Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2018-2019

387 views

Published on

Înscrierea copiilor în învățământul primar, în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu”,
în anul școlar 2018-2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2018-2019

  1. 1. Înscrierea copiilor în învățământul primar, în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu”, în anul școlar 2018-2019 Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar 2018-2019: Cap. X Înscrierea în învățământul special (Extras din Anexa 2 la ordinul MENCS nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019) Art. 8. - În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. Art. 35. - (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special. Art. 36. - (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.” IMPORTANT! Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de inscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
  2. 2. În atenția părinților Înscrierea la clasa pregătitoare  Planul de școlarizare la clasa pregătitoare pentru anul 2018-2019 În anul școlar 2018-2019, conform planului de școlarizare, la nivelul școlii noastre vor fi organizate:  o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri  o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri  Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare Clasele pregătitoare se organizează în școală (Corp B), sălile de clasă fiind adaptate vârstei copiilor, astfel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse didactice și terapeutice adecvate, care ţin seama de particularitățile psihoindividuale și interesele copiilor. Scoala pune la dispozitia elevilor si o sala de relaxare, in care acestia desfasoara activitati ludice si recreative. În acest cadru, elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen sau muzică, activități sportive. Elevii claselor pregătitoare vor beneficia: - în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie); - în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de profesori învățători/profesori-educatori; de activitățile de terapii specifice si de compensare (terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoza) realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;  Întâlnirile pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță Ședința vor fi organizate in data de 9.03.2018,după cum urmează:  Grupa mare A – ora 09.00  Programul de completare, depunere si validarea cererilor-tip de înscriere 8 martie-26 martie 2018, în intervalul orar 8.00- 1800  Criterii specifice Pentru inscrierea în clasele pregatitoare organizate la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” nu exista criterii specifice de departajare.  TeLVerde – 0800816021 Va fi disponibil in perioada 22.02.2017–13.04.2017, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00 . Director Vasile Marinela

×