Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuorten psykoosin lääkehoito

2,100 views

Published on

Nuorisopsykiatrian ylilääkäri Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun luento nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Nuorten psykoosin lääkehoito

 1. 1. Psykoosin lääkehoito - nuoret 25.9.2012 Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
 2. 2. Nuoruusikä varhaisnuoruus varsinainen nuoruus myöhäisnuoruus muistettava alaikäisillä keskushermoston kypsymättömyys - lääkehoidolla on omat erityispiirteensä
 3. 3. Psykoosivaara –ennakko-oireetpsykoosin puhkeamista edeltää usein vaihe, jolloin esiintyy ns ennakko-oireita
 4. 4.  sairastettu psykoosi on varma merkki psykoosialttiudesta lapsilla ja nuorilla selkeä kehitysviive voi olla merkki vakavasta häiriöstä tai altistaa sille
 5. 5.  fyysiset oireet: unihäiriöt, ruokahaluttomuus muut: pakko-oireet, muuttunut ympäristön ja itsen kokeminen, havaintovääristymät, epäileväisyys käyttäytymisen muutokset: vetäytyminen, kummallinen käytös, aggressiivisuus, impulsiivisuus
 6. 6. Psykoosivaaran hoito Tavoitteena estää psykoosin puhkeaminen riskihenkilöllä tai siirtää sen puhkeamista ja vähentää psykoottisia oireita
 7. 7. Psykoosivaaran lääkehoito hoidetaan olemassa olevaa oireilua voidaan puhua vaihespesifisestä riskipotilaan hoidosta esim jos nuori on masentunut niin hoidetaan masennusta
 8. 8. Erityishuomiota kiinnitetään nuoreen, jonka lähisuvussa on psykooseja ja joilla on psykoottisia oireita tai joiden toimintakyky alkaa heiketä käypä hoito suositus: pieni annos psykoosilääkettä + psykososiaalinen hoito psykoosilääkkeeksi ns toisen polven antipsykootti
 9. 9. Psykoosilääkkeidenkäyttäminen preventioon on ristiriitaista niiden aiheuttamien sivuvaikutusten takia jatoisaalta näyttää siltä, että psykoosilääke ei paranna alkavaa sairautta – oireilu näyttäytyy, kun antipsykoottilääkitys puretaan on etsitty uusia ratkaisuja
 10. 10. Inflammaatio ja psykoosi tulehduksen ja psykoosin välinen yhteys näyttää selvältä – mutta voidaanko päätellä jotakin yhteyden syistä? (Duodecim 2012, Suvisaari, Mantere) selekoksibi (Celebra) oli merkittävästi placeboa parempi vähentämään skitsofreniapotilaiden oireita PANSS-asteikolla arvioituna (Müller et al. 2010)
 11. 11. Ensipsykoositutkimuksessa CRP-pitoisuus, mutta myös painoindeksi, olivat suurentuneet vain niillä psykoottisilla, jotka olivat kokeneet toistuvia psyykkisiä traumoja (Hepgul ym 2012) litiumja masennuslääkkeet vaikuttavat anti- inflammatorisesti
 12. 12. Omega 3 rasvahapot parempikuin placebo prodromaalioireisiin, NNT 4 (Amminger et al. 2010)
 13. 13. Sarkosiini on aminohappo muuntuu muun muassa aivoissa glysiiniksi, joka aktivoi NMDA-reseptoria (N-metyyli-D- aspargiinihappo on aivojen välittäjäaine, joka estää glutamaatin toimintaa NMDA- reseptorissa). Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää skitsofrenian hoitoon. Sarkosiinin on todettu auttavan sekä psykoottisiin oireisiin että masennukseen
 14. 14. Psykoosin hoidon kulmakivet remissioon ja sivuvaikutusten minimoimiseen pyrkivä psykoosilääkitys uusien sairausjaksojen ehkäisy hoitamattoman psykoosin kesto on yhteydessä heikompaan ennusteeseen
 15. 15. Psykoosilääkkeiden jako perinteiset neuroleptit – esim haloperidoli, klooripromatsiini, perfenatsiini atyyppiset antipsykootit – klotsapiini, risperidoni, olantsapiini, ketiapiini, aripipratsoli, tsiprasidoni, sertindoli
 16. 16. Antipsykoottien viralliset käyttö-indikaatiot alaikäisillä Suomessa risperidoni: väh 5 vuotta täyttäneiden autististen ja kehitysvammaisten käytöshäiriöiden hoitoon aripipratsoli yli 15-vuotiaiden skitsofrenian hoitoon tsiprasidoni10-17-vuotiaiden kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien keskivaikeiden maanisten ja sekamuotoisten vaiheiden hoitoon
 17. 17. FDA lapsuusiän psykoosin hoitoon:haloperidoli, trifuoperatsiini (Stelazine), tioridatsiini (Orsanil), klooripromatsiini nuorille minimaalisin aikuisten annoksin: molindoni (Moban), perfenatsiini, tiotikseeni (Navane) risperidoni, aripipratsoli, ketiapiini, olantsapiini (varoitus, ei ensilinjan lääke)
 18. 18. Perinteisten neuroleptiensuurimmat haitat ovatekstrapyramidaalioireet 1. parkinsonismioireet 2. akuutit dystoniat 3. motorisena levottomuutena ilmenevä akatisia
 19. 19. Atyyppisille antipsykooteilletyypillistä on painon nousu yli 5 % painon nousu ensimmäisen kolmen kuukauden aikana lääkehoidon aloituksesta on merkittävä klotsapiini=olantsapiini>>risperidoni≥ ketiapiini>tsiprasidoni≥aripipratsoli
 20. 20. Metabolinen oireyhtymä tätä pitää varoa! ylipaino – vyötärölihavuus, RR ↑, b-gluc ↑, insuliiniresistenssi, kohonneet rasva-arvot erityisen tavallinen psykoosipotilailla
 21. 21. Veren rasva-arvot HDL↓ ja triglyseridi ↑ olantsapiini ja ketiapiini triglyseridi↑ risperidoni ei muutoksia rasva-arvoihin - aripipratsoli
 22. 22. Hyperglykemia suurin riski olantsapiini- ja ketiapiinihoidossa
 23. 23. Sedaatio on tavallista perinteisille neurolepteille mutta myös monille atyyppisille antipsykooteile
 24. 24. Hyperprolaktinemialähes kaikki antipsykootit voivat aiheuttaa, poikkeuksena aripipratsoli, mikä voi aiheuttaa hypoprolaktinemiaarisperidoni aiheuttaa enitenpienin todennäköisyys ketiapiinilla jaklotsapiinilla
 25. 25. Ennen psykoosilääkehoidonaloitusta pituus, paino, painoindeksi RR, syke vyötärönympärys B-TVK s-Na, S-K, S-Cl S-ASAT, fS-Krea, S-TSH, S-PRL, fB- Gluk, fS-Kol, fS-HDL, fS-KOL-LDL, fS-trigly
 26. 26. Ohjanta liikunta ravitsemusneuvonta tupakoinnin lopettaminen
 27. 27.  ohjaus paitsi nuorelle myös vanhemmille ravitsemusterapeutin konsultaatiot liikunnanohjaajan palvelut diabeteshoitajat nuorisopsykiatriassaoltava aktiivisia myös somaattisen terveyden edistämisessä
 28. 28. Nuoruusikäisen psykoosi hoidetaan erikoissairaanhoidossa psykoosin hoidon lääkkeisiin saa erityiskorvauksen (112)

×