Презентація

738 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Презентація

 1. 1. Засідання педагогічної ради Великолучківської ЗОШ І-ІІ ступенів з використанням проектної технології Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності Епіграф: «Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею» (Ціцерон) 04.03.13
 2. 2. 1. Прийом “ мікрофон.” Що таке інноваційна діяльність?
 3. 3. 2. “ Дерево інновацій”.Які інновації в освіті ви знаєте?
 4. 4. Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності Доповідає заступник директора школи з навчально-виховної роботи Kозар С.Ю.
 5. 5. Мета засідання педради: Розглянути основні освітні інновації, їхню класифікацію з метою подальшого застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, податиметодику проектної технології; налаштуватипедагогів на доцільне використання новітніх технологій в навчальній діяльності; активізувати наукове мислення.
 6. 6. Інтерактивні методи навчання ІНФОРМАЦІЙНІРОЗВИВАЮЧЕ ТА КОМПЮТЕРНІ НАВЧАННЯ ОСОБИСТІСНО ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНА ОРІЄНТОВАНИЙ НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УРОК МЕТОДИ- ЗАВДАННЯ ФОРМИ- ПОШУКОВО- ДИСКУСІЯ, ВИПЕРЕД- ГРУПОВІ, ПІЗНАВАЛЬНА, ДІЛОВІ ІГРИ,ЖУВАЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНІ, ДОСЛІДНИЦЬКА СИТУАТИВНІ ХАРАКТЕРУ ПАРНІ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАДАЧІ
 7. 7. Завдання засідання педради: 1. Визначити значення проекту якметоду навчальної діяльності. 2.Зясувати алгоритм дій вчителя та учнів на певнихетапах проекту. 3.Виробити компетентності вчителів, во­лодінняякими є необхідною умовою.4.При застосування інноваційних технологій. 5.Створити модель навчального проекту.
 8. 8. Доповідь на тему :«Проект як засіб методичної роботи» Щоб зробити якісь речі, необхідно їх вивчити, а щоб вивчити - необ- хідно їх зробити (Арістотель)
 9. 9. Перед будь-яким сучасним навчальним закладом стоять завдання:-навчити учня вчитися самостійно впродовжусього життя;-ефективно використовувати отримані знання впрактичному житті (професійному, громадському,влас­ному);-постійно відчувати потребу в самовираженні тасамовдосконаленні.
 10. 10. Проект — з грецької — шлях дослідження —система навчання, за якою учні здобуваютьзнання й уміння в процесі планування йвикористання поступово ускладнюванихпрактичних завдань.
 11. 11. Метод проектів— педагогічна технологія, орієнтована назастосування та набуття нових знань. Частішеза все шляхом самоосвіти, тобто спрямована надосягнення результату в процесі розвязаннязначущої проблеми. Головне — результатповинен бути реальним: який можна побачити,усвідомити, проаналізувати.
 12. 12. За складом учасниківІНДИВІДУАЛЬНІ ПАРНІ ГРУПОВІ КОЛЕКТИВНІ За метою і характером проектної діяльності ІНФОРМА- НАУКОВО- ОЗНАЙОМ- СОЦІАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ТВОРЧІ ЦІЙНІ ПОШУКОВІ ЛЮВАЛЬНІ
 13. 13. Під час роботи над проектом учні: Навчаються: Формують якості:Планувати здатність досамоосвітипрацювати з різними джерелами впевненістьАналізувати адекватністьАргументувати відповідальністьПрезентувати допитливістьОцінювати зосередженістьВзаємодіяти толерантність
 14. 14. Правила для вчителя,який вирішив використовувати в роботі метод проектів (розроблені Асоціацією Дальтон-план шкіл, Нідерланди)
 15. 15. - Учитель сам вибирає, чи буде він працювати за допомогою методу проектів.Ніхто з адміністрації не може навязати йому це рішення. При цьомувсі члени шкільного колективу поділяють відповідаль­ність за його роботу.- Учитель повністю відповідає за дітей, які бе­руть участь у проекті, за їхніуспіхи та їхню безпеку.-Учитель довіряє учням, уважає їх рівноправни­ми учасниками спільноїтворчої роботи і своєю поведінкою постійно підкреслює цю довіру.- Учитель надає учням можливість вільно й самостійно працювати. Вінстворює для цього всі умови.- Учитель вибирає нову позицію, переходячи від ролі лектора й контролера доролі помічника й наставника. -Учитель стежить за своїм мовленням з точки зору дальтонівського підходу(не «Ти зробив це не­ правильно!», а «Чому ти це зробив?»). - 7. Учитель втручається в самостійну роботу дітей тільки тоді,коли цього вимагають обставини або уч­ні самі про це просять.
 16. 16. Вимоги до структурування проекту
 17. 17. Починати потрібно з вибору освітньої пробле­ми, актуальність якої відповідає навчальним інтере­сам тажиттєвим потребам учнів;визначення теми проекту, його типу, кількості учасників є наступними етапами організації ефек­тивноїпроектної діяльності;учитель починає здійснювати педагогічний суп­ровід з перших кроків роботи над проектом; вінвиз­начає можливі критерії оцінювання результатів про­ектних досліджень;важливим моментом є розподіл завдань по гру­пах, обговорення можливих методів дослідження, пошукуінформації, творчих рішень;самостійна робота учасників проекту здійс­нюється в основному в позаурочний час, на засідан­няхгуртків та наукових товариств;використання дослідницьких методів стимулює пошук та індивідуальну творчу ініціативу учасниківпроекту;структурування змістової частини проекту із за­значенням поетапних результатів має на метіузагаль­нення отриманих результатів;необхідним етапом виконання проектів є офор­млення документальних звітів;підготовка захисту та презентації проектного продукту є кінцевим етапом участі учнів у проекті, щоідеально відповідає потребам поєднання «близь­кої» і «далекої» перспектив.Проектне навчання є непрямим, і тут цінні не лише результати, а в більшій мірі сам процес. (АндрєасПапандреу)
 18. 18. РОБОТА В ГРУПАХ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОМАШНІХ ПРОЕКТІВ. ГРУПА 1(ТЕОРЕТИКИ). «ЗА ЯКИХ УМОВ ЗАПРОВАДЖЕННЯІННОВАЦІЙ У ШКОЛІ БУДЕ УСПІШНИМ»(ФЕНИНЕЦЬ Л.І., ПАНАС М.Ю.,ГАБОВДА С.Д., МАРЧИК М.Й.,КОЗАР О.Ю. , БИБА М.Ю.) ГРУПА 2 (АНАЛІТИКИ)(КЕЙС С.Ю., ТУРЯНИЦЯ Т.І., БАЛОГ Н.І.,ШЕВЕЛЬОВА Н.Й.,ХАЙНАС О.А.). «ВИМОГИ ДООСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ, ЩО ПРАЦЮЄ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ».ГРУПА 3 (ПРАКТИКИ). ПЕРШІ КРОКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ. ОБМІН ДОСВІДОМ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ХОМА М.В., ХОМА О.І., ПРОЦЬ Т.І. ).
 19. 19. Підсумки і висновки
 20. 20. Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти.Жодна інноваційна технологія не є універсальною.Запровадження будь-якої інновації потребує змін - матеріально-технічних,психологічних. Запровадження інновацій потребує програмного і методичного забезпечення,знання методики інновацій.Інноваційні технології потребують зміни всього життя класу, а також багато часудля підготовки як учнів, так і педагога.Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, адже до нихтреба звикнути. Краще старанно підготувати кілька занять у навчальному році,ніж часто їх проводити нашвидкуруч.Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб досягненнянавчальної мети.Кожен учитель – творець власної технології.
 21. 21. Проект рішення педради
 22. 22. 1. Заступнику директора школи з НВР Козар С.Ю.:1.1. Створити банк даних про інноваційні технології в шкільному методичномукабінеті і постійно його поповнювати. Грудень 2013р.1.2. Спрямувати методичну роботу школи на вивчення нових педагогічнихтехнологій з метою подальшого їх використання в практичній діяльності.2. Членам методичної ради школи організувати проведення методичних заходів,що сприяють підвищенню про­фесійної компетентності вчителя:2.1. Практикум для вчителів щодо застосування інтерактивних технік, щосприяють підвищенню пізнавальної ак­тивності учнів на уроці.. Грудень-січень.2.2.Індивідуальні консультації для вчите­лів щодо проблем застосування методупроекту в навчально-виховному процесі. Постійно.3. Вчителям школи:3.1. Проводити відкриті уроки з використанням нових освітніх технологій. Протягом навчального року.3.2. Вивчати інноваційні технології шляхом самоосвіти. Постійно

×