Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aikuisopiskelun         henkilökohtaistaminenSeija Rannikko       Osaamisen ja sivistyksen asialla7.11.2007...
Henkilökohtaistaminen  Henkilökohtaistaminen tarkoittaa  näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja  opis...
Osaamisen tunnustamiseen perustuvakoulutusjärjestelmä/tutkintojärjestelmä  talouden, tehokkuuden ja joustavuuden  para...
Opintojen hyväksiluku           OsaamisentunnustaminenKoulutusjärjestelmä        Tutkintojärjestelmä  ...
Asiakaslähtöinen osaamisentunnustaminen näyttötutkintotoiminnassa     »       Ammattitaidon     Tutkinnon ...
Osoitettu osaaminen on otettava huomioon1. Osoitetun osaamisen dokumentit - asiantuntija- arvio ja johtopäätökset2. Kolmi...
Saavutettu osaaminen on otettavahuomioon1. Osaamisen tunnistaminen www.osaan.fi - asiantuntijan arvio ja johtopäätökset2....
Mietittävää  Miten sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta on  linjannut osaamisen tunnustamista?  - osoitettu o...
Henkilökohtaistaminenhakeutumisvaiheessa  selvitetään hakijan lähtötilanne, tutkinto tai osa,  koulutustarpeet ja -toi...
Henkilökohtaistaminen tutkinnonsuorittamisessa   pyritään tutkinnon suorittajan kannalta   mahdollisimman tarkoituksen...
jatkuu…   selvitetään perustelut tutkintotilaisuuden ympäristön   valinnalle   suunnitellaan tutkinnon suorittajan k...
Henkilökohtaistaminen tarvittavanammattitaidon hankkimisvaiheessa   perehdytetään opiskelija itseensä oppijana   tarjo...
NÄYTTÖTUTKINTOIHINOSALLISTUNEET1995 - 2006   70000   60000   50000   40000   30000   20000   10000    0 ...
Näyttötutkintojen suorittaminen vuosina2000 ja 2006                 2000     2006 osallistuneita   ...
Eri tasoisiin tutkintoihin osallistuminenvuosina 2000 ja 2006Tutkinnot/osatutkinnot    2000      2006- perustutki...
Edellytykset kuntoon   Henkilökohtaistaistetun näyttötutkinto-   toiminnan strategian valinta ja päättäminen   Toimi...
Edellytykset kuntoon jatkuu…   Resurssien kohdentaminen vaiheistettuun   näyttötutkintotoimintaan: esim. työn- ja   ...
Edellytykset kuntoon jatkuu…   tutkinnon suorittamisessa esim.   edellytysten luominen joustavien   tutkintotilaisuu...
Edellytykset kuntoon jatkuu …   Henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen   Henkilökohtaistetun   näyttötutkintotoim...
Aineistoja   Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnin   osa-alueet ja kohteet on kirjattu ohjeeseen   (s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esitys 7.11.2007

368 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esitys 7.11.2007

 1. 1. Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminenSeija Rannikko Osaamisen ja sivistyksen asialla7.11.2007www.oph.fi
 2. 2. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen sisältyy seuraaviin vaiheisiin: –HAKEUTUMINEN –NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN –TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN2 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 3. 3. Osaamisen tunnustamiseen perustuvakoulutusjärjestelmä/tutkintojärjestelmä talouden, tehokkuuden ja joustavuuden parantaminen koulutuksen ulkopuolella opitun tunnistaminen, dokumentointi ja tunnustaminen tunnistamismenetelmien kehittäminen3 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 4. 4. Opintojen hyväksiluku OsaamisentunnustaminenKoulutusjärjestelmä Tutkintojärjestelmä tutkinto sisältyy tutkinto itsenäinen, koulutukseen koulutuksesta riippumaton opintosuorituksia verrataan osaamista verrataan opintovaatimuksiin, oppi- osaamisvaatimuksiin sisältöihin ja tavoitteisiin4 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 5. 5. Asiakaslähtöinen osaamisentunnustaminen näyttötutkintotoiminnassa » Ammattitaidon Tutkinnon tunnistaminen perusteet Tarvittavan Osoitettu Saavutettu ammattitaidon osaaminen osaaminen hankkiminen Luotettava Näytöt Kolmikanta-arviointi dokumentti Tunnustaminen Tutkintotoimikunta5 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 6. 6. Osoitettu osaaminen on otettava huomioon1. Osoitetun osaamisen dokumentit - asiantuntija- arvio ja johtopäätökset2. Kolmikanta-arvioijien päätös soveltuvuudesta luotettavaksi dokumentiksi 3. Osoitetun osaamisen tunnustaminen (missä vaiheessa tutkintotoimikunta käsittelee tämän, on sovittava erikseen) 6 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 7. 7. Saavutettu osaaminen on otettavahuomioon1. Osaamisen tunnistaminen www.osaan.fi - asiantuntijan arvio ja johtopäätökset2. Näyttö3. Kolmikanta-arvioijien päätös hyväksymisestä hylkäämisestä (perustutkinnoissa arvosanan muodostaminen) esitykseksi tutkintotoimikunnlle4. Saavutetun osaamisen tunnustaminen7 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 8. 8. Mietittävää Miten sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta on linjannut osaamisen tunnustamista? - osoitettu osaaminen - hankittu osaaminen8 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 9. 9. Henkilökohtaistaminenhakeutumisvaiheessa selvitetään hakijan lähtötilanne, tutkinto tai osa, koulutustarpeet ja -toiveet selvitetään ohjauksen ja tukitoimien tarve selvitetään hakijan aikaisemmin osoitettu osaaminen selvitetään aikaisemmin saavutettu osaaminen ja ohjataan näyttöön tehdään johtopäätös ja esitys näyttötutkinnon arvioijille tarvittaessa ohjaus tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen9 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 10. 10. Henkilökohtaistaminen tutkinnonsuorittamisessa pyritään tutkinnon suorittajan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin tutkintotilaisuuksien järjestelyihin tutkinnon perusteita noudattaen. tutkintotilaisuuden henkilökohtaistamisessa tarkistetaan kaikki tutkinnon näyttösuunnitelman kohdat, määritellään tarvittavat poikkeamat ja perustellaan ne päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa10 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 11. 11. jatkuu… selvitetään perustelut tutkintotilaisuuden ympäristön valinnalle suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa hänelle soveltuvat tutkintosuoritusten järjestelyt otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet ja lähtökohdat tutkintosuoritusten järjestelyissä otetaan huomioon mahdolliset kieli- ja kulttuuritaustasta johtuvat erityisjärjestelyt11 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 12. 12. Henkilökohtaistaminen tarvittavanammattitaidon hankkimisvaiheessa perehdytetään opiskelija itseensä oppijana tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia monipuolisia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja oppimisjärjestelyjä ohjataan opiskelijaa hänelle soveltuvien joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa ohjataan opiskelua, neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin12 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 13. 13. NÄYTTÖTUTKINTOIHINOSALLISTUNEET1995 - 2006 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1995 1997 1999 2001 2003 200513 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 14. 14. Näyttötutkintojen suorittaminen vuosina2000 ja 2006 2000 2006 osallistuneita 31957 62506 - koko tutkinnon suorittaneita 57% 48 % - osatutkinnon suorittaneita 33 % 22 % - osallistunut 10 % 30 %14 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 15. 15. Eri tasoisiin tutkintoihin osallistuminenvuosina 2000 ja 2006Tutkinnot/osatutkinnot 2000 2006- perustutkinto 28 % 40 %- ammattitutkinto 64 % 48 %-erikoisammattitutkinto 12 % 8%15 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 16. 16. Edellytykset kuntoon Henkilökohtaistaistetun näyttötutkinto- toiminnan strategian valinta ja päättäminen Toimiva yhteistyövalmius oppilaitosten, työpaikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa: esimerkiksi yritysten koulutustarpeiden selvitys, näyttötutkintotoimintaan soveltuvan työpaikkaverkoston etsiminen ja sopiminen, yhteistyössä tehty markkinointi ja tiedottaminen16 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 17. 17. Edellytykset kuntoon jatkuu… Resurssien kohdentaminen vaiheistettuun näyttötutkintotoimintaan: esim. työn- ja vastuunjaon suunnittelu hakeutumiseen, näyttöihin ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen hakeutumisvaiheessa esim. joustavan, asiakaslähtöisen toimintaympäristön suunnittelu17 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 18. 18. Edellytykset kuntoon jatkuu… tutkinnon suorittamisessa esim. edellytysten luominen joustavien tutkintotilaisuuksien järjestämiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkiminen esim. joustavien oppimisympäristöjen ja -muotojen suunnittelu / arvioinnin järjestäminen, arvioijien perehdytys ja koulutus henkilöstön täydennyskoulutus (henkilö- kohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa) ohjaus/neuvonta/opastus18 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 19. 19. Edellytykset kuntoon jatkuu … Henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen Henkilökohtaistetun näyttötutkintotoiminnan itsearviointi www.oph.fi/nayttotutkinnot/aihe ja sieltä kehittämisen apuvälineet palautteen haku ja toiminnan kehittäminen tulossa aikuisopiskelun valtakunnallinen palautejärjestelmä (AIPAL)19 Osaamisen ja sivistyksen asialla
 20. 20. Aineistoja Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnin osa-alueet ja kohteet on kirjattu ohjeeseen (sisältää henkilökohtaistamisen arvioinnin) ohjeen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnista löydät osoitteesta www.oph.fi. Sieltä tutkintopalvelut → Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot → Määräykset, ohjeet ja lomakkeet20 Osaamisen ja sivistyksen asialla

×