Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag van de Council on Legislation - 2013

552 views

Published on

Col 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag van de Council on Legislation - 2013

  1. 1. Rotary’s Council on Legislation
  2. 2. Rotary’s Council on Legislation• Manual of Procedure (MoP) is altijd leidend(in Engelse taal)• Constitution of RI• Bylaws of RI• Standard Rotary Club Constitution
  3. 3. Rotary’s Council on LegislationVan de 532 districten waren in totaal 528 met de juiste “credentials”aanwezig, evenals alle (oud en toekomstige) Presidenten, de Trustees vande Foundation, veel Directors en medewerkers van ons kantoor inEvanston.Totaal ca 650 deelnemers.
  4. 4. • De 5- Avenue heet Youth Service ipv New Generations• Bij de benoeming van de DG wordt ook een Vice-Gouverneurbenoemd.Deze vervangt de DG als deze, langdurig of definitief, zijnfunctie niet kan uitoefenen.• Een club mag een Sattelite club oprichten, andere vergadering(andere tijd en plaats)Doel is om dit te doen ter voorbereiding van een nieuwe club.• In het formele clubbestuur wordt een secretaris enpenningmeester opgenomen (In ons land -denk ik- overal altoegepast)• De DG moet nagaan of de clubs de goede clubstatuten hebben.• Een Huisman/vrouw (Homemaker, Domestic Engineer)kan/mag lid worden van een Rotaryclub.Rotary’s Council on Legislation
  5. 5. • De rapportages van een clubsecretaris naar RI moeten, terinformatie, aan alle clubleden worden toegezonden.• Deelname aan een clubactiviteit (serviceproject,commissievergadering e.d.) kan/mag meetellen voor deattendance.Member engagement is belangrijker dan memberattendance.• Er is veel gesproken over de frequentie van clubbijeenkomstenen over attendancetelling, maar - buiten bovengenoemde -geen wijziging.• Een District mag een onbeperkt aantal e-clubs oprichten.• Rotarians mogen kiezen om een electronische versie van deRotarian te ontvangen ipv de papieren versie.Rotary’s Council on Legislation
  6. 6. Rotary’s Council on Legislation
  7. 7. Rotary’s Council on LegislationUiteindelijk stemming Ja:410 – Nee:95
  8. 8. Rotary’s Council on Legislation

×