Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsävarallisuus – alueellinen voimavara

463 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metsävarallisuus – alueellinen voimavara

 1. 1. Metsävarallisuus– alueellinen voimavara Saimaa Summit-seminaari 3.8.2012 Varatoimitusjohtaja Merja Auvinen Suur-Savon OsuuspankkiRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 2. 2. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 3. 3. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 4. 4. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 5. 5. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 6. 6. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 7. 7. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 8. 8. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 9. 9. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 10. 10. Haasteena metsänomistajien ikärakenne Lähde: MetsäntutkimuslaitosRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 11. 11. Metsänomistajat asuvat yhä useammin kaukana tilaltaan Lähde: MetsäntutkimuslaitosRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 12. 12. Haasteena myös tilarakenteen pirstoutuminen – positiivista on isojen tilojen määrän kasvu Lähde: MetsäntutkimuslaitosRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 13. 13. Metsään liittyy usein myös muita kuin taloudellisia tavoitteitaRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 14. 14. Valtaosalle metsänomistajia puunmyyntitulot ovat sivutuloja 50 43 % 39 % % metsänomistajista 40 30 20 9% 8% 10 0 Alle 5 % 5-20 % 20-40 % Yli 40 % Puunmyyntitulojen osuus nettotuloista vuosina 2000-2005. Lähde:TyötehoseuraRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 15. 15. OP-Pohjola on vahva metsäpankkiRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 16. 16. Osuuspankeilla vahva asiantuntijaleima metsänomistajien keskuudessa Asiantuntevin palvelu metsäasioissa - pääasiallisen metsärahapankin mukaan OP-Pohjol a-ryhm ä POP P ankki Nordea Säästöpankki (2010:+Aktia) Sam po Pankki Muu Asiantuntevin: Yhteensä 2010 73 14 4 52 2 Yhteensä 2012 68 18 7 41 2 OP-Pohjola-ryhmä 2010 96 31 1 2012 941 2 2 1 Paikallisosuuspankki 2010 17 76 3 2 2 POP Pankki 2012 4 96 0 Nordea 2010 72 2 21 3 2 2012 57 9 30 30 Säästöpankki 2010 35 13 48 4 2012 9 11 11 69 0 Sampo Pankki 2010 55 45 0 2012 72 21 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % va stan neista Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto OyRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 17. 17. Osuuspankkeja voi nimittää metsärahapankeiksiRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 18. 18. Metsän erityispiirteet suhteessa muihin omaisuuslajeihin  Metsätilat siirtyvät suvussa: omistajanvaihdoksista on vastikkeettomia 50 %, sukulaiskauppoja 35 % ja vapaita kauppoja 15 %  Vapailla markkinoilla metsätilojen kysyntä ylittää tarjonnan  Metsä on pitkäaikainen sijoitus: puuston kasvu hakkuukypsäksi kestää 60−90 vuotta. Puun myyntimahdollisuuksia voi joutua odottamaan vuosia.  Metsään sitoutuu paljon pääomaa. Keskimääräinen metsätilakauppa on Suomessa 60 000 euroa, ja metsä on kallis saada perintönä tai lahjana (perintövero- ja lahjaveroseuraamukset). Muihin sijoituskohteisiin voi sijoittaa pienemmillä summilla.  Metsänhoito ja puukauppa vaativat ammattitaitoa  Metsäkiinteistöt ovat erilaisia, minkä vuoksi hintojen vertailu on vaikeaa. Tilan pinta-ala, puuston määrä ja sen jakautuminen eri kehitysluokkiin sekä hakkuumahdollisuudet ja sijainti määrittävät metsätilan arvoa.Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 19. 19. Metsätilojen hinnat ovat nousseet 2000-luvullaRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 20. 20. Metsäomaisuuden tuotto  Metsän tuotto muodostuu puuston määrän kasvusta ja kantohintojen muutoksen aiheuttamasta puuston arvonmuutoksesta  Puuston kasvu lisää puuston määrää ja aiheuttaa puutavaralajisiirtymää kuitupuusta tukkipuuksi  Metsän tuotto realisoidaan myymällä puuta puumarkkinoilla tai myymällä metsää metsäkiinteistömarkkinoilla  Vuosittain voidaan myydä vuotuista kasvua vähemmän tai enemmän  Osakesijoittaja seuraa osakekursseja, metsänomistaja puumarkkinoita ja puun hintojaRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 21. 21. Metsän tuotto ja tuotonvaihtelu Tuotto, % PUUNTUOTANNON NIMELLINEN SIJOITUSTUOTTO Sijoituskohteiden 16 nimellistuotot 14 (1986-2010) 12  Metsät 5 % 10 Kantohinnan muutos  Asunnot 8 % 8 Pystypuusto  Pörssiosakkeet 11 % tasearvon muutos 6 Nettotulos Sijoituskohteiden 4 tuotonvaihtelu 2 Inflaatio (1986-2010) 0 1972-1985 1986-1992 1993-2005 2006-2009 2010  Metsät 10 % -2  Asunnot 11 % -4 Lähde:Metsäntutkimuslaitos  Pörssiosakkeet 37 %Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 22. 22. Metsänomistukseen sisältyvät riskit  Metsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde  Riskiä aiheuttavat puun hinnan vaihtelu, metsätuhot ja metsän taloudellisen käytön rajoitteet  Puun hintavaihtelun aiheuttamaa riskiä pienentää se, että puuston vuotuista kasvua ei ole pakko myydä vuosittain  Luonnon aiheuttamiin riskeihin voi varautua vakuutuksin  Metsien taloudellisen käytön uusien rajoitteiden edessä metsänomistaja on voimatonRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 23. 23. Suur-Savon Osuuspankki • Laaja palveluverkko • 33 uutta toimihenkilöä vuoden sisällä • Kaikki pankkipalvelut joka päivä 1 32 2 60 107 18 4 1 6 9 8Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 24. 24. Suur-Savon Osuuspankki lukuina Liikevoitto 6,7 M€ Omat varat 179,5 M€ Vakavaraisuus 25,61 % Pankin maksamat verot 0,6 M€ Pankin myöntämät bonukset 2,6 M€ 6/2012Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 25. 25. Suur-Savon Osuuspankki lukuina Asiakkaat 101 945 Jäsenet 49 326 Talletukset 1 196 M€ Rahoitustoiminta 1 498 M€ Henkilökunta 247 Konttorit 11 6/2012Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 26. 26. 26 Suur-Savon Osuuspankki Metsänomistaja-asiakkaat (kaikki sektorit) Asiakasta14,000 12,95612,000 12,312 12,228 12,15910,000 8,000 6,000 5,321 5,289 5,270 5,250 5,223 5,010 4,914 4,720 4,000 2,000 0 Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 27. 27. Vastuullisuus Toimimme esimerkillisenä ja eettisesti vastuullisena yrityksenä. ARVOT Olemme luotettava ja tasapuolinen kumppani asiakkaillemme ja toisillemme. Menestyminen yhdessä Ihmisläheisyys omistajajäsenten ja asiakkaiden kanssa Aito välittäminen asiakkaista Menestyminen yhdessä omistaja- ja työyhteisön jäsenistä on jäsenten ja asiakkaiden kanssa antaa lähtökohta toiminnallemme. suunnan ja vauhdin toiminnan ja palveluiden kehittämiselle.Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 28. 28. Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 29. 29. Sijoitusvaihtoehtoja  Ammattilaisten avulla sijoittaminen on helppoa. Osuuspankin asiantuntijat auttavat sinua kaikissa säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa.  Asiantuntija kartoittaa, millainen sijoittaja olet, ja etsii sinulle tavoitteesi ja sijoitussuunnitelmasi huomioiden sopivat sijoituskohteet.Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 30. 30. Pohjolan metsävakuutuksen suosio kasvaa  Pohjolan metsävakuutuksen Metsävakuutuksen kilpailukykyä on parannettu markkinaosuus tuomalla myrskyvahingon enimmäiskorvaukseen uusia vaihtoehtoja: 16, 23 ja 32 euroa/m3  Vaihtoehdot ovat korkeammat kuin kilpailijoilla  Metsävakuutuksen voi maksaa bonuksilla  Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät – vakuutus turvaa metsäomaisuuden  Metsän ainaisvakuutus tuottaa pettymyksenRajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 31. 31. Vahinkoesimerkki Myrsky pyyhkäisi metsän ylitse ja 20 hehtaarin metsätilalta tuhoutui yhteensä 3000 k-m3 puuta (eli noin 60 % tilan koko puustosta). Puuston arvo ennen vahinkoa oli 145 000 euroa. Puuston arvo vahingon jälkeen oli vahinkoarvion mukaan 70 000 euroa, Puustolle aiheutunut todellinen vahinko oli 75 000euroa eli 25€/k-m3.Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 32. 32. Mitä korvataan vahingosta? Miten korvattaisiin eri myrskytuhojen enimmäiskorvaustasoilla? • 16€/k-m3 olisi asiakkaalle maksettu 48 000€ - valittu omavastuu • 23€/k-m3 olisi asiakkaalle maksettu 69 000€ - valittu omavastuu • 32€/k-m3 olisi asiakkaalle maksettu 75 000€ - valittu omavastuu Korvauksesta pidätetään ennakonpidätys.Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)
 33. 33. Kiitokset!Rajoitettu käyttö (käyttäjäryhmä)

×