Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Neuropsykiatristen häiriöiden  lääkehoito nuorilla       18.12.2012  LT Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Mikä on neuropsykiatrinen     oirekokonaisuus?• Neuropsykiatrisesta oirekokonaisuudesta puhutaan kun oireistolla on n...
kolme tilannetta1. neurologinen sairaus tai sen hoito aiheuttaa  aivojen tunne-elämää säätelevien järjestelmien  häiriön...
oireet• Yleisimpiä toimintakykyyn vaikuttavia oireita ovat keskittymättömyys, impulsiivisuus, vuorovaikutusvaikeudet, no...
tavalliset diagnoosit• Voidaan jakaa kehityksellisiin (ADHD, Asperger, Tourette) ja ”hankinnaisiin” (aivovamman jälkitil...
Aspergerin oireyhtymä?• neurobiologinen keskushermoston toiminnallinen häiriö• kuuluu autismin kirjoon
Ei ole• psyykkinen sairaus tai kasvatuksen tulos
• Suomessa ensimmäinen diagnoosi vuonna 1989 Lastenlinnan sairaalassa
Erityispiirteitä• Poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus• Kapea-alaiset kiinnostuksen kohteet• Toistava käyttäytyminen, rutii...
Lääkehoito• ei parantavia lääkkeitä, lääkkeitä voidaan tarvita oireiden lievittämiseen• tavallisen lääkehoidon aihe on kä...
Tarkkaavuuden häiriöt• ADHD• F90.0• ADD• F98.8Diagnoosi pe-rustuu oireisiin!
ADHD:n ja ADD:n lääkehoidostaSTIMULANTIT Metyylifenidaatit: - kaikkiin tarvitaan huumeresepti Concerta pitkävaikutteinen...
Stimulantit lisäävät• tarkkaavuutta, impulssien hallintaa, suunnittelukykyä, kognitiivista kykyä, oppimiskykyä, koulusuo...
Stimulantit vähentävät• motorista aktiviteettia, johdattelualttiutta, aggressiivisuutta, häiritsevää käyttäytymistä, rea...
haittavaikutuksia•  ruokahalu vähenee•  paino laskee tai painokäyrä tasaantuu•  nukahtamisvaikeudet•  vatsakivut•  pä...
harvinaisempia haittoja• pituuskasvun hidastuminen, tahattomat lihasnykäykset, dysforia tai lisääntynyt herkkyys, väsyne...
ja vielä harvinaisempia haittoja• agitaatio, aggressiivisuus, masennus, verenpaineen kohoaminen, sydämen- tykytys, psyko...
Suositeltavat varotoimet• lääkkeet aikuisten käsissä• lääkettä ei niille, joilla on väärinkäyttöriski• ei, jos sydämen rak...
– Atomoksetiini (Strattera) on noradrenaliinin  takaisinoton estäjä•   -hidasvaikutteinen (vaikutus kuukaudessa)•   ...
atomoksetiinin haittojapahoinvointi, väsymys, ruokahalun väheneminen häviävät yleensä muutamassa viikossaharvinainen hai...
• modafiniili (Modiodal, Provigil, Vigil)• erityislupavalmiste• venlafaksiinin tehosta heikkoa näyttöä• klonidiini tukilää...
ADHD:n lääkehoito• ei edellytä rutiininomaisia laboratoriokokeita• hoitovasteen arvioinnin lisäksi – RR-, pulssi- seuran...
• raskaana olevan nuoren ADHD-lääkehoito on keskeytettävä
Touretten oireyhtymän lääkehoito• on oireita helpottavaa• psykoosilääkkeet: haloperidoli 0,25-0,5 mg/vrk, enimmäisannos 5...
• risperidoni, olantsapiini, ketiapiini• muina vaihtoehtoina alfa-adrenergiset agonistit klonidiini ja guanfasiini• kloni...
• Tourette-oireet usein vähenevät lomien aikana, tällöin annosta voidaan pienentää tai lääke lopettaa
Komorbiditeetti                        Cp- ja                        Muut ke...
• Kiitoksia!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito

2,647 views

Published on

Nuorisopsykiatriaan erikoistuvien lääkärien koulutus 18.12.2012 Porissa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito

 1. 1. Neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito nuorilla 18.12.2012 LT Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
 2. 2. Mikä on neuropsykiatrinen oirekokonaisuus?• Neuropsykiatrisesta oirekokonaisuudesta puhutaan kun oireistolla on neurologinen perusta, joka aiheuttaa psykiatrisia erityisvaikeuksia
 3. 3. kolme tilannetta1. neurologinen sairaus tai sen hoito aiheuttaa aivojen tunne-elämää säätelevien järjestelmien häiriön, joka näkyy psykiatrisena oireena2. psykiatrisen sairauden patofysiologiaan tai hoitoon liittyy neurologisia oireita (esim sch- potilaan liikehäiriöt)3. neurologiseen sairauteen liittyvä psyykkinen rasitus laukaisee psykiatrisen oireen
 4. 4. oireet• Yleisimpiä toimintakykyyn vaikuttavia oireita ovat keskittymättömyys, impulsiivisuus, vuorovaikutusvaikeudet, nopeat ja/tai jyrkät mielialan vaihtelut, pakkotoiminnot, oppimisen vaikeudet tai arvaamattomuus• Kaikille neuropsykiatrisille erityisvaikeuksille ominaista toiminnanohjauksen (Executive functions) pulmat
 5. 5. tavalliset diagnoosit• Voidaan jakaa kehityksellisiin (ADHD, Asperger, Tourette) ja ”hankinnaisiin” (aivovamman jälkitila)• Skitsofrenia• Alzheimerin tauti
 6. 6. Aspergerin oireyhtymä?• neurobiologinen keskushermoston toiminnallinen häiriö• kuuluu autismin kirjoon
 7. 7. Ei ole• psyykkinen sairaus tai kasvatuksen tulos
 8. 8. • Suomessa ensimmäinen diagnoosi vuonna 1989 Lastenlinnan sairaalassa
 9. 9. Erityispiirteitä• Poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus• Kapea-alaiset kiinnostuksen kohteet• Toistava käyttäytyminen, rutiinit• Kommunikoinnin pulmat (merkitysten ymmärtäminen, sanaton viestintä)• Motorinen kömpelyys• Aistiyliherkkyydet
 10. 10. Lääkehoito• ei parantavia lääkkeitä, lääkkeitä voidaan tarvita oireiden lievittämiseen• tavallisen lääkehoidon aihe on käytöshäiriö, tavallisin lääke on risperidoni, mikä vähentää aggressiivisuutta, hyperaktiivisuutta ja ärtyneisyyttä• toistuvaan käyttäytymiseen, rituaaleihin, pakko- oireisiin ja masennukseen on käytetty fluoksetiinia ja fluvoksamiinia• unihäiriöihin käytetään melatoniinia
 11. 11. Tarkkaavuuden häiriöt• ADHD• F90.0• ADD• F98.8Diagnoosi pe-rustuu oireisiin!
 12. 12. ADHD:n ja ADD:n lääkehoidostaSTIMULANTIT Metyylifenidaatit: - kaikkiin tarvitaan huumeresepti Concerta pitkävaikutteinen (kesto 8-10 tuntia), alkuannos 18 mg aamuisin, suurin annos 108 mg/vrk Equasym Retard Medikinet Ritalin, tarvitaan erityislupa -lyhytvaikutteinen (kesto 3-5 tuntia) Deksamfetamine sulphate 5 mg (huumeresepti, erityislupa)
 13. 13. Stimulantit lisäävät• tarkkaavuutta, impulssien hallintaa, suunnittelukykyä, kognitiivista kykyä, oppimiskykyä, koulusuorituksia, lyhytmuistia, motoriikkaa, välillisesti itsetuntoa
 14. 14. Stimulantit vähentävät• motorista aktiviteettia, johdattelualttiutta, aggressiivisuutta, häiritsevää käyttäytymistä, reaktioaikaa, välillisesti itsekritiikkiä
 15. 15. haittavaikutuksia• ruokahalu vähenee• paino laskee tai painokäyrä tasaantuu• nukahtamisvaikeudet• vatsakivut• päänsärky
 16. 16. harvinaisempia haittoja• pituuskasvun hidastuminen, tahattomat lihasnykäykset, dysforia tai lisääntynyt herkkyys, väsyneisyys, pyörrytys
 17. 17. ja vielä harvinaisempia haittoja• agitaatio, aggressiivisuus, masennus, verenpaineen kohoaminen, sydämen- tykytys, psykoosin kaltaiset oireet, stereotypiat, kouristuskynnyksen aleneminen, urtikaria, ihottuma
 18. 18. Suositeltavat varotoimet• lääkkeet aikuisten käsissä• lääkettä ei niille, joilla on väärinkäyttöriski• ei, jos sydämen rakennevika, kardiomyopatia tai rytmihäiriöitä
 19. 19. – Atomoksetiini (Strattera) on noradrenaliinin takaisinoton estäjä• -hidasvaikutteinen (vaikutus kuukaudessa)• -kallis, peruskorvattava tietyin ehdoin• alkuannos 0,5 mg/kg, suurennetaan asteittain määrään 1,2 mg/kg, 100 mg/vrk ei pidä ylittää
 20. 20. atomoksetiinin haittojapahoinvointi, väsymys, ruokahalun väheneminen häviävät yleensä muutamassa viikossaharvinainen haitta voi olla maksatoksisuus, tällöin lääke lopetetaan eikä saa aloittaa uudelleenvoi pidentää QT-aikaa, voi laukaista epilepsiapotilaalla kohtauksen, RR↑
 21. 21. • modafiniili (Modiodal, Provigil, Vigil)• erityislupavalmiste• venlafaksiinin tehosta heikkoa näyttöä• klonidiini tukilääkkeenä• guanfasiini (ei Suomessa tällä hetkellä)
 22. 22. ADHD:n lääkehoito• ei edellytä rutiininomaisia laboratoriokokeita• hoitovasteen arvioinnin lisäksi – RR-, pulssi- seuranta, paino ja pituus
 23. 23. • raskaana olevan nuoren ADHD-lääkehoito on keskeytettävä
 24. 24. Touretten oireyhtymän lääkehoito• on oireita helpottavaa• psykoosilääkkeet: haloperidoli 0,25-0,5 mg/vrk, enimmäisannos 5 mg/vrk• pimotsidi (Orap, määräaikainen erityislupavalmiste Lupa voimassa: 1.9.2000-31.8.2013), aloitusannos 1-2 mg/vrk, ad 8 mg/vrk
 25. 25. • risperidoni, olantsapiini, ketiapiini• muina vaihtoehtoina alfa-adrenergiset agonistit klonidiini ja guanfasiini• klonidiinin aloitusannos on 0,025 mg, annosta nostetaan asteittain 1-2 viikon välein kokonaisannokseen 0,025-0,1 mgx1-5/vrk – tavallisin haitta väsymys
 26. 26. • Tourette-oireet usein vähenevät lomien aikana, tällöin annosta voidaan pienentää tai lääke lopettaa
 27. 27. Komorbiditeetti Cp- ja Muut kehitys HF vammat autismiKäytös- ja tunne-elämänhäiriöt Asperger mielialahäiriöt ADHD asperger Touretten oireyhtymä autismi
 28. 28. • Kiitoksia!

×