Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hankala tyyppi työssä?

738 views

Published on

Hankalan tyypin hahmotus eri tekijöiden avulla

Published in: Leadership & Management
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hankala tyyppi työssä?

 1. 1. HANKALA TYYPPI TYÖYHTEISÖSSÄ Neuvoja hankalien tyyppien kesyttämiseksi löytyy nykyisin monista lähteistä. Joskus on hyvä hahmottaa kokonaisuutta ja miettiä, johtuuko hankaluus tyypistä vai työstä ja työyhteisöstä. Hankalan tyypin lyhytoppimäärä löytyy blogistamme @Marsacoop. Satu Roos www.underose.fi Hankala tyyppi työssä?
 2. 2. Hankalan tyypin hahmotuskaavio HAN- KALA TYYPPI SUHTEET HENK. KOHT. TYÖ ELÄMÄ TYÖ- KYKY TYÖYH- TEISÖ PER- SOONA VAJAA TYÖKYKY TOIMEN- KUVA JAKO SÄÄN- NÖT KÄY- TÖS LUONNE ASIAT YKSITYI- NEN OSAA- MINEN MONI- NAI- SUUS Satu Roos www.underose.fi Yleensä nähdään vain tämä.
 3. 3. Lyhyt- ja pitkäkestoiset hankaluudet HANKALA TYYPPI? ASIAT HELPOSTI OIKAISTAVA VÄÄRINKÄSITYS/ Oma tai toisen teko. Entä jos kysyisit? SUHTEET PITEMPIAIKAINEN VÄÄRINYMMÄRRYS Vaikuttaa yhteistyöhön. Vaatii enemmän selvitystä. Satu Roos www.underose.fi
 4. 4. Mikä kuuluu työhön ja mikä ei? HANKALA TYYPPI? HENKILÖKOHTAINEN ELÄMÄNTILANNE Läheisen kuolema, vakava sairastuminen, puolison työttömyys, avioero... Joustoa työhön ja ymmärrystä työyhteisöltä. MUUHUN YKSITYISELÄMÄÄN LIITTYVÄ TOIMINTA Talonrakennus, harrastus, Luottamustoimet… Vapaasti omalla ajalla. TYÖHÖN LIITTYVÄ Satu Roos www.underose.fi
 5. 5. Kun se johtuu työstä… TYÖHÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT TYÖKYKY Yksilöllinen Esimies ja työterveyshuolto TYÖYHTEISÖ Koskee kaikkia Työyhteisön asia PERSOONA Sopeutuminen työyhteisöön Satu Roos www.underose.fi
 6. 6. Työkyky suhteessa työhön TYÖKYKY Yksilö, esimies ja työterveyshuolto tarvittaessa. TILAPÄINEN TAI PYSYVÄ VAJAATYÖ- KYKYISYYS Työkyvyn ja työn sovittaminen. TOIMENKUVA Onko määritelty? Ajan tasalla? Säännöllinen tarkistus. OSAAMINEN Onko oikea suhteessa tehtävään? Koulutus, tuki. KUORMITUS Määrä ja laatu kohdallaan? Priorisointi ja organisointi. Satu Roos www.underose.fi
 7. 7. Työyhteisön yhteinen alue TYÖYHTEISÖ PELISÄÄNNÖT Miten toimitaan yhdessä? Työsäännöt. Mitä voi ja mitä ei voi tehdä? Missä ne näkyvät? Jatkuvasti korjaava palaute. TYÖN- JA RESURSSIEN JAKO Miten työtehtävät ja resurssit on jaettu? Miten yhteistyö organisoitu? Miten sitä seurataan? ”Miten meillä menee?” MONINAISUUS Arvot Kokemuserot Ammatilliset ajattelutavat Aivoeroavaisuudet Motivaatioerot Erilaisuuden voima Satu Roos www.underose.fi
 8. 8. Yksilön käytös ja luonne PERSOONA Kuinka oma itsensä saa ja voi olla muiden kanssa työyhteisössä? KÄYTTÄYTYMINEN ”Minä nyt olen tällainen… Temperamenttinen = raivo Luova = huolimaton jne. Työyhteisön sietorajat? LUONNE Pysyvät piirteet, joita ei voi muuttaa, Pysyvä yhteensopimattomuus työyhteisön kanssa? Satu Roos www.underose.fi
 9. 9. Lisää työelämän tyypeistä ja ilmiöistä •  www.underose.fi •  Työn vierestä –blogi •  Facebook Ihmisiksi työssä, Facebook Omatie •  Ihmisiksi työssä -virtuaaliesittely •  @Marsacoop (Marjo Oikarinen ja Satu Roos) Satu Roos www.underose.fi

×