Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План роботи шкільної бібліотеки

236 views

Published on

2016-2017 н.р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

План роботи шкільної бібліотеки

 1. 1. План роботи бібліотеки загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 на 2016/2017 навчальний рік
 2. 2. Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2016-2017 н. р. Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139) бібліотека є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно- просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочнийчас. У бібліотеці школи учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джереламиінформації, знати, де і якможна підібрати літературу з певної теми. Шкільна бібліотека є центром пропагандикниги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією. У своїйроботізавідувач бібліотекою ТодороваС.М. керується ЗаконамиУкраїни «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку», Інструкцією «Про порядок, доставку , комплектування та облік літератури» та інші. Фонд бібліотеки становить 48 771 примірників. З них: фонд підручників становить 22 296 прим., художньо-методичної літератури – 26 475 примірників. У 2015-2016 році за рахунок благодійних коштів бібліотека підписала 4 екземпляри періодичної преси:журнали «Інформаційнийзбірник», «Початковашкола», «Яблунька», газету «Світловодськ вечірній». На сайті школи була створена сторінка шкільної бібліотеки. Основна проблема, над якою працювала шкільна бібліотека це: «Формування здорової особистості користувача та підготовка до життя в сучасних умовах шляхом впровадження новітніх бібліотечно-інформаційних технологій та змістовного дозвілля». Згідно з річним планом роботи школи на 2014/2015 навчальний рік бібліотека працювала за такими напрямками: -формування потреб здоровогоспособужиття;
 3. 3. -виховання духовної культури та загально-людської моралі; -естетичне виховання; -екологічне виховання; -превентивне виховання та інші. - У 2015/2016 навчальному році були проведенітакі заходи: - тренінг «За здоровийспосіб життя» - лекція-бесіда «Права, обов’язки та відповідальність за правопорушення», «Правалюдини в Україні», «Кримінальна відповідальність та злочини в підлітковому віці», «Права та обов’язки дітей згідно із декларацією прав дитини» - вікторина «Права та обов’язкидітей» - бесіда на батьківських зборах«Відповідальність батьків за виховання дітей» - поетичні заходи, де діти читали власні поезії (Аксьонова А.-5-Б кл., ПоберезькаН.-5-Б кл., Гуржій А.-5-Б кл.,Тесленко А.-7-Б кл., ВознаА.-7-Б кл., Панова А.-7-А кл., Гриценко К.-11 кл.) - системазаходів: «Зустрічіз прекрасним» до якихбулизалучені поети, художники: А.Сіромаха, Л.Лаврик, В.Сурженко, Р.Нікітіна, Н.Майстренко та інші. Всі заходи були спрямовані на вирішення основної проблеми, над якою працює шкільна бібліотека. Усього в бібліотеці було проведено 40 виховних заходів, учасниками яких стали всі учні школи ( 100 %). Завідувач бібліотекою систематично веде роботу щодо оформлення виставок до всіх знаменних і пам’ятних дат. Для зручностікористування фондом в бібліотеці створені:
 4. 4. - тематичні папки «Знаємо свої права, виконуємо своїобов’язки», «Краєзнавство», «Голодомор1932-1933 рр.», «Чорнобиль:біль, скорбота, пам’ять», «Щоб не трапилось біди», «Все про інтернет» та інші; - оформлені тематичні полиці-виставки «Національна символіка України», «Авторські подарунки», «За здоровий спосіб життя», «Письменники-земляки», «Сухомлинський – педагог на всі віки», «Цікавість ціною в життя», «СНІД – страшна хвороба» і інші; З метою поліпшення роботи щодо збереження підручників і книг, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, а також залучення підростаючого покоління до книги як джерела знань, культурних надбань та цінностей народу України у ІІ семестріпроведено загальношкільний рейд перевірки підручників «Мій підручник». Читачами бібліотеки є 503 учні (100%), 40 педагогів, 21 чол. інших працівників школи. В бібліотеці є вільний доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів. Завідувач бібліотекою Тодорова С.М. постійно виступає на інструктивно- методичних нарадах педагогів, знайомить з новинками навчальної, методичної літератури та періодичних видань. Тодорова С.М. постійно підвищує свій фаховий рівень відвідуючи семінари, методичні об’єднання бібліотекарів закладів освіти, ділиться досвідом роботи. В 2015-2016 навчальномуроці кількість читачів у бібліотеці становила – 552, чол., з них: – учнів-читачів – 495 чол. – медперсонал– 3 чол. – вчителів – 40 чол. – бібліотекар – 1 чол. – обслуговуючийперсонал – 13 чол. – вчителів вечірньої школи – 7чол.
 5. 5. За період навчання було видано 1888 документів, кількість відвідування за навчальний рік 40 чол. раз. Річна відвідуваність одного читача дорівнювала – 7 раз, читального залу 3 рази. – кількість фонду 48771 примірників: художній фонд та підручники. Назв періодичних видань 1 прим. – журналів –2 види. Протягом рокубуло проведено: Масових заходів та технологій – 60 з них: – книжкових виставок – 12 – оглядів літератури – 15 – зустрічей – 18 годинцікавих повідомлень, спілкувань, ігор – 15. План роботи бібліотеки на 2015/2016 навальний рік виконаний. Проте, слід урізноманітнити формироботиз читачами шляхом проведення масовихзаходів. З цього аналізу роботивипливають завдання шкільної бібліотеки на 2016-2017 р. Діяльність шкільної бібліотеки у 2016-2017 навчальному році буде спрямованана вирішення проблеми школи. Науково-методична проблема школи: “Формування ключових компетентностей учнів через впровадження в навчально-виховних процес освітніх і здоров’язберігаючихтехнологій. Проблема, над якою працює шкільний бібліотекар: «Формування здорової особистості користувача та підготовка його до життя в сучасних умовах шляхом впровадження новітніх бібліотечно-інформаційних технологій та змістовного дозвілля». Перед бібліотекою стоять завдання: – удосконалення роботибібліотеки з урахуванням вимог сьогодення; – виховання в учнів інформаційної культури; – всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури; – популяризація української літератури;
 6. 6. – надання учням знань і досвіду щодо власної безпеки і виховання відповідального ставлення до власного здоров'я; – удосконалення форм і методів участі учнів школи в Всеукраїнській акції «Живи, книго!» та Всеукраїнськийконкурсі «Найкращий читач України - 2017» Протягом рокупланується провестимасових заходів та технологій – 26: З них: – книжкових виставок – 16 – оглядів літератури – 4 – зустрічей – 1 – годин цікавих повідомлень, спілкувань, ігор та інших нових технологій. – 5 У своїйдіяльностішкільна бібліотека в цьому навчальному роцібуде керуватися: – Конституцією України;  Державноюпрограмою “ Освіта; – Законом України «Про загальну середню освіту»; – Концепцією національного виховання; – Концепцією громадянського, виховання особистості в умовах розвиткуукраїнської державності; – Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; – Концепцією 12-річної загальноосвітньої школи; – Національною доктриною розвиткуосвіти України в XXIстолітті; – Державними документами про бібліотечну справу в Україні. Бібліотека керується такими нормативнимидокументами: Закон України про бібліотеки та бібліотечну справи (у редакції Закону від 16.03.2000 р. №1516-111), Закон України про загальну середню освіту (від 13.05.1999 р. №651), Закон України про національну програму інформатизації ( від 4.02.1998 р. №74-98-ВР), Закон України про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних (від 23.03.2000 р. №1587-111), Наказ №139 від 14.05.1999 Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального
 7. 7. закладу Міністерства освіти України (із змінами, внесеними наказом Міносвіти від 04.08.99 р. №277), Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу ( від 14.04.99 р. №139), Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-21», Постанова № 1073 від 30.09.2009 Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек.
 8. 8. РОЗДІЛ І. Організація інформаційно-маркетингової діяльності 1.1. Сприяння національному відродженню та духовному становленню учнів користувачів бібліотеки: 1.1.1. Вивчення інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію № п/п Назва заходу та технологій Виконання Відповідальні Хід викон. Примітка 1. Визначити наявність науково- популярної літератури в фонді, яка потрібна для учбового процесу: - в достатній кількості - в малій кількості - відсутня вересень директор, заступники директора, бібліотекар 2. Провести акцію “Живи, книго!” вересень – березень бібліотекар кл. керівники актив 3. Перереєстрація читачів 2-11 кл. протягом року бібліотекар 4. Вести постійний контроль газетно - журнальних статей, необхідних для засвоєння шкільних програм протягом року бібліотекар 5. Вести перегляд паралельних альтернативних, вилучених з фонду підручників та навчальних посібників з метою потрібної інформації для навчального процесу протягом року бібліотекар 6. Проводити День запиту читачів 1 раз на тиждень бібліотекар 7. В індивідуальній роботі використовувати метод спостереження, відповідні записи в читацьких формулярах /5% від загальної кількості читачів/ протягом року бібліотекар 8. З метою виявлення читацьких інтересів проводити бесіди – рекомендаційні; – про прочитане; – про роль української книги в нашому житті; – наукова книга в вивченні та засвоєнні шкільних програм. протягом року бібліотекар
 9. 9. 9. Провести аналіз читацьких формулярів. Результати читання обговорити з кл. керівниками, вчителями-предметниками на консультаційних годинах, хвилинках, щодо вибору книг. по закінченню семестру бібліотекар, вчителі– предметники, класні керівники 10 Провести соціальне опитування учнів 5-8 класів методом анкетування. протягом року бібліотекар 11 Проводити:  Книжкові виставки, підбірки літератури  Огляди літератури  Дні інформації  Літературні викладки протягом року бібліотекар 1.1.1. Інформаційно бібліографічна робота з обслуговування учнів – читачів № п/п Назва заходу та технологій Виконання Відповідальні Хід викон. Примітка 1. Організувати ведення ДБА (довідково бібліотечного апарата) вересень бібліотекар 2. Формувати та виділяти довідково- інформаційний фонд (ДІФ) вересень бібліотекар 3. Поповнити ДІФ сучасними додатковими виданнями протягом року бібліотекар 4. Редагувати каталоги та картотеки систематично бібліотекар 5. Проводити видання бібліографічних фондів систематично бібліотекар 6. Проводити - День нової книги; - День бібліографії; - Ретродень (не заслужено забута книга) 1 раз на семестр бібліотекар 7. Проводити індивідуальні інформації читача систематично бібліотекар 8. Проводити інформаційні перерви, години, експрес-інформації систематично бібліотекар 9. Проводити інформаційні коктейлі систематично бібліотекар актив бібліотеки 10. Проводити інформаційні новини 1 раз на чверть бібліотекар 11. Оформити виставку турне “ Ще вчора ми цього не знали” 1 раз в період бібліотекар 12 Проводити:  Тематичні дні  Дні інтелектуалів протягом року бібліотекар 13 Проводити:  Тиждень шкільного підручника  Тиждень поверненої літератури (останній тиждень семестру 2 рази на рік бібліотекар
 10. 10. 14 Проводити:  Години цікавих повідомлень  Інформаційні години  Години спілкування  Літературні подорожі  Уроки духовності, поезії  Екскурсії до бібліотеки  Вікторини протягом року бібліотекар 1.1.2. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, формування інформаційної культури учнів № п/п Назва заходу та технологій Виконання Відповідальні Хід викон. Примітка 1. Проводити бібліотечно- бібліографічні заняття по проблемі “ББЗ для наймолодших” 1-4 класи 1 раз на період класні керівники бібліотекар 2. Проводити ББЗ по програмі “Вчися бути читачем” 5-11 класи 1 раз в період класні керівники бібліотекар 1.1.3. Масові заходи Напрямки: громадське виховання; патріотичне національне виховання, превентивне виховання; збереження репродуктивного здоров’я; охорона здоров’я та попередження дитячого травматизму, формування здорової особистості учня та підготовка його до життя в сучасних умовах. Вересень 1 2 3 4 1. Оформити куточок “Інформаційний коктейль: - події та літературні ювілеї вересня – рекламні та інформаційні перерви біля куточка 1 декада місяця бібліотекар актив бібліотеки 2. Проводити методичну допомогу у написанні сценарію, підготовки та проведення свята “ День знань”, Першого уроку. Оформлення тематичної виставки. 01.09. педагог-організатор класні керівники 3. Надати методичну допомогу до проведення в школі першого уроку «Здорова дитина – здорова нація» вересень бібліотекар 4. Провести Всеукраїнський день бібліотек: -вересневі зустрічі в бібліотеці (1-4 класи) - огляд тематичної виставки « 30 вересня – День бібліотек» вересень 30.09 бібліотекар
 11. 11. 5. Провести роботу до 93 річниці видатного українського педагога В. Сухомлинського вересень бібліотекар 6. Налагодити роботу з центральною міською бібліотекою для дорослих вересень бібліотекар 7. Вести далі роботу в картотеці учнів, схильних до правопорушень постійно бібліотекар 8. Оформити картотеку і зробити огляд : «Вчителю на допомогу по вихованню дітей» вересень бібліотекар 9. Підібрати матеріал до місячника дорожнього руху: «Увага діти на дорозі!» вересень бібліотекар 10. Тиждень знань правил Дорожнього руху на тему: «Азбука безпеки на дорозі» з 12 до 16 вересня бібліотекар, класні керівники 1-11 класів 11. Провести день відкритих дверей, ознайомити заступника директора з виховної роботи, класних керівників з тематичними папками та спланувати свою роботу по ним: 1. Тести: «Пізнай самого себе»; 2. «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» 3. «Ні! Насильству над жінками!»; 4. «Етикет»; 5. «Стоп наркотику»; 6. «Повільне самогубство – паління»; 7. «Вогонь друг – вогонь ворог»; 8. «Проходьте – шлях відкрито»; 9. «Життя людини – найвища цінність»; 10. «ВІЛ/СНІД»; 11. СКС «На допомогу вчителю по вихованню дітей» 12. Як запобігти біді. вересень бібліотекар 12. Надати методичну допомогу до осіннього конкурсу «Вітаміни з городу – для здорового роду». вересень бібліотекар
 12. 12. 13. Оформити і зробити огляд книжкової виставки «Наш товариш – Світлофор» 1-8 класи вересень бібліотекар 14. Підготувати тематику бесід щодо збереження життя і здоров’я учнів: бібліотекар, класні керівники 1-11 класів - Пам’ятка школяру 07.09 - Обережно: отруйні гриби та рослини 8.09 - Дотримання санітарно-гігієнічних вимог – запорука здоров’я 9.09 - Безпечна дорога до школи 02.09 - Протимінна безпека 16.09 15. Поповнити (обладнати) куточки національної символіки в шкільній бібліотеці вересень бібліотекар 16. Непередбачені заходи та технології вересень бібліотекар 17. Допомагати волонтерському руху в рамках реалізації проектів «Зірка пам’яті» та «Ветеран» - on-line протягом року бібліотекар учні 5-11 класів жовтень 1. Оформити куточок “Календар пам’ятних дат”: – Події та літературні ювілеї жовтня. 1 декада місяця бібліотекар
 13. 13. Провести рекламні та інформаційні перерви біля куточка. 2. У шкільній бібліотеці підібрати літературу та скласти картотеку для сімейного читання жовтень бібліотекар 3. Підібрати матеріал до годин цікавих повідомлень: – міжнародні свята жовтня – міжнародний день музики – міжнародний день людей похилого віку – міжнародний день ООН 03.10. 03.10. 24.10. бібліотекар бібліотекар бібліотекар 4. До Дня працівників Освіти: допомогти в підготовці загальношкільної акції “Низький уклін, тобі вчителю!” 28.09. бібліотекар 5. Допомогти методичною роботою в підготовці “Осіннього балу” жовтень бібліотекар, заступник директора з виховної роботи 6. Створити у бібліотеці картотеку художніх творів та публікацій періодичної преси на правову тематику жовтень бібліотекар 7. Вести методичну допомогу в підготовці до І туру Всеукраїнських олімпіад протягом місяця бібліотекар 8. Місячник родинного виховання жовтень бібліотекар 9. Організувати і розпочати проведення традиційного огляду конкурсу “Живи, книго!” жовтень бібліотекар 10. Оформити постійно діючі виставки: - “Національні символи України ” – “Світловодськ – історія і сучасність” оформити виставку “Попередження насильства щодо жінок ” жовтень бібліотекар 11. Допомогти вчителям правознавства в проведенні тижня правовихзнань (за окремим планом). жовтень бібліотекар вчителі правознавства 12. Підготувати тематику бесід щодо збереження життя і здоров`я учнів: бібліотекар - Дотримання санітарно- гігієнічних вимог - запорука здоров`я. 31.10 - Правила поведінки у шкільному гардеробі. 07.10 - Правила безпечної поведінки на перерві. 13.10
 14. 14. 13. Знайомство з літературними героями із серії книг про здоров’я "Пригоди в країні невидимок". жовтень бібліотекар 14. Оформити тематичну виставку: "Рідній мові – шана всенародна "; До Дня української мови та писемності, зробити огляд. жовтень бібліотекар 15. Надати методичну допомогу: - класній годині «Родина, родина, як зірка єдина»; - година здоров’я «Рецепти здоров’я моєї родини» - випуску газети «Вітамінчик» на тему: «Здоров’я підлітка»; - випуску листівки «Як захистити себе від насильства»; - класній годині для учнів 1-4 класів «Твоя безпека. Права дитини»; - тренінгу «Стоп насильству» бібліотекар, класні керівники 1-11 класів 16. З метою вивчення та дослідження рідного краю, його історії, природи й мистецтва провести: екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями; екскурсії в обласний, міський краєзнавчий музей; зустріч із поетами та письменниками рідного краю жовтень- травень ЗВР, класні керівники 17. Надати методичну допомогу у проведенні заходів, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, законів української держави: «Конституція України – основний закон нашої держави»; «Жити за законами держави»; «Імена і символи козацтва»; «Держава та особа»; «Громадянином бути зобов’язаний»; «Ти і закон»; жовтень- листопад ЗВР,бібліотекар,класні керівники 18. З метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення етнічної єдності, утвердження національної гідності провести: - виховні години «Мій край, моя історія – жовтень ЗВР, класні керівники
 15. 15. Листопад 1. Оформити куточок “Календар знаменних дат ”: – події та літературні ювілеї; – рекламні та інформаційні перерви біля куточка. листопад 1 декада місяця бібліотекар 2. Оформити цикл літературних викладок "Літературні ювілеї". листопад бібліотекар 3 Підготувати матеріал до Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Легко вогник запалити, та не просто загасити!» 07.10.- 11.10. бібліотекар, класні керівники 1-10 кл. 4. День української писемності та мови: підібрати матеріал листопад бібліотекар 5. Оформити куточок з методичної літератури на допомогу батькам у вихованні дітей листопад бібліотекар класні керівники 6. Оформити папки – матеріали періодичної преси та зробити їх огляд листопад бібліотекар Підготувати матеріал до проведення бесід щодо збереження життя і здоров’я учнів: - Правила пожежної безпеки в школі - Правила пожежної безпеки в побуті - Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми - Профілактика захворювання на СНІД - Міри безпеки під час ожеледиці 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 30.11. жива», «Від роду до роду слався, Україно», «Веде життєпис Україна від древніх українських міст», «Українці за кордоном», «Ми живемо в Україні
 16. 16. 7. Збереження репродуктивного здоров’я: спланувати роботу листопад бібліотекар 8. Провести тур огляду – конкурсу “Живи, книго!” в 1-4 класах листопад бібліотекар 9. Антинаркотична бесіда: "Ні наркотикам": "Що? Де? Коли?" (наркотики і юридичний наслідок їх вживання). листопад класні керівники 10. Оформити папку матеріалів та публікацій на тему “Репродуктивне здоров’я” листопад бібліотекар 11. Провести урок пам’яті "Моя Україно – Вітчизно трагедій"; оформити виставку: 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору – тематичну папку "1933-2003" листопад бібліотекар 12. Підготувати матеріал для проведення учнями інформаційного десанта для учнів 5-10 клас на тему: "Репресії та голодомор на території України та Світловодщини" листопад вчитель історії бібліотекар 13. Місячник здоров’я «Бережи здоров’я з молоду». Підібрати матеріал до проекту «Ми за здоровий спосіб життя» листопад бібліотекар кл. керівники 1-11 кл. 14. Акція «День без куріння»: підібрати матеріал листопад бібліотекар кл .керівники 1-11 кл. 15. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Підібрати матеріал листопад бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 16. Підібрати матеріал до газети «Вітамінчик» на тему: «Як подолати стрес» листопад бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 17. Непередбачені заходи листопад бібліотекар 18. Організувати у бібліотеці експозиції та виставки, присвячені 125-річчю з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака листопад бібліотекар Грудень 1. 2 3 4 5 6
 17. 17. 1. Оформити куточок “Календар знаменних дат “. Провести інформаційні та рекламні перерви біля куточка про події та літературні ювілеї грудня 1 декада місяця бібліотекар 2. Всесвітній день боротьби зі Спідом: спланувати роботу за окремим планом 01.12. бібліотекар 3. Підібрати матеріал до Міжнародного дня “День збройних сил України” 07.12. класні керівники, бібліотекар 4. Провести Місячник правових знань: спланувати роботу за окремим планом 01.12. – 23.12 бібліотекар 5. Провести тур огляду – конкурсу “Живи, книго!” в 5-7 класах грудень бібліотекар 6. Провести методичну роботу в підготовці свята зимового Миколая грудень бібліотекар 7. Надати методичну допомогу у проведені новорічних ранків. 22.12. – 29.12. заст. дир. з вих. роб. бібліотекар 8. Поновити у шкільній бібліотеці виставку “Твої права, дитино!” грудень бібліотекар 9. Тиждень права. Підібрати матеріал і запланувати заходи грудень бібліотекар 10. Ознайомитись з виставкою в бібліотеці: «Чорна сповідь України» грудень бібліотекар кл .керівники 1-10 кл 11. Підготувати матеріал до газети «Вітамінчик» на тему: «Раціональне харчування» грудень бібліотекар кл .керівники 9-х класів 12. Підготувати матеріал до тематики проведення бесід щодо збереження життя і здоров’я учнів. – Протиправна поведінка школярів та їх наслідки – Правила пожежної безпеки під час проведення Новорічний свят – Правила безпечного поводження учнів на кризі – Про попередження нещасних випадків на водоймищах взимку 02.12. 23.12. 09.12. 16.12 бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 13. Тиждень знань безпеки життєдіяльності. Підготувати матеріал. грудень бібліотекар кл .керівники 1-11 кл
 18. 18. 14. Тематичний період «З творчістю – до навчання і святкування». підібрати матеріал. грудень бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 15. Провести годину спілкування «Який ідеал сучасної молодої людини – громадянина України?» грудень ЗВР, класні керівники 16. Непередбачені заходи та технології грудень бібліотекар Січень 1 2 3 4 5 6 1. Оформити куточок “Інформаційний коктейль”, інформаційні та рекламні перерви біля куточка січень актив бібліотеки бібліотекар 2. Провести тематичну годину спілкування: ”Історія Української державності”(День соборності України) 20.01. бібліотекар 3. Провести годину цікавих повідомлень календар знаменитих дат –День працівника пожежної охорони 27.01. бібліотекар 4. Тематичний період «Естафета добрих справ». Підготувати матерал. січень бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 5. Провести канікулярний період: - “Хто ми? Які? Звідки? (Презентація книги та підручників з українознавства та народознавства) літературну вікторину 5-7 класи - урок змагання “Літературний зоряний час”8 клас січень бібліотекар 6. Провести інформаційні години спілкування “Періодичні видання поточного року” 5-10 кл. січень бібліотекар 7. Підібрати матеріал на тему: - «Профілактика грипу» - «Джміль і бджілка» - «Обережно зимова дорога» до газети «Вітамінчик» січень бібліотекар, медична сестра, педагог- організатор, кл.керівник 8-го кл.
 19. 19. 8. Надати методичну допомогу учням, вчителям, класним керівникам при проведенні заходів та олімпіад, написанні творчих робіт, предметних тижнів, засідань. систематично бібліотекар 9. Провести змагання ерудитів: І тур: Література ІІ тур: Історія ІІІ тур: Спорт січень бібліотекар 10. Провести інформаційні новини, перерви біля виставки-роздуму "Здоров’я кожного в його руках" та рекламу тематичних папок: "Рослини лікують", "Народна медицина". січень-лютий бібліотекар 11. Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Здоровий спосіб життя – це модно!» Підібрати матеріал. січень бібліотекар кл .керівники 1-11 кл 12. Підготувати матеріал до проведення бесід з попередження нещасних випадків: - Міри безпеки під час ожеледиці. - Профілактика грипу та простудних захворювань - Необхідність йоду для організму людини. 27.01. 13.01. 20.01. 13. Непередбачені заходи та технології. січень бібліотекар Лютий 1 2 3 4 5 6 1. Оформити куточок : «Інформаційний коктейль» (події та літературні ювілеї лютого). Провести інформаційні та рекламні перерви біля куточка лютий бібліотекар 2. Цикл літературних викладок та година цікавих повідомлень за лютий лютий бібліотекар
 20. 20. 3. Спланувати і провести заходи до Міжнародного Дня рідної мови. “О слово ,хто без тебе я? Допомогти вчителям української мови в проведенні свята 17.02. заступник директора з виховної роботи бібліотекар 4. Оформити тематичні папки і їх огляд: – “Міста України”; – "Кохання, кохання, кохання"; – "З духовної спадщини" лютий бібліотекар 5. Вести роботу в картотеці ”Культура і побут населення України ” лютий - травень бібліотекар 6. Тематичний період: «Молодим оберігати мість держави». Підготувати матеріал. лютий бібліотекар 7. Провести урок –гру і віршовані завдання при вивченніосіб х історії України лютий бібліотекар 8. Провести брейн –ринг «Що сходить без насіння» лютий бібліотекар 9. Провести гру-конкурс, літературний диліжанс «Як тебе не любити, Україно моя» лютий бібліотекар 10. Провести годину спілкування Якщо хочеш бути здоровим – будь  6-7 клас. лютий бібліотекар 11. Підібрати матеріал на тему: - «Як організувати роботу за збереження здоров’я» - «До дня святого Валентина» - «Бережи зір» до газети «Вітамінчик» - «Я – за здоровий спосіб життя» - «Запобігання торгівлі людьми» 08.02. 06.02-10.02 до 16.02. 22.02. 22.02. бібліотекар, кл .керівники 1-10 кл, психолог 12. Підготувати матеріал по тематиці бесід з попередження нещасних випадків: - Правила електробезпеки - Шкідливість куріння для здоров’я людини - Вплив наркотичних речовин на організм людини. - Шкідливість алкоголю для здоров’я людини. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02. 13. Провести місячник правових знань та надати методичну допомогу. лютий бібліотекар
 21. 21. 14. Непередбачені заходи та технології. лютий бібліотекар 15. Провести Тиждень на тему:»Зроби свій вибір на користь здоров’я» 06-10 лютого бібліотекар Березень 1 2 3 4 5 6 1. Оформити куточок “Інформаційний коктейль”. Провести інформаційні та рекламні перерви біля куточка березень актив бібліотеки бібліотекар 2. Допомогти матеріалом до Свята вшанування жінок (свята 8 березня) до 08.03. бібліотекар 3. Оформити цикл літературних викладок березень бібліотекар 4. Надати методичну допомогу учням, вчителям, класоводам, класним керівникам при проведенні заходів, написанні творчих робіт для мам; атестація предметних тижнів, засідань клубів систематично бібліотекар 5. Зробити огляд підбірки літератури «Хочеш жити – кидай курити» 6-8 кл, 10-11 кл. березень бібліотекар 6. Провести годину цікавих повідомлень -як полегшити наслідки стресу -попередження негативних наслідків під час льодоходу та весняного паводку -комплексна бесіда з попередження травматизму під час весняних канікул -правила дорожнього руху для пішохода і велосипедиста 03.03 10.03 17.03 31.03 7. Тиждень дитячої книги: спланувати роботу за окремим планом 30.03. – 04.04. бібліотекар 8. Оформити постійно діючі книжкові виставки: березень бібліотекар
 22. 22. "Любіть і знайте Україну"; "Авторські подарунки друзів"; "Візитна картка шкільної бібліотеки"; "Пам’ятаємо героїв, збережемо у серцях їх імена"; "Здоров’я кожного в його руках" 9. Оформити тематичні папки: “сценарії” - “Бібліотечні уроки”. - “Твоє місце в житті”. - “Все про шкільну бібліотеку”. - “Видатні люди України”. - "Волонтерський рух в Україні та інших державах". - "Світловодськ і сучасність". - "Наш край у далекому минулому" (Світловодський район). - "Міста України". березень бібліотекар 10. Методична допомога класним керівникам, пед. організатору в розробці сценарію, заходів та підбору літератури до святкування 8-го Березня березень бібліотекар класні керівники педагог-організатор актив бібліотеки 11. Провести експрес інформацію біля книжкової виставки- дискусії "Цікавість ціною в життя" по таким рубрикам: 1. "Наркотики: подорож туди без вороття. 2. "Куріння: Минуле! Теперішнє! Майбутнє?". 3. "Алкоголізм: як це починається". 4. "СНІД: Вже скільки їх упало в ту безодню". 5. "Репродуктивне здоров’я". 6. "Як запобігти біді" – методичні рекомендації. 7. Зумій сказатиНі березень бібліотекар
 23. 23. Квітень 1 2 3 4 5 6 1. Оформити куточок “Інформаційний коктейль” /події та літературні ювілеї квітня/ Інформаційні та рекламні перерви біля куточка квітень актив бібліотеки бібліотекар класні керівники 2. Оформити цикл літературних викладок: - Всесвітній день гумору - Всесвітній день птахів - День проліска, який святкується в Великобританії - Благовіщення Пресвятої Богородиці - Всесвітній день здоров'я - День визволення в’язнів фашистських концтаборів - Провести місячник природоохоронного законодавства - Всесвітній день авіації та космонавтики - Урок – застереження “Чорнобиль – живим і ненародженим” - Урок-реквієм "Чорнобиль – наша печаль і скорбота" (присвячений 21-річниці трагедії) квітень 27.04. Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар заступник директора з виховної роботи Бібліотекар Бібліотекар 3. Оформити літературні викладки квітня “Запам’ятайте їхні імена”/7-8 класи/ квітень бібліотекар 4 Провести тести на тему: "Настрій Емоції квітень бібліотекар 5. Надати методичну допомогу вчителям-предметникам, класним керівникам в підготовці та проведенні масових заходів протягом року класні керівники, бібліотекар 6. Надати методичну допомогу на конкурс екологічного плакату серед учнів 3-10 класів квітень бібліотекар 7. Оформити інформаційні папки та робити інформ-хвилинки: - “Дивосвіт рідної природи” - “Загадки, невідоме, цікавинки, вікторини” - “Берегиня роду /все про матір/” квітень бібліотекар
 24. 24. - "Україно, моя Україно" 8. Провести інформаційну годину "Бережи здоров’я", "Показники здоров’я". квітень- травень бібліотекар 9. Участь у тижні знань безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека у твоєму житті» 10.04 – 14.04 бібліотекар 10. Провести години цікавих повідомлень: -Правила пожежної безпеки в лісі, в полі. -Правила безпечної поведінки у лісі. -Обережно – газ -Правила купання у водоймищах 07.04 14.04 21.04 28.04 бібліотекар 11. Провести інформаційні години (поради підліткам): "Як не стати жертвою злочину", "Почитай, подумай, зупинись" (шкідливість куріння). квітень бібліотекар 12. Непередбачені заходи та технології квітень бібліотекар Травень 1 2 3 4 5 6 1. Провести бесіди на теми: - Вплив радону на здоров’я людини. - Правила поведінки у натовпі - Правила безпечної поведінки під час грози - Пам’ятка на літні канікули 05.05 12.05 19.05 26.05 актив бібліотеки бібліотекар
 25. 25. 2. Оформити книжкові виставки: - День міжнародної солідарності трудящих - День матері - День Перемоги - урок-спомин: виставка "Пам’ятаєш земле, сорок п’ятий! Земле! Сорок перший не забудь!" - Інформаційний день "Незаслужено забуті книги про війну /6-7 класи/ - Оформити та зробити огляд тематичних папок “Пам’яті загиблих у ВВВ будьте гідні!” “Наш край Світловодський район у роки ВВВ” - Міжнародний день музеїв - Міжнародний день сім’ї - День Європи - "Календар знаменних і видатних дат" 02.05. 10.05. 11.05. 05.05. 02.05. 16.05. 19.05. 12.09. травень бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар 3. Провести урок-вікторину "Від Ігоря Хороброго до Володимира Великого" травень бібліотекар 4. Провести народознавчу гру “Хрестики нолики” травень бібліотекар 5. Провести вікторину: "Ці дивні тварини" травень бібліотекар 6. Провести ІІ тур огляду- конкурсу “Живи книго!” – серед учнів 1-11 класів та проаналізувати травень бібліотекар 7. Участь у тижні на тему «Ми – учасники дорожнього руху» 08-12 бібліотекар 8. Надати методичну допомогу до свята останнього дзвоника травень бібліотекар заст. ир. з вих. роботи 9. Скласти рекомендаційні списки літератури на літо для школярів до 25.05. бібліотекар 10. Провести серед учнів середньої та старшої ланки (вибірково) тестування на тему "Спорт – твій друг чи ворог". травень бібліотекар 11. Огляд спортивнихновин по матеріалам газет і журналів школи бібліотеки. травень бібліотекар Червень 1 2 3 4 5 6 1. Учбова практика / провести заходи за планом учбової частини/ за планом бібліотекар
 26. 26. 2. Зібрати підручники з учнів, 11 класів, підписати та видати їм обхідні листи червень бібліотекар 3. Провести гру – подорож Здоровий дух дає здорове тіло. червень бібліотекар 4. Оформити куточок “Інформаційний коктейль” /події та літературні ювілеї червня/ - Міжнародний день захисту дітей Міжнародний день безпеки дітей – жертв агресії Всесвітній день охорони навколишнього середовища - День медичного працівника - День скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні - День Конституції в України - Початок ВВВ День скорботи і вшанування за планом бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар бібліотекар
 27. 27. РОЗДІЛ 2 Обслуговування учнів та популяризація літератури на допомогу навчально-виховному процесу 2.1. Залучення читачів 1 2 3 4 5 6 1. Вересневі зустрічі в бібліотеці 2-11 класи вересень Класні керівники бібліотекар 2. Провести День відкритих дверей вересень бібліотекар 3. Вивчити, формувати задоволення читацьких потреб на книгу, інформацію: а/ провести бесіди з учнями про правила користування; бібліотекою, виявлення їх інтересів та інформаційних потреб; б/ зробити діагностику в роботі бібліотеки від 2-11 кл. Провести анкетування дітей під час запиту і перереєстрації на класних годинах; в/ зробити індивідуальний аналіз читання учнів класу г/ зробити перереєстрацію читацьких формулярів учнів 1- 11 класів, вчителів доповнити новими читачами / ті що записалися: завести на них нові формуляри/; д/ консультувати читачів під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар бібліотекар 4. Провести роботу з боржниками бібліотеки /2-11 кл./ 1 раз в семестр бібліотекар 5. Проводити роз’яснювальну роботу з питань домашнього читання учнів постійно бібліотекар 6. Екскурсії першокласників до бібліотеки жовтень, листопад бібліотекар 7. Обслуговування читачів протягом року протягом року в канікулярний період бібліотекар 8. Робота літературно- інформаційного центру по мірі надходження літератури бібліотекар 9. Скласти графік здачі підручників у кінці навчального року та прийняти підручники. Відзначити класи травень Бібліотекар, актив класу та класні керівники
 28. 28. та учнів які найкраще зберегли підручники 10. Рекламні перерви постійно бібліотекар 11. Оформити інформаційно- книжкові викладки постійно бібліотекар 12. Оформити інформаційний куточок для вчителів вересень бібліотекар 13. Провести Тиждень дитячої та юнацької книги березень Бібліотекар, заступник директора з виховної роботи 2.2. Популяризація літератури 1 2 3 4 5 6 1. Проводити координаційну роботу з вчителями- предметниками рекламні перерви, години цікавих повідомлень, уроки бібліотечні дні бібліографії та проведення предметних тижнів, олімпіад з метою популяризації літератури. за потребою Бібліотекар, вчителі- предметники 2. Проводити координаційну роботу з НР: інформаційні години спілкування з метою популяризації науково- методичної літератури з виховної роботи різних напрямків. за потребою Бібліотекар, заступник директора з виховної роботи 3. Проводити консультативні години для класних керівників популяризація науково- методичної літератури, періодичних видань, з виховної роботи, літератури для батьків. 1 раз в півріччя класні керівники бібліотекар 4. Вести систематичну організацію інформаційного куточка, інформаційний коктейль, постійна організація книжкових викладок та виставком літературних ювілеїв. систематично бібліотекар 5. Проводити презентацію нових науково-популярних книжок, необхідних для учбового процесу по мірі надходження бібліотекар 6. Проводити інформаційно- консультаційні години для батьків. за потребою бібліотекар, класні керівники 7. Проводити індивідуальні рекомендації учням потрібної літератури для виконання творчих наукових робіт. постійно бібліотекар
 29. 29. 8. Вести організаційну роботу читального залу, позашкільний час постійно директор, бібліотекар 9. Організовувати роботу в канікулярний період канікули бібліотекар 10. Непередбачені заходи постійно Бібліотекар 2.3. Робота з активом читачів 1 2 3 4 5 6 1. Залучити в актив бібліотеки учнів з кожного класу. постійно бібліотекар 2. Актив бібліотеки працює з учням, які заборгували книги до бібліотеки. постійно бібліотекар 3. Залучити актив до проведення заходів та технологій. постійно бібліотекар 4. Провести практичне заняття: - обробка партії підручників визначення відмінностей від художньої літератури - підсумкове заняття: «Теоретичні та практичні навички набуті за рік» постійно травень бібліотекар бібліотекар 2.4. Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками міста 1 2 3 4 5 6 1. Вивчити фонд /книжкового, підручників, періодичних видань/бібліотек міста для рекомендації її читачеві постійно бібліотекар 2. На основі обмінного фонду створити в бібліотеці пересувки постійно бібліотекар 3. Організувати обмінний фонд підручників, зв’язок з бібліотеками міста по обміну підручників, яких не вистачає постійно бібліотекар 4. Проводити консультативні години з бібліотекарями міста з приводу планування вересень бібліотекарі 5. Приймати участь /за запрошеннями/ в підготовці та проведенні заходів та технологій з наступним їх обговоренням постійно бібліотеки міста 6. Брати участь в засіданнях семінару з проблемних питань роботи шкільної бібліотеки за планом бібліотекар 7. Приймати участь у взаємовідвідувані бібліотек міста з обмінним досвідом протягом року бібліотекарі міста
 30. 30. РОЗДІЛ 3 Обслуговування вчителів 1 2 3 4 5 6 1. Провести методично- бібліографічний день “На допомогу вчителю” 1 раз на півріччя Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, бібліотекар 2. Проводити вересневі зустрічі в бібліотеці: - ознайомлення з фондом методичної літератури, діючими каталогами; - книжкова виставка до уроку “Україна держава Європейська”. вересень вересень бібліотекар бібліотекар 3. Проводити огляд новинок методичної літератури, газетних та журнальних статей у навчально-виховномупроцесі за планом школи бібліотекар 4. Оформити довідково- інформаційний куточок для читання. вересень бібліотекар 5. Продовжувати поновлення тематичних папок і ознайомлення вчителів з ними. протягом року заступник директора з виховної роботи, бібліотекар 6. Керівникам гуртків надавати методичну допомогу при підготовці та проведенні занять та заходів. за поточною потребою бібліотекар 7. Класним керівникам та класоводам надавати методичну допомогу в підготовці та проведенні бібліотечно– бібліографічних занять за потребою бібліотеки бібліотекар 8. Проводити рекламно– інформаційні консультативні години постійно бібліотекар 9. Забезпечити всіх вчителів до нового навчального року необхідними підручниками, необхідною літературою, художньою літературою постійно бібліотекар 10. Виступати на нарадах з оглядом надходження нової літератури або випускати "Інформаційні бюлетні" протягом року бібліотекар 11. Оформити книжкові виставки – “Педагоги новатори Кіровоградщини” присвячені до Дня вчителя присвячені до Дня народження В.О.Сухомлинського жовтень листопад бібліотекар
 31. 31. ІV. РОБОТА З БАТЬКАМИ 1 2 3 4 5 6 1. Оформити в шкільній бібліотеці куточок “Методичні поради батькам – на допомогу батькам в вихованні дитини” листопад бібліотекар 2. Підібрати літературу для сімейного читання. жовтень бібліотекар 3. Провести анкетування до Дня Матері з учнями. травень бібліотекар 4. Разом з батьківським комітетом організувати рейд перевірки стану підручників протягом року бібліотекар 5. Надавати посильну допомогу класним керівникам у проведенні батьківського лекторію. постійно бібліотекар 6. Надати допомогу класним керівникам та учня у випуску газети для батьківських зборів. постійно бібліотекар V. Організація книжкових фондів і каталогів 5.1. Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду 1 2 3 4 5 6 1. Вивчити склад фондів: - статистичним методом - бібліографічним методом 1 раз на рік бібліотекар 2. Придбати нову літературу та звірка супроводжувальними документами книжок, підручників. постійно бібліотекар 3. Записати нові книжки та підручники в інвентарну книгу, сумарну книгу художньої та методичної літератури, та сумарну книгу підручників протягом року бібліотекар 4. Технічно опрацювати книжки: /штемпелювання, наклейка/ постійно бібліотекар 5. Організувати бібліотечні фонди включаючи відкритий доступ. протягом року бібліотекар 6. Виключити з фонду: - застарілі видання; - загублені читачами; - з інших причин. постійно Бібліотекар 7. Подати до УО інформацію щодо комплектування фонду згідно нових шкільних програм вимог до шкіл на сучасному етапі постійно бібліотекар
 32. 32. 5.2. Робота з підручниками За основу прийняти Інструкцію “Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури 1 2 3 4 5 6 1. Вивести кількісний склад фонду підручників. Інформацію подавати в бухгалтерію та директору школи. вересень бібліотекар 2. Виступати на педраді про підсумки, здачі підручників. червень бібліотекар 3. Комплектувати фонд підручників, підтримувати зв’язок з методкабінетом. протягом року бібліотекар 4. Провести інформаційну годину: “Діючі підручники на поточний навчальний рік”. серпень, вересень бібліотекар 5. Провести роботу щодо всіх операцій по обліку бібліотечного фонду підручників. постійно бібліотекар 6. Зробити замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік. листопад січень бібліотекар 7. Видати підручники згідно актів класним керівникам та за відомостями учнів серпень бібліотекар 5.3. Робота з періодичними виданнями 1 2 3 4 5 6 1. Провести передплату періодичних видань для дітей, для навчально-виховного процесу школи. вересень грудень директор бухгалтерія бібліотекар 2. Постійно переглядати, створювати картотеки з рубриками, які відображають теми навчально-виховних програм 1 раз на тиждень бібліотекар 3. Створювати та систематично поповнювати тематичніпапки 1 раз на тиждень бібліотекар 4. Проводити консультативні години: - робота з картотеками періодичних видань за потребою бібліотекар 5.4. Складення каталогів для читачів різних вікових груп та робота з ними 1 2 3 4 5 6 1. Провести виділення довідко- інформаційного фонду. серпень, вересень бібліотекар
 33. 33. 2. Вести роботу з каталогами /алфавітним, систематичним, за віковими категоріями/: - вливання карток нових видань; - вилучення карток списаної літератури; - систематично редагувати рубрики каталогу, слідкувати за змінами розділів. в міру надходження при списанні бібліотекар бібліотекар 3. Вести картотеки на актуальні теми необхідні для засвоєння програм. постійно бібліотекар 4. Проводити роботу з тематичними папками рекламування за використання в навчальному та виховному процесі. постійно бібліотекар VІ. Підвищення кваліфікації 1 2 3 4 5 6 1. Взяти участь в районних методоб’єднаннях, семінарах, виробничихнарад, наукових конференцій з питань бібліотечно-інформаційної культури з ціллю вивчення досвіду. за планом бібліотекар 2. Пройти атестацію. за планом бібліотекар 3. Пройти курси підвищення кваліфікації: 1 раз у 5 років м. Кіровоград, ІППО. 1 раз у 5 років методист 4. Брати участь у проведенні різних конкурсів шкільних бібліотекарів. протягом року бібліотекар 5. Вести зошит самоосвіти постійно бібліотекар 6. Вивчити передовий досвід шкільних бібліотек міста і проваджувати в практику роботи своєї бібліотеки. постійно бібліотекар VІІ. Заходи з обладнання та оформлення шкільної бібліотеки 1 2 3 4 5 6 1. Зробити ремонт приміщення бібліотеки /поточний/. червень 2009 р.. заступник директора по господарчій частині 2. Оформити приміщення бібліотеки. постійно бібліотекар 3. Придбати формуляри, роздільники протягом року бібліотекар

×