Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPS

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

PPS

 1. 1. A világ hét újkori csodája 2001-ben hirdette meg Bernard Weber egy genfi alapítvány létrehozásával az úgynevezett „Új hét világcsoda&quot; versenyt, amelynek célja a különféle történelmi emlékek megőrzése, felújítása, támogatása. Ezért a címért 21 ilyen hely volt versenyben. 2007. 07. 7-én hirdettek eredményt a világ hét újkori csodájára kiírt pályázaton. A vesztesek között olyan helyeket találunk, mint a Húsvét-szigetek kőarcai, Angkor Vat, Hagia Sophia, > de lássuk a nyerteseket < IX. rész
 2. 2. II. Tadzs Mahal, Agra, India. A márvánnyal és drágakövekkel borított mauzóleumot Shah Jahan építtette fiatalon elhunyt felesége, Mumtaz Mahal emlékére 1632-1648 között, és az évszázadok során az el nem múló szerelem jelképévé vált. A világ hét újkori csodája I. A Megváltó Krisztus szobra, Rio de Janeiro, Brazilia A város és az ország ikonjává vált, 38 méter magas szobrot, amely egyszersmind az újkor legelterjedtebb vallásának jelképe, 1931-ben avatták fel a Rio fölé magasodó hegycsúcson.
 3. 3. III. Machu Picchu, Peru . A hódító spanyolok elől menekülő inka civilizáció utolsó bástyája szinte megközelíthetetlen helyen, 2450 méteres magasságban, az 1460-as években épült. A nyugati civilizáció elől egészen 1911-ig rejtve maradt, amikor is Hiram Bingham, a Yale kutatója újra megpillantotta. IV. A kínai Nagy Fal . A Kínát a nomád törzsektől megvédő erődítményrendszert mai formájában a Ming-korban, a 14-17. században emelték, de elődeiről már a Kr. e. 2. századból források tudósítanak. A közkeletű legendával ellentétben a Fal nem látható az űrből - viszont valóban a legnagyobb ember alkotta építmény a Földön. A világ hét újkori csodája
 4. 4. V. Chichen Itza templomvárosa, Mexikó . A maja birodalom fővárosa 600 körül kezdett kiépülni, és az első ezredfordulón vesztette el vezető szerepét a Yucatán-félszigeten. Az antropomorf istenek, köztük a kígyófejű Kukulcan tiszteletére épített templomokat a 19. század végétől kutatják - de máig keveset tudunk a maja civilizációról. A világ hét újkori csodája
 5. 5. VI. Colosseum, Róma . Az európai kultúrát megalapozó Római Birodalom talán legismertebb jelképe. A birodalom legnagyobb amfiteátrumaként emelték, Kr. u. 70 és 72 között. A középkorra egy részét építkezésekhez hordták szét, mígnem 1749-ben XIV. Benedek az ott mártírhalált halt keresztények emlékére templommá nyilváníttatta. A világ hét újkori csodája
 6. 6. VII. Petra romvárosa, Jordánia . Az egykori római kereskedőváros varázsát az adja, hogy részben egy vörös homokkőszurdok falába faragva épült - ezért is hívják 'Vörös Város'-nak. A római építészet legépebben maradt és legszebb emlékei közé tartozik. Miután a negyedik században, egy földrengés következtében elnéptelenedett, Európa csak 1812-ben szerzett róla újra tudomást. A világ hét újkori csodája
 7. 7. Petra: vörös sziklákba faragott világa A továbbiakban „a világ hét újkori csodája” közül, Petrával, Jordánia sziklába faragott, ősi „rózsaszín&quot; városával foglalkozunk, mely 262 kilométerre fekszik Ammantól, Jordánia fővárosától.
 8. 8. P e t r a A sziklaváros ma már kizárólag turistalátványosság: a jordán sivatag csaknem járhatatlan hegyláncának szikláiba vésett városa ma is gyalogszerrel vagy ló, ill. teveháton közelíthető csak meg.   Az Elji falu közelében található vádi-Múszából, azaz Mózes völgyéből Petrába vezető ösvény helyenként alig több mint 1 m széles sikké, sötét szorossá szűkül .
 9. 9. P e t r a Egy rendkívül kézügyes nomád pásztornép, a nabateusok Arábiából vándoroltak el, és Kr.e. 5. századtól, 600év alatt egészen Damaszkuszig kiterjesztették birodalmukat, és kb. 2000 évvel ezelőtt tették Petrát birodalmuk fővárosává. Az edomiták éltek korábban e tájon (Edóm vöröset jelent, s ennek a közel-keleti vidéknek ez a bibliai neve), a sziklavárost azonban már a nabateusok alapították.
 10. 10. Egy rejtett támaszpontja volt a régi arab világ kereskedelmi útvonalán. A karavánok védelméért útvámot szedtek be azoktól a kereskedőktől, akik az Arab-félszigeten tömjént, mirhát, Indiából fűszert és selymet, Afrikából elefántcsontokat, szőrmét és bőrt szállítottak. P e t r a
 11. 11. P e t r a Magas fejlett kultúrája, nagyszerű építészete, zseniális gát-és csatornarendszere, vízellátása mindenütt nagy tekintélyt vívott ki Petrának. Fénykorában csaknem harminc ezren lakták.
 12. 12. P e t r a Másrészről viszont érezték Róma növekvő befolyását, fejlődő gazdaságát, ami a nabateusok hatalmát fenyegette. Végül Trajanus császár 106-ban a Római Birodalomhoz csatolta a királyságot és a kialakított Arábiai Provinciába olvasztotta Petra fővárossal együtt.
 13. 13. P e t r a Miután a rómaiak átvették a kereskedelmi utak ellenőrzését, már visszafordíthatatlan volt Petra hanyatlása. A 7. században az iszlám hódításkor Petrában már kevesen éltek. A Kr. u. 747-es földrengés súlyosan megrongálta a várost. A keresztes lovagok még a 12. században építettek egy erődöt, aztán mintegy ezer esztendőre a feledés homálya és a legendák sötétsége borult a városra.
 14. 14. P e t r a 1812-ben egy svájci utazó, Johann Ludwig Burkhardt mozlim kereskedőnek öltözve, fogadalmat tett Allahnak, hogy egy kecskét áldoz Áron próféta sírjánál (ezzel a történettel oszlatta el a helyi törzsfőnök bizalmatlanságát). Rábeszélt két beduint, hogy kalauzolják végig a Vádi-Múszán, át a síken el-Kasnehig, ahol is a köpenye alatt sikerült észrevétlenül lerajzolnia az épületet. A városban alkonyatkor feláldozta a kecskét az Áron-szentély lábánál, majd küldetését befejezve visszatért Eljibe.
 15. 15. P e t r a Amikor az 1980-as évek közepén Petra, vörös sziklákba faragott világa turisztikailag felértékelődött, utolsó lakóit – a pásztorkodásból élő beduinokat – a Jordán kormány átköltöztette egy szomszédos településre.
 16. 16. P e t r a Hogy mind többen láthassák az épségben maradt el-Kasneh vagy Kincstár szobrait, és oszlopait, melyek görög hatásra vallanak. Templom volt, síremlék vagy kincsesház ? Feltehetőleg mindhárom, noha neve egy legendából ered, mely szerint a tetején lévő urnában egy fáraó kincseit rejtették el.
 17. 17. Az évezredes feledésből felébredt romvárost tehát egyre több turista látogatja, hiszen a világörökség részévé vált ősi falak elnyerték a modernkor elismerését, és mint láthattuk, 2007. júliusától a világ hét újkori csodájaként is számon tartják. Így, a már csak beduin tanyaként használt Petra, újra a figyelem középpontjába került! P e t r a
 18. 18. P e t r a Napjainkban tehát Ézsau leszármazottainak, az Edomitáknak a földjén, turisták tízezrei a világörökség újkori csodájában: a történelem emlékeit, a letűnt civilizációk kultúráját csodálják.
 19. 19. P e t r a Ezzel szemben, bennünket a történelem kimenetele és e világkorszak utolsó évei érdekelnek, amelyek meg vannak írva a Bibliában. A Jelenések könyve egy részletes forgatókönyvhöz hasonlítható, amely leírja az Antikrisztus hét évének eseményeit. S amely események sorában a pusztában, egy, az Istentől készített hely központi szerepet tölt be: ti. az Apokaliptikus események alakulásában.
 20. 20. P e t r a A próféciák szerint az elragadtatás után, a világ vezető politikusa (Dániel 9:27. szerint) szövetséget köt Izraellel hét esztendőre. S ez lehetővé teszi, hogy a Jeruzsálemi templom felépüljön. Ennek jelentősége abban áll, hogy a zsidók szerint ez lehetetlen minden erőfeszítés ellenére mind addig, míg a Messiás el nem jön! Így, a templom felépülésével a világ akkori vezetőjét elfogadják Messiásként, aki valójában az Antikrisztus!
 21. 21. Azonban az Antikrisztus az időnek felénél, (3,5év után) megöletik, de harmadnapra feltámad, s ekkor maga a Sátán száll belé! S mivel a Jeruzsálemi templomot megfertőzteti, és a szentek szentélyében istenként imádatja magát, ezért a be nem hódoló zsidók és a megtért emberek, közellenséggé válnak! Ezért aztán a szövetséget felbontja Izraellel, és a zsidóknak és az elragadtatás után megtért embereknek menekülniük kell a pusztító elől: „ Mert azt teszi mindenkivel… hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tetet; Hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van…” (Jelenések 13:16-17) Vagyis, egy totális kontroll alá helyezi az egész világot, és a fenevad bélyegének felvétele lesz akkor a megélhetés záloga! S aki nem veszi fel a fenevad bélyegét, azt egyszerűen kivégzik! Ezért elkezdik üldözni a zsidókat és azokat, akiknél a Jézus Krisztus bizonyságtétele van. Azonban ők inkább vállalják az üldöztetést, minthogy a fenevad bélyegét felvegyék, ugyanis az egyenlő a kárhozattal! A Biblia azt mondja: „ Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi a homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából…: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön- örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal…, (Jelenések 14: 9-11) P e t r a
 22. 22. P e t r a De nézzük meg mit mond Izraelre vonatkozóan a Bibliai „forgatókönyv”: „ És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének… Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja: hogy kevés ideje van. Jézus azt mondta: „Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani a szenthelyen: Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre! A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen! És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye! Jaj pedig a terhes és szoptatós asszonyoknak azokon a napokon! Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha! És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok”. Íme, eleve megmondtam nektek! (Máté 24:15-22) Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt (Izraelt), aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére (hol Istentől készített helye van), hogy tápláltasson ott… az időnek feléig (3,5évig). És bocsát a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt folyóvízzel elragadtassa. De segítségül van a föld az asszonynak, és megnyitja a föld a száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagszik azért a sárkány az asszonyra, és elmegy, hogy hadakozzék egyebekkel: az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és kiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jelenések 12: 9, 12-17).
 23. 23. Mindezt a zsidók bizonnyal egy katarzisként élik meg, ti. templomuk bár felépül, de végzetes tévedésük árán, mert a Messiás helyett, az Antikrisztus veszi azt birtokba! S üldözöttként, országukat is elvesztik, és újra kikerülnek a pusztába. Ahol a Biblia szerint egy Istentől készített hely lesz, ahol majd Izrael fiai 1260 napig természetfeletti védelmet és ellátást élveznek. S ahol az írás szerint nem lehet vízárral, sem fegyverrel elpusztítani őket, mert az a hely az ő megmenekülésükre lesz fenntartva. Lesz egy, istentől készített hely
 24. 24. S akkor valószínűleg Jeruzsálem lakói, ezen a helyen majd úgy sírnak, ahogy még nem sírtak, mert ez időben teljesedik be rajtuk az a prófécia, amely szerint: „A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után”. (Zakariás 12: 10) Vagyis, a zsidók ekkor ismerik fel, hogy a Messiást akit évezredek óta vártak, azt átszegezték, és siratják Jézus Krisztust! Lesz egy, istentől készített hely
 25. 25. < Akkor következik be a gigantikus fordulat Izrael életében, amikor az egész világ felett megszerzett hatalmát az Antikrisztus arra használja, hogy a zsidókat és az elragadtatás után megtért embereket elpusztítsa! Az Isten elleni „totális lázadás háborújában” Izrael azonban Isten ellátását és védelmét élvezi, míg az egész Föld „katasztrófa sújtotta terület” lesz! A pusztában, az Istentől készített hely, majd valóban figyelmet érdemel! No, nem azért, mert a világörökség részeként az újkori csodák egyike lesz. Nem! Hanem mert e világkorszak végén az a hely a világ csodájaként, akkor mint egy „menedékváros”, otthont ad a zsidó nemzetnek: a megtérésre. Ezt a fordulatot nevezi a Biblia „az ő felvételük”- nek: „… mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanemha élet a halálból?” (Római lev. 11: 15). Mert ezzel Izrael, újra be lesz oltva a szelíd olajfába! (Róma 11: 24-25) S az ő felvételük akkora fordulatot hoz a földre, mint a halálból való feltámadás! Oltás a szelíd olajfába: Akkor, ahogy az Egyiptomi csapások idején Gósen földjén, az Istentől készített helyen sem érik utol Isten népét mind azok a csapások, melyek az egész földkerekségét sújtani fogják ! Lesz egy, istentől készített hely
 26. 26. 1.Támad gonosz és ártalmas fekély a fenevad bélyegét viselő embereken; 2. A tenger vize vérré válik és minden élő állat elpusztul a tengerben; 3. A folyóvizek és forrásaik is vérré válnak; 4. A Nap tikkasztja az embereket tűzzel; 5. A fenevad királyiszékére és országára sötétség borul, és rágják az ő nyelvüket a kín miatt; 6. Az Eufrátesz vize kiszárad, hogy a kelet felől út készítessék az Armagedoni csatára jövőknek; 7. Lesznek menydörgések és villámlások, és nagy földindulás (Jeruzsálem három felé szakad, és a szigetek eltűnnek a föld színéről) és nagy jégeső száll az emberekre. Az emberek pedig káromolják Istennek nevét és meg nem térnek. (Jelenések 16:1-21) Láthatod, minden készen áll, a forgatókönyv „szereplői és kellékei” megvannak, és a megírtak szerint: az utolsó felvonás hamarosan kezdődik! Csak te légy készen! A világ hét csodája - Petra - Kísérőzene: Edvin Marton: Secret Emotion Diafelvétel: A világ hét csodája; Petra, sziklába vésett világa Feliratozás és animáció: hetek – Országos Közéleti Hetilap nyomán: R. J. 2008. A Biblia éve! Ebből az alkalomból egy közérdekű ismeretterjesztő sorozat üzenetének: IX. részét láttad. ˇ ˇ ˇ Itt aztán csodálkozhatunk: „Te jóóó Isten”! Mert mint látod, Ő kijelenti a jövőt, hogy ne a bizonytalant várjuk! Előkészíti a megmenekülés helyét, hogy ott megőrizze az övéit! Mindent elvégzett, csak hogy el ne vesszünk! Gondolkoztál már ezen: van ennél nagyobb csoda a világon? A világ hét csodája csak műemlék, de amit Isten készített az Őt szeretőknek, az valóság! v é g e ! A világ hét csodája - Petra - - része annak a sorozatnak, amely megtalálható a http://www . filmlevelek.hu honlapon; Mint szívesen látott vendégnek, neked is készségesen válaszolok a vendégkönyvben, ha a filmmel kapcsolatban kérdésedet vagy észrevételedet megírod. Valószínűleg, miközben 3,5évig Izrael természetfeletti oltalmat élvez a pusztában, addig a földön gyakorlatilag ellehetetlenül az élet, és a Föld lakósságának 2/3része elpusztul! S amikor 7év után Jézus Krisztus eljövetelével legyőzi az Antikrisztust, Izrael maradéka, mint élet a halálból lép elő! S újjászületett nemzetként lesz részese Isten országának a földön! Bár csak elmondhatnánk ezt Magyarországról is! Ezek után, ha van Bibliai hited és élő reménységed, akkor te magad is tudsz imádkozni Izrael természet- feletti védelméért, s nem valami cionista propagandaként fogadod ezt a vándorfilmet. Mert a Bibliai hit tudja csak bevezetni az embereket és Magyarországot is ezen a földön, az Isten országába! Következik: 2008. A Biblia éve! Epilógus - hangképes üzenet - Lesz egy, istentől készített hely

×