Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Raei 2017 2018

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
PARTEA I.
în calitatea serviciilor
D01 Cod Sirues Localitate
SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "CONSTANTIN
PAUNESCU"
1189281 SECT...
D04
defavorizate etc.)
Nu
Nu
D05
D06
buget
D07
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:
Bu...
D11 Unitatea
coordonatoare
Structurile
subordonate
Da
primar Da
gimnazial Da
liceal
profesional
postliceal
D12 În cazul li...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Raei 2017 2018
Raei 2017 2018
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 48 Ad

More Related Content

More from Scoala Speciala (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Raei 2017 2018

 1. 1. PARTEA I. în calitatea serviciilor D01 Cod Sirues Localitate SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" 1189281 SECTORUL 6 D02 Urban D03 2017 - 2018 Finalizat,având starea finalizat 13.10.2018la data de Membrii comisiei CEAC Persoana Calitate Ceac Grad Specializare Cristian Ioan Anghel Coordonator DANIELA MARIN Membru (Reprezentant Corp Profesoral) Gradul I Elisabeta Elena Anghel Membru (Reprezentant Corp Profesoral) Cu definitivat 1
 2. 2. D04 defavorizate etc.) Nu Nu D05 D06 buget D07 bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON: Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs 7748.00 9412.00 D08 D09 D10 0.00 coordonatoare 0.00 2 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 3. 3. D11 Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Da primar Da gimnazial Da liceal profesional postliceal D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt: D12a Uman Real D12b Servicii Tehnic D12c Militar Patrimoniu cultural Coregrafie Artistic Teologic Teatru Arte vizuale Pedagogic Sportiv D13 3 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 4. 4. D14 Unitatea coordonatoare Structurile subordonate un schimb D15 Da alte limbi D16 Da alte limbi D17a Unitate Coodonatoare Structuri Subordonat e Program de studiu bilingv Program de studiu intensiv Clase cu Total unitate grupe din 0.00 0.00 0.00 grupe din 3.00 0.00 3.00 clase din primar (I-IV) 8.00 0.00 8.00 4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 5. 5. clase din gimnazial (V- VIII) 14.00 0.00 14.00 clase din liceal (IX-XII/XIII) 0.00 0.00 0.00 clase din profesional cu durata de 2 ani a 0.00 0.00 0.00 clase la stagiile finalizarea ciclului inferior al liceului 0.00 0.00 0.00 clase din postliceal 0.00 0.00 0.00 Total 25.00 0.00 25.00 D18a Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total unitate 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 79.00 0.00 79.00 D17b Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Program de studiu bilingv Program de studiu intensiv Clase cu Numarul de clase pregatitoare 2.00 0.00 5 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 6. 6. VIII) 127.00 0.00 127.00 XII/XIII) 0.00 0.00 0.00 clasa a IX-a 0.00 0.00 0.00 finalizarea ciclului inferior al liceului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 227.00 0.00 227.00 21.00 0.00 21.00 206.00 0.00 206.00 D19a Total elevi CES unitate 0.00 21.00 71.00 VIII) 127.00 XII/XIII) 0.00 0.00 finalizarea ciclului inferior al liceului 0.00 0.00 Total 219.00 D18b Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Numarul de copii 14.00 0.00 6 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 7. 7. D20 clase Total Clase Total Elevi Programul „A primar 0.00 0.00 (ante)prescolar 3 21 Programul „A secundar inferior 0.00 0.00 primar 10 93 Cu frecventa - seral: 0.00 0.00 gimnaziu 14 127 Cu frecventa - seral: - postliceal 0.00 0.00 liceu 0 0 primar 0.00 0.00 postliceal 0 0 gimnazial 0.00 0.00 0 0 ciclul inferior 0.00 0.00 0 0 ciclul superior 0.00 0.00 0 0 Total 0.00 0.00 27 241 D19b Unitate Coodonatoare Numarul de copii 14.00 7 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 8. 8. D21a Profil umanist Filologie 0.00 0 Profil umanist 0.00 0 Profil real 0.00 0 Profil real 0.00 0 D21b decat cel de zi: Profil umanist Filologie 0.00 0 Profil umanist 0.00 0 Profil real 0.00 0 Profil real 0.00 0 D22a zi: fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 electric 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 tehnici poligrafice 0.00 0 0.00 0 economic 0.00 0 0.00 0 8 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 9. 9. 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D22b fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 electric 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 tehnici poligrafice 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D22c finalizarea ciclului inferior al liceului: fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 9 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 10. 10. 0.00 0 0.00 0 0.00 0 electric 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 tehnici poligrafice 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D22d 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 transporturi 0.00 0 fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 servicii 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 10 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 11. 11. 0.00 0 economic 0.00 0 0.00 0 0.00 0 sportiv 0.00 0 Total 0.00 0 D22e mecanic 0.00 0 electric 0.00 0 chimie 0.00 0 0.00 0 energetic 0.00 0 metalurgie 0.00 0 0.00 0 0.00 0 fabricarea produselor din lemn 0.00 0 transporturi 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D22f liceal profil tehnologic: fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 electric 0.00 0 0.00 0 11 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 12. 12. 0.00 0 0.00 0 0.00 0 tehnici poligrafice 0.00 0 0.00 0 economic 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D22g 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 transporturi 0.00 0 fabricarea produselor din lemn 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 servicii 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 economic 0.00 0 12 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 13. 13. 0.00 0 0.00 0 sportiv 0.00 0 Total 0.00 0 D22h mecanic 0.00 0 electric 0.00 0 chimie 0.00 0 0.00 0 energetic 0.00 0 metalurgie 0.00 0 0.00 0 0.00 0 fabricarea produselor din lemn 0.00 0 transporturi 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Total 0.00 0 D23a Profil artistic 0.00 0 Profil artistic 0.00 0 Profil artistic 0.00 0 Profil artistic 0.00 0 Profil artistic Coregrafie 0.00 0 Profil artistic Arta actorului 0.00 0 Total 0.00 0 13 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 14. 14. D23b Profil pedagogic 0.00 0 Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0 Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0 Profil pedagogic 0.00 0 Profil pedagogic 0.00 0 Total 0.00 0 D23c Sportiv Profil sportiv 0.00 0 D23d Profil teologic teologic ortodox 0.00 0 Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0 Profil teologic alte culte teologice 0.00 0 Total 0.00 0 D23e Profil militar 0.00 0 Profil militar 0.00 0 Total 0.00 0 D24 Unitatea coordonatoare Structuri subordonate vedere al vârstei copiilor Nu Nu 14 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 15. 15. D25 0.00 0 2.00 14 D26a (estimare): copii elevi procente [%] procente [%] 21 220 100 100 Rromi 0 0 0 0 Alte Etnii 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 21 220 100 100 II. Caracteristici ale mediului familial D27 structuri) este (estimare): copii elevi procente [%] procente [%] Cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite) 8 66 38.10 30.0 Cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit) 7 106 33.33 48.18 Cel putin un parinte are studii superioare 5 42 23.81 19.09 Nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) 1 6 4.76 2.73 Total 21 220 100 100 studiu 11.05 11.35 D26b Elevi autodeclarati 0.00 0.00 15 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 16. 16. D28 Grup Vulnerabil Unitatea coordonatoare Structuri subordonate 224 0 pentru care s-a întocmit dosarul pentru financiare 14 0 familial 26 0 44 0 rude 12 0 D29 procente [%] procente [%] sub 30 de minute 10 67 47.62 30.45 intre 30 si 60 de minute 10 99 47.62 45.00 peste 60 de minute 1 54 4.76 24.55 Total 21 220 100 100 Timp mediu 32.86 46.91 16 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 17. 17. D30 [%] 165 75.00 47 21.36 internat 8 3.64 Profilul liceului (militar / teologic) implica organizarea activitatiii in regim de internat 0 0 Total 220 100 D31 Unitate coordonatoare Structuri subordonate Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar adecvat programului Cu mijloace de transport special destinate (transport scolar) temporar D32 structurile subordonate: permanent telefon Da fax Da e-mail Da 17 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 18. 18. D33 Unitate coordonatoare Structuri subordonate Utilizate pt. procesul propriu excedentar în conservare Neutilizate din cauza Utilizate pt. procesul propriu excedentar în conservare Neutilizate din cauza tehnice 29 0 0 0 0 0 laboratoare/ cabinete 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 D34 Da Da Da D35a 2 0 D35b 2 D36a D36b 18 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 19. 19. D37a cazare: Da pentru copii Da „before school” / „after school” D37b Utilizate pt. procesul propriu Închiriat altor Închiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare mese 25 0 0 0 38 0 0 0 D37c Da Servicii de catering D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical cabinet medical Da D38b Da cadre medii sanitare Da D39a Da 19 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 20. 20. D39b defectolog/ logoped/ consilier etc) este: Da D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU): D41a Unitatea coordonatoare: Curent electric Da Da Telefon Da D41b Structuri subordonate: Curent electric Telefon (4) Elemente de dotare D42a D42b acestuia este: D43 OMECTS 4310 /01.06.2012) este: 0 D44 copiilor (dimensiune, amplasare etc.) Da Mobilierul este adaptat vârstei copilului Da 20 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 21. 21. (5) Resurse materiale D45 didactic din unitate: Unitatea coordonatoare Structuri subordonate D46 (mobilier: HG 564/302.05.2012) este: 0 D47 fabricarea produselor din lemn publice electric tehnici poligrafice economic omenesc 21 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 22. 22. D48 profil artistic profil pedagogic profil sportiv D49 D50 niveluri de studiu Da cadrelor didactice D51 bibliotecii D52 subordonate este: Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total 8 0 8 de cadrele didactice 4 0 4 65 0 65 14 0 14 Total 77 0 77 22 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 23. 23. D53 ore este (estimare): Unitate coordonatoare Structuri subordonate 50-74% din orele planificate D54 D55 Da D56 enciclopedii electronice filme pe CD/DVD, fotografii digitale Da V. Resursele umane D57 doctorat 3 3.53 I 34 40 II 12 14.12 definitivat 26 30.59 definitivat 9 10.59 necalificat 1 1.18 Total 85 100 23 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 24. 24. D58 Total unitate [%] disciplinele) 85 100 calificate 84 98.82 0 0 5 5.88 colaboratori 0 0 D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat didactice (pentru toate disciplinele) 85.00 didactice 77.00 8.00 ora 0.00 D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular: Grad de acoperire Alte Chimie Consiliere 24 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 25. 25. Discipline de specialitate Discipline economice Educatoare Geografie Istorie Limbi moderne Puericultor Religie D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare: la nivelul normativelor la nivelul normativelor D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare: la nivelul normativelor la nivelul normativelor 25 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 26. 26. D63a directori: normativelor 2 unitate 2 D63b Calificare Grad didactic Vechimea Participarea la cursuri de formare în management Director Discipline de specialitate Gradul I 20 Da Director Adjunct Discipline de specialitate Gradul I 15 Da Director Adjunct 0 Director Adjunct 0 D64 Ore didactic 1178 13.86 D65 structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare TIC): Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total stagii de formare TIC 3 0 3 26 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 27. 27. D66 structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total stagii de formare pentru 0 0 0 D67a 0 17 (I-IV) 79 gimnazial (V-VIII) 129 profil teoretic (IX-XII/XIII) 0 profil tehnologic (IX-XII/XIII) 0 0 0 profil vocational (IX-XII/XIII) 0 postliceal 0 Total 225 17 208 Total liceu 0 Total profesional 0 27 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 28. 28. D68a Absente 0 0 0 0 D68b Absente 2138 3433 5571 26.78 structuri): D69a început parcurs Elevi care au abondon at 0 0 0 0 0 0 D67c 0 D67b Numarul de copii 16 28 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 29. 29. 15 17 4 2 0 17 primar (I-IV) 78 79 5 4 0 79 gimnazial (V-VIII) 125 129 7 3 0 129 liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0 0 liceal, profil tehnologic (IX- XII/XIII) 0 0 0 0 0 0 profesional cu durata de 2 ani 0 0 0 0 0 0 ciclului inferior al liceului 0 0 0 0 0 0 liceal, profil vocational (IX- XII/XIII) 0 0 0 0 0 0 postliceal 0 0 0 0 0 0 Total 218 225 16 9 0 225 15 17 4 2 0 17 Total niveluri 203 208 12 7 0 208 29 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 30. 30. D69b ("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") început parcurs Elevi care au abondon at Total elevi (toate nivelurile) 0 0 0 0 0 0 D70a 2 0 0 2 0 (V-VIII) 1 0 0 1 0 teoretic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0 tehnologic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0 clasa a X-a 0 0 0 0 0 finalizarea ciclului inferior al liceului 0 0 0 0 0 vocational (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 31. 31. Total 3 0 0 3 0 D70b unitate, în alte forme de 0 0 0 0 0 D70c 7 D71 r Bine Foarte bine Total 0 29 38 12 79 0 31 34 14 79 D72a 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 neîncheiat Total gimnazial 25 6 42 20 35 1 129 liceal 0 0 0 0 0 0 0 postliceal 0 0 0 0 0 0 0 profesional 0 0 0 0 0 0 0 31 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 32. 32. D73a (clasa a IV-a) 25 0 (clasa a VIII-a) 31 0 ciclu inferior (clasa a X-a) 0 0 (clasele a XII-a si a XIII-a) 0 0 ciclului inferior al liceului 0 0 0 0 0 0 Numarul de elevi 0 0 D72b 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 neîncheiat Total Total elevi (toate nivelurile) 0 0 0 0 0 0 0 D73b clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a) început de an Numarul de elevi 0 0 0 0 32 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 33. 33. D74 intervalul de notare: clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a clasa a XII-a D75 (examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a Elevii din clasa a IX-a Elevii din clasa a X-a Elevii din clasa a XI-a Elevii din clasa a XII-a D76 Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D77 Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 33 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 34. 34. D78 examen Liceu-ciclul inferior (certificare de zi" 0 0 Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) - alte forme 0 0 Liceu-ciclul superior (certificare de zi" 0 0 Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) - alte forme 0 0 zi" 0 0 nivel 3+) - alte forme 0 0 D79 Alte forme precedent 0 0 0 0 precedent 11 0 care s-au înscris în clasa I 0 0 precedent 25 0 în clasa a V-a în orice unitate 25 0 precedent 0 0 34 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 35. 35. înscris în clasa a IX-a de liceu 0 0 0 0 ciclul inferior al liceului, în anul 0 0 inferior care au optat pentru de 6 luni 0 0 inferior care au optat pentru continuarea liceului (ciclul superior ) 0 0 0 0 s-au înscris într-o forma de 0 0 superior 0 0 0 0 superior 0 0 15 obligatorii). 35 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 36. 36. D80a Varianta Dvs PIRLS TIMSS PISA D80b metodologice specifice): Nu (1) Date referitoare la elevi D81 0 0 primar 0 0 gimnazial 0 0 liceu 0 0 Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a Peste 75% Niciunul 52 36 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 37. 37. PARTE A II-A Nr. crt. Nume Tip Activitate Obiective început 1 Elaborarea procedurii interne privind managementul de caz la speciale 6, 4 Elaborarea finalul semestrului I 2017-2018 Implementarea procedurii la nivelul structurilor la finalul anului 2017-2018 14.12.2017 01.02.2018 (2) Date referitoare la cadrele didactice 7 sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN: 2 0 12 (3) Aspecte manageriale 23 37 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 38. 38. Membrii CEAC Membrii CIEC Cadre didactice Indicatori realizare: speciale; Comentarii: • Concluzii: beneficiarilor; • 100 % • 2 materiale didactice adaptate 1, 3 Elaborarea de materiale didactice pentru elevii cu Întocmirea unor instrumente de lucru pentru cadrele didactice 01.11.2017 07.06.2018 Cadrele didactice, membre ale comisiilor metodice ale profesorilor de Membrii CIEC Indicatori realizare: - cel putin 7 planse didactice pe discipline; - 1 - 1 ghid de bune practici privind managementul de caz, pentru cadrele didactice; Comentarii: • Concluzii: În realizarea materialelor au fost implicate activ toate cadrele didactice. • 100 % 38 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 39. 39. • didactice au fost arhivate in cabinetul metodic destinat materialelor didactice pentru a fi Nr. crt. Nume Tip Cercetare Obiective început 1 cu elevii a materialelor de Realizarea unui chestionar de identificare a celor mai eficiente materiale didactice utilizate în la clasa Aplicarea chestionarelo 50 de cadre didactice care la nivelul unitatii Realizarea unei analize calitative privind utilizarea materialelor didactice la clasa Realizarea unui ghid de pentru profesori privind tipurile cele mai eficiente de materiale didactice 22.01.2018 22.03.2018 Membrii CEAC Responsabilii comisiilor metodice Cadrele didactice 39 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 40. 40. PARTEA A III-A 21/18.01.2007 Nr. crt. Indicator Nesatisfacator Satisfacator Bine Foartebine Excelent 1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x Indicatori realizare: - un chestionar de identificare a celor mai eficiente materiale didactice 50 de chestionare; Comentarii: • Concluzii: -derularea activitatii a decurs normal, asa cum a fost planificata; -raspunsurile primite au fost pertinente, rezolvarea chestionarelor facându-se cu responsabilitate; • 100 % • raspunsurile au putut fi notate. 40 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 41. 41. 13 x Subdomeniu Resurse umane 1 nedidactic x 2 x Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale 1 x 2 x 3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 3 Proiectarea curriculumul-ui x 4 Realizarea curriculumul-ui x 1 x 2 x 41 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 42. 42. 1 x 1 x conform legii 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 3 x oferite 1 x 1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 42 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 43. 43. 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x Subdomeniu Resurse umane 1 nedidactic x 2 x Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale 1 x 2 x 3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 3 Proiectarea curriculumul-ui x 43 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 44. 44. 4 Realizarea curriculumul-ui x 1 x 2 x 1 x 1 x conform legii 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 3 x oferite 1 x 1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de x 2 x 44 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 45. 45. 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x Subdomeniu Resurse umane 1 nedidactic x 2 x Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale 1 x 2 x 3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 x 2 x 1 x 45 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 46. 46. 2 x 1 x 2 x 3 Proiectarea curriculumul-ui x 4 Realizarea curriculumul-ui x 1 x 2 x 1 x 1 x conform legii 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 3 x oferite 1 x 46 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 47. 47. PARTE A IV-A Nr. crt. Nume Tip Activitate Obiective început 1 didactice adaptate specificului speciale 3, 3 echipamentelor 15.10.2018 10.06.2019 - membrii Comisiei pentru Proiecte si programe educative - administrator Indicatori realizare: Detalii: Derularea procedurilor de achizitie Amenajarea spatiilor destinate dotarii 2 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul educatiei speciale 1, 4 Formarea a cel putin 40% din cadrele didactice ale scolii, prin cursuri acreditate/avizate, în domeniul educatiei speciale Elaborarea unui ghid de activitati si metode specifice în lucrul cu elevii cu speciale. 15.10.2018 10.06.2019 - responsabilii comisiilor metodice - coordonatorul CEAC Indicatori realizare: 40% 2018-2019 47 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"
 48. 48. Detalii: Identificarea cursurilor de formare adecvate specialitatilor cadrelor didactice Parcurgerea activitatilor de formare Nr. crt. Nume Tip Cercetare Obiective început 1 Chestionar de evaluare a beneficiarilor - identificarea, semestrului I a motivelor de de oferta 14.01.2019 01.03.2019 Membrii consiliului de curriculum Membrii CEAC Indicatori realizare: 50 Director, Responsabil CEAC, 48 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU"

×