Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Præsentation på DIKU

904 views

Published on

Præsentation af mit ph.d.-projekt på DIKU hvor jeg er udstationeret i en måned.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Præsentation på DIKU

 1. 1. Folksonomien: Når brugerne er informationsarkitekter for hinanden<br />
 2. 2. Charles Seger, ph.d.-stipendiat<br />Danmarksbiblioteksskole, Birketinget6 <br />Forskningsprogram: InformationsinteraktionogInformationsarkitektur<br />Ph.d.-projekt: <br />Folksonomien: Nårbrugerneerhinandensinformationsarkitekter<br />Hovedvejleder: Professor Pia Borlund<br />Projektvejleder: Lektor Jesper Wiborg Schneider<br />
 3. 3. Agenda<br /><ul><li>Baggrundog motivation
 4. 4. Demonstration: Delicious.com
 5. 5. Social navigation
 6. 6. Mål for projektet
 7. 7. Forskningsspørgsmål
 8. 8. Metode
 9. 9. Resultater
 10. 10. Referencer </li></li></ul><li>Folksonomi<br /><ul><li>En folksonomiersamlingenafbrugergenereredeemneordtilføjetaf (slut) brugernetilbeskrivelseafinformationsobjekter.
 11. 11. Folksonomienerderudoverogsået socialtnetværkbeståendeafforbindelsermellembrugere. </li></ul>Informations-objekt<br />Tag<br />Bruger<br />
 12. 12. Baggrund og motivation <br /><ul><li>Brugernesanvendelseaffolksonomiererpersonlig/individuelsåvelsomkollektiv</li></ul>(Golder & Huberman, 2006)<br /><ul><li>Brugernenavigererifolksonomienved at browse andrebrugeres profiler</li></ul>(Millen, Feinberg, & Kerr, 2005) <br /><ul><li>Undersøgelserharvist at ingenørerhellerevilinterageresocialtmed kollegaer end søgeidatabaser</li></ul>(Hertzum & Pejtersen, 2000)<br />
 13. 13. Delicious.com<br /> En Folksonomihvorbrugernekangemmeogtagge Internet bogmærker, såvelsom se andrebrugeres bogmærkerog tags. Brugernekanyderligereabonnerepåandrebrugeresbogmærker. <br />(Delicious, 2009)<br />
 14. 14.
 15. 15. Netværk<br />Tags<br />
 16. 16. Netværk<br />
 17. 17. Bruger: Charles<br />Populære tags<br />Bruger: kaeru<br />
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Social navigation<br /><ul><li>Brugernesudforskningafinformationsrum via andrebrugereshandlinger
 22. 22. Stiiskoven
 23. 23. Æseløreribøger
 24. 24. Recommender systemer
 25. 25. Mestudlåntebøgerpåbiblioteket</li></ul>(Se: Dieberger, Dourish, Höök, Resnick, & Wexelblat, 2000). <br />
 26. 26.
 27. 27. Mål for projektet <br /><ul><li>Bedreforståelse for detsocialepotentialeafinformationssystemer
 28. 28. Identificeringenafbrugsmønstreifolksonomier
 29. 29. Undersøgelseafihvilken grad social navigation foregårifolksonomier
 30. 30. Supporterebrugernesopdagelseafny information</li></li></ul><li>Forskningsspørgsmål<br />Hvordananvenderbrugerne social navigation ifolksonomier?<br />I hvilken grad bliver social navigation udtryktibrugernesinformationsadfærdifolksonomier?<br />Hvordanbliver tags, indekseredeinformationsobjekterogbrugerprofilerudnytteti social navigation oginformationsadfærdifolksonomier?<br />Hvordankommermuligheden for social navigation tiludtrykibrugernesinformationssøgningifolksonomier?<br />Hvordanopleverbrugerne connectivity med andrebrugereifolksonomier?<br />
 31. 31. Metode<br />Et multiblecasestudieaf en gruppeforbudneekspertbrugereaf en folksonomi (Delicious.com)<br /><ul><li>Loggedesøgesessioner
 32. 32. Post søgeinterview
 33. 33. Social netværksanalyse</li></li></ul><li>Case study<br />15 deltagererekrutteretved chain referral <br /><ul><li>Søgesessioner:
 34. 34. 3 simulated work task sitiuations(se: Borlund, 2000; 2003)
 35. 35. Ferieplanlægning
 36. 36. Vegetar
 37. 37. Delicious
 38. 38. + 1 egensøgeopgave
 39. 39. Post søgeinterview
 40. 40. Semi strukturet – konversationsstil
 41. 41. Søgesession log analyse
 42. 42. Social netværksanalyse</li></li></ul><li>Resultater – foreløbige <br />Gruppering<br /><ul><li>Brug af information
 43. 43. Delicious som informationssystem
 44. 44. Social navigation
 45. 45. Connectivity</li></li></ul><li>Brug af information<br /><ul><li>Nyhedsstrøm
 46. 46. Demonstration af services
 47. 47. Nye teknologier
 48. 48. Information somargument
 49. 49. Følgekollegaerinetværk:
 50. 50. Interesser
 51. 51. Projekter
 52. 52. Business intelligence (light)</li></li></ul><li>Delicious som information system<br />“For migerdet mere end en samling bookmarks, deter en strømafanbefalinger”<br />(D2)<br /><ul><li>Delicious er kun et informationsrum for vidensdeling
 53. 53. Anbefalede tags
 54. 54. Google vs. Delicious</li></li></ul><li>Social navigation<br /><ul><li>Egnebogmærker
 55. 55. Netværksbogmærker
 56. 56. Alle Delicious bogmærker
 57. 57. Delicious somkollektivhukommelse
 58. 58. Brugeresominformationsfiltre
 59. 59. Brugeresomhinandensredaktører</li></li></ul><li>Connectivity<br />“social bookmarking erligesåmeget for at hjælpe sit netværk. Såhvisjeg bookmarker denne her, såerdetfordijegved en elleranden I mitnetværkskaludogrejse, ogsåkan den jokommenogenandretilgode.” <br />(D4 om et rejselink)<br /><ul><li>Uddannelse – intensivbrugaf Delicious
 60. 60. Delicious netværksstrøm
 61. 61. Strømaf pertinent information
 62. 62. Stolerpåsocialtnetværkfor information </li></li></ul><li>Resultater – opsummering <br /><ul><li>Deltagerne er afhængig af det sociale netværk for informationsopdagelse
 63. 63. Interaktionen mellem deltagerne sker på flere kommunikationsplatforme
 64. 64. Deltagerne er mere sociale end antaget.</li></li></ul><li>Tak for jeresopmærksomhed<br />Kommentarer og Spørgsmål<br /><ul><li>Baggrund for projektet
 65. 65. Metode
 66. 66. Resultater</li></li></ul><li>References<br />Borlund, P. (2000). Experimental components for the evaluation of interactive information retrieval systems. Journal of Documentation, 56(1), 71-90.<br />Borlund, P. (2003). The IIR evaluation model: a framework for evaluation of interactive information retrieval systems. Information Research -an International Electronic Journal, 8(3).<br />Delicious (2009). Delicious, 2009, from http://delicious.com/<br />Golder, S. A., & Huberman, B. A. (2006). Usage patterns of collaborative tagging systems. Journal of Information Science, 32(2), 198-208.<br />Hertzum, M., & Pejtersen, A. M. (2000). The information-seeking practices of engineers: searching for documents as well as for people. Information Processing & Management, 36(5), 761-778.<br />Millen, D., Feinberg, J., & Kerr, B. (2005). Social bookmarking in the enterprise. Queue, 3(9), 28-35.<br />
 67. 67. Historic perspective on my research<br />Democratic indexing, Author generated keywords and image indexing<br />Bibliometric studies <br />User perspective <br />

×