Workshop: Folksonomier: når brugerne samarbejder

1,038 views

Published on

Workshop holdt på Fagligt landsmøde 2005 i Ebletoft

 • Be the first to comment

Workshop: Folksonomier: når brugerne samarbejder

 1. 1. Folksonomier: når brugerne samarbejder Eller Folksonomier: Når samarbejde mellem brugere er indlejret i informationssystemerne
 2. 2. Charles Seger <ul><li>Cand.Scient.Bibl. </li></ul><ul><li>SEO Manager i InFlow ApS </li></ul><ul><li>Dyb interesse for brugere og deres handlinger </li></ul>
 3. 3. Agenda: Workshop <ul><li>Definition af folksonomi </li></ul><ul><li>Folksonomier generelt </li></ul><ul><li>Eksempler på folksonomier </li></ul><ul><ul><li>del.icio.us </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr </li></ul></ul><ul><li>Samarbejde og Folksonomier </li></ul><ul><li>Gruppesamtaler omkring Folksonomier </li></ul><ul><li>Diskussion i plenum omkring potentialet af folksonomier </li></ul>
 4. 4. Definition af folksonomi <ul><li>Ordet folksonomi er en sammentrækning af folk (et fællesskab af mennesker) og taksonomi. </li></ul><ul><li>En folksonomi er samlingen af ukontrollerede emneord som brugerne selv tildeler dokumenter. </li></ul><ul><ul><li>Indenfor folksonomier kalder man disse emneord for TAGS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>og handlingen Tagging </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Topstyret vs. Brugerreguleret <ul><li>Folksonomier adskiller fra traditionelle taksonomier ved ikke at være topstyret men derimod reguleret af gruppen af brugere i fællesskab. </li></ul><ul><li>Folksonomier adskiller sig yderligere fra taksonomier og traditionelle klassifikationssystemer ved ikke at være hierarkiske, men i stedet at bestå af sideordnede emneord. </li></ul><ul><li>Der er i folksonomier ikke nogen foruddefineret sammenhæng mellem emneordene. </li></ul>
 6. 6. del. icio . us <ul><li>” a social bookmarks manager. It allows you to easily add sites you like to your personal collection of links, to categorize those sites with keywords, and to share your colllection not only between your own browsers and mashines, but also with others.” </li></ul><ul><li>(Schachter, 2004) </li></ul>
 7. 15. Flickr <ul><li>” almost certainly the best online photo management and sharing application in the world - has two main goals: </li></ul><ul><ul><li>We want to help people make their photos available to the people who matter to them. </li></ul></ul><ul><ul><li>We want to enable new ways of organizing photos.” </li></ul></ul>
 8. 16. Flickr : What are tags? <ul><li>You can give your photos a &quot;tag&quot;, which is like a keyword. Tags help you find photos which have something in common. You can assign as many tags as you wish to each photo. </li></ul>
 9. 27. Bred vs. Snæver Folksonomi <ul><li>Bred folksonomi: Mange brugere tagger et dokument </li></ul><ul><li>Snæver folksonomi: Få bruger tagger dokumenter </li></ul>
 10. 28. Samarbejde og Folksonomier <ul><li>Brugerne samarbejder om at få udbygget den bedste/mest præcise/mest aktuelle folksonomi. </li></ul><ul><li>Brugerne grupperer sig sammen efter de umiddelbare interesser (eks. ”granny squares”) </li></ul>
 11. 29. Hvad får brugerne ud af det? <ul><li>Hjælper nye brugere at socialisere sig ind i fællesskabet. </li></ul><ul><ul><li>Nye brugere får: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vokabularium til at systematisere deres dokumenter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adgang til nye dokumenter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Følelsen af at være del af et samarbejdende fællesskab </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erfarne brugere får: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nye impulser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Følelsen af at være en del af et samarbejde </li></ul></ul></ul>
 12. 32. Gruppesamtaler <ul><li>Overvej og diskuter følgende: </li></ul><ul><ul><li>Kan et tag virkelig sidestilles med et emneord? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan en folksonomi virkelig sidestilles med en taksonomi? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hvad kan brugerne få ud af at anvende folksonomier? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvad får dit informationssystem ud af at implementere folksonomier? </li></ul></ul>
 13. 33. Perspektiver ved Folksonomier <ul><li>Udnytter det store skjulte potentiale der ligger i brugernes handlinger i informationssystemet. </li></ul><ul><li>Udnytter potentialet i store grupper af brugere. </li></ul><ul><li>Får brugerne til at engagere sig i informationssystemet. </li></ul><ul><li>Får brugerne til at samarbejde med andre brugere. </li></ul><ul><li>Giver brugerne en mulighed for samarbejde </li></ul>
 14. 34. Videre herfra <ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>http://www. flickr . com / </li></ul><ul><li>del.icio.us </li></ul><ul><li>http://del. icio . us / </li></ul><ul><li>Læs mere om Folksonomier: </li></ul><ul><li>http://del. icio . us / charles /folksonomy </li></ul>

×