Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

YIVA Engineering Turkish

YIVA Engineering, mühendislik, proje yönetimi, yenilebilir enerji, endüstriyel atıkların geri kazanımı konusunda projeler geliştirme ve atıkların endüstriye kazanımı

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

YIVA Engineering Turkish

 1. 1. Savas Sahingoz ssahingoz@yivaengineering.com savas.sahingoz@yivaengineering.com savas.sahingoz@gmail.com Tel: +32 476 930357 YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 1
 2. 2. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 2 Mühendislik Geri Dönüşüm Yenilebilir Enerji Proje Yönetimi
 3. 3.  Kimya Mühendisi ekipler tarafından kurulmuştur  20 yıllık endüstriyel tecrübe, plastik, gıda, maden ve metal, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm  10 yıllık büyük firmalarda Türkiye iş tecrübesi  10 yıllık uluslararası tecrübe(Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere, Çin, Yemen, Güney Kore, Japonya, Tayland vs....)  Proje Yönetimi, Tesis üretime alma, Tesis iyileştirme, verimlilik artırımı YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 3
 4. 4. 4 YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium
 5. 5. Müşterinin Problemi Fikirler ve Çözüm Önerileri Laboratuvar ÇalışmasıPilot tesis çalışması Proses Tasarım Önhazırlık Temele Mühendislik ve Proje Finansman Dosyası Hazırlama Detay Mühendislik 5 YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium
 6. 6. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 6 Problemin detaylı analizi Fikirler geliştirme Fikirlerin müşteri ile paylaşımı Çözüm sunumu
 7. 7. 7 YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium Test Planlama Yapılması Laboratuvar testleri Test ara sonuçların paylaşımı Pilot test çalışması planlama Pilot tesis çalışmasını organize etme ve yönetme Endüstriyel Tesis haline getirme
 8. 8. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 8 Endüstriyel tesis haline getirme Proses simulasyonu geliştirme ve uygulama Arge çalışmalarının proses simulasyonuna entegre edilmesi Kütle ve Enerji Denklikleri İş Planlarının ve proje finans dökümanlarının hazırlanması
 9. 9. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 9 Entegrasyon Arge çalışmalarının proses simulasyonuna entegre edilmesi BlokDiiyagramlar Tesis blok diyagramlarının hazırlanması ProsesEkipmanları Proses ekipmanlarının temel tasarım kriterlerinin belirlenmesi PFD Proses Akış Diyagramları P&ID Proses Instrümantasyon Diyagramlarının Hazırlanması
 10. 10. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 10 Spesifikasyonlar Detaylı ekipman listesi ve spesifikasyonları GenelYerleşimPlanı Tesis genel yerleşim planı Elektrik Elektrik tüketim miktarlarının tesbiti KullanılanKimyasallar Kimyasallar, kompresor, hava, su ve diğerleri ProjeEkonomisi Projenin Ekonomik durumu (CAPEX- OPEX-IRR-NPV) Entegrasyon Genel proje aktivitelerinin entegrasyonu
 11. 11. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 11 YIVA Temel Mühendislik Fizibilite Çalışması Test çalışması EPC Müteahhidi Detay MÜhendislik  Temel mühendislik paketinin EPC müteahhidine devredilmesi  EPC müteahhidinin çalışmalarının yakinen takibi
 12. 12. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 12 Endüstriyel Atıklar EAFD (Baca Tozu) Yüksek fırın tozları Tufaller Küller Diğer cüruflar Diğer endüstriyel atıklar  Endütriyel atıkların geri kazanımı konusunda projeler geliştirme, değerli metallerin(Çinko, Kurşun, Bakır, Demir, Aluminyum, Altın, Gümüş, lityum ve diğerleri..)
 13. 13. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 13 Danışmanlık Hizmetleri Herhangi bir atığın değerlendirilmesi Değerli metallerin endüstriye geri kazandırılması
 14. 14. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 14 Kompleks maden yataklarının analiz edilmesi Test programı Proses geliştirme Fizibilite çalışması Temel Mühendislik Çalışması
 15. 15. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 15 Danışmanlık Hizmetleri Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Biokütle Enerji Çözümleri Biogas Enerji Çözümleri Rüzgar Enerjisi Çözümleri Jeotermal Enerji Çözümleri
 16. 16. YIVɅ Engineering-Chaussée Bara 154, 1420-Braine L'Allaud/Belgium 16 Endüstriyel Proje Yönetimi, küçük ölçekli projelerden, büyük ölçekli projelere Projenin inşaat aşamasında yönetimi Tesis üretime alma yönetimi Operatörlerin ve yönetim kadrosunun eğitimi Tesis üretim takibi, tesis verimlilik ve iyileştirme çalışmaları

×