Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lto3 6

1,062 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lto3 6

 1. 1. Maatalous-Metsätiede<br />Liiketaloustiede <br />3/6<br />04.05.2010<br />Klo:17:00-20:30<br />
 2. 2.
 3. 3. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Perusprosesseja ovat:<br /><ul><li>Suunnittelu
 4. 4. Hankinta
 5. 5. Tuotanto
 6. 6. Toimitus</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 7. 7. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Toimitusketjun kehittäminen<br /><ul><li>”Jatkuva virtaus tavaroilla”
 8. 8. Virtauksen nopeuttaminen
 9. 9. Ulkop. Yritysten käyttö osana ketjua
 10. 10. Tietotekniikan hyödyntäminen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 11. 11. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Toimitusketjun kehittäminen<br /><ul><li>”Jatkuva virtaus tavaroilla”
 12. 12. Virtauksen nopeuttaminen
 13. 13. Ulkop. Yritysten käyttö osana ketjua
 14. 14. Tietotekniikan hyödyntäminen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 15. 15. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Innovoinnin perusedellytyksiä<br /><ul><li>Tuote- ja markkinatietous
 16. 16. Tuotekehitysprosessin hallinta
 17. 17. Kehittäminen ja luovuus
 18. 18. Toimiva kommunikaatio
 19. 19. Taloudelliset resurssit</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 20. 20. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Innovaatioiden suojaaminen:<br /><ul><li>Patenttisuoja
 21. 21. Hyödyllisyysmallioikeus
 22. 22. Mallioikeus
 23. 23. Tavaramerkki</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 24. 24. 7. Toimitusketjun hallinta<br /><ul><li>Tavalliset tuotteet
 25. 25. Volyymituotteet
 26. 26. Pullonkaulatuotteet
 27. 27. Strategiset tuotteet</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 28. 28. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotteiden tärkeysluokat:<br /><ul><li>Tavalliset tuotteet
 29. 29. Volyymituotteet
 30. 30. Pullonkaulatuotteet
 31. 31. Strategiset tuotteet</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 32. 32. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Miksi nopeuttaa varastointia<br /><ul><li>Sijoitettu pääoma
 33. 33. Tilakustannukset
 34. 34. Vanhentuminen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 35. 35. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotantostrategia sisältää:<br /><ul><li>Millaista tuotetta tehdään?
 36. 36. Millä periaatteilla valmistetaan?
 37. 37. Miten ja missä tehdään?
 38. 38. Ketkä tekevät tuotteen?
 39. 39. Millaisilla koneilla, laitteilla ja järjestelmillä tuotetta valmistetaan?</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 40. 40. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotantostrategian elementit:<br /><ul><li>Tuotannon ohjausperiaatteet
 41. 41. Prosessin työnjako
 42. 42. Tuotantomuodot
 43. 43. Kapasiteetin mitoitus</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 44. 44. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotantostrategian elementit:<br /><ul><li>Sijaintipaikkapäätökset
 45. 45. Tuotantoteknologia
 46. 46. Tuoteteknologia
 47. 47. Henkilöstö</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 48. 48. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotantostrategian elementit:<br /><ul><li>Sijaintipaikkapäätökset
 49. 49. Tuotantoteknologia
 50. 50. Tuoteteknologia
 51. 51. Henkilöstö</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 52. 52. III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />Tuotantomuodot <br />
 53. 53. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Tuotantoerien mukaan jaottelu:<br /><ul><li>Yksittäistuotanto
 54. 54. Sarjatuotanto
 55. 55. Yhtenäistuotanto</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 56. 56. 7. Toimitusketjun hallinta<br />Layoutin suunnittelu:<br /><ul><li>Tuotantolinjan pohjalta
 57. 57. Toiminnalliselta pohjalta
 58. 58. Solupohjalta</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 59. 59. Verkostomallit:<br />III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 60. 60. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisoinnin päätöksiä:<br /><ul><li>Mitä toimenpiteitä ja tehtäviä tarvitaan aikomusten toteuttamiseen?
 61. 61. Millaisiin tehtäväkokonaisuuksiin, vastuualueisiin ja yksiköihin tehtävät jaetaan?
 62. 62. Miten tehtävät ja vastuut jaetaan ihmisten kesken?
 63. 63. Miten järjestetään tarpeellinen yhteistyö ja koordinointi eri osapuolten kesken?</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 64. 64. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiokaavio:<br /><ul><li>Tehtävät
 65. 65. Vastuualueet
 66. 66. Tasot
 67. 67. vallanjako</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 68. 68. 8. Toiminnan organisointi<br />Johtamistasot kv-yrityksessä:<br /><ul><li>Konsernitasot
 69. 69. Liiketoiminta-aluetaso
 70. 70. Operatiivinen taso</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 71. 71. 8. Toiminnan organisointi<br />Johtamistasot kv-yrityksessä:<br /><ul><li>Konsernitasot
 72. 72. Liiketoiminta-aluetaso
 73. 73. Operatiivinen taso</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 74. 74. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>toiminto-organisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 75. 75. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Matriisiorganisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 76. 76. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Prosessisuuntainen vastuunjako</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 77. 77. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Projektiorganisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 78. 78. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Tulosaluekohtainen organisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 79. 79. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Linjaorganisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 80. 80. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Linja-esikuntaorganisaatio</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 81. 81. 8. Toiminnan organisointi<br />Organisaatiotyypit:<br /><ul><li>Desentralisaatioelihajautuspolitiikkatarkoittaapäätöksenteonjavastuunhajottamistaeritasoille
 82. 82. Sentralisaatiovastakohta ( päätösvallankeskittäminen )</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 83. 83. 8. Toiminnan organisointi<br />Taylorismi:<br /><ul><li>Töiden tehokas organisointi
 84. 84. Oikea tehtävä, oikea tekijä
 85. 85. Oikea on löydettävissä tieteellisesti
 86. 86. Liukuhihnamalli paras esimerkki</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 87. 87. 8. Toiminnan organisointi<br />Sisäinen yrittäjyys:<br /><ul><li>Hlökohtaiset tavoitteet
 88. 88. Yrittäjämäinen toiminta ison organisaation sisällä</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 89. 89. 8. Toiminnan organisointi<br />Tiimiorganisaatio:<br /><ul><li>Vastuu tiimillä
 90. 90. Päätösvalta jaettu
 91. 91. Kaikki osallistuvat
 92. 92. Sisäinen yhteistyö tuloksen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 93. 93. 9. Henkilöstö<br />Henkilöstrategia määrittelee:<br /><ul><li>Liiketoimintastrategian toteutus
 94. 94. Henkilöstöresurssin ylläpito
 95. 95. Osaaminen ja hyvinvointi
 96. 96. Keinot ja aikataulut tavoitteille</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 97. 97. 9. Henkilöstö<br />Henkilöpolitiikka määrittelee:<br /><ul><li>Ketä palkataan?
 98. 98. Miten palkataan?
 99. 99. Miten työntekijöistä huolehditaan?</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 100. 100. 9. Henkilöstö<br />Yrityksen henkilöstövoimavarat muodostuvat:<br /><ul><li>Henkilöstön määrästä
 101. 101. Henkilöstön laadusta
 102. 102. Työyhteisöstä</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 103. 103. 9. Henkilöstö<br />Työntekijöiden jaottelu kahteen:<br />Liitännäishenkilöt<br />Ydinhenkilöstö<br />( vuokratyöntekijät, freelancerit )<br />III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 104. 104. 9. Henkilöstö<br />Henkilöstöprosessi:<br /><ul><li>Henkilöstösuunnittelu
 105. 105. Työntekijöiden hankinta
 106. 106. Palkitseminen
 107. 107. perehdyttäminen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 108. 108. 9. Henkilöstö<br />Henkilöstöprosessi:<br /><ul><li>Kehittäminen
 109. 109. Urasuunnittelu
 110. 110. Henkilöstön ulkoistaminen ja outplacement
 111. 111. Hyvinvointia edistävät toimet</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 112. 112. 9. Henkilöstö<br />Palkitseminen:<br /><ul><li>Työaika
 113. 113. Työsuorituksen määrä
 114. 114. Työpanos
 115. 115. Toiminnan tulos</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 116. 116. 9. Henkilöstö<br />Henkilöstön kehittäminen:<br /><ul><li>Työkierto
 117. 117. Erityistehtävät
 118. 118. Työn muotoilu
 119. 119. Tutorointi
 120. 120. Mentorointi</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 121. 121. 9. Henkilöstö<br />Henkilöstön kehittäminen:<br /><ul><li>Mentorointi
 122. 122. Kehityskeskustelut
 123. 123. Työnohjaus
 124. 124. Toiminnassa oppiminen</li></ul>III Yritystoiminnan organisointi ja resursointi<br />
 125. 125. <ul><li>Harjoituspääsykoe
 126. 126. Ensi kerralle lue luvut 3 ja 4</li></ul>Kysymyksiä?<br />

×