagt jaarlijks 4%. Verduurzaming heeft betrekking op 68% van de servicekosten en dus 15% van de totale huisvestingskosten.Bron: “Verbetering door verduurzaming – Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren”,DTZ Zadelhoff, januari 2011 11
 12. 12. Duurzame energie - opwekking Energieproductie in Nederland Hernieuwbare energie (2010) 700 0% Totale productie [1.000 TJ] 600 500 32% 2% 5% 400 7% 67% 300 1% 200 86% 100 Zonne-energie Verdeling in 2010 Windenergie 0 Waterkracht Biomassa Fossiele brandstoffen Hernieuwbare energie * Voorlopige cijfers ** Expansieturbines, stoom, Kernenergie voedingwater en het niet-biogene Overige energiedragers** deel van afvalverbrandingBron: CBS StatLine, Centraal Bureau voor de Statistiek, november 2011 12
 13. 13. Duurzame energie – CO2-emissie CO2-emissie in 2008 10% 0% 6% 23% Transport Land- en tuinbouw Industrie 5% Energiebedrijven Bouwnijverheid Diensten en overheid 38% 18% HuishoudensBron: monitweb.energie.nl (oktober 2011) 13
 14. 14. Energielabel; wat is dat?“Het energielabel is een aanduiding voor de prestatie van het gebouw metbetrekking tot het energieverbruik.” Inzicht zuinigheid Verplichtsinds 2008 Sancties per 2013 BRL 9500 10 jaar geldig Basis voor EPA-advies 14
 15. 15. Energielabel vs energiegebruik “Je verwacht met een A-label het energieverbruik van een A- label, maar dat klopt niet altijd. Dat heeft te maken met de installaties die niet goed zijn ontworpen, niet goed zijn afgesteld, niet goed worden beheerd of niet goed worden gebruikt.” werkelijk energieverbruik energielabelBron: Cofely Energy Solutions, 2011 15
 16. 16. Energielabel vs marktwaarde • Logaritmisch ( ), maar Energielabel (labelkleur) vooral invers verband ( ) is sterker dan lineair verband ( ). Dat betekent dat de marktwaarde per m2 v.v.o. relatief sterker stijgt als de Energie-Index daalt. • Er is een sterk Marktwaarde [€ / m2 v.v.o.] waardeverschil tussen panden met een energielabel D en C. • Een deel van de huurders heeft geen interesse meer in kantoren met een D-label of lager. • Binnen de Randstad heeft de Energie-Index meer effect op de marktwaarde. Energie-Index (labelkleur)Bron: “Verbetering door verduurzaming – Het effect van verduurzaming op de marktwaarde vanbestaande kantoren”, DTZ Zadelhoff, januari 2011 16
 17. 17. Energielabel vs huurindex ontwerp ‘Groene’ gebruik kantoorgebouwen ontwerp (labels A, B en C) Huurindex [%] ‘Niet-groene’ beheer kantoorgebouwen (labels D, E, F en G) “Niet-energiezuinige kantoorgebouwen hebben vanaf 2009 te kampen met een relatief sterke huurdaling, terwijl energiezuinige gebouwen juist positieve huurontwikkelingen laten zien.”Bron: “De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid – een analyse van de Nederlandse kantorenmarkt”, Nils Kok(Universiteit Maastricht) en Maarten Jennen (Erasmus Universiteit) in opdracht van Agentschap NL en DTZ Zadelhoff, 2011 17
 18. 18. Energiekosten: stijging Producentenprijs energie 200 AardgasPrijsindexcijfer* [2005=100] 150 Elektriciteit 100 50 * Prijs t.o.v. prijspijl 2005 0 2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 60 Gemiddelde 40 prijsstijging elektriciteit =Jaarmutatie [%] 20 3,8% 0 Gemiddelde -20 prijsstijging aardgas = -40 Gemiddelde inflatie = 2,1% 7,5%Bron: CBS StatLine, december 2011 18
 19. 19. Energiekosten: verbruik Gasverbruik [m3/m2/jaar] Elektriciteitsverbruik [kWh/m2/jaar]90 60080 5007060 40050 3004030 20020 10010 0 0Bron: Cijfers en tabellen 2007, SenterNovem 19
 20. 20. Energiekosten: verbruik kantoor 9% verwarming 19% 40% overig* koeling 1% 3% 22% 6% ICT verlichting * horeca, transport, pompen, etc. tapwater ventilatieBron: Energieverbruik kantoren, databank SenterNovem, 2008 20
 21. 21. Binnenmilieu Thermisch binnenklimaat Luchtkwaliteit - Behaaglijkheid (temperatuur) - Ventilatie (luchtverversing) - Tocht - Bio-effluenten (CO2) - Temperatuur-gradiënt - Emissies - Koude- en warme vloeren - Verbrandingsproducten - Koude- en warmte straling - Relatieve vochtigheid Licht & uitzicht Geluid - Visueel comfort algemeen - Geluidniveau algemeen - Verlichting - Geluid van buiten - Daglicht - Geluidisolatie - Uitzicht - Installatiegeluid - Akoestisch comfort (nagalmtijd) 21
 22. 22. Binnenmilieu - Wat is DB&O? “Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O) heeft als doelstelling tevreden gebruikers in gebouwen en streeft naar een optimale energie-efficiëntie van gebouwen, installaties en de processen die daarin plaatsvinden” Beleving in relatie tot verwachting Perceptie (gebruik) Technische conditie ≠ technisch functioneren Duurzaam, vriendelijk, comfor- tabel Beheer gebouw TechniekBewaken van (gebouw) (installatie) prestaties DB&O = Synergie 22
 23. 23. Energie besparen: werkwijze • Door bewustwording kan iedereen bijdragen 1. Bewust worden • Licht uitschakelen, apparatuur niet stand-by, etc. • Processen en mogelijke problemen in kaart brengen 2. Inventariseren • Ambities definiëren • Meten/opnemen gebouw en techniek (nulpunt) 3. Meten • Energierekeningen afgelopen 3 jaar • Data verwerken in geattesteerde software 4. Berekenen • Theoretisch energieverbruik (energielabel) • Berekende waarden vergelijken met werkelijke 5. Analyseren • Opsomming mogelijke verbeteringen • Verbeteringen doorvoeren / implementeren 6. Realiseren • Mogelijke problemen oplossen • Meten of het beoogde resultaat is gerealiseerd 7. Bewaken • Continuïteit bewaken 23
 24. 24. Energie besparen: Trias Energetica 1. Beperk de vraag 2. Gebruik duurzame energie Resterend gebruik fossiele brandstoffen 3. Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen 24
 25. 25. november 2011

×