Successfully reported this slideshow.

Logistikk nettverk 0312

1,198 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Logistikk nettverk 0312

 1. 1. Nr.3 september 2012 Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel nettverk Idrett og medier valgte Schenker under OL i London! side 10 Alnabru blir beredskapssenter side 7 Sjøveien – det naturlige alternativet side 8 Toll & grensepassering side 23
 2. 2. InnholdScania Trygghetsavtaler- nå med økt verdi UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo www.dbschenker.com/no Telefon: 07500 ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland TCO farts- Telefon: 22 72 74 44 Mobiltelefon: 971 39 905 ester skrivertjen E-post: einar.spurkeland@ dbschenker.com tyring og FMS f låtes Trykt på miljøvennlig papir Idrett og medier valgte alle Schenker til OL i London. inkludert i REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Side 10. ler! * gghetsavta Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, try Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo Fortsatt godt nordisk samarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ABONNEMENT OG ADRESSERING: Alnabru blir beredskapssenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Laila Olsen Sjøveien – Det naturlige alternativet . . . . . . . . . . . . . . . . 8 E-post: laila.olsen@dbschenker.com Logistikk til OL i London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Opplag: 5900 eks. Strid om modulvogntog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Scania Tachograph Services (TCO) ANNONSESALG: Volvo Sjåførklubb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mia V. Berg og Stig Jacobsen, Enkel nedlasting og tilgang telefon: + 47 62 95 50 60 Uten deg – ingen Schenker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hver eneste helsekrone teller …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 til fartskriverdata GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: jorn@scholz.no Godsmarkedene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 TRYKKING: TOLL: -Vi har alle tillatelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Scania Fleet Management (FMS) Flisa Trykkeri AS Godsmarkedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kjør mer kostnadseffektivt UTGIVELSESPLAN 2012: Nr. Materiellfrist Utgivelse Schenker Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 1. mars 20. mars Godstrafikken vokser raskere enn økonomien. . . . . . . . . 26 2 1. juni 20. juni Hva med kjøle- og fryseaggregatene?. . . . . . . . . . . . . . . 28 3 3. september 27. september 4 5. november 6. desember Norske bedrifter lite markedsorienterte. . . . . . . . . . . . . 30 Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbei- dning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider -Vi har alle tillatelser for Uten deg – ingen Schenker, etter reglene for toll og grensepassering, sier sier Bjørn Tore Elstad, god presseskikk fagsjef Toll Iren Hofseth direktør Landtransport og hos Schenker.. . . . . . . side 23 Marked i Schenker.. . . side 19 * Gjelder tegning av ny trygghetsavtale. Krever C200 og nedlastingsbryter Schenker AS har en omsetning på 3,7 milliarder kroner (2011), ca. 1300 ansatte og 31 terminaler/kontorer i Norge. DB Schenker har 91.000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et montert i kjøretøyet. logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. 2 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Les mer om våre produkter på www.scania.no Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 3
 3. 3. Innspill Notiser Schenker AS etablerer forskningspris Schenker AS etablerer en fors- vasjon, utvikling og miljø samt bidra til • CV med relevant informasjon kningspris innenfor logistikk- og å styrke bransjens omdømme og sam- • Begrunnelse for søknaden transportfaget. funnsansvar. • PublikasjonslisteFortsatt godt Prisen vil bli tildelt av en fagjury med 50.000 kroner og diplom. Vi ser ar logistikk og transport er en rela- tiv beskjeden forskningsdisiplin i Norge representant fra forsknings- og utvikling- Prisen vil etter søknad gå til en forsker sarbeid: som kan dokumentere faglig arbeid med til tross for de store ressurser som årlig - Ass. Instituttsjef Kjell Werner logistikk og/eller godstransport. tilføres sektoren. Vi håper at arbeidetnordisk samarbeid Johansen, Transportøkonomisk institutt Juryen vil prioritere forskning som har med forskningsprisen slik sett kan sette - Førsteamanuensis Nigel Halpern, vært publisert i anerkjente vitenska- større fokus på forskningsområdet til Høgskolen i Molde pelige tidsskrifter, og forskning som kan beste for hele sektoren. - Professor Gøran Persson, BI anvendes for logistikknæringen. Formid- - Adm. dir. Michael Holmstrøm, lingsaspekter kan også ha betydning for Frist for innlevering av forslag til årets Schenker AS tildelingen. Vinneren må forplikte seg til pris 15. oktober 2012. Forslag til kandi- å holde foredrag på et arrangement hos dater sendes: Informasjonssjef Einar Den nye forskningsprisen for logistikk- Schenker AS. Spurkeland. E-post: einar.spurkeland@ og transport vil være en årlig begivenhet, dbschenker.com. Telefon mobil: gitt at det er gode kandidater til prisen, Det er ingen spesielle krav til søknaden, 971 39 905. som skal fremme kunnskap om logistikk men den bør inneholde blant annet og godstransport med fokus på inno- følgende: Ny godstog- Beste landtransportør i AsiaMidt i ferietiden dukket det opp en fjær som raskt var på veitil å bli en høne, og i forlengelsen med fatale konsekvenser for Schenker rute Kiel- DB Schenker vant i Shanghai i juni d.å. de prestisjetunge prisene beste er også andre gang DB Schenker mottar prisen for beste miljøspeditør. PrisenNorges utenrikshandel og som kunne satt hele det nordiskesamarbeidet på spill. Forskningspris Logistikk og transport er en ikke ubetydelig del av norsk næringsliv og Italia landtransportør i Asia og beste miljøs- peditør i Asia. Jochen Thewes, CEO Schenker Asia Pacific, sier han er anerkjenner selskapets miljøstandard og investeringer i grønn teknologi samt miljøinitiativ. Prisene ble utdelt på Kiel havn vil fra 7. oktober få en direkte ydmyk for disse prisene som er gitt av under sterkt påtrykk slo den svenske omsatte for cirka 36 milliarder i 2011, kunder og industrien. Det er andre gang AFSCA i juni 2012. AFSA er organisertStrid om vekter og regjering retrett, slik at fra 4. septem- eksklusive rederi og flyselskapene. godstogrute til Verona. Prosjektet er et DB Schenker mottar prisen for beste av Cargonews Asia og arrangeres i samarbeid mellom Kombiverkehr, Stenadimensjoner ber 2012 var alt tilbake til «business Samtidig mener vi at omfanget av for- Line og Cemat. landtransportør, som er basert på kom- Shanghai. 11000 lesere er med på å pekeUten forvarsling besluttet svenske as usual». Dette var en svensk politisk skning og utvikling (FOU) ikke følger petanse, servicekrav og innovasjon. Det ut vinnere av prisene.myndigheter ved politiet å innføre kon- sak som rammet nabolandene, men næringsgrenenes viktighet for Norge.troller av lastebiler i grenseoverskri- den illustrerer allikevel godt det vi også Som en stor aktør har vi derfor, idende trafikk samt stoppe og bøteleggekjøretøy med en totalvekt over 40tonn og/eller lengde over 18,75/16,5 sliter med i Norge - politisk forutsig- barhet, eller mer korrekt – en mangel på slik. Fra norsk side registrerer jeg samarbeid med NTNU, TØI, BI og Høg- skolen i Molde, besluttet å stimulere til mer forskning gjennom å innføre en Yrkessjåførutdanning Lager og logistikkmeter (EUs standardregler). Samtidig at Samferdselsdepartementet var både Schenker Forskningsprisså politiet helt bort fra at de nordiske raskt på banen og effektive i sin opp- Et brukervennlig og Fagene skal utvikleland siden 1994 har hatt anledning til følging overfor Sverige. Vi håper denne Sommeren som nå ligger bak oss var fleksibelt læreverk for kompetanse innen logistikk,å benytte nasjonale vekter og dimen- raske responstiden smitter over også igjen heller ikke problemfri i forhold til på andre saker departementet arbeider utdanning av planlegging og forflytning avsjoner ved besøk i nabolandet. Vi har hindringer i jernbanefremføringen, noesom kjent 50/60 tonn og 19,5 meter, med for vår bransje. yrkessjåfører. varer og personer. som påfører både oss og våre kunder22 meter og 25,25 meter avhengig av merkostnader på de lengre streknin-formålet. Leverandør til gene. Infrastruktur i Norge er et ofte Utviklet i nært samarbeid Bøkene utgjør et helhetligDen nye praktiseringen gjaldt ikke Olympiatoppen omtalt tema og en kjær hakkekylling. Vi kommer ofte tilbake til dette fordi med respresentanter for læreverk. Mange praktiskesvenske biler i innlandstrafikk, men Schenker i Norge er en offisiell lev- transportbransjen. eksempler. Stikkordregister. erandør til Olympiatoppen, og i slutten det er viktig at vi som bransje og vårerammet alle kjøretøy som krysset de kunder sammen står på for å påvirke Rikt illustrert.svenske grenser. En ny praksis som av august var det tid for å frakte alt utstyr fra OL i London hjem til Norge våre politikere i sine prioriteringer.omgående ville ha økt fraktprisenemed opp mot 20-25 prosent, satt en igjen, inklusive NRK sitt utstyr. Alt Bøkene kan kjøpes Brukere av bøkene får gratis gikk smidig og alle var fornøyd, selv Uten effektiv godstransport – intet enkeltvis eller samlet i eneffektiv stopp for 25,25 meter lange tilgang til presentasjons-vogntog og i forlengelsen påført miljøet om det norske medaljedrysset ikke var konkurransedyktig næringsliv! bok. program i PowerPoint.en kraftig økning i CO2 utslipp i form det helt store. Disse oppdrag i forbin-av det behov for flere lastebiler som delse med store idrettsevenement slik Høsthilsenville oppstå. som VM, OL, etc. er for oss volum- messig beskjedne. Det er dog en viktigHeldigvis, etter sterkt initiativ fra kvalitetsbekreftelse på at vi kan levere Egen bok til etterutdanningen. Bøkene kan kjøpes enkeltvisnæringslivet i hele Norden, engasjerte alle typer oppdrag av ypperste klasse eller samlet.samferdselsministrene både i Norge, for våre kunder, også de med høy kom- Michael Holmstrøm Tilleggsressurser for kurs-Danmark og Finland seg raskt, og pleksitet og høye krav til presisjon. CEO arrangører. Be om pristilbud. Bestillinger og informasjon: Telefon 67 58 89 00 •Faks 67 58 19 02 •e-post faordre@nki.no4 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 5
 4. 4. På nett Alnabru blir beredskapssenter Etter at regjeringen har bestemt at det nye beredskapssenteret transportplan 2014-2023. Området må til Politiet skal lokaliseres til Alnabruterminalen er det skapt ny fortsatt være regulert for framtidige jernbaneformål, skriver LO. usikkerhet om fremtiden for terminalen. Planene om å utvide Alnabru til å foreløpige arealene som vil bli bånd- En rapport om fremtidig utvikling av kunne tredoble godsmengdene er lagt til disse formålene er på 30 mål. godsmengdene på jernbane viser at dermed umulig. Jernbaneverket tror Hvor stort det reelle arealbehovet blir det innen 2020 kan være behov for det er mulig å bygge første byggetrinn vil en først se etter at prosjekterings- en tredobling av dagens kapasitet på i den planlagte utvidelsen av termi- arbeidet er gjort. Alnabru. Alternativet er økt lastebil- nalen, mens resten må skrinlegges. trafikk på veiene. I dag håndterer ter- Jernbaneverket har ikke anbefalt Etter 11 år med planlegging av en ny minalen ca. 500.000 containere årlig. lokalisering av beredskapssenter på moderne godsterminal for jernbane Alnabru, men sier altså at en mindre med intermodale muligheter i forhold Alternativet til Alnabru vil være utbygging av jernbaneterminalen er til bil og sjøveien via Oslo havn fjerner flere mindre terminaler på Østlandet mulig innenfor mindre arealer. man med et pennestrøk planforut- og i Oslo. En slik terminalspredning setningene og reduserer Alnabru til vil igjen føre til økt lastebiltrafikk I Stortingsmelding 29 (2011–2012) om en mindre terminal. I denne planpe- både mellom terminalene og mellom samfunnssikkerhet skriver regjerin- rioden har også kostnadene for en ny terminalene og varemottakere over gen at de vil etablere et beredskaps- Alnabruterminal økt fra 300 million- hele landet. senter i Oslo, og vil komme tilbake til er kroner til 10,5 milliarder kroner. Stortinget med status i forbindelse Dette fremgår av hovedplanen som ble Det er ikke for sent å snu i denne med fremleggelsen av statsbudsjettet fremlagt 2010. for 2013. I pressemelding (28. august Norsk Transportarbeiderforbund og saken. Østlandet har flere store åpne 2012) fra Justis- og beredskapsde- Norsk Jernbaneforbund (NJF) har i tomter som kan egne seg bedre til partementet heter det at Samferd- brev til samferdselsminister Marit formålet enn godsterminalen på Alna- selsdepartementet har stilt en tomt på Arnstad uttrykt bekymring over bru. Dersom man likevel fastholder Alnabru i Groruddalen til disposisjon plasseringen av beredskapssenteret og Alnabru så oppfordrer vi regjeringen for beredskapssenteret. Tomten er helikopterbasen. I brevet stiller de tre til å ta med logistikk- og transportin- altså nær tilknyttet jernbanens god- spørsmål: Konsekvensene for Alna- dustrien på råd, slik at skadevirknin- sterminal, som må avgi områder for bru-området som landets framtidige gene og ulempene for næringslivet parkering av vogner og lokomotiver til hovedterminal for gods, hva skjer med blir minst mulig. Det er tross alt det nye senteret. planene for videre utbygging der samt næringslivet som får regningen for et hvorvidt alternativer for beredska- dårligere jernbanetilbud i Norge. Alnabru beredskapssenter vil inne- psbasen er vurdert. Godsterminalen holde helikopterbase, politiets hun- må bygges snarest, skriver både NJF detjeneste og beredskapsstroppen. De og LO i sine høringssvar til Nasjonal Av Einar SpurkelandMorsommere å kjøre og inntil 10% mindre drivstoff. Sjekk ut TI VIKTIGE NYHETER på volvotrucks.no/fhNye Volvo FH Annonsere i Logistikk Nettverk? Kontakt Mia V. Berg, direkte 62 95 50 67/mobil 99 57 58 49/e-post mia@flisatrykkeri.no eller Stig Jacobsen, direkte 62 95 50 76/mobil 91 99 98 15/e-post stig@flisatrykkeri.no Volvo Trucks. Driving Progress 6 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 7
 5. 5. Sjøveien 4 felts motorvei. I begge retninger.Det naturligealternativet Sjøveien er et svært relevant alternativ for deg som er opptatt av, og trenger, billig, fleksibel og pålitelig transport av varer. Det finnes ikke kø på sjøen og hvor mye du kan frakte begrenses ikke av størrelsen på traileren. På sjøen velgsjoveien.no har du i tillegg lageret med deg og det er den mest miljøvennlige måten å frakte fra A til B på. Det er derfor vi sier: Velg sjøveien!Sjøveien er et satsningsområde markedsføring av sjøveien somfor DB Schenker, som er en transportvei. Fordelene med sjøveien har vært en godt bevart hemmelighet.av de største aktørene innen Skal vi lykkes må flere speditører ogglobal sjøfrakt i verden og samlastere tilegne seg mer sjøkompe-som bruker mange virkemidler tanse. Samspill mellom havn, rederi,for å få gods over på sjøveien speditør og kunde må styrkes for åinternt i Europa. skape effektive dør-dør-løsninger. Det må også satses på utvikling av bedreInnen 2017 skal sjøandelen i Europa og mer pålitelige IT-systemer hosvære det dobbelte av dagens volum. speditørene og rederiene.-Vi eier ingen transportmidler, menkjøper den kapasiteten vi trenger av Biltrenden må snusrederier og andre transportører, sier Hvilke trender må snus? Knut Eriksmoen leder Air & Oceandirektør Knut Eriksmoen, ansvarlig -Tunge trender for økt biltransport i Schenker AS.for Air & Ocean i Schenker AS. i både Norge og Europa må snus for -Større norske havner er ofte lokalisert at vi skal lykkes med sjøveien som et i byområdene. Dermed er det vanske- Ingen grenser!Europa er et satsningsområde for å få naturlig alternativ. Logistikk er ogsåmer gods over på sjøveien. Vi ønsker lig å samle enheter for sjø/bane/vei på en konkurransefaktor, i kombinasjonå vokse i short-sea markedet i Europa. ett sted. Utviklingen går mot separate med ordrestyrt produksjon. Når detDet flyttes enorme godsmengder på nærliggende enheter. Dry Ports er bygges sentrallagre på Østlandet,landeveien mellom Norge og Europa, fremtiden for mange norske byer. Grenseløs logistikk og transport over Sverige, Danmark, Benelux og Tysk-og det er gode muligheter for å flytte Havneplanlegging uten tilstrekkelig land skaper det etterspørsel etter fokus på biltransport vil svekke ogsåandeler av dette over til regulær bilfremføring. Samtidig er det utviklet hele Europa og i resten av verdensjøfrakt. konkurransekraften for havnene og en stadig skjevere retningsbalanse sjøveien. til fordel for landtransport grunnetKostnadseffektiv lavere enhetskostnader. Rederiene må brukeHvor bra er sjøveien?-Sjøveien er ofte mer kostnadseffektiv Myndighetene prioriterer i hovedsak samlastereenn veitransport, sier Eriksmoen. midler til vei, mens havner og jern- Hvem bør gjøre hva?Samtidig sparer vi miljøet. Vi har også bane blir skadelidende. Økt levestand- - 90 prosent av jobben må gjøres avet krav i DB konsernet om å redusere ard gjør sitt til at tid verdsettes høyere aktørene selv. Vi må ha en nødvendigCO2-utslippene kraftig innen 2020, for privatpersoner og bedrifter, som regularitet og bli flinkere til å markeds-sier Eriksmoen. Sjøfrakt har en sterk ønsker varene raskt. Frem mot 2040 føre produktet. De store rederienekonkurransesituasjon. Den er miljø- vil internasjonal handel øke betydelig. markedsfører ikke sitt produkt godtvennlig og har gjennomgående god og Dette vil gi vekst i godstrafikken. nok til speditørene. Rederiene børforutsigbar kvalitet. Sjøtransport er også Både frakt med skip og lastebil vil øke, bruke samlastere og speditører for å Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunder der de er.ofte det rimeligste transportalterna- men veitransporten vil øke relativt skape vekst for sine produkter i større For mer info se www.dbschenker.com/notivet på lengre distanser, mener han. mer enn sjøtransporten. grad enn de gjør i dag, avslutter Knut Eriksmoen. Det handler om å vinne. Om og om igjen.Hvordan skape vekst for sjøveien? Er det vanskelig å overføre gods- Fra mitt ståsted kreves det mer mellom sjø, bane og vei? Av Einar Spurkeland Schenker-Ann2012-x5-Elektronikkbr.indd 5 13.08.12 11:298 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 9
 6. 6. London OL 2012Idrett og mediervalgte DB SchenkerDB SCHENKERsportsevents dedikert globalt Sportsevents team på (Brasil), Elta (Taiwan), SVT (Sverige),etablerte et sentralt depot i plass med bred erfaring fra tidligere OL NBC, EBU samt japansk, koreansk og skaper trygghet for våre kunder. tysk fjernsyn.London på 15.000 kvadrat-meter for å kunne betjene de Utstyret til Olympiatoppen ble fraktet DB Schenker i USA, Japan, Korea ogmange idrettsforbund, inter- inn i den Olympiske landsbyen på en Tyskland hadde også sine nasjonalenasjonale kunder og medier søndag etter lockdown medio juli – Sportsevents representanter på plass.som benyttet DB Schenker til dagen før landsbyen offisielt ble åpnet. Undertegnede jobbet sammen med I den olympiske landsbyen ble Norgetransport og logistikk tilknyttet logistikk/administrator i Olympiatop- innkvartert i nærheten av de andre nor-arrangementet. pen. I og med at innlevering skjedde diske land samt laget til Storbritannia. etter lockdown leverte vår bil godsetDepotet var lokalisert i Barking. Her til VOSA (Village Operational Supportkoordinerte DB Schenker alle sine Area), hvor logistikkteamet til LOCOG OL co-partnertjenester for mange av de olympiske overtok. Først ble godset skannet før DB Schenker var også OL co-partner iidrettsforbundene og kringkastings- den tyske olympiske Sport Hovedsam- Marit Myrmæl (t.v.) og Guro Lium Olympiaparken. Sikkerhetssjef Kader Si-Tayeb fra den det på nytt ble lastet på distribusjons- fra Olympiatoppen. lokale OL-organisasjonen.selskapene, inkludert Norge og NBC, biler, som kjørte til den norske OL- menslutning (DOSB). DOSB kreverUSAs største TV-stasjon. landsbyen. Diverse typer utstyr ble topp ytelse, ikke bare innen idrett, men også innen logistikk. Det er derfor Opplasting hos Olympiatoppen i Oslo. fraktet, fra sportsbagger med trening-Til slike sportsarrangementer går det sklær til spinning sykler, ro-ergometre, en stor ære for oss, som leverandør avmed store mengder gods. DB Schenker kontorrekvisita, medisinsk utstyr, sportslogistikk, at arrangørene igjenhåndterte blant annet 350 tonn fly- medisiner, energidrikker, kajakk og til har vist tillit til DB Schenker somfrakt, 420 TEU sjøfrakt, 1500 kom- og med norsk sjokolade. logistikkpartner for sommerlekeneplette lasteenheter partigods og 400 2012, kommenterte Christian Schultze,tonn stykkgods. En rekke internasjon- NRK leide kontorer øst i London og leder for DB SCHENKERsportseventsale selskaper som f. eks NBC, Panason- deres OL studio ble rigget opp på top- i Tyskland. DB Schenker håndterteic, Coke, Nike, etc. var oppdragsgivere pen av et stillas med utsikt over hele logistikken for de om lag 400 utøverefor sendingene. Olympiaparken. På samme sted ble det som konkurrerte i de olympiske leker i London og deretter for de 170 aktiveBump-In for Norge også rigget opp studioer for SVT, YLE og fjernsynsselskaper fra Brasil og Ko- deltakerne på Paralympics (29. august - Ny OL-Undertegnende var som DB Schenkersrepresentant for Sportsevents i Norge rea. Innleveringsprosessen av godset til dette stedet ble gjort i to faser, først 9. september 2012). landsbytil stede under innleveringsprosessen dekorelementene til studioet og en 80 DB Schenker ansatte var på vaktav godset, kjent som «Bump-In». Det uke senere fraktet vi inn det tekniske døgnet rundt under OL ukene. Som Byggingen av Olympialandsbyenble noen hektiske dager på Londons utstyret. offisiell logistikkpartner for det tyske startet allerede i 2008. Denøstkant for å overvåke og koordinere hus i London i 2012, ble ekspertene fra olympiske landsbyen haddeat alt gikk som planlagt for både NRK På vegne av NRK leverte vi også alt DB Schenker også ansvarlig for alle 17.000 senger for idrettsutøvereog Olympiatoppen. Eventuelle forsin- teknisk utstyr til mediesenteret (IBC) logistikktjenester på dette sentrale og tjenestemenn under OL ogkelser kunne få store konsekvenser og tok vare på tomme flyfraktkasser møtestedet for de tyske idrettsutøvere, 7500 under paralympiske leker.og måtte selvsagt unngås så godt som under lekene. I tillegg til det norske sponsorer, journalister og politikere i Etter 2012 vil OL etterlate segdet lot seg gjøre. Jeg sørget for at det godset, hadde vi også ansvar for lev- London. opptil 3500 nye boliger, parker ognorske godset ble prioritert. Det å ha et eranser til TYC (Argentina), Globosat ...forts. side 12 transportforbindelser.10 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 11
 7. 7. OL i London Xxxx Strid om modulvogntogLevering i Olympialandsbyen. Olympiastudio til NRK under montering....forts. fra side 10 Kader Si-Tayeb, LOCOG sikkerhetssjef, viste meg et av de mange VSA’s (VehicleStrenge leveringskrav Screening Area) like ved ExCel, hvorAlle forsendelser som ble levert til judo, vektløfting, bryting, bordtennis,arenaene kort tid før og under lekene fekting, boksing og taekwondo haddemåtte samsvare med spesielle sikker- sine øvelser. Her ble godset på bilenehetsregler. Hver lastebil ble omhyggelig skannet for eksplosiver, før de selvsagtskannet og deretter forseglet før den kunne kjøre videre.ble sendt videre til OL-området. Dennenødvendige prosedyren bremset alle Det var seks hovedregler for innlevering I et departementsnotat (20. konkurransen. I tillegg må infra- 80 prosent av DTLs medlemmerprosesser og økte utfordringen for DB juni 2012) går det frem at det strukturen være tilpasset modul- forventer at de må spare drivstoff og av gods: vogntog på begge sider av grensen. redusere miljøpåvirkningen. HvertSchenker og andre transportører og 1. Master delivery Schedule (MDS) innen EU fortsatt er betydelig • Tillatelsen skal være en del av en tiende medlem ønsker derfor å ta ispeditører. 2. Accredited Drivers and Occupants motstand mot modulvogntog. forsøksordning, som er lokal og bruk modulvogntog. 3. Valid VAPP – Vehicle Access Parking Modulvogntogene vil skåne tidsbegrenset.Fokusering på sikkerhet i Storbritannia Permitvar enormt, og det britiske forsvaret miljøet for 5 millioner tonn Drivstoffbesparelsen med modul- 4. Secure Load Pass Videre kan det ikke være forskjells- vogntog er mellom 15-30 prosent vedstilte massivt. To krigsskip, fire jagerfly 5. Vehicle Security Seal CO2 årlig hvis de blir utbredtog tre Royal Navy Sea King-helikoptre behandling av nasjonale transport- volumtransport. I særlige tilfeller 6. VSA – Vehicle Screening Area i Europa. virksomheter og virksomheter frapatruljerte luftrommet og sjø- grensene. enda mer. Danske virksomheter harI tillegg var over 36.000 soldater, politi- andre medlemsland. Hvert enkelt oppnådd drivstoffbesparelse opp mot -Dette skaper en uheldig uforut-menn og sikkerhetsvakter plassert ut på Løste også kolle- sigbarhet for transportnæringen. land kan beslutte om de vil tillate modulvogntog på eget territorium. 36 prosent og betydelig reduksjon ide ulike OL-arenaene i landet. CO2-utslipp. Erfaringer fra Tvis Vogn- ktivtrafikk Simon R. Isherwood sjekker utstyret Dersom Norge ønsker å kunne utnytte mandsforretning viser at et modul- DB Arriva International opererer 1700 til NRK i Barking depot i London. modulvogntog i nabolandstrafikk er Pressemeldingen viser også til atDeutsche Bahn bidro også til OL i Lon- det viktig å styrke samarbeidet med vogntog bruker ca. 6 prosent merdon på to andre nivåer: Siden 2008 har dobbeltdekkerbusser i London og var modulvogntog er tillatt i Finland og aktuelle land og være i beredskap for drivstoff enn en lastbil med 12 laste-DB Schenker Rail Storbritannia og DBs mobilitetsleverandør for både deltagere Sverige, og benyttes på forsøksbasis å delta i diskusjonene som vil komme, meter. Men i det samlede regne-britiske jernbanefraktselskap flyttet tre og besøkende under lekene. På vanlige i Danmark, Nederland og visse tyske heter det i departementsnotatet. stykket blir det likevel en besparelse.millioner tonn byggematerialer på 4000 dager frakter DB Arriva mer enn en mil- delstater. Den norske forsøksordnin- Også når den høyere takst på Store-godstog. I forkant og under OL ble den lion mennesker. DB er også engasjert i gen har de ikke fått med seg. Bakgrunnen for departementets notat bæltsbroen regnes med. Andre11 hektar store godsterminalen mellom jernbanetrafikk på de britiske øyer. fordeler er lavere sjåførkostnader er et brev fra visepresident Siim Kallas Modulvogntog var tema på møte iOlympiastadion og South Plaza endret som følge av færre trekkbiler. (13. juni 2012) til Brian Simpson, Europaparlamentets transportkomitetil et område for oppvarmingsøvelser for Av Simon R. Isherwood lederen av Europaparlamentets trans- 19. juni 2012. Det er strid om hvordanutøverne. Ulemper med modulvogntog er at de portkomite. Brevet er en klargjøring reglene skal fortolkes. Motstanderne av eksisterende regler for bruk av hevder blant annet at grensekrys- kun kan benytte et begrenset veinett. Dekorelementer til NRK ankommer modulvogntog (60 tonn/25,25 meter). sende bruk av modulvogntog er en ny På mange strekninger fører det til Cooks road like ved Olympiaparken. fortolkning av direktivet og krever lenger utkjørt distanse og omkoplin- Europa-Kommisjonen sendte der- lovendring. ger som fordyrer transporten. For- etter ut en pressemelding med sin søksordningen gir modulvogntogene versjon av reglene. Direktiv 96/53 om Samtidig er det fra miljø- og venstresi- adgang til en begrenset del av veinet- kjøretøyers vekter og dimensjoner den i EU motstand mot modulvogntog tet samt utvalgte havner, industriom- som gir hjemmel for å kunne benytte av frykt for at de vil skade jernbanen. råder, terminaler og virksomheter. 60 tonn/25,25 meter. Naboland kan Miljø og trafikksikkerhet er tema som tillate modulvogntog å krysse grensen diskuteres. Departementsnotatet Et modulvogntog er koplet sammen mellom landene hvis følgende betin- konkluderer med at det ikke er gitt av tre standard kjøretøysenheter: gelser er oppfylt: at modulvogntog vil liberaliseres en lastbil eller trekker, en dolly eller • Lasten må være udelelig. ytterligere. Nabolandstrafikken kan i linktrailer og en semihenger. • Den internasjonale lasten må kun verste fall bli reversert. skje mellom to stater og den må ikke Av Einar Spurkeland forstyrre den internasjonale DTLs konjunkturanalyse viser at 12 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 13
 8. 8. Sverige Slutt på sommerens lengde- og vektrabalder Lagerplass så langt øyet kan se. Svensk politi ville kontrollere og bøtelegge utenlandske Lagmannsrett) der en transportør er dømt for overlast, hvor anken fått tillatelse av EU til å beholde vår 19,5 meter vogntog og har begynt å ble avvist av svensk høyesterett, at ta i bruk EUs modulvogntog på 25,25 vogntog som var lengre og/ politiet fikk grunnlag for å bøtelegge meter. Trekkbil og henger i Norge er eller tyngre enn normert EU utenlandske lastebiler. Dommen ble som regel ca. 17 meter – altså lengre standard for vekter og dimen- rettskraftig og krevde en regelendring enn EU-standarden på 16,5 meter. sjoner, men godkjent gjennom for å kunne oppheves. Dommen tilsa en internordisk avtale. at det er tillatt med inntil 40 tonn totalvekt og 18,75 meter/16,5 meter Katastrofelyn fra klar Dette rammet først danske vogntog i i internasjonal trafikk. Svensk politi himmel i Skåne begynte å bøtelegge danske For de norske eksportnæringene kom Skåne, som fikk bøter og måtte sette den nye kontrollpraksisen som et igjen hengeren for å komme ned på biler som var for tunge og for lange, blant annet 25,25 m. Hele den nord- katastrofelyn fra klar himmel og ville den angitte EU-vekten. Rikspolitisty- ramme blant annet fisk og tømmer relsen sendte også ut et rundskriv der iske logistikk- og transportbransjen og næringslivet for øvrig påpekte at omgående. Foredlings- og lakseek- det gikk frem at alle grenseoverganger sportbedriften Nils Williksen AS skulle sjekke dette, noe som ville ram- domstolene hadde tolket EU-reglene feil. Dette er også i tråd med en fryktet høyere transportkostnader for met all trafikk ut av Norge via Sverige. norsk fisk. fortolkning EUs transportkommisær Siim Kallas har gjort. Han har i brev Protestene virket uttalt at land kan ha avtaler med av- Direktør Anders Hennum hos stålrør- Etter heftige protester fra trans- vikende regler fra EUs standardregler. produsenten Sønnichsen i Fredrikstad portorganisasjonene i Danmark og EU-direktivet 96/53 EG har klare uttalte til NTB at reduserte vekter og Norge skrev den danske og norske unntaksbestemmelser for bruk av 40 dimensjoner ville øke transportkost- transportministeren protestbrev til tonn totalvekt og 18,75 meter/16,5 nadene med 10 prosent. I tillegg kom den svenske regjeringen. Etter intens meter lengdebestemmelser. Flere land nye logistiske utfordringer. Norsk påvirkning fra dansk og norsk side har også slike bilaterale avtaler. Industri meldte at en rekke bedrifter endte striden lykkelig. Regjeringen i innen treforedling og metallvarer Sverige besluttet at de gamle reglene ville få en kostnadsøkning opp mot 30 skulle gjelde for internordisk trafikk. Politisert sak prosent på transport. NLF hadde fått Det betyr at nasjonale kjøretøyer fra Saken ble så politisert at den svenske laget beregninger som viste at antall Danmark, Finland og Norge igjen regjeringen ved hjelp av hastetiltak lastebiler daglig over Svinesund ville kunne kjøre inn i Sverige uten å bli ble nødt til å lage en rask regelen- øke fra 1000 til 1500 enheter dersom stoppet for verken overlast eller at de dring, som trådte i kraft 4. september, reduserte vekter og dimensjoner er for lange, så lenge de følger nas- men svensk politi fikk klar beskjed om skulle vedvare. jonale regler i sine respektive land. å respektere transportministeravtalen Dermed kunne mange transportører, fra 1994 og den tidligere regelfortolk- Opprøret mot den nye svenske som fryktet konkurser med knall og ningen omgående. Sverige kunne med kontrollpraksisen spredte seg ut over fall i bransjen, puste lettet ut. rask regelendring hindre skadevirk- landet og det ble nærmest reist et ninger både for eget næringsliv og i folkekrav om å tilbakeføre kontrollen For logistikk- og transportindustr- nabolandene. til slik den var før dommen i Sverige. ien i de nordiske land kom den nye kontrollpraksisen som et sjokk. Også Statssekretær Erik Lahnstein (Sp), Bjørn Hansen i Hansen & Jensen Norsk Industri og tilsvarende næring- Samferdselsdepartementet, var raskt Transport uttalte til Halden Arbeider- sorganisasjoner i Danmark og Sverige på banen og uttalte til en rekke medier blad (13.8.12) at han forsto at norske reagerte sterkt på innstrammingen at den svenske praksisen måtte endres sjåfører truet med aksjoner dersom der man skulle bruke kun 40 tonn omgående. Samferdselsdepartementet svensk politi bøtela norske vogntog totalvekt og 18,75 meter vogntog – al- tok signalene fra logistikk- og trans- ved grensen og han krevde umiddel- ternativ 16,5 meter trekkbil og henger. portindustrien og jobbet sammen med bar opprydding fra myndighetenes bransjen for å få reversert den svenske side. Flere norske sjåfører hadde Schenker ble som de fleste andre kontrollpraksisen. NHO Logistikk og truet med aksjoner om ikke reglene aktørene nødt til å redusere volumene Transport arrangerte krisemøter med ble endret. Fylkesleder Erik Graarud, pr. bil, noe som gjorde at berørte et 20-talls store medlemmer og bidro NLF-Østfold, uttalte til NRK (13.8)Sjøveien er et svært relevant alternativ for deg som trenger billig, fleksibel til at myndighetene økte trykket mot kunder kunne få et kostnadspåslag at de ville vurdere å stoppe svenskeog pålitelig transport av varer til og fra Europa og verden. Det finnes ikke i den tiden forbudet om mer enn 40 svenskene. lastebiler, selv om NLF sentralt ikkekø på sjøen og hvor mye du kan frakte begrenses ikke av størrelsen på tonn vedvarte. hadde fattet noe vedtak om aksjoner.traileren. På sjøen har du lageret med deg og det er den mest miljøvennlige NHO LT kontaktet søsterorganisas- Det var likevel ingen tvil om at aksjon- joner i Danmark og Sverige samt NLFmåten å frakte på. Det er derfor vi sier: Velg sjøveien! velgsjoveien.no Dommen som i Norge for å koordinere fremstøtene. er ville komme dersom ikke kontroll- praksisen på grensen ble tilbakeførtKommer til Drammen Havn 10. oktober! sjokkerte Dersom forbudet ville vedvare ville i til normal tilstand. Det var en dom i en straffesak i praksis nesten alt som er av vogntogPåmelding på www.drammenhavn.no svensk hovrätt (tilsvarer norsk i Norge være forbudt i Sverige. Vi har Av Einar Spurkeland 14 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 15
 9. 9. Volvo Sjåførklubb Norge Egen nettside klubben er registrert med postnummer og lokal forhandler, slik at hvert enkelt i forbindelse med hvilepauser, er utar- beidet med tanke på sjåførens ve og vel, Volvo Sjåførklubb Norge har sin egen nettside, www.sjåførklubben.no. av de mange forhandleranleggene i sier Magelssen. I den nye modellserien Norge selektivt kan invitere de sjåfører ligger det en rekke meget innovative - På nettsiden forsyner vi medlemmene som bor i sitt distrikt til sjåførkvelder løsninger, som gir kraftig forbedret med nyheter og tilbud. Vi har i tillegg med faglig innhold. kjørbarhet for sjåføren, men også en egen e-mail tjeneste, som sørger kraftig forbedret drivstofforbruk, som for at medlemmene får Volvo-nyheter - Utfordringen fremover blir å utvikle er viktig for bileieren. Volvo lanserer først. Magelssen kan videre fortelle at klubben videre. I dette arbeidet er – som første tunge lastebilprodusent, det på nettsidene også finnes en egen forhandlerne sentrale. Samtidig opp- lastebiler med uavhengig forhjuls- web-shop for medlemmene av sjåførk- fordrer vi medlemmene til å kontakte oppheng, Individual Front Suspension, lubben. Her er det tatt frem en egen oss med ideer til forbedringer og ønsker IFS. kleskolleksjon. På nettsidene finnes om tilbud. det også et forum der man kan disku- - Vi har flere spennende år foran oss tere aktuelle emner eller spørre Volvo Aktiv markedsavdeling med omfattende aktiviteter og intro- duksjoner. Volvo har tradisjon for å om råd omkring lastebil, teknikk eller Volvo Norges Markedsavdeling består om det som opptar sjåfører mest av Torstein Magelssen, prosjektleder reise ut med karavaner der man reiser – regelverket for kjøre- og hviletid. Jannicke Smevik Hoff og web-redaktør Norge på kryss og tvers for å vise frem Som medlem får man også Volvos Kate Andersen. De tre har mange jern i lastebilmodeller og utstyr. Det skal vi kundemagasin – Volvo på vei – gratis ilden, og spesielt nå har man en meget i gang med til våren og håper å treffe i postkassen 4 ganger i året. På siden hektisk høst med en rekke aktiviteter i flest mulig av Norges sjåfører som da finnes det selvsagt lenker til andre forbindelse med lanseringene. vil få mulighet til å prøvekjøre aktuelle sider, som det internasjonale produktene. www.worldtrucker.com, et nettsam- - Vi er nå i ferd med å gjøre den største funn for lastebilsjåfører over hele produktlanseringen siden 1993. Vi Vi har plass til mange flere medlem- verden, en side drevet av Volvo – nylig erstatter den meget anerkjente Volvo mer. Det er bare å gå inn på vår nettside lansert med egne norske sider. FH med en helt ny serie FH og FH16. og melde seg inn. Gjør det og motta Volvo Sjåførklubb Norge ble startet for ett år siden, en velkomstgave i løpet av noen uker. Hele utviklingen av den bilen har hatt og har allerede fått rundt 3000 medlemmer, opplyser Velkommen til Volvo Sjåførklubb, Volvo har 5 forhandlere i Norge, en som sjåføren i fokus. Førerhusets utform- Torstein Magelssen og Jannicke Smevik Hoff, som avslutter Torstein Magelssen. eies av Volvo selv, Volvo Truck Center, ing, støttesystemene for sjåføren, både begge er engasjert i sjåførklubben. samt fire private. Alle medlemmer i arbeidsmiljøet og miljøet sjåføren harViktig med engasjerte Smarte og enkle løsningerog dyktige sjåfører.Volvo Sjåførklubb Norge ble Sjåførklubben er skapt for å skape Volvo Sjåførklubb Norge er en klubb foroffisielt lansert i forbindelse engasjement og samhold. Og selvsagt alle som kjører ‹tung› Volvo og for de som en kanal for å kommunisere og som har interesse for Volvo. Klubbenmed Transport 2011 på Lille- markedsføre Volvo overfor med- er en offisielt godkjent sjåførklubb avstrøm 8.september i fjor. På ett lemmene. Volvo sentralt.års dagen kan Volvo feire at de - Vi fikk en «tyvstart» ved at vi tok overhar passert 3000 medlemmene til en regional klubb i Midt-Norge, Wist Drivers Club, som på Engasjement ogmedlemmer! menighet det tidspunktet hadde 1480 medlem- mer og var drevet av Volvo-forhandler- Han tillegger at det å skape en sjåfør- en Wist Last & Buss AS i Midt-Norge. klubb med engasjement, også skaper Men dette til tross - at vi skulle kunne en «menighet» – som er opptatt av og notere over 1500 betalende nye med- snakker positivt om sitt merke. lemmer på ett år, er virkelig fantastisk! - Dette er viktig! Dessuten, vi har klokketro på at en sjåfør som trives bak Klubbformann rattet i en Volvo, er motivert og i stand Det sier kommunikasjonsdirektør til å behandle bilen riktig. Dette gir en Torstein Magelssen i Volvo Norge, som bedre økonomi for eier – og sjåføren er, tok initiativet til etableringen ved å behandle kjøretøyet riktig, med og som står oppført som formann i på å sikre sin egen klubben i dag. arbeidsplass. - Merkeklubber er ikke noe nytt, ei hel- - Når Volvo setter i gang et prosjekt ler sjåførklubber for et bestemt merke. med en helt ny bil, trekker man I Storbritannia etablerte Volvo en slik Morten Sandungen Stig Morten Nergård sjåførene med i planleggingen. 2840 Reinsvoll 6657 Rindal klubb for mange år siden. Tlf.: 913 68 642 Tlf.: 994 76 406 Limetec Norge AS www.limetec.no16 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2012 17

×