Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Men vi kör ju typ scrum"

488 views

Published on

I det stora hela är scrum bara en samling begrepp för att ringa in processer som behövs för att en grupp människor ska kunna utföra ett arbete på ett effektivt sätt. Ofta går våra projekt över budget, är stressiga och röriga. Detta handlar ofta om att vi bara använder oss av de delar vi tycker räcker från scrum. Det finns många team som tycker att de kör scrum men i själva verket har de bara standup. Men vi kör ju typ scrum! I talet tänkte jag belysa lite olika delar i scrum och varför de är viktiga för att ett projekt ska bli roligt och lyckat.

Published in: Software
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

"Men vi kör ju typ scrum"

 1. 1. “Men vi kör ju typ scrum” Sebastian Appler Olsson, Spinit
 2. 2. Vad är scrum?  Samling processer, roller och aktiviteter  Anpassat för människor  Maximera kundvärde för kostnaden
 3. 3. Projekt är som att gräva tunnlar
 4. 4. Med scrum
 5. 5. Standup  Kort möte på morgonen  Gå igenom vad som är gjort och planering för dagen samt om det finns några hinder  Följ upp förbättringsåtgärder från retrospekt
 6. 6. Avsaknad av standup
 7. 7. Standup – Varför vill vi ha det?  Saker kommer fram tidigt  Kan snabbt få hjälp av varandra att komma fram till lösningar  Följa upp så förbättringsåtgärder blir av  Alla i teamet är återsynkade mot samma mål
 8. 8. Retrospekt  Möte på ungefär en timme efter varje sprint  Alla tar med sig tre bra saker och tre delta  Beslutar tillsammans tre delta med lösningsförslag
 9. 9. Avsaknad av retrospekt 1
 10. 10. Avsaknad av retrospekt 2
 11. 11. Med retrospekt
 12. 12. Retrospekt – Varför vill vi ha det?  Ge ett utsatt tillfälle för att ge varandra beröm och ta upp problem i teamet  Utvecklar teamet  Roligare att jobba tillsammans
 13. 13. User story  Tillsammans beskriver de allt man ska kunna göra i produkten  Som en x ska jag kunna y därför att z  Undvik att göra för stora
 14. 14. Avsaknad av user story 1
 15. 15. Avsaknad av user story 2
 16. 16. Med user story
 17. 17. User story – Varför vill vi ha det?  Språk mellan programmerare och kund  Kravspecifikation  Offertunderlag  Prioriterbara  Planeringsunderlag
 18. 18. Produktägare  En person med hela visionen av produkten  Ska kunna ta beslut om hur saker ska fungera  Kanalen mellan kunden och utvecklarna
 19. 19. Avsaknad av produktägare
 20. 20. Avsaknad av produktägare 2
 21. 21. Produktägare – Varför vill vi ha det?  Har ansvar att veta vad som ska byggas  Visar rätt väg vid utvecklingsbeslut  Produktägaren ska kunna svara på ”varför” för varje user story
 22. 22. Scrum master  Ser till att scrum följs (Skyddar teamet)  Håller koll på planeringen av utveckling  Smörjer teamets kugghjul
 23. 23. Avsaknad av scrum master 1
 24. 24. Scrum master – Varför vill vi ha det?  Skyddar teamet från att ta sig vatten över huvudet  Ser till att kunden får kundnytta  Ser till att estimatet hålls  Jobbar för att teamet ska fungera bra tillsammans
 25. 25. Kunddemo  Möte med kund, produktägare och utvecklare  Gå igenom det som utvecklats under sprinten  Testa av tillsammans
 26. 26. Avsaknad av kunddemo
 27. 27. Kunddemo – Varför vill vi ha det?  Upptäcker missar som inte nödvändigtvis är buggar  Kunden blir mer engagerad i projektet  Hitta nya saker som blir högre prio än det nuvarande
 28. 28. Är scrum bra i alla projekt?  Inte för små  Har redan ett optimerat team  Projekten går redan bra?
 29. 29. Sammanfattning  Problem vid utveckling beror oftast på arbetssättet  Våga ställa krav till kunden  Testa nya arbetssätt för att lösa problemen
 30. 30. Frågor?

×