Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

More Related Content

Advertisement

More from Sectorwerking_TOV (20)

Advertisement

Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

 1. 1. Sectormoment Durme- Moervaart 27 oktober 2016
 2. 2. Inhoud  Waterwegbeheer in Vlaanderen  Het geactualiseerde Sigmaplan • Doelstelling • Ingrepen  Sigmaproject Durmevallei • Overzicht van de projecten • Stand van zaken  Opportuniteiten voor de Durmevallei
 3. 3. Vlaanderen: 1000 km aan bevaarbare waterwegen
 4. 4. Hedendaags waterwegbeheer
 5. 5. Geactualiseerd Sigmaplan Integreert veiligheid en natuur  Met ruimte voor de rivier als leidend principe  Dijkwerken en gecontroleerde overstromingsgebieden  Natuurherstel volgens Europese natuurdoelen
 6. 6. 1976 Wintam Wintam Baasrode Antwerpen
 7. 7. Beslissingen Vlaamse Regering 22-05-2005 en 21-04-2006  De Vlaamse Regering: • Bekrachtigt het Meest Wenselijk Alternatief • Verklaart alle werken van dwingend openbaar belang • Beslist over flankerend beleid landbouw en plattelandsrecreatie • Beslist over natuurinvulling gebieden conform IHD-Z
 8. 8. Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
 9. 9. Gecontroleerd overstromingsgebied – Tielrode Broek (Sinterklaasstorm dec 2013)
 10. 10. GOG met Gecontroleerd Gereduceerd Getijd (GGG)
 11. 11. GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)
 12. 12. GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)
 13. 13. Ontpoldering
 14. 14. Ontpoldering – Wijmeers 2 (juni 2016)
 15. 15. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei - overzicht
 16. 16. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  De Bunt, Klein Broek en Groot Broek • Zandstocks: - Aangelegd met zand afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken in de Durme • Ringdijk: - De Bunt: aanleg gestart in februari 2015; de werken zullen 3 jaar duren - Groot Broek: aanbesteding wordt voorbereid - Klein Broek: na afwerking De Bunt en Groot Broek  Potpolder IV • Ontwerpstudies in opmaak • Kadert in Interreg project USAR (Using Sediment as a Resource)
 17. 17. De Bunt – ringdijk (juni 2016)
 18. 18. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  Weijmeerbroek • Omvormingsbeheer zal einde 2016 afgerond zijn • Natuur reageert snel op nieuwe situatie  Bulbierbroek en Hagemeersen • Omvormingsbeheer werd opgestart op al verworven percelen
 19. 19. Bulbierbroek (juni 2016)
 20. 20. Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken  Aanpassen bestaande Durmedijken aan actuele Sigmanormen • In voorbereiding (MER en technisch ontwerp) • Biedt ook kansen voor recreatie op jaagpaden
 21. 21. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Koolputten site en omgeving Mirabrug  Beerkaaihuis  Gidsenopleiding (vzw Grenzeloze Schelde)  Natuurbelevingspad De Koolputten  Overgangslandschappen  Andere initiatieven
 22. 22. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Koolputten: onthaal recreanten
 23. 23. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Renovatie Beerkaaihuis
 24. 24. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Renovatie Beerkaaihuis
 25. 25. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Gidsenopleiding • In samenwerking met vzw Grenzeloze Schelde • 5 vormingsavonden en 2 excursies (februari – maart 2016) • 48 deelnemers
 26. 26. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Natuurbelevingspad De Koolputten • Projectmissie - Het verhogen van de beleefbaarheid van de kenmerkende natuur van het Scheldeëstuarium door familievriendelijke natuurbelevingspaden met bijhorende natuurbelevingselementen • Situering - Gelegen in en om de ontpolderingen van Klein en Groot Broek • Status - Ontwerp is in voorbereiding (studieopdracht ANB)
 27. 27. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Overgangslandschappen Elversele, Temse Sombeke, Waasmunster
 28. 28. Opportuniteiten voor de Durmevallei  Andere initiatieven

×