Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Studiedag Rupelstreek 11 okt 2016 Toerisme Scheldeland

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 22 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Similar to Studiedag Rupelstreek 11 okt 2016 Toerisme Scheldeland (20)

Advertisement

More from Sectorwerking_TOV (20)

Advertisement

Studiedag Rupelstreek 11 okt 2016 Toerisme Scheldeland

 1. 1. Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 1
 2. 2. Situering Scheldeland 2
 3. 3. Toerisme Scheldeland • 29 steden en gemeenten (19 O-VL en 10 A’pse) • Vzw: – voorzitter en leden RVB AV = steden en gemeenten – secretaris = regiocoördinator • Personeel: – TOV= + 2 FTE – TPA= + 1 FTE • Werkingsmiddelen: – 50% steden en gemeenten (coëfficiënt) – 50% provinciaal • Regionale vzw vult lokale, provinciale, vlaamse werking aan SAMEN STERK - we gaan voor hetzelfde regionale doel 3
 4. 4. Toeristische structuren • Toerisme Vlaanderen Investeringen toeristisch aanbod/ promotie buitenland/ participatie/ professionalisering sector. Focus op erfgoed en kunst, eet-drink en tafelcultuur, wieler- en fietscultuur, en mode. Kunststeden. • Toerisme Oost-Vlaanderen, vijf regio’s Grote toeristische infrastructuurprojecten wandel en fietsknooppunten, onderhoud. Logiesconsulent/ Planning en onderzoek/ Marketing en Promotie/ Vorming en ontmoetingsmomenten • Toerisme Provincie Antwerpen Promotie twee regio’s. In samenwerking verder ontwikkelen. Rendabiliteit toeristische ondernemers. Versterken toeristisch merk. Fietsen en bier. • Clusterwerking met 1 coördinator Toerisme Klein-Brabant vzw (3 gem). Toerisme Rupelstreek vzw (5 gem). Bevorderen, ontwikkelen, promoten. • Stad of gemeente Ondersteunen en promoten in die gemeente. Verschillende werkingen. Brochures/plan. Evenementen. Groepsuitstappen. Projecten. 4
 5. 5. Toerisme Scheldeland 5 Doelstellingen • Authenticiteit Scheldeland promoten • Bekendheid regio vergroten • Samenwerking en betrokkenheid met alle partners vergroten • De groei van verblijfstoerisme bevorderen, economische return In Strategisch Beleidsplan: • Negen werven: marketing en PO, netwerking, communicatie, kernproductontwikkeling, authentieke waterbeleving en erfgoed versterken, logiesaanbod, MICE, toegankelijkheid en vakantieparticipatie • Schelde, Dender en Rupel als kapstok
 6. 6. Acties 2016 Toeristische publicaties werf 1-2-3-7 • Toeristische gids 30.000 ex • Toeristische kaart • SMAG magazine 43.000 ex via Plus magazine, 10.000 ex overdruk • Plan Bier kaart 18.000, vertaling 5.000 ex, herdruk 12.000 ex • LIVV • Floraliëntocht 9.000 flyers, 200 affiches Beurzen werf 3 • TOV beurs Dagtrips voor groepen • Fiets- en Wandelbeurs Antwerpen en Utrecht 6
 7. 7. Acties 2016 7 Projecten Strategisch Beleidsplan Scheldeland • Popularisering SBP 500 ex gedrukt in 2015, verder verspreiden 2016 • Begeleiden van partners • Toeristische Initiatiefmap 280 ex, Handleiding stakeholder (bij kennismaking), updaten
 8. 8. Acties 2016 8 Marketing en communicatie • Campagnebeelden Scheldeland fietsen, wandelen, logeren, bier
 9. 9. ACTIES 2016 9 Marketing en communicatie • Campagne Winterwandelboek 2015-2016 - Scheldeland te positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming najaar/winter - focus: verblijfstoerisme, bier, gezelligheid, POI - aansluiten bestaande communicatiemiddelen - 30 wandelingen, dus één wandeling in elke stad/gemeente van Scheldeland - aparte deelwebsite, online campagne, publicatie, bloggers - 22.042 downloads in 2016 (abo e-mailadressen)
 10. 10. ACTIES 2016 10 Marketing en communicatie • Campagne aug-okt 2016 : - Scheldeland te positioneren - als aantrekkelijke fiets-bestemming - focus: verblijfstoerisme, bier, gezelligheid, POI - aansluiten bestaande - communicatiemiddelen => Fietspocket 114.500 ex bij Knack en Nest; 365.000 abo nieuwsbrief
 11. 11. ACTIES 2016 11 Marketing en communicatie • Campagne okt 2016-feb 2017 - Scheldeland positioneren aantrekkelijke wandelbestemming - Focus: verblijfstoerisme, bier, gezelligheid, POI - Aansluiten op bestaande communicatiemiddelen  wandelpocket 170.500 ex bij Knack 95, Nest 20, En Plus- magazine 56 283,772 abo nieuwsbrief online actie online plus 42.000 imp, Knack we 176.000 imp, 50+ e-tips 106.000
 12. 12. Acties 2016 12 Marketing en communicatie • Campagne LIVV • Film- en fotomateriaal +beeldendatabank • Websites www.scheldeland.be , www.scheldeland.be/grooteoorlog , www.planbier.be, www.scheldeland.be/winter • Sprout social • Facebook: gemiddeld 2.890 fans • twitter: 827 volgers, 179 meldingen, 52 retweets • e-nieuwsbrieven: 4x/jaar, 23.400 abo • Eventuele samenwerking met televisie • Persberichten en free publicity • Advertenties TSL in subregionale media
 13. 13. Acties 2016 13 Infrastructuur Diverse fiets- en wandelproducten door TOV en TPA TOV: Oeverlopen on-line, deel 2 Kalkense Meersen-Donkmeer. TPA : Beer & Bike trail, Aspergeroute, Scheldedijkroute, Duvelroute. Team Scheldeland ondersteunt deze realisaties inhoudelijk. Sectormomenten werf 1-2-4-5-6 • 21 april Sectormoment Water in Temse • 11 mei Ontmoetingsmoment in Sint-Amands • 19 mei LIVV-moment • 24 mei Ambtenarenoverleg en 8 december • Studiedag Rupelstreek 11 oktober • Studiedag Dendermonde 24 november
 14. 14. Acties 14 Netwerking • Steden en gemeenten, toeristische spelers • Adviseursrol : Water Onthaalplan Durmevallei, Erfgoed: met N-Top, Water- en Windmolens PDPO project Onthaal Syntra Midden-Vlaanderen gidsenopleiding Evenementen DOT, Gouden Carolus, Molenbergfeesten, Pasar avondwandeling Gebiedsgerichte projecten Onthaalplan Land van Meersen en Meer, Strategisch project en Rupelstreek, Schelde Sterk Merk, Denderland; LIR Klein-Brabant en Zwijndrecht, Van Erembald tot Kravaalbos, PDPO project BLOV Economie Horeca Aalst Ninove Denderstreek, Unizo Dendermonde
 15. 15. Acties 2016 15 Projecten werf 1-2-3-4-5-6-7 Groote Oorlog • Impulsfonds Toerisme Vlaanderen, TSL coördinator • in 8 gemeenten van Scheldeland – Aalst, Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Zele – Bornem, Puurs, Sint-Amands • Wandelen en fietsen in Scheldeland rond WOI: – Wandel- en fietsbrochure, App 4 talen, infoborden • Promotie: SMAG, www.scheldeland.be/grooteoorlog en facebook via onze eigen kanalen, via de kanalen van de partners, persberichten
 16. 16. Acties 2016 3 Strategische Projecten werf 1-2-3-4-5-6-7 • Schelde Sterk Merk – Steden/gemeenten langs Schelde tussen Gent/Antwerpen – Natuurgebied Europese topkwaliteit – Toeristisch recreatieve trekker – Wij gevoel • Rupelstreek - Boom, Rumst, Hemiksem, Schelle en Niel - Internationaal Fietsbelevingspunt Boom - Steenbakkerijmusea Rupelstreek - Nautisch Toeristisch Overlegplatform • Denderland – Aalst, Denderleeuw, Ninove (Liedekerke, Roosdaal, Geraardsbergen, Ath en Lessines) 16
 17. 17. Acties 2016 17 Projecten werf 1-2-3-4-5-6-7 B(l)oeiend Oost-Vlaanderen - TOV staat in voor toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond sierteelt en de promotie ervan; aanleggen van parklets (kleine parkjes) en bloemperken, Wetteren een bloementapijt, evenement rond verborgen tuinen. Onderzoek Idea Consult Projectgebied: - Regio Scheldeland: Destelbergen, Laarne, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen - Regio Waasland: Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke
 18. 18. Acties 2016 Projecten werf 1-2-3-4-5-6-7 • Van Erembald tot Kravaalbos Open ruimte in landschap opwaarderen, hopcultuur Aalst, Opwijk, Merchtem, Asse en Affligem • Onthaalplan Land van Meersen en Meer - Optimaal inrichten met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. Onthaalplan. - Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen • Water- en windmolens Denderland, PDPO - Draaiende molens open stellen voor publiek, educatie, toerisme 18
 19. 19. Acties 2016 Projecten werf 1-2-3-4-5-6-7 • Water- en windmolens Denderland, PDPO - Draagvlak landelijk molenerfgoed en –ambacht + streekidentiteit vergroten - Erfgoedcel Denderland, Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Erpe-Mere, Lede, Ninove en enkele particuliere molenaars - Door draaiende molens op te stellen voor publiek (scholen) - Didactisch materiaal ontwikkelen, gidsen opleiden - PDPO III Projectvereniging Erfgoed Denderland (promotor) en MOLA (co-promotor) 19
 20. 20. Acties 2017 20 Aan te pakken punten campagnes:  Zorgen voor een lange termijnvisie op de verschillende publicaties en hoe die passen binnen de globale marketingwerking  Campagnes op elkaar afstemmen. Niet gaan voor eenmalige campagnes maar geïntegreerde acties waar we op kunnen verder werken. Denken op lange termijn  We moeten een verhaal vertellen: Scheldeland blijft een ‘jonge’ toeristische regio. Naamsbekendheid en positionering blijven aandachtspunten
 21. 21. Plan van aanpak 2017 21 Duidelijk maken ‘waar Scheldeland voor staat’/positionering. Inspiratie, wervend en zet aan tot een bezoek (call to action), en praktisch. Het wordt één medium over het Scheldelands toeristische aanbod, thematisch, met suggesties, combinaties gericht op bezoekers van buiten de regio, en stimuleert het verblijfstoerisme. • Eigentijdse campagne met maximale integratie van on- en offline Het vakantieboek staat centraal in de campagne: alle acties landen op het boek dat we binnen de geselecteerde doelgroep zo breed mogelijk verspreiden Thematische acties, verblijfstoerisme: voorjaar fietsen, Zomer varen, Winter wandelen Campagnes mikken op het zo breed mogelijk verspreiden van het vakantieboek bij de geselecteerde doelgroep Campagnes en boek spelen zo goed mogelijk in op ‘visitors journey’ (inspiratie, plannen, reserveren, bezoek, afronding bezoek, na afloop)
 22. 22. Vragen 22

×