Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Выбар: арганізацыйнае развіццё

551 views

Published on

Прэзентацыя тлумачыць патрэбы ў інвестыцыях у аргразвіццё, дэманструе этапы ажыццяўлення пераменаў у арганізацыі. Упершыню была прадстаўлена 31 студзеня 2013 г. у Гродне ў час прэзентацыі Біржы арганізацыйнага развіцця. Аўтары лана Руднік, Вітаўт Руднік, ГА "Цэнтр "Трэці сектар" (3sektar.by)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Выбар: арганізацыйнае развіццё

  1. 1. Кірунак - аргразвіццё
  2. 2. Плыць ці дрэйфаваць? У любой арганізацыі, як і ў любога чалавека, ѐсць 2 асноўныя жыццѐвыя стратэгіі: “жыць як набяжыць” альбо “ведаць, куды плыць”
  3. 3. Перамены непазбежныя Арганізацыі любогапамеру і любой формыўласнасці вымушаныя ўвесь час адаптоўвацца да непазбежныхпераменаў у знешнім і ва ўнутраным асяроддзі.
  4. 4. Аргразвіццѐ: што развіваем? «Шчаслівы атам» аргразвіцця Томаса Пітэрса і Роберта Ўотэрмана Арганізацыйнае развіццѐ як сукупнасць дзеянняў, спланаваных на ўмацаванне патэнцыялу арганізацыі і яе здольнасцяў дасягаць запланаваных мэтаў
  5. 5. Сем этапаў працэса арганізацыйнага развіцця Узгадненне чакаемага выніку. Дыягназ стану арганізацыі. Вызначэнне пераменаў, якія неабходна зрабіць для дасягнення мэтаў. Што можна змяняць? Вызначэнне прыярытэтных мэтаў. -тэхналогіі; Планаванне дзеянняў. -"прадукты"; -сістэмы (мэты, структуру і г.д.); Правядзенне канкрэтных -персанал інтэрвенцый. (кваліфікацыю, матывацыю, мад Ацэнка дасягнутых вынікаў. элі паводзінаў і г.д.). Перыядычная ацэнка дасягнутага працэса.
  6. 6. Сем прынцыпаў паспяховага правядзення пераменаў у арганізацыі 1. Правядзенне пераменаў не праходзіць “гладка”. 2. Не існуе дакладных рэцэптаў, як праводзіць перамены. 3. Трэба ўспрымаць праблемы, а не ўцякаць ад іх. 4. Правядзенне змяненняў патрабуе рэсурсаў (у тым ліку - навучання). 5. Змены ў арганізацыйнай сістэме не могуць разгортвацца самі сабой, а патрабуюць кіравання. Лепш, калі правядзеннем пераменаў займаецца змешаная группа, у складзе якой могуць быць і знешнія кансультанты). 6. Рэформы павінны датычыцца не толькі фармальных кампанентаў арганізацыі (напрыклад, структуры, правілаў), але і не такіх бачных, аднак надзвычай важных элементаў, як арганізацыйная культура, узаемадачыненні паміж людзьмі. 7. Перамены варта праводзіць на месцы, а не здалѐк.Выснова: не існуе адзінага шляху для планавага правядзенняпераменаў, але існуе шмат магчымасцяў для іх ажыццяўлення. Паводле Fullan Michael і Miles Matthew
  7. 7. Заплануй пачатак пераменаў!

×