Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ARM CoreSight - sprawdź, co tak naprawdę robi Twój SoC.

381 views

Published on

Prezentacja barcampu firmy Semihalf.
Opowiadamy jak działa system ARM CoreSight. Przedstawiamy jego komponenty oraz zasady współdziałania i konfigurowania. Pokazujemy sposób integracji systemu CoreSight z Linuxowym narzędziem Perf oraz przykłady jego użycia podczas profilowania kodu.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ARM CoreSight - sprawdź, co tak naprawdę robi Twój SoC.

 1. 1. ARM CoreSight Wsparcie dla sprzętowego profilowania i debugowania Semihalf Radosław Biernacki rad@semihalf.com Tomasz Nowicki tn@semihalf.com
 2. 2. Dlaczego potrzebujemy wsparcia w SOC?
 3. 3. Plan prezentacji ● Dlaczego potrzebujemy wsparcia w SOC? ● Czym jest PMU ● Perf ○ profilowanie statystyczne ○ profilowanie dynamiczne (eventy) ● Coresight
 4. 4. PMU - Performance Monitor Unit 1. Proste zliczanie “zdarzeń” 2. Wewnętrzna szyna “event interface” z kodowaniem per bit per clk a. Branch b. Cache miss c. etc ... 3. Kilka (3 do 6) liczników a. każdy z nich może liczyć tylko 1 event b. read/write/reset c. overflow IRQ 4. Rejestry dostępne przez a. root/user b. MRS/MSR/MMIO c. JTAG Core CPU & other components PMU Event counter Cycle counter PMU control registers nPMUIRQ CLKIN Interrupt and overflow registers Eventtype Event counter Event counter
 5. 5. PMU - Rejestry ARM® Cortex® -A72 MPCore Processor Technical Reference manual strona 399
 6. 6. PMU - Zdarzenia ARM® Cortex® -A72 MPCore Processor Technical Reference manual strona 428
 7. 7. Linux Perf 1. Perf - cała rodzina narzędzi zebrana w postaci jednego programu a. HW events b. SW events i. static tracepoints ii. dynamic probes c. wrapper for ftrace and eBPF d. and more 2. W kontekście PMU omówimy wyłącznie pracę w trybie a. statystycznym - całościowe statystyki b. eventowym - okresowe przerywanie programu i rejestrowanie stanu CPU
 8. 8. perf stat vs perf record root@rad-desktop:/home/rad# perf list branch-instructions OR branches [Hardware event] branch-misses [Hardware event] cache-misses [Hardware event] cache-references [Hardware event] cpu-cycles OR cycles [Hardware event] [...] alignment-faults [Software event] bpf-output [Software event] context-switches OR cs [Software event] cpu-clock [Software event] cpu-migrations OR migrations [Software event] dummy [Software event] emulation-faults [Software event] major-faults [Software event] minor-faults [Software event] page-faults OR faults [Software event] task-clock [Software event] [...] L1-dcache-load-misses [Hardware cache event] L1-dcache-loads [Hardware cache event] L1-dcache-prefetch-misses [Hardware cache event] LLC-load-misses [Hardware cache event] LLC-loads [Hardware cache event] LLC-stores [Hardware cache event] Czas uruchomienia programu Start Stop “Free-run profiling” - perf stat Czas uruchomienia programu Start Stop “Sampling based profiling” - perf record IRQ raz na N zdarzeń to nie musi być przerwanie od clock!!
 9. 9. Interfejs Samples Samples User space Kernel sys_perf_event_open() fcntl()/read() mmap() Kernel Perf Subsystem Samples SW event HW event IRQ ID PID PC PC BT ... perf stat -e ‘cycles’ ls perf.data perf record -e ‘cycles’ ls event value ring buffer / page update skomplikowane proste
 10. 10. PMU - niedokładności 1. Zaprojektowany aby zliczać ile razy coś się wydarzyło, nie zaś w dokładnie którym miejscu programu. 2. PMU potrafi generować IRQ przy przepełnieniu licznika, np w celu wykonywania “samplowania stanu CPU raz na N zdarzeń” 3. Przerwania przechwytywane są przez kernel armv8pmu_handle_irq() -> perf_event_overflow() -> event->overflow_handler(event, data, regs) -> ? np eBPF handler 4. Przyjęcie przerwania HW jest opóźnione 5. Przez efekty superskalarne PC zazwyczaj nie wskazuje na instrukcje wywołującą event (reservation stations, reorder buffer) 6. Throttling IRQ -> perf_adjust_period() opcje -c & -F (standardowo 1000Hz lub 1000sampl/s) s t a l l dependencyjbe ... mov or ret? Cycle cmp ... cache miss xor %eax, %eax cmp %rdi, array_size(%rip) jbe .L1 mov array(%rdi), %eax .L1: ret xor ... stall event PC w IRQ
 11. 11. Demo https://github.com/rosly/pmutest.git
 12. 12. PMU - podsumowanie Zaprojektowany aby zliczać ile razy coś się wydarzyło a nie zaś w dokładnie którym miejscu programu. 1. Tylko niewielka (3 do 6) liczba liczników w sprzęcie 2. Kernel musi zarządzać PMU przy zmianach kontekstu (np śledzenie różnych aplikacji, śledzenie kernela, śledzenie VM lub jej części w userspace) 3. Przez efekty superskalarne przerwania przepełnienia są zazwyczaj przesunięte w czasie 4. Nie potrafi generować “śladów” wykonania programu (np śladu skoków które doprowadziły do zdarzenia) (x86 jest pod tym względem lepszy). 5. PMU nie dostarcza żadnych detali na temat stanu procesora przy “evencie”. Informacje które da się zebrać są wyłącznie z kontekstu przerwania IRQ. CoreSight na ratunek
 13. 13. ARM Coresight - wsparcie dla sprzętowego debugowania
 14. 14. Plan ● Co to jest CoreSight ? ● Zalety CoreSight ● Architektura ○ Komponenty ○ Konfiguracja ○ Synchronizacja ● Zasada działania ● Linux & CoreSight ○ Konfiguracja Linuxa ○ Integracja z narzędziem ‘perf’ ○ Co oferuje ‘perf’ i jakie mamy możliwości ? ○ Przykład użycia
 15. 15. Co to jest CoreSight ?
 16. 16. Co to jest CoreSight ? ● Zestaw komponentów (IP core) dodanych do SoC na poziomie implementacji krzemu ● IP bloki zapewniają sprzętowe wsparcie dla śledzenia tego co robi SoC ○ dedykowana szyna (ATB) dzięki której Coresight nie wpływa na wydajność ● Nie ma potrzeby kosztownych zewnętrznych narzędzi ● Komponenty CoreSight można selektywnie konfigurować, aktywować i dezaktywować ● Synchronizacja między komponentami pozwala na debugowanie skomplikowanych scenariuszy (nie wszystko jeszcze wspierane w Linuxie) ● CoreSight współpracuje z zewnętrznym debugerem JTAG
 17. 17. Dlaczego CoreSight jest taki przydatny ? ● Przewaga nad dotychczasowymi rozwiązaniami ○ Mnogość konfiguracji i scenariuszy CoreSight - niemożliwa do zaimplementowania za pomocą JTAG ○ Możliwość synchronizacji za pomocą zdarzeń wyzwalanych z różnych źródeł ○ Konfiguracja z poziomu maszyny, którą debugujemy (self-hosted) lub zewnętrznego urządzenia JTAG ● Dwa formaty dla źródła danych ○ STM - dostęp do pamięci ○ ETM - wykonywane instrukcje ● Niektóre scenariusze nie mogą sobie pozwolić na zatrzymanie maszyny gdy nastąpi oczekiwane zdarzenie
 18. 18. Dlaczego CoreSight jest taki przydatny ? ● Niektóre maszyny po prostu nie mają portu JTAG ● Zaawansowane możliwości ○ Komparatory - pojedynczy lub zakres adresów ○ Śledzenie wybranego procesu, maszyny wirtualnej ○ Śledzenie wybranego poziomu uprzywilejowania: aplikacja, OS, hypervisor, secure FW ○ Możliwość kombinacji każdego z powyższych opcji ● Możliwość śledzenia ścieżki instrukcji jakie zostały wykonane przez CPU (ślad programu)
 19. 19. Architektura ● Komponenty są podzielone na 4 kategorie: ○ źródło, link, odbiornik, synchronizator ● Źródło ○ ETM (Embedded Trace Macrocell) - protokół PFT ○ STM (System Trace Macrocell) - protokół STP ● Link ○ Replikator - duplikuje strumień danych ○ Funnel - agreguje strumienie danych do jednego strumienia ● Odbiornik ○ ETB (Embedded Trace Buffer) ○ ETR (Embedded Trace Router) ● Synchronizator ○ CTI (Cross Trigger Interface) - komunikacja i synchronizacja między komponentami
 20. 20. Typowa architektura CoreSight
 21. 21. Jak działa CoreSight ? ● Każdy CPU jest skojarzony z komponentem ETM ● Dane z ETM są agregowane (Funnel), rozdzielane (Replicator) tak aby trafiły do miejsca gdzie będą analizowane ● Dane mogą być przechowywane w kilku komponentach w zależności od scenariusza i ilości danych ETB/ETR/TPIU ● OS na podstawie opisu w DTS, inicjalizuje każdy z komponentów w odpowiednich sterownikach i tworzy wewnętrzne struktury opisujące topologie i wzajemne relacje relacje ● Każdy z komponentów jest konfigurowany przez OS podczas śledzenia CPU ● Możliwe jest określenie warunków dla których zbierane są dane ● Śledzenia CPU nie wpływa na jego wydajność poza pewnymi wyjątkami
 22. 22. Jak działa CoreSight ?
 23. 23. Dwa formaty danych: STM vs ETM ● STM: dostępy do pamięci (protokół STP) ● ETM: reprezentuje ścieżkę wykonanych instrukcji CPU (protokół PFT) CPU ETM kernel User space kernel STM SW writes PFT STP ETF/ETR TPIU CPU instr flow
 24. 24. ETM - dane wyjściowe ● Dane z ETM są skompresowane do pakietów tak aby zredukować ilość potrzebnego miejsca na ich przechowywanie ● Tylko waypointy są rejestrowane: ○ Punkty gdzie CPU zmienia ścieżkę wykonywania rozkazów ○ Rozgałęzienia, wyjątki, powroty z funkcji, punkty synchronizacji, bariery ● Każdy waypoint oznacza, że instrukcje między tym waypointem i poprzednim zostały wykonane ● Waypointy w połączeniu z obrazem binarnym programu np. vmlinux jednoznacznie wyznaczają ścieżkę i instrukcje jakie zostały wykonane ● Atom to rodzaj waypointu, który w zależności od skorelowanej instrukcji implikuje kierunek wykonywanych skoków w programie (branches)
 25. 25. ETM - dekodowanie danych ● Problematyczne i złożone przez swoją skompresowaną naturę ● Linaro, TI, ARM stworzyli i utrzymuje otwartą bibliotekę OpenCSD ● CoreSight jest zintegrowany z perfem ● Podczas kompilacji perf linkuje się z biblioteką OpenCSD
 26. 26. ● OpenCSD Library $ git clone https://github.com/Linaro/OpenCSD.git -b master $ cd OpenCSD/decoder/build/linux $ make -j<CPU_NR> && make install ● Mainline kernel and perf tool $ git clone https://github.com/torvalds/linux.git $ make menuconfig // make sure required configs are enabled // CONFIG_CORESIGHT=y // CONFIG_CORESIGHT_LINKS_AND_SINKS=y // CONFIG_CORESIGHT_LINK_AND_SINK_TMC=y // CONFIG_CORESIGHT_SINK_TPIU=y // CONFIG_CORESIGHT_SINK_ETBV10=y // CONFIG_CORESIGHT_SOURCE_ETM4X=y // CONFIG_CORESIGHT_DYNAMIC_REPLICATOR=y // CONFIG_CORESIGHT_STM=y // build and install kernel $ make -j && make -j modules_install && make install // build and isntall perf tool $ make -j<CPU_NR> -C tools/perf/ && make -C tools/perf/ install ● Coresight Topology - Firmware & Device Tree Linux & CoreSight
 27. 27. Linux & CoreSight sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver coresight-etm4x 22040000.etm: ETM 4.0 initialized coresight-etm4x 22140000.etm: ETM 4.0 initialized coresight-etm4x 23040000.etm: ETM 4.0 initialized coresight-etm4x 23140000.etm: ETM 4.0 initialized coresight-etm4x 23240000.etm: ETM 4.0 initialized coresight-etm4x 23340000.etm: ETM 4.0 initialized usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform NET: Registered protocol family 17 9pnet: Installing 9P2000 support root@ubuntu:~# ls /sys/bus/coresight/devices/ 20010000.etf 220c0000.cluster0-funnel 23240000.etm 20030000.tpiu 22140000.etm 23340000.etm 20040000.main-funnel 23040000.etm coresight-replicator 20070000.etr 230c0000.cluster1-funnel 22040000.etm 23140000.etm root@ubuntu:~#
 28. 28. Perf & CoreSight ● Perf - dojrzałe i szeroko używane narzędzie ● Framework oferujący szereg mechanizmów do śledzenia i analizowania ● CoreSight jest traktowany jako dodatkowy silnik PMU ‘cs_etm’ ● Perf abstrachuje złożoną konfigurację CoreSight do intuicyjnego interfejsu
 29. 29. Perf & CoreSight ● CoreSight PMU działa podobnie jak inne PMU ./perf record -e event_name/{options}/ --perf-thread ./main ● Najprostsza forma ./perf record -e cs_etm/@20070000.etr/ --perf-thread ./main ● Komponent który zbiera dane musi być wskazany explicite: root@ubuntu:~$ ls /sys/bus/coresight/devices/ 20010000.etf 20040000.main-funnel 22040000.etm 22140000.etm 230c0000.cluster1-funnel 23240000.etm coresight-replicator 20030000.tpiu 20070000.etr 220c0000.cluster0-funnel 23040000.etm 23140000.etm
 30. 30. Perf & CoreSight ● Najprostsza forma generuje zwykle za dużo danych ● Można zawęzić śledzenie CPU do przestrzeni kernel/user space ./perf record -e cs_etm/@20070000.etr/u --perf-thread ./main ./perf record -e cs_etm/@20070000.etr/k --perf-thread ./main ./perf record -e cs_etm/@20070000.etr/h --perf-thread ./main
 31. 31. Perf & CoreSight & Filtry ● Wbudowane komparatory adresów pomagają dodatkowo zawęzić obszar śledzenia ○ Śledzenie między wyznaczonym obszarem adresów dla kernel/user space (Range Filters) ■ *Nie uwzględnia* skoków poza wyznaczony zakres $ perf record -e cs_etm/@20010000.etr/k --filter 'filter 0xffffff8008562d0c/0x48' --per-thread ./main $ perf record -e cs_etm/@20070000.etr/u --filter 'filter 0x72c/0x40@/opt/lib/libcstest.so.1.0' --per-thread ./main ○ Śledzenie między wyznaczonym jednym a drugim adresem (Start/Stop Filters) ■ *Uwzględnia* skoków poza wyznaczony zakres $ perf record -e cs_etm/@20070000.etr/k --filter 'start 0xffffff800856bc50,stop 0xffffff800856bcb0, start 0xffffff8008562d0c,stop 0xffffff8008562d30' --per-thread ./main $ perf record -e cs_etm/@20070000.etr/u --filter 'start 0x72c@/opt/lib/libcstest.so.1.0' 'stop 0x26@/main' --per-thread ./main
 32. 32. Perf & CoreSight & Filtry ● Ilość komparatorów jest ograniczona przez projektanta krzemu, zwykle 8 komparatorów ● Komparatory różnego typu można używać w jednej sesji $ perf record -e cs_etm/@20070000.etr/k --filter 'start 0xffffff800856bc50,stop 0xffffff800856bcb0', // start/stop filter 0x72c/0x40@/opt/lib/libcstest.so.1.0' // Range --per-thread ./main
 33. 33. Perf & CoreSight & Analiza ● Dane zbierane są jak zawsze do pliku ‘perf.data’ $ perf report --dump perf.data CoreSight ETM Trace data: size 3744 bytes Idx:0; ID:16; I_NOT_SYNC : I Stream not synchronised Idx:2; ID:16; I_ASYNC : Alignment Synchronisation. Idx:16; ID:16; I_TRACE_INFO : Trace Info.; INFO=0x0 Idx:18; ID:16; I_TRACE_ON : Trace On. Idx:19; ID:16; I_CTXT : Context Packet.; Ctxt: AArch64,EL2, NS; Idx:21; ID:16; I_ADDR_L_64IS0 : Address, Long, 64 bit, IS0.; Addr=0xFFFF0000088599C8; Idx:30; ID:16; I_ATOM_F1 : Atom format 1.; N Idx:32; ID:16; I_TIMESTAMP : Timestamp.; Updated val = 0x49dbeb0603d6 Idx:40; ID:16; I_ATOM_F2 : Atom format 2.; NE Idx:41; ID:16; I_ADDR_L_64IS0 : Address, Long, 64 bit, IS0.; Addr=0xFFFF000008860878; Idx:51; ID:16; I_ATOM_F2 : Atom format 2.; NE Idx:52; ID:16; I_ADDR_L_64IS0 : Address, Long, 64 bit, IS0.; Addr=0xFFFF0000088610C0; Idx:61; ID:16; I_ATOM_F1 : Atom format 1.; E Idx:62; ID:16; I_ADDR_L_64IS0 : Address, Long, 64 bit, IS0.; Addr=0xFFFF000008859D30;
 34. 34. Przykład użycia “main.c” #include <stdio.h> int coresight_test1(int val); int main(void) { int val = coresight_test1(10); printf("val: %dn", val); return 0; } “libcstest.c” int coresight_test1(int val) { int i; /* * A simple loop forcing the * instruction pointer to move * around. */ for (i = 0; i < 5; i++) val += 2; return val; }
 35. 35. Przykład użycia - objdump $ aarch64-linux-gnu-objdump -d /opt/lib/libcstest.so.1.0 000000000000072c <coresight_test1>: 72c: d10083ff sub sp, sp, #0x20 730: b9000fe0 str w0, [sp,#12] 734: b9001fff str wzr, [sp,#28] 738: 14000007 b 754 <coresight_test1+0x28> 73c: b9400fe0 ldr w0, [sp,#12] 740: 11000800 add w0, w0, #0x2 744: b9000fe0 str w0, [sp,#12] 748: b9401fe0 ldr w0, [sp,#28] 74c: 11000400 add w0, w0, #0x1 750: b9001fe0 str w0, [sp,#28] 754: b9401fe0 ldr w0, [sp,#28] 758: 7100101f cmp w0, #0x4 75c: 54ffff0d b.le 73c <coresight_test1+0x10> 760: b9400fe0 ldr w0, [sp,#12] 764: 910083ff add sp, sp, #0x20 768: d65f03c0 ret
 36. 36. Przykład użycia - trace session ● Dane zbierane są jak zawsze do pliku ‘perf.data’ $ root@ubuntu:~# perf record -e cs_etm/@20070000.etr/u --filter 'filter 0x72c/0x40@/opt/lib/libcstest.so.1.0' --per- thread ./main val: 20 [ perf record: Woken up 1 times to write data ] [ perf record: Captured and wrote 0.002 MB perf.data ] $ root@ubuntu:~# ls -l perf.data -rw------- 1 root root 8176 Sep 7 20:17 perf.data
 37. 37. Przykład użycia - dekodowanie i analiza $ perf report --stdio // by default file “perf.data” is used # To display the perf.data header info, please use --header/--header-only options. # # # Total Lost Samples: 0 # # Samples: 8 of event 'instructions:u' # Event count (approx.): 55 # # Children Self Command Shared Object Symbol # ........ ........ ....... ................ ...................... # 81.82% 81.82% main libcstest.so.1.0 [.] 0x000000000000073c 7.27% 7.27% main libcstest.so.1.0 [.] 0x000000000000072c 5.45% 5.45% main libcstest.so.1.0 [.] 0x0000000000000754 5.45% 5.45% main libcstest.so.1.0 [.] 0x0000000000000760
 38. 38. Przykład użycia - dekodowanie i analiza $ perf script main 1796 4 instructions:u: 7fb19c972c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 3 instructions:u: 7fb19c9754 [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 9 instructions:u: 7fb19c973c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 9 instructions:u: 7fb19c973c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 9 instructions:u: 7fb19c973c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 9 instructions:u: 7fb19c973c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 9 instructions:u: 7fb19c973c [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) main 1796 3 instructions:u: 7fb19c9760 [unknown] (/opt/lib/libcstest.so.1.0) VMA portion ELF portion
 39. 39. Przykład użycia - dekodowanie i analiza $ perf script -s /linux-aarch64/tools/perf/scripts/python/arm-cs-tracedisasm.py -- -d objdump -v FILE: /opt/lib/libcstest.so.1.0 CPU: 3 7fb19c972c: d10083ff sub sp, sp, #0x20 7fb19c9730: b9000fe0 str w0, [sp,#12] 7fb19c9734: b9001fff str wzr, [sp,#28] 7fb19c9738: 14000007 b 7fb19c9754 <__gmon_start__@plt+0x134> FILE: /opt/lib/libcstest.so.1.0 CPU: 3 7fb19c9754: b9401fe0 ldr w0, [sp,#28] 7fb19c9758: 7100101f cmp w0, #0x4 7fb19c975c: 54ffff0d b.le 7fb19c973c <__gmon_start__@plt+0x11c> FILE: /opt/lib/libcstest.so.1.0 CPU: 3 7fb19c973c: b9400fe0 ldr w0, [sp,#12] 7fb19c9740: 11000800 add w0, w0, #0x2 7fb19c9744: b9000fe0 str w0, [sp,#12] 7fb19c9748: b9401fe0 ldr w0, [sp,#28] 7fb19c974c: 11000400 add w0, w0, #0x1 7fb19c9750: b9001fe0 str w0, [sp,#28] 7fb19c9754: b9401fe0 ldr w0, [sp,#28] 7fb19c9758: 7100101f cmp w0, #0x4 7fb19c975c: 54ffff0d b.le 7fb19c973c <__gmon_start__@plt+0x11c>
 40. 40. Linki https://perf.wiki.kernel.org/index.php/Tutorial http://www.brendangregg.com/perf.html https://jvns.ca/blog/2016/03/12/how-does-perf-work-and-some-questions/ https://news.ycombinator.com/item?id=11277172 http://www.brendangregg.com/perf.html
 41. 41. Q/A Dziękuję za uwagę Pytania ? Kontakt: Radosław Biernacki rad@semihalf.com Tomasz Nowicki tn@semihalf.com

×