Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Witryny Krajów Europejskich Raport

401 views

Published on

Raport przedstawiający wykorzystanie kanału SEM przez witryny promujące różne kraje europejskie w Polsce.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Witryny Krajów Europejskich Raport

 1. 1. Witryny turystyczne krajów europejskich – raport obecności w wyszukiwarce Przygotowane przez:
 2. 2. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 2 Zawartość 1. Wstęp...............................................................................................................................................................3 2. Założenia..........................................................................................................................................................3 2.1. Kraje uwzględnione w raporcie........................................................................................................................3 2.2. Okres badania ..................................................................................................................................................5 2.3. Frazy wybrane do oceny witryn.......................................................................................................................6 2.4. Oceniane zagadnienia......................................................................................................................................8 3. Widocznośd krajów w Google.pl.....................................................................................................................9 3.1. Pozycje krajów w organicznych wynikach wyszukiwania ................................................................................9 3.2. Pozycje krajów w linkach sponsorowanych.....................................................................................................9 3.3. Pozycje krajów na frazy ogólne......................................................................................................................10 4. Ocena i ranking krajów..................................................................................................................................11 4.1. Ocena optymalizacji.......................................................................................................................................11 4.2. Ranking krajów ze względu na obecnośd w wyszukiwarce Google ...............................................................13 4.3. Ogólny ranking krajów ...................................................................................................................................15 5. Podsumowanie..............................................................................................................................................16
 3. 3. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 3 1.Wstęp Według raportu IAB z roku 2009, Internet jest najdynamiczniej rozwijającym się medium w Polsce pod względem wydatków na reklamę. Rynek reklamy online to już nie tylko banery displayowe i e-mail marketing, ale także, a może przede wszystkim, marketing w wyszukiwarkach (SEM). Na SEM przypada 26 proc. wydatków reklamowych. Jest to drugi co do wielkości i jednocześnie najszybciej rozwijający się internetowy kanał reklamowy. Semahead – Agencja SEM Grupy INTERIA.PL postanowiła cyklicznie prezentowad raporty przedstawiające wykorzystanie marketingu w wyszukiwarkach jako kanału reklamy online przez największych graczy w poszczególnych branżach. Poniższy raport inauguruje ten cykl. Postanowiliśmy w nim ocenid jak działania SEM prowadzą poszczególne kraje europejskie, a konkretnie organizacje turystyczne, które odpowiadają za promocję turystyki i kultury swoich krajów na terenie Polski. 2.Założenia 2.1. Kraje uwzględnione w raporcie Podstawowym warunkiem zakwalifikowania danego kraju do raportu był fakt prowadzenia polskojęzycznej witryny internetowej. Uwzględniliśmy wyłącznie witryny podległe pod rządowe organizacje turystyczne danych krajów, zarówno działające na polskiej domenie (np. www.mojaszwajcaria.pl), jak i posiadające polską wersję językową (np. http://croatia.hr/pl-PL/Homepage). Następnie zbadaliśmy ilośd zapytao w wyszukiwarce dla poszczególnych krajów i ostatecznie wybraliśmy osiemnaście z nich cieszących się największą popularnością. Poniższy wykres ilustruje przykładowe trendy wyszukiwao dla pierwszych pięciu krajów.
 4. 4. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 4 Rys.1 Statystyki wyszukiwań dla wybranych krajów Źródło: Google.pl Z założenia raport dotyczyd miał wyłącznie krajów europejskich, niemniej - w drodze wyjątku - dopuściliśmy do niego dwa paostwa afrykaoskie: Tunezję i Egipt. Czyniąc to drobne ustępstwo i poświęcając wymienionym krajom miejsce w naszym raporcie, kierowaliśmy się przede wszystkim ich popularnością i wiodącą rolą na liście wakacyjnych celów Polaków. Ostatecznie do raportu zostały zakwalifikowane następujące kraje: Kraj Adres witryny Austria http://www.austria.info/pl Chorwacja http://croatia.hr/pl-PL Czechy http://www.czechtourism.com/pol Dania http://www.visitdenmark.pl Egipt http://www.egypt.travel Francja http://pl.franceguide.com Hiszpania http://www.cervantes.pl Litwa http://www.litwatravel.com/inde-.php Łotwa http://www.latviatourism.lv/info.php Niemcy http://www.niemcy-turystyka.pl Norwegia http://www.visitnorway.com/pl
 5. 5. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 5 Słowacja http://www.slovakia.travel Szwajcaria http://www.mojaszwajcaria.pl Tunezja http://tunezja.org.pl Turcja http://www.turcja.org.pl Węgry http://www.wegry.info.pl Wielka Brytania http://www.visitbritain.com/pl/PL Włochy http://www.enit.com.pl 2.2. Okres badania Okres wakacyjny to z pewnością jeden z najlepszych momentów, aby zachęcad turystów do odwiedzenia danego kraju. Koniecznośd podjęcia decyzji dotyczących kierunku urlopowych wypraw powoduje wzmożoną aktywnośd w wyszukiwarce osób uprawiających turystykę. To szczególne natężenie ma miejsce dwukrotnie w ciągu dwunastu miesięcy - na początku roku kalendarzowego oraz dokładnie w środku wakacji. Jednak jeżeli chodzi o ilośd zapytao, ten drugi termin zdecydowanie dominuje. Pokazuje to poniższy wykres. Rys. 2 Trendy wyszukiwań w branży turystycznej Źródło: Google.pl Ze szczegółowej analizy wykresu wyłania się ciekawy i cenny zarazem wniosek: wiele osób rozpoczyna poszukiwania miejsc na wakacyjny wypoczynek już w kwietniu - jest to więc dobry czas na zainteresowanie ich swoją ofertą, szczególnie, że liczba reklamodawców w tym miesiącu nie jest jeszcze bardzo wysoka. Te proste obserwacje pozwoliły nam założyd, że skoro poszczególne kraje przy alokacji budżetów kierują się sezonowością (co z wiadomych względów wydaje się oczywiste), to właśnie na przełomie lipca i sierpnia powinny byd w wyszukiwarkach najbardziej widoczne. Dlatego też dane do poniższego raportu zostały zebrane w tym właśnie okresie.
 6. 6. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 6 2.3. Frazy wybrane do oceny witryn Użytkownicy, szukający informacji w sieci, często wpisują w wyszukiwarkę kilka zapytao o zwiększającym się stopniu szczegółowości. Jest to tzw. „ścieżka wyszukiwao”. Można ją opisad za pomocą następującego modelu: Rys. 3 Model ścieżki wyszukiwań Przykładowe zapytania: wycieczki zagraniczne, gdzie na wakacje, wakacje za granicą Przykładowe zapytania: Hiszpania pogoda, Hiszpania zabytki, Hiszpania kultura Przykładowe zapytania: Hiszpania tanie loty, hotele w Hiszpanii ceny Przykładowe zapytania: Wizzair, Itaka, Triada Bardzo istotne jest dobranie słów kluczowych w ten sposób, aby reklamy wyświetlały się na zapytania o charakterze odpowiadającym charakterowi reklamowanej witryny. Witryny reklamujące walory turystyczne poszczególnych paostw mają charakter zarówno promocyjny, jak i informacyjny, a ich celem jest zachęcanie użytkowników do odwiedzenia danego kraju. Zgodnie z tym założeniem, reklamodawcy powinni reagowad na zapytania użytkowników szukających ogólnych informacji o danym kraju lub pomysłu na spędzenie wakacji ( „Świadomośd” i „Zainteresowanie”). Tym samym, na przykład witryna Austria powinna reklamowad się na np. na frazy: Austria, urlop za granicą, Austria Pogoda, ale już nie na słowa: Austria loty czy Austria last minute. Kierując się narzędziami Google przeanalizowaliśmy ilości wyszukiwao dla fraz, które uznaliśmy za najbardziej odpowiednie dla badanych witryn. Poniższa tabela przedstawia miesięczne ilości zapytao dla przykładowych fraz. Świadomośd Zakup Zainteresowanie Rozważanie
 7. 7. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 7 Tabela 1. Miesięczne wyszukiwania dla wybranych fraz turystycznych Słowa kluczowe Miesięczne wyszukiwania egipt 40 500 chorwacja 40 500 wakacje 33 100 wczasy nad morzem 33 100 turcja 22 200 grecja 22 200 wczasy 22 200 tunezja 22 200 hiszpania 22 200 włochy 18 100 francja 18 100 wycieczki 14 800 wycieczki zagraniczne 9 900 chorwacja wczasy 8 100 wakacje 2010 8 100 wypoczynek 8 100 podróże 6 600 Źródło: Google.pl Jak widad, wyszukiwarka daje możliwośd dotarcia do bardzo dużej liczby internautów aktywnie poszukujących informacji turystycznych. Ostatecznie witryna każdego kraju została zbadana pod kątem obecności w następujących 3 grupach słów kluczowych: a. Nazwa kraju b. Nazwa kraju + „słowa turystyczne” c. Ogólne zapytania turystyczne W ramach 3 grup wybraliśmy następujące słowa (na przykładzie Austrii): a. Nazwa kraju Słowo kluczowe: Austria
 8. 8. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 8 b. Nazwa kraju + słowo „turystyczne” Słowa kluczowe: Austria mapa Austria wczasy Austria wakacje Austria wycieczki Austria zabytki Austria atrakcje turystyczne Austria informacje Austria turystyka Austria kultura Austria klimat c. Ogólne zapytania turystyczne Słowa kluczowe: wakacje 2010 wakacje gdzie na wczasy wycieczki wakacje za granicą gdzie na urlop gdzie na wakacje wakacje Europa wycieczki zagraniczne wypoczynek podróże wczasy 2.4 Oceniane zagadnienia W ramach raportu oceniliśmy wybrane witryny pod kątem następujących kryteriów: a) Widocznośd w organicznych (bezpłatnych) wynikach wyszukiwania
 9. 9. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 9 Dodatkowo, aby móc wyciągnąd wnioski z obecności w wynikach organicznych Google oceniliśmy poziom optymalizacji witryn, czyli sprawdziliśmy poprawnośd ich przygotowania pod wyszukiwarki b) widocznośd w linkach sponsorowanych (reklama Google AdWords) 3.Obecnośd krajów w Google.pl 3.1. Pozycje krajów w organicznych wynikach wyszukiwania Pozycje Fraza nazwa kraju kraj+ mapa kraj+ wczasy kraj+ wakacje kraj+ wycieczki kraj+ zabytki kraj+ atrakcje kraj+ informacje kraj+ turystyka kraj+ kultura kraj+ klimat Kraj SEO Austria - - - - - - - - - - - Hiszpania - - - - - - - - - 15 - Francja - 48 - - - - 25 15 17 - 3 Niemcy 2 17 - - 4 6 2 4 1 3 13 Szwajcaria 2 9 - 1 83 25 40 3 47 3 12 Turcja 3 - - - - - 48 26 17 7 - Włochy - 84 - - - - - - - 36 - Dania - - - - - - - - - - - Norwegia 19 53 50 41 8 9 23 65 18 13 14 Chorwacja - 48 - - - - 19 4 14 - - Wielka Brytania - - - - - - - - - - - Litwa - - - - - - - - - - 46 Czechy - 67 - 7 82 10 4 8 2 7 9 Słowacja - - - - - - - - - - - Węgry - - - - - - - - - - - Łotwa - - - - - - - - - - - Tunezja - - - - - - - - - - - Egipt - - - - - - - - - - - Opis: „-„ – witryna nie pojawia się przy danym zapytaniu na pierwszej stronie wyszukiwao
 10. 10. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 10 3.2. Pozycje krajów w linkach sponsorowanych Pozycje Fraza nazwa kraju kraj+ mapa kraj+ wczasy kraj+ wakacje kraj+ wycieczki kraj+ zabytki kraj+ atrakcje Kraj+ informacje kraj+ turystyka kraj+ kultura Kraj+ klimat Kraj PPC kraj+ atrakcjeAustria - - - - - - - - - - - Hiszpania - - - - - - - - - - - Francja - - - - - - - - - - - Niemcy - - - - - - - - - - - Szwajcaria (1) - (2) (1) (3) (1) (1) - (1) - - Turcja - - - - - - - - - - - Włochy - - - - - - - - - - - Dania - - - - - (1) (1) - (1) - - Norwegia - - - - - (1) (1) - (1) (1) - Chorwacja - - (1) - - (1) (1) (1) (1) - - Wielka Brytania - - - - - - - - - - - Litwa - - - - - - - - - - - Czechy - - - - - - - - - - - Słowacja - - - - - - - - - - - Węgry - - - - - - - - - - - Łotwa - - - - - - - - - - - Tunezja - - - - - - - - - - - Egipt - - - - - - - - - - - Opis: „-„ – witryna nie pojawia się przy danym zapytaniu w pierwszej setce organicznych wyników wyszukiwao () – w przypadku reklam PPC witryna zajmuje pozycje nad wynikami organicznymi 3.3. Pozycje krajów na frazy ogólne Żaden z raportowanych krajów nie jest obecny tak w organicznych, jak i płatnych wynikach wyszukiwania przy zapytaniach na badane przez nas frazy ogólne: wakacje 2010 wakacje gdzie na wczasy wycieczki wakacje za granicą gdzie na urlop
 11. 11. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 11 gdzie na wakacje wakacje Europa wycieczki zagraniczne wypoczynek podróże wczasy Uważamy to za duży błąd, gdyż frazy te mają olbrzymi potencjał – są wpisywane przez użytkowników, którzy dopiero szukają pomysłów na spędzenie wakacji. Wykorzystując je, poszczególne kraje znacznie zwiększyłyby szanse na zainteresowanie Polaków własną ofertą turystyczną. Niewykorzystanie potencjału wymienionych fraz stanowi de facto marnotrawstwo znaczącej przestrzeni reklamowej. 4.Ocena i ranking krajów Ważnym elementem działao SEO jest optymalizacja samej witryny. Odpowiednie działania optymalizacyjne pozwalają często, stosunkowo niewielkim nakładem pracy, znacząco poprawid pozycje witryny w wynikach wyszukiwania. Postanowiliśmy więc, poza zbadaniem pozycji witryn na wybrane słowa kluczowe, dokonad również oceny ich optymalizacji. 4.1. Ocena optymalizacji W naszym autorskim systemie oceny witryny badamy cztery przestrzenie: Zarządzanie dostępem dla robotów Kod źródłowy: Struktura witryny i nawigacja: Budowa treści na stronie: *Definicje poszczególnych przestrzeni podane zostały poniżej Definicje:
 12. 12. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 12 Zarządzanie dostępem dla robotów – wykorzystanie rozwiązao (odpowiednich plików, metatagów) mających na celu ułatwienie dostępu do strony robotom wyszukiwarek oraz przyśpieszanie indeksacji strony internetowej. Kod strony – konstrukcja kodu źródłowego strony, analiza jego poprawności z perspektywy wyszukiwarek, wykrycie rozwiązao nieprzyjaznych dla robotów. Struktura witryny i nawigacja – analiza dostępności treści strony dla robotów wyszukiwarek, wykorzystanie rozwiązao mających na celu ulepszenie indeksacji, analiza strony pod względem występowania zduplikowanej treści, poprawnośd nawigacji i linkowania. Budowa treści na stronie – badanie wykorzystania fraz kluczowych w treści strony, dobór fraz, wykorzystanie znaczników języka HTML do wyróżnienia treści, opisy elementów nietekstowych. Każdą witrynę poddaliśmy ocenie w podanych wyżej przestrzeniach. Tabela przedstawia procentowy wynik uzyskany przez dane kraje. Tabela 2. Ocena optymalizacji badanych witryn Ocena Kategoria Zarządzanie dostępem dla robotów Kod strony Struktura strony i nawigacja Budowa treści na stronie SUMA Niemcy 72% 80% 78% 67% 74% Austria 74% 70% 80% 65% 72% Norwegia 67% 68% 84% 70% 72% Wielka Brytania 62% 68% 78% 76% 71% Słowacja 54% 65% 65% 72% 64% Chorwacja 44% 65% 71% 67% 62% Czechy 67% 60% 57% 65% 62% Francja 64% 58% 75% 48% 61% Dania 54% 60% 65% 65% 61% Węgry 49% 48% 75% 67% 60% Hiszpania 49% 60% 69% 57% 59% Turcja 49% 68% 73% 46% 59% Tunezja 54% 58% 80% 41% 58% Włochy 64% 68% 71% 24% 57% Egipt 62% 60% 51% 50% 56% Szwajcaria 54% 50% 67% 30% 50% Łotwa 67% 45% 47% 28% 47% Litwa 49% 40% 49% 24% 41%
 13. 13. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 13 Jeżeli chodzi o optymalizację pod kątem wyszukiwarek, to najlepsze wyniki osiągnęły tu witryny: Austrii, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jednak tylko w przypadku Niemiec i Norwegii dobra optymalizacja przełożyła się na wysokie pozycje w wynikach organicznych. Austrię i Wielką Brytanię czeka jeszcze sporo pracy w zakresie budowania bazy linków zewnętrznych. Najsłabiej pod względem optymalizacji wypada Litwa, Łotwa i - co ciekawe - Szwajcaria, która mimo to ma dobrą widocznośd w organicznych wynikach wyszukiwania. Witryna ta ma duży potencjał wzrostu pozycji przy zastosowaniu odpowiedniej optymalizacji. 4.2. Ranking obecności krajów w wyszukiwarce Google Ranking badanych paostw sporządzony został w oparciu o pozycję witryny danego kraju w wynikach organicznych oraz płatnych (PPC) na frazy istotne dla promocji turystyki. Poszczególnym słowom kluczowym nadane zostały odpowiednie wagi. Dla frazy będącej tylko nazwą kraju: waga 2, natomiast dla pozostałych: waga 1. Każdy z krajów, w zależności od pozycji na której się pojawiał, otrzymywał określoną liczbę punktów. Za pierwsze miejsce - 5 punktów, za miejsca drugie i trzecie - odpowiednio 4 i 3 punkty. Jeśli dany kraj pojawił się na pozycji od 4 do 9 - zyskiwał 2 punkty. Za pozycję od 10 do 20 dany kraj otrzymywał 1 punkt. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 60. Ranking pokazuje procent maksymalnej liczby punktów uzyskany przez poszczególne kraje. Tabela 3. Ranking obecności krajów w linkach sponsorowanych (PPC) Kraj % maksymalne liczby punktów 1. Szwajcaria 62% 2. Chorwacja 41% 3. Norwegia 33% 4. Dania 25% Wielka Brytania 0 Hiszpania 0 Francja 0 Niemcy 0 Szwajcaria 0 Włochy 0 Austria 0 Litwa 0 Czechy 0 Słowacja 0 Węgry 0 Łotwa 0
 14. 14. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 14 Tunezja 0 Egipt 0 Turcja 0 Zdecydowanie najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o obecnośd w linkach sponsorowanych, wśród badanych krajów może pochwalid się Szwajcaria. Na pozostałych miejscach uplasowały się kolejno: Wielka Brytania, Chorwacja i Norwegia. Dla reszty krajów nie zaobserwowaliśmy w badanym okresie żadnych działalności na płaszczyźnie linków sponsorowanych. Tabela 4. Ranking obecności krajów w wynikach organicznych (SEO) Kraj % maksymalne liczby punktów 1. Niemcy 47% 2. Szwajcaria 35% 3. Czechy 25% 4. Turcja 15% 5. Norwegia 15% 6. Francja 8% 7. Chorwacja 7% 8. Hiszpania 2% Austria 0 Włochy 0 Dania 0 Wielka Brytania 0 Litwa 0 Słowacja 0 Węgry 0 Łotwa 0 Tunezja 0 Egipt 0 W wynikach organicznych z kolei najlepiej radzą sobie Niemcy. Warto zwrócid uwagę na drugą pozycję Szwajcarii. Pamiętając o pierwszej pozycji tego kraju w linkach sponsorowanych, można zaryzykowad stwierdzenie, że - jako jedyny w zestawieniu - prowadzi on kompleksowe działania SEM.
 15. 15. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 15 4.3. Ogólny ranking krajów Poniższa tabela prezentuje ogólny ranking badania obecności krajów w linkach sponsorowanych (PPC), wynikach organicznych (SEO) i oceny optymalizacji. Wynik koocowy jest średnią arytmetyczną ocen każdego z tych obszarów. Kraj PPC SEO Optymalizacja Ocena koocowa 1. Szwajcaria 62% 35% 50% 49% 2. Niemcy 0% 47% 74% 40% 3. Norwegia 33% 15% 72% 40% 4. Chorwacja 41% 7% 62% 37% 5. Czechy 0% 25% 62% 29% 6. Dania 25% 0% 61% 29% 7. Turcja 0% 15% 59% 25% 8. Austria 0% 0% 72% 24% 9. Wielka Brytania 0% 0% 71% 24% 10. Francja 0% 8% 61% 23% 11. Słowacja 0% 0% 64% 21% 12. Hiszpania 0% 2% 59% 20% 13. Węgry 0% 0% 60% 20% 14. Tunezja 0% 0% 58% 19% 15. Włochy 0% 0% 57% 19% 16. Egipt 0% 0% 56% 19% 17. Łotwa 0% 0% 47% 16% 18. Litwa 0% 0% 41% 14% Jak widzimy w powyżej tabeli wyniki obecności serwisów w wyszukiwarce nie napawają optymizmem. Najlepiej w całym zestawieniu wypada Szwajcaria (1 miejsce w PPC i 2 w SEO), otrzymując jedynie niespełna połowę możliwych do uzyskania punktów, czyli w skali szkolnej najlepszej witrynie wystawiamy jedynie dostateczny. Witrynę Szwajcarii, rewelacyjną wizualnie i pod względem treści, czeka jeszcze sporo pracy przy optymalizacji i pozycjonowaniu Na tle ospałej konkurencji należy również wspomnied o serwisie Niemiec. Kraj, który nie jest przecież popularnym celem turystycznym Polaków, dośd sprawnie radzi sobie w wynikach organicznych (najlepiej zoptymalizowana witryna + wysokie miejsca na badane frazy), niestety kompletnie pomija działania w linkach płatnych. Dostatecznie wypada również Chorwacja (2 miejsce w PPC i 7 w SEO) i Norwegia (3 miejsce w PPC i 5 w SEO).
 16. 16. Semahead tel.: +48 12 646 27 52 kom.: +48 500 160 622 e-mail: kontakt@semahead.pl str. 16 5.Podsumowanie Ogólne wykorzystanie kanału SEM przez poddawaną badaniu branżę nie zasługuje, jak już wspomnieliśmy na dobrą ocenę. Tylko nieliczne kraje doceniły potencjał promocyjny jaki daje wyszukiwarka, oraz jej skutecznośd jako narzędzia do komunikacji. Większośd uznała, że samo stworzenie witryny, przetłumaczenie jej na język polski (nie wszyscy zadali sobie trud tłumaczenia całej witryny) i umieszczenie linka na witrynie ambasady to wystarczające działania, aby zachęcid aktywnego w sieci turystę do odwiedzenia swojego kraju. Jest to o tyle niezrozumiałe, że kraje te wydają olbrzymie kwoty na kampanie w tak niemierzalnych mediach, jak outdoor czy prasa, jednocześnie zapominając o istnieniu efektywnych narzędzi marketingu internetowego przydatnych do prowadzenia działao promocyjnych w sieci. Badania zachowao konsumenckich w branży turystycznej jednoznacznie podkreślają istotną rolę wyszukiwarki. Według narzędzia www.consumerbarometer.eu, przygotowanego przez IAB Google i TNS Interest, dla niemal 80% Polaków dokonujących wyboru wakacji, internet jest pierwszym miejscem, od którego rozpoczynają poszukiwania swojego celu podróży1 . Na usprawiedliwienie krajowych organizacji turystycznych należy przyznad, iż w tej kategorii w wyszukiwarkach panuje ogromna konkurencja, porównywalna nawet z branżą finansową. O tym, że z biurami turystycznymi i przewoźnikami w wyszukiwarce mimo wszystko konkurowad można, świadczą przykłady działao takich krajów jak Szwajcaria, Norwegia, Niemcy czy Chorwacja. 1 Na podstawie narzędzia Consumer Commerce Baromter; http://www.consumerbarometer.eu/

×