Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Netwerkmoment Toerisme Waasland - 27/10/2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

 1. 1. Sectormoment Durme- Moervaart 27 oktober 2016
 2. 2. Inhoud  Waterwegbeheer in Vlaanderen  Het geactualiseerde Sigmaplan • Doelstelling • Ingrepen  Sigmaproject Durmevallei • Overzicht van de projecten • Stand van zaken  Opportuniteiten voor de Durmevallei
 3. 3. Vlaanderen: 1000 km aan bevaarbare waterwegen
 4. 4. Hedendaags waterwegbeheer
 5. 5. Geactualiseerd Sigmaplan Integreert veiligheid en natuur  Met ruimte voor de rivier als leidend principe  Dijkwerken en gecontroleerde overstromingsgebieden  Natuurherstel volgens Europese natuurdoelen
 6. 6. 1976 Wintam Wintam Baasrode Antwerpen
 7. 7. Beslissingen Vlaamse Regering 22-05-2005 en 21-04-2006  De Vlaamse Regering: • Bekrachtigt het Meest Wenselijk Alternatief • Verklaart alle werken van dwingend openbaar belang • Beslist over flankerend beleid landbouw en plattelandsrecreatie • Beslist over natuurinvulling gebieden conform IHD-Z
 8. 8. Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
 9. 9. Gecontroleerd overstromingsgebied – Tielrode Broek (Sinterklaasstorm dec 2013)
 10. 10. GOG met Gecontroleerd Gereduceerd Getijd (GGG)
 11. 11. GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)
 12. 12. GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)
 13. 13. Ontpoldering
 14. 14. Ontpoldering – Wijmeers 2 (juni 2016)
 15. 15. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei - overzicht
 16. 16. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  De Bunt, Klein Broek en Groot Broek • Zandstocks: - Aangelegd met zand afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken in de Durme • Ringdijk: - De Bunt: aanleg gestart in februari 2015; de werken zullen 3 jaar duren - Groot Broek: aanbesteding wordt voorbereid - Klein Broek: na afwerking De Bunt en Groot Broek  Potpolder IV • Ontwerpstudies in opmaak • Kadert in Interreg project USAR (Using Sediment as a Resource)
 17. 17. De Bunt – ringdijk (juni 2016)
 18. 18. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  Weijmeerbroek • Omvormingsbeheer zal einde 2016 afgerond zijn • Natuur reageert snel op nieuwe situatie  Bulbierbroek en Hagemeersen • Omvormingsbeheer werd opgestart op al verworven percelen
 19. 19. Bulbierbroek (juni 2016)
 20. 20. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  Aanpassen bestaande Durmedijken aan actuele Sigmanormen • In voorbereiding (MER en technisch ontwerp) • Biedt ook kansen voor recreatie op jaagpaden
 21. 21. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Koolputten site en omgeving Mirabrug  Beerkaaihuis  Gidsenopleiding (vzw Grenzeloze Schelde)  Natuurbelevingspad De Koolputten  Overgangslandschappen  Andere initiatieven
 22. 22. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Koolputten: onthaal recreanten
 23. 23. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Renovatie Beerkaaihuis
 24. 24. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Renovatie Beerkaaihuis
 25. 25. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Gidsenopleiding • In samenwerking met vzw Grenzeloze Schelde • 5 vormingsavonden en 2 excursies (februari – maart 2016) • 48 deelnemers
 26. 26. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Natuurbelevingspad De Koolputten • Projectmissie - Het verhogen van de beleefbaarheid van de kenmerkende natuur van het Scheldeëstuarium door familievriendelijke natuurbelevingspaden met bijhorende natuurbelevingselementen • Situering - Gelegen in en om de ontpolderingen van Klein en Groot Broek • Status - Ontwerp is in voorbereiding (studieopdracht ANB)
 27. 27. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Overgangslandschappen Elversele, Temse Sombeke, Waasmunster
 28. 28. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Andere initiatieven

×