Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Help! Ik ben praktijkbegeleider

568 views

Published on

presentatie van Marijke van de Putten, Richard de Ruig en Erick-Jan Jonker over praktijkbegeleider zijn in de Regio Utrechtse Heuvelrug

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Help! Ik ben praktijkbegeleider

 1. 1. Help! ik ben Praktijkbegeleider Thema avond Praktijkbegeleidersoverleg Regio Utrechtse heuvelrug
 2. 2. Agenda 20:00 opening 20:05 Presentatie Help ik ben Praktijkbegeleider 20:45 Vragen naar aanleiding van de Presentatie 21:00 Pauze 21:15 Presentatie inhoud TL training (Ruud Baartmans) 21:45 WVTTK 22:00 Sluiting (uiterlijk)
 3. 3. Welkom Inhoud: • Scouting Academy ten opzichte van oude systeem • Rol Groepsbegeleider • Rol Praktijkbegeleider (PB) • Invulling PB Rol in de regio Utrechtse Heuvelrug • PB Tools
 4. 4. Scouting academy t.o. het oude systeem Principes Scouting academy • Modulair leren • Ontwikkeling in de praktijk • Eén keer leren (binnen of buiten Scouting) • Leren op de manier die past bij het individu • Doorlopend leren (je hele leven lang) Principes van het oude systeem • Kwalificeren op basis van aanwezigheid • Verplicht alle stof volgen • Weinig praktijk Kaderlid: Vrijwillig maar niet vrijblijvend Verschillen/overeenkomsten • Inhoud van de stof is vrijwel gelijk • Manier van aanbieden van de stof is anders
 5. 5. Functies en rollen • Groepsbegeleider – Bewaakt de kwaliteit en voortgang van de Scoutinggroep in het algemeen; – bespreekt dit, onder andere op basis van de terugkoppeling vanuit de praktijkbegeleider(s), met het groepsbestuur; – en maakt daar ook deel van uit.
 6. 6. Functies en rollen • Praktijkbegeleider – Werkt in principe met de individuele leiding. – Ondersteunt de ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van het Scoutingspel; – stelt samen een plan op voor de ontwikkeling; – houdt de verworven vaardigheden bij; – stelt een bepaald deel van de behaalde vaardigheden vast (‘afvinken’); – informeert de groepsbegeleider over de voortgang; – is geen lid van het verenigingsbestuur.
 7. 7. Praktijkbegeleider • Taken van een praktijkbegeleider in onze regio. – Aanspreek punt voor trainingen binnen de groep – Het begeleiden van (nieuwe) leiding tot gekwalificeerd leidinggevende. – Het controleren van andere praktijkbegeleiders in de regio.
 8. 8. Informatie • Waar vind je de benodigde informatie – In de regio! – Scouting Nederland – Er is heel veel. Spreek in je groep af waar het eerste speerpunt ligt. En ga gericht opzoek.
 9. 9. Wat gebruiken we in de regio • Welke tools zijn er? – Starters kit http://www.regio- uh.nl/trainingen/in-je-groep/starterskit/ – Trainingsmodulen – Scouts Online – Boeken van Scouting Nederland
 10. 10. Starterskit • Alle bergen aan info tot 1 bruikbaar document. • 1 mapje die in het bezit is van de nieuwe leiding. • De verantwoordelijkheid ligt bij de leiding, praktijkbegleider ondersteunt en stuurt.
 11. 11. Wat zit er in de starterskit? • Dit ben ik. • Inleiding scouting academy. • Jaarplanning. • Eisen en voortgang SA-kwalificatie (A3) • TOP formulier • Verslagpapier • Trainingen komende tijd.
 12. 12. Trainingsmanieren • Buiten je groep: - Trainingen van de regio (of andere regio’s). - Trainingen van werk of school. - Stage pool regio - Andere verenigingen (sport, hobby, etc) - Gooi het in het PB-overleg
 13. 13. • In je eigen groep: - Intervisie - (Oud) leiding een cursus laten geven - De ervaren (TL) coacht (zijn) nieuwe leiding - Kaderweekend met ook cursussen - Gebruik je eigen expertise en ervaring (indien aanwezig) - Ga voor specifieke leerdoelen naar specifieke leiding die daar goed in is. Trainingsmanieren
 14. 14. Afvinken en kwalificeren (opzet) • Controle op de praktijkbeleider, door een medepraktijkbegeleider. • Je checkt elkaar. Het liefst door mee te kijken bij de opkomst van 1 te kwalificeren leiding (steekproef) en de aanpak van de PB te bekijken en evalueren. Dit door een afrondende vragenlijst voor de leidinggevende en een lijst van de praktijkbegeleider wat hij/zij heeft ondernomen. • Er wordt gekeken of de PB te vertrouwen is in zijn oordeel en hij beslist vervolgens welke leiding gekwalificeerd wordt. • Je borgt elkaars kwaliteit door elk jaar bij elkaar langs te gaan. • Ter informatie: Je moet de badges voor kwalificatie bestellen bij de regio. Gewoon bij de scout-shop aankloppen kan niet.
 15. 15. Einde Dank voor uw aandacht.
 16. 16. Tot Slot

×