Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oplaeg paa Statsgruppens (BF) Internatmoede vinter 2008

687 views

Published on

Oplaeg på 1 time som jeg holdt i Middelfart for Statsgruppen.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oplaeg paa Statsgruppens (BF) Internatmoede vinter 2008

 1. 1. Brugerne og sociale teknologier: Informationsadfærd i folksonomier   <ul><li>Statsgruppens internatmøde 2008 </li></ul><ul><li>Det digitale møde med brugeren </li></ul>
 2. 2. Charles Seger, Cand. scient. bibl. <ul><li>Ph.d.-stipendiat på Danmarks biblioteksskole, forskningsprogrammet: Informationsinteraktion og informationsarkitektur </li></ul><ul><li>Projekttitel: </li></ul><ul><li>Projekt vejleder: Lektor Jesper Wiborg Schneider </li></ul><ul><li>Hovedvejleder: Lektor og forskningsleder Pia Borlund </li></ul>Folksonomier: Når brugeren er informationsarkitekt
 3. 3. Agenda <ul><li>Baggrund </li></ul><ul><li>Definitioner </li></ul><ul><li>Eksempler på folksonomier </li></ul><ul><ul><li>del.cio.us </li></ul></ul><ul><ul><li>Brugernes informationsadfærd i folksonomier </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr </li></ul></ul><ul><li>Typologier </li></ul><ul><li>Perspektiver ved folksonomier </li></ul><ul><li>Referencer </li></ul>
 4. 4. Baggrund for min interesse <ul><li>Mængden af informationer på internettet vokser (IWS, 2008). Hvilket indebærer behovet for nye metoder til at orientere sig på Internettet </li></ul><ul><li>28% af alle online amerikanere har på et eller andet tidspunkt organiseret indhold på internettet (Rainie, 2007) </li></ul>
 5. 5. Definitioner <ul><li>Ordet folksonomi er en sammentrækning af folk (fællesskab af mennesker) og taksonomi </li></ul><ul><li>En folksonomi er samlingen af ukontrollerede emneord (tags) som brugerne selv tildeler (social tagging) dokumenter. </li></ul>
 6. 6. Brugerreguleret <ul><li>Folksonomier adskiller fra taksonomier ved ikke at være topstyret men derimod reguleret af gruppen af brugere i fællesskab. </li></ul><ul><li>Folksonomier adskiller sig yderligere fra taksonomier og traditionelle klassifikationssystemer ved ikke at være hierarkiske, men i stedet at bestå af sideordnede emneord. </li></ul><ul><li>Der er i folksonomier ikke nogen foruddefineret sammenhæng mellem de enkelte tag. </li></ul>
 7. 8. del.icio.us <ul><li>” a social bookmarks manager. It allows you to easily add sites you like to your personal collection of links, to categorize those sites with keywords, and to share your colllection not only between your own browsers and mashines, but also with others.” </li></ul><ul><li>(Schachter, 2004) </li></ul>
 8. 16. Hvad er det egentlig som sker her? <ul><li>Tillad et lille sidespring </li></ul>
 9. 17. (Bates, 1989)
 10. 18. (Seger, 2007)
 11. 19. Informationssøgning <ul><li>Eksplorativ informationssøgning </li></ul><ul><li>Informationssøgning og indeksering </li></ul><ul><li>Brugerne kan klikke på: </li></ul><ul><ul><li>Tags </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsobjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre brugere </li></ul></ul>Pivot browsing
 12. 20. <ul><li>”… online photo management and sharing application in the world - has two main goals: </li></ul><ul><ul><li>We want to help people make their photos available to the people who matter to them. </li></ul></ul><ul><ul><li>We want to enable new ways of organizing photos.” </li></ul></ul>
 13. 21. Organisering <ul><li>Tags </li></ul><ul><ul><li>” Tags help you find photos which have something in common.” </li></ul></ul><ul><li>Groups </li></ul><ul><ul><li>“ Groups are a way for people to come together around a common interest” </li></ul></ul>
 14. 38. Typer af folksonomier 1 <ul><li>Bred folksonomi : Mange brugere tagger et dokument (Wal, 2005) </li></ul>
 15. 39. Typer af folksonomier 2 <ul><li>Snæver folksonomi: Få bruger tagger dokumenter (Wal, 2005) </li></ul>
 16. 40. Perspektiver ved Folksonomier <ul><li>Udnytter potentialet der ligger i brugernes handlinger i informationssystemet. </li></ul><ul><li>Udnytter potentialet i store grupper af brugere. </li></ul><ul><li>Får brugerne til at engagere sig i informationssystemet. </li></ul>
 17. 41. Referencer 1 <ul><li>Bates, M. J. (1989). The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface. I: Online Review. 13 (Oct) . s. 407-424. </li></ul><ul><li>IWS (2008). URL: http://www.internetworldstats.com/ </li></ul><ul><li>Millen, J. D. R. , Feinberg, J., Kerr, B. (2006). Dogear: Social bookmarking in the enterprise. In: Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing systems. Montréal, Québec, Canada April 22 – 27. s. 111–120. </li></ul><ul><li>Rainie, L. (2007) 28% of Online Americans Have Used the Internet to Tag Content. Pew Internet & American Life Project. In Reports: Online activities & pursuits. Tagging. Jan. 31. URL: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Tagging.pdf </li></ul><ul><li>Seger, C. (2007). Brugerstyret indeksering: En del af organisationers Informationsarkitektur. i Dansk Biblioteksforskning . 3 (2). </li></ul><ul><li>Seger, C. (2007). Collaborative Tagging and Folksonomies: User driven Knowledge Sharing. Postersession på 13th Nordic Conference on Information and Documentation . Stockholm University, Aula Magna, 18-19 June 2007. </li></ul><ul><li>Wal, T. V. (2005). Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies. I: Personal InfoCloud . URL: http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html </li></ul>
 18. 42. Referencer 2 <ul><li>For illustration af web 2.0 logoer: </li></ul><ul><ul><li>Stabilo-boss </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022/ </li></ul></ul><ul><li>Flickr brugere anvendt: </li></ul><ul><ul><li>Sødeste </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/80322373@N00/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dreadyboy </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/dreadyboy </li></ul></ul><ul><li>del.icio.us brugere anvendt: </li></ul><ul><ul><li>Charles </li></ul></ul><ul><ul><li>http://del.icio.us/charles </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaeru </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// del.icio.us/kaeru </li></ul></ul>

×