Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zesbook

974 views

Published on

this is a preview

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zesbook

  1. 1. Задържането на данни– въпроси, отговори, теория и практика
  2. 2. За този материалТози малък документ има за цел да изясни на всеки, който желае както се случва към моментасъс личната ни комуникация – през Интернет и чрез мобилните ни телефони.Малко предисторияПреди доста години Европейският парламент прие една директива( Директива 2006/24/ ЕО) скоято препоръча на държавите-членки да въведат задържане на данни в технитезаконодателства.Предложението за следене на информационния трафик ще разкрие кой на кого се е обаждал иизпращал имейли, какви сайтове са посещавали хората и дори къде са били с мобилните сителефони. На телефонните компании и доставчиците на Интернет услуги ще бъде наредено дазапазват цялата информация за трафика на клиентите си. Достъп до тези данни ще бъде даден наполицейските власти и разузнавателните агенции в Европа. Различни предложения в Брюкселсъдържат различни периоди на пазене на информацията - от 6 месеца до 4 години.Задържането на данни е агресивен метод, който се намесва в личния живот на 450 милионадуши в Европейския съюз. Задържането на данни е политика, която безпрецедентно разширяваправата на полицейско наблюдение. В същото време нарушава много от инструментите,гарантиращи човешките права в Европа, като Директивите за защита на данните и Европейскатаконвенция за правата на човека.Задържането на данни означава, че управляващите могат да се намесват в частния ви живот иличната ви кореспонденция, без значение дали сте заподозрян извършител на престъпление илине. Задържането на данни не е решение на проблемите с тероризма и престъпността.През м. юли 2005 г. Европейският парламент прие доклад от члена на ЕП Александър Алвароотносно плана за задължително задържане на данни. Заключението от доклада е, чепредложението е прекомерна мярка. Също така, докладът поставя под въпрос необходимостта,ефективността и големите разходи за телекомуникационната индустрия и потребители.Никъде в Европа не е проведено проучване, което да потвърди необходимостта от създаване набаза данни от такъв мащаб и която да съдържа толкова поверителна информация, за нуждите наборбата с тероризма.Нападенията срещу Лондон (атаките на метрото), които станаха причина за обсъжданията вдирективата са нападения срещу човешките права.Защитаването на тези права е от особена важност, когато обществото и управляващите саизправени пред криза. Възможно най-лошата реакция би била застрашаването на тезивнимателно изработени права с панически отговор.Отговор на тероризма под формата на масово наблюдение би довел до невероятен успех заизвършителите на нападенията: цялостно подкопаване на нашите ценности.
  3. 3. Какво точно се случва в момента.По силата на няколко гласувания на Закон за електронните съобщения (ЗЕС) и редица скандалив два Парламента към момента на писане на този материал (02.2011) всички доставчици наинформационни услуги, а именно доставчици на Интернет и мобилни оператори са длъжни дазапазват за 1 година следните данни за всеки от вас:За мобилния ви телефон, за всеки разговор: 1. С кого сте говорили и колко време 2. къде сте се намирали (точното ви местоположение с точност до 10 метра и по-малко) 3. Кой точно сте вие, с кого точно говорите (с лични данни)За Интернет комуникацията ви: 1. Наборите от IP адреси и по кое време за ползвани - идентификацията IP адрес - физическо лице, ще се прави от доставчика ви на Интернет. 2. Каква комуникация сте си водили и с кого 3. На кого сте изпращали e-mail, кога и колко пъти 4. С кого сте си говорили, използвайки телефония (примерно SIP), колко пъти и колко време 5. С кого сте си чатили, ползвайки средства за мигновени съобщения - колко пъти с кого и колко време 6. Какво сте правили в световната мрежаЛични данни?Това разбира се, не са лични данни, но са достатъчни за разпознаването ви, както и запроследяване на местоположението ви. Нека да ви дам няколко примера какво може да сенаправи със тези данни.Следенето на практика.Станахме свидетели в последно време на хиляди начини секретни данни да изтекат впубличното пространство, както и да се появяват флашки с всичко с което ви е нужно за данавредите на някого.Ето три примера, който могат да опишат какво само може да се прави с тези данни, които ниедоброволно предоставяне на МВР, ДАНС и други служби, най-често без да знаем:
  4. 4. ЖурналистътВинаги е по-лесно да се представи една концепция визуално, облечена с думи, отколкото самода се опише. Ето затова, ви предлагам да сравним тези две картинки.1) Това е както трябва да се случва:Всеки един журналист има конституционно гарантирано право да пази тайната на източника си,ако това застрашава неговата свобода, неприкосновеност или по други съображения. Това екакто един демократичен процес трябва да работи.Какво се случва със влизането на задържането на данните. Както е модерно, нека да “спукамебалона” на гарантираните права на двамата “герои”:2) Това се случва в момента:Достатъчно е един от двамата да проведе разговор или да напише email и тайната на източника,остава само имагинерна измислица във волята на законодателя преди .. доста години.Сигурно ще се запитате, кой би го направил това? Коеправителство или кой човек, не би ИСКАЛ да знае, кой имауличаващи данни за него? Все още ли мислите, че всичките нитайни са наша собственост?
  5. 5. ГривнатаГледали сме по филмите как на престъпниците им слагат гривна на ръката или на крака за даможе да ги следят къде ходят или да не се отдалечават на 100 метра от жилището си. Всеки единот нас, близо 99% от населението, разполага с мобилен телефон, някой с два или три. За да може да работи той, периодично, без да говорите по него, съобщава на мобилния операторкъде се намира и мобилния оператор записва това местоположение, нещо повече, чрез ЗЕС щесе събира информация, която да може да локализира човека с точност до 30 метра за голям гради 200 за извън града. Без да знаете, вие бивате следен, доброволно и всеки, който би искал дазнае къде се намирате, може да направи справка. Разбира се веднага можете да сметнете това задобра идея, но ви съветвам да помислите пак. Искате ли ВСИЧКИ да знаят къде ходите? Нецените ли собствената си неприкосновеност?ДосиетоПо старите от нас, знаят за досиетата. Половината българи доносничеха за другата половина наспециалните служби, за да могат да си купят луканка, такъв беше живота. Тези досиета сеизползваха за мръсни цели - за изнудване, за изтребване на хора в лагери, за натиск, заполитически и граждански шантаж и за какво ли не.Сега "благодарение" на технологиите този тип информация се събира автоматично - когопознаваш, къде се намираш, с кого си говорил, колко често, какви услуги използваш и ощемного неща, за да се направи едно ново електронно досие за теб. Чрез тези данни, които разбира се, не включват съдържанието на съобщенията, може да сепроследи какво си правил през последната една година, с кого и колко пъти. Могат да сенаправят много пресечки на тази статистическа информация, която е свободно достъпна завсеки един гражданин.Не бяхме ли невинни до доказване на противното? Защо ни следят тогава? Наистина, тази мярками се струва на аналогична, всеки един гражданин да бъде съпровождан от полицай докато седвижи и си върши работата.
  6. 6. Знаете ли какво са социалните мрежи?Сигурен съм, че за повечето от четящите този материал, първото нещо, което ще изскочи, акокажа, социална мрежа, това ще е Facebook :) Да, но все пак социалните мрежи като теория са по-скоро наука и могат да дадат отношението на един обект към друг.Нека да погледнем следната картинка – за да визуализираме отново какво се случва. Даденатадържавна агенция има на разположение страшно голям обем информационни точки иотношенията между тях.Ето тук, например, се вижда, че Иван, често говори с Петър, както и той с него, през един илиняколко комуникационни канала, мобилен телефон и/или Интернет. От друга страна Петър сиговори с Мария. По теорията за социалните мрежи има голяма вероятност, след разширяване наобщите точки, Иван и Мария да се познават. Представете си каква информация може да сеизвлече от една такава огромна база данни.Кой с кого си говори;Кой на кого има доверие за определени въпроси;Кой с кого има бизнес взаимоотношения;Кой каква религия изповядва;Сигурен съм, че вие можете да измислите много повече връзки между 7 000 000 обекти, коитоизползват Интернет и телефон. Представете си един Facebook на разположение на държавата, нобазиран не на вашето доброволно приятелство с някой, а на автоматични изчисления, на това ского си говорите по телефона или по Интернет.
  7. 7. Въпроси и отговори?В: Какво като някой знае къде съм, ако не правя нищо нередно?О: Вижте в архива, който свалихте, има чудесен материал отговарящ на този въпрос, наречен“Тайната на местоположението и как да не я загубим завинаги”В: Искате да кажете, че сега се събират тези данни за всеки един, използващ Интернет имобилен телефонО: Да, това е факт от април 2010 година, като официално приет законодателен актВ: Как точно МВР и ДАНС успяват да събират тази информацияО: Това е задължение на доставчиците на такива услуги – мобилни оператори и доставчици наИнтернет. Службите само “използват” тази информацияВ: Нали все пак не се събира информация какво точно се пише в emaila, тогава защо смятате, чеима нарушение на правата.О: Самата специфика на изискването на типът събирана информация изисква програмата, коятосъхранява тези данни да минава и ПРЕЗ съдържанието. Няма гаранция, че то няма да бъдеобработено некоректно, когато тази възможност е дадена. Доставчиците на Интернет са самопреносна среда, те не трябва да правят такава филтрация и сканиране на личната никореспонденция.В: Нали има някакви законови механизми срещу злоупотреба, трябва ли да се притесняваме?О: Фактът, че се събират данни за ВСИЧКИ български граждани, с цел, ако случайно направятпрестъпление то тези данни да са достъпни а службите, противоречи на презумпцията заневинност, заложена в Конституцията. От друга страна вече има редица доказателства, че тазимярка не помага на разследването на тежките престъпления за които беше създадена, а може дасе използва за съвсем други цели.В: Ако имам някакъв въпрос, къде мога да го изпратя?О: Пишете на bogomil@efb.bg и ще ви отговорим най-изчерпателно.
  8. 8. Малко бележки за крайТова е съвсем груб поглед върху един дълбок проблем,който ще постави на дневен ред въпроса, дали сме готови дажертваме свободата в името на сигурността си и дали щезагубим и двете.Много информация, можете да намерите в Интернет, търсейки за Закон за електроннисъобщения (ЗЕС), задържане на данни, подслушване на Интернет, както и в сайтовете наЕлектрона граница – http://efb.bgПрограма “Достъп до информация”: http://www.aip-bg.org/Видео, описващо проблема, може да бъде видяно тук: http://efb.bg/flv/naredba40.htmlПримерен интерфейс за анализ на данните се намира тук: http://bogomil.info/dr/ (препоръчвамеви да го гледате заедно с видеото)Лиценз:Задържането на данни – въпроси, отговори, теория и практика е лицензиран под CreativeCommons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.

×