Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ПРАПОР – ДЕРЖАВНА СВЯТИНЯ

Ad

«ПРАПОР – ДЕРЖАВНА СВЯТИНЯ»
до Дня Державного Прапора України
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Ad

Державний Прапор складає разом з Державним Гербом і Державним Гімном
тріаду головних державних символів кожної країни.
Дер...

Ad

Першу спробу створити прапор з двох горизонтальних смуг (блакитної та
жовтої) приблизно такої форми, як тепер, здійснила Г...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad

More Related Content

More from Savua (20)

ПРАПОР – ДЕРЖАВНА СВЯТИНЯ

  1. 1. «ПРАПОР – ДЕРЖАВНА СВЯТИНЯ» до Дня Державного Прапора України ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
  2. 2. Державний Прапор складає разом з Державним Гербом і Державним Гімном тріаду головних державних символів кожної країни. Державний Прапор України являє собою прямо- кутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із спів- відношенням ширини прапора до його довжини 2:3. Статус Державного Прапора України визначається Постановою Верховної Ради України «Про Державний Прапор України» від 28 січня 1992 року N 2067-XI та Конституцією України (ст. 20, ч. 1). До цього визначення Державного Прапора Україна прийшла довгим шляхом здобуття незалежності і формування головних символів державності. За часів України-Русі на стягах зображували небесні світила, хрести, княжі знаки − тризуби, двозуби. Тоді ж почали поширюватися й колірні поєднання. Головні стяги у XVII ст. були переважно червоно-малинові із зображенням архістратига Михаїла, а також герба гетьмана. Свої прапори мали полки, сотні, курені. Козаки мали корогви різних кольорів: жовті, сині, зелені та ін. У середині XVII ст., після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають поширення блакитні (сині) полотнища із полотнища із золотими або жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. З часів козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів поступово починає домінувати на українських корогвах, прапорах і клейнодах, однак тоді ще не вдалося досягти єдності щодо прапора.
  3. 3. Першу спробу створити прапор з двох горизонтальних смуг (блакитної та жовтої) приблизно такої форми, як тепер, здійснила Головна Руська Рада (орган, який представляв національний рух українського населення Галичини). У червні 1848 р. на міській ратуші Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор. Поштовхом до поширення синьо-жовтиої символіки стала Лютнева революція 1917 р. в Росії. 22 березня 1918 р. Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор республіки, затвердивши синьо-жовтий прапор символом Української Народної Республіки. 13 листопада 1918 синьо-жовтий прапор став і державним символом Західно-Української Народної Республіки. За часів радянської влади в УРСР синьо-жовта символіка українського прапора була заборонена. Традиція державної символіки в поєднанні синьої і жовтої барв була відновлена лише в незалежній Україні. 24 серпня 1991 року відбулося проголошення Акта про незалежність України і над будинком Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор. 28 січня 1992 року сесія Верховної Ради України прийняла постанову “Про Державний Прапор України”. Ним став саме національний синьо-жовтий стяг. 23 серпня 2004 року на вшанування державної символіки незалежної України Указом Президента встановлено “День Державного Прапора”, який щорічно відзначається 23 серпня.
  4. 4. Ми пишаємось нашим Прапором, бо він є втіленням національної єдності, честі, гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення українського на- роду. Синьо-жовті поєднання в нашому прапорі отримали тлумачення, як національні кольори українського народу: синій колір символізує мирне безкрає небо, а жовтий – стиглі пшеничні лани як символ життєдайної праці і достатку. Дмитро Павличко Леся Петлюра
  5. 5. РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ Клейноди України (з історії державної і національної символіки). Комплект із 33-х кольорових художніх листівок. - Київ : Абрис,1991. Серія листівок, що подається, найповніше відтворює історію становлення нашої державної символіки. Національна символіка. - 2-е вид. - Київ : Радянська Україна, 1991. - 48 с. - ( Пам'ятки : Кн. 1). Велику увагу серед розповідей про державні символи України видання приділяє історії формування та утвердження Державного Прапора України. Розповідається про родовий знак Рюриковичів, великих князів Київських, про козацькі печатки. Сергійчук В. І. Національна символіка України : наук. - худож. кн. : для серед. та ст. шк. віку. – Київ : Веселка, 1992. – 106, [3] с. При написанні книги автор використав багаточисельні історичні джерела та наукові розвідки, тому книга захоплює глибиною і обгрунтованістю, знайомить із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом державних символів протягом тисячоліть. Найбільша частина книги присвячена саме історії прапорів і козацьких клейнодів.
  6. 6. Сергійчук В. І. Символіка суверенності — синьо-жовта. – Київ : Київ. правда, 1993. – 79 с. Висвітлюється історія української національної символіки та боротьби за її утвердження в Україні наприкінці 80-х — на початку 90-х років. Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символики. – Вид. перероб., допов. – Тернопіль : Астон, 2003. – 64 с. – (Серія “На допомогу класному керівнику). Видання містять різноманітні матеріали: законодавчі, літера- турні, сценарні, історично-довідкові, ілюстративні, бібліографічні щодо державних символів України (Прапора, Герба, Гімна). Січинський В. Тризуб і прапор України. – Львів : Місіонер, 1995. – 63 с. Запропонована книжка – це науково-популярна розповідь про наш національний герб і прапор. Автор спирається на археологічні та історичні знахідки, пояснюючи зміст української символіки, її значення в національному державотворенні.
  7. 7. • Баїк О. Публічні атрибути і символи Української держави : монографія / Оксана Баїк ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : ПАІС, 2015. – 252 с. • Баленюк В. С. Червона калина – Україна : питання української державної символіки : Статті 1991- 2002 рр. – Львів : Універсам паблішин, 2003. – 71 с. • Кравченко В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року. – Київ : Смолоскип, 2004. – 56 с. • Павличко Д. Свято українського прапора // Українська національна ідея: статті, виступи, інтерв`ю. – Київ, 2004. - С. 65- 66. • Сергійчук В. І. Доля української суверенної символіки. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. • Тимошенко Н. Державний прапор – символ країни // Політика і час. – 1997. - №10. – С. 62-67. Інтернет – ресурси • Про Державний прапор України : Постанова Верховної Ради України № 2067- XII від 28 січня 1992 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 19. Ст. 257. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12#Text • Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  8. 8. • Про День Державного Прапора України : із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 602/2009 від 07.08.2009 N 576/2015 від 10.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987/2004#Text • Савчук Ю. К. Прапор Державний України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Prapor_Derzhavnyj • Державна символіка України : правила використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua/news/derzhavna-simvolika-ukraini-pravila- vikoristannya-2022-04-27 • Військові встановили прапор України на острові Зміїний – фото [Електронний ресурс] // НВ. – 2022. – 7 липня. – Режим доступу : https://bit.ly/3c4e9uY. • Карпов В. Українська звитяга у символах [Електронний ресурс]. – Київ : Філюк О., 2016. – 421 с. : іл. – Бібліогр.: 533 назви. – Режим доступу : https://bit.ly/3ajgDVv. • Символ державності та єдності нації : Державний Прапор України : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Левчук, О. А Горбань, відп. за вип. В. О. Герасимова ; ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОНмолодьспорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 8 с.– Режим доступу : http://library.znu.edu.ua/site/prapor_pokazhchik.pdf

×