Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 2011 metrastis

3,544 views

Published on

Šeduvos lopšelio darželio metraštis 2010-2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 2011 metrastis

 1. 1. 2010 – 2011mokslo metai
 2. 2. Šventė „Sveikas darţeli – vasara sudie“
 3. 3. Projektas - „Sveikatos dėlionė“
 4. 4. Pramoga „Gatvėj būki atsargus, šito mokyk ir draugus“
 5. 5. Pramoga – Dviratukų varţybos
 6. 6. Darbelių ir piešinių paroda „Rudenėlis stebukladarys“
 7. 7. Pramoga „Pagrybaukime“
 8. 8. Projektas „Dainuoju, dainuoju pasakaitę“
 9. 9. Projektas „Sveikatos savaitė“
 10. 10. Projektas „Uţ lango tamsu, pasiilgau spalvų“
 11. 11. Metodinė diena rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams
 12. 12. Kalėdų šventės
 13. 13. Sportinė pramoga „Ţiemos dţiaugsmai“
 14. 14. Sportinė pramoga „Ţiemos lenktynės“
 15. 15. Diskoteka „Šv. Valentinas“
 16. 16. Skaitovų konkursas „Tau Tėvyne“
 17. 17. Piešinių paroda „Mano Lietuva“
 18. 18. Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mano mėgstamiausia daina“
 19. 19. Projektas „Mes maţi aukštaičiai vaţiuosim į mugę“
 20. 20. Kaziuko mugė
 21. 21. Darbuotojų turnyras
 22. 22. Futboliuko turnyras
 23. 23. Uţgavėnės
 24. 24. Akcija „Mes prieš patyčias“
 25. 25. Spektaklis „Ištiesk draugui ranką“
 26. 26. Ţemės diena
 27. 27. Metodinė diena Kėdainių l/d „Pasaka“,Pakruojo l/d „Vyturėlis“ pedagogams
 28. 28. Velykų pramogos
 29. 29. Tau, mamyte
 30. 30. Tarptautinis projektas eTwinning
 31. 31. Rajoninis piešinių konkursas „Mes uţ saugią vaikyste“
 32. 32. Išvyka į Panevėţio gamtos muziejų
 33. 33. Maţoji sporto olimpiada„Judam, krutam daug sportuojam“
 34. 34. Saugaus eismo paradas Šeduvos mieste
 35. 35. Šilutės rajono švietimo įstaigų vadovų vizitas „Edukacinė aplinka“
 36. 36. Pramoga - „Atsisveikinimas su darţeliu“
 37. 37. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Ţalia stotelė“
 38. 38. Visuotinis tėvelių susirinkimasTema:“Saugaus eismo valandėlė“
 39. 39. Pedagogų atestacinės komisijos posėdis
 40. 40. Svečiai iš Prancūzijo Saint Sein Komunos
 41. 41. Pilietinė akcija „Ţinia tėvynei“
 42. 42. Ţaliasis projektas „Prikelti antram gyvenimui“
 43. 43. Paroda iš antrinių ţaliavų „Transporto priemonės“
 44. 44. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Žalia stotelė“

×