Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mielialahäiriöiden lääkehoito -nuoret   30.10.2012   Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu                  1
Mielialahäiriöt F30-F39  mielialan muutos: masennus tai mielialan  kohoaminen  masennukseen voi liittyä ahdistuneisu...
Antidepressantit  trisyklisiä mielialalääkkeitä ei ole kyetty  osoittamaan alaikäisillä placeboa  tehokkaammiksi  ...
  vuonna 2003 FDA hyväksyi  fluoksetiinin lasten ja nuorten  masennuksen hoitoon  jo samana vuonna tuli julki rapo...
  Englannissa paroksetiini  kontraindisoitu alaikäisille, USA:ssa  black box varoitusmerkintä ensin  alaikäisten h...
Vuosina 2003 ja 2004  4 %:lle tulee suisidiajatuksia  lääkehoidon alussa, 2 %:lla placeboa  saavista  suisidiajatu...
  voi esiintyä myös ärtyneisyyttä,  hyperaktiivisuutta, impulsiivisuutta  tämän tähden on tärkeä nostaa  lääkeanno...
Tavallisimmat sivuvaikutukset  pahoinvointi, oksettaminen,  päänsärky, uniongelmat                 8
Lääkkeiden käytön yleisyys  vaihtelee paljon maasta toiseen  Suomessa joka 12. 20-24-vuotias  nainen käyttää mielial...
Mielialalääkkeet Suomessa,miehet     5,00%     4,50%     4,00%     3,50%               ...
Mielialalääkkeet Suomessa,naiset     9,00%     8,00%     7,00%                        O...
Suicidien määräikäryhmä           2000         2005           2010          miehet ...
Käypä hoito  fluoksetiini ensisijainen  essitalopraami  muut SSRI-lääkkeet, venlafaksiini  masennuksen hoidossa te...
Hoitoresistentti depressionuorilla  jos SSRi ei tehoa – tarkistetaan annos,  lääkityksen kesto – jos nämä olleet  ad...
  seuraava askel on eri valmisteiden  kombinointi:  SSRI  + lithium  tai + tyroksiini  tai + bupropioni tai bu...
  nuorilla vähän tutk näyttöä lithium-  kombinaatiosta  atyyppiset sopii niille, joilla on  mielialavaihteluita ta...
Kaksisuuntainen mielialahäiriö  Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen  mielenterveyden häiriö, jossa esiinty...
  Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on  useimmiten krooninen, uusiutuva sairaus.  Seurantatutkimusten perus...
  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon  perustan muodostavat mielialaa tasaavat  lääkkeet ja toisen polven psykoos...
  Yleensä sairastuminen tapahtuu  nuorena aikuisena, mutta  sairastumisikä vaihtelee  lapsuudesta vanhuuteen   ...
  Viive oireiden alkamisesta oikeaan  diagnoosiin on keskimäärin kahdeksan  vuotta                 ...
  Mielialaa tasaava lääkehoito on  kaksisuuntaisen mielialahäiriön  keskeisin hoitomuoto (litium ja  mielialaa tas...
  Seurantatapaamisissa on suositeltavaa  arvioida hoidon tehoa käyttämällä sekä  masennusoireita (esimerkiksi Beckin...
Manian lääkehoito  litium  haloperidoli  ketiapiini, olantsapiini, risperidoni  aripipratsoli, tsiprasidoni  val...
Tutkimus vuodelta 2012  Verrattiin risperidonia, litiumia ja  valproaattia manian hoidossa  -risperidoni oli tehokka...
  Mitä vaikeampi mania on, sitä  useammin tarvitaan erilaisten  lääkehoitojen yhdistämistä  Samanaikainen valproaa...
Masennusvaiheen hoito,tyyppi I  Ketiapiini on tehokas tyypin I akuutin  kaksisuuntaisen mielialahäiriön  masennusvai...
  Litium lienee jossain määrin tehokas  akuutin kaksisuuntaisen  mielialahäiriön masennusvaiheen  hoidossa  Valp...
Masennusvaiheen hoito,tyyppi II  Ketiapiini on jossain määrin tehokas  On epävarmaa, onko lamotrigiini tehokas  Mase...
  Tyypin I kaksisuuntaisessa  mielialahäiriössä elämänmittainen  ylläpitolääkitys on suositeltavaa         ...
Nuoret  Nuoruusiän kaksisuuntaisen  mielialahäiriön oireet ovat usein  epätyypillisiä, ja oirekuvaan voi liittyä  ...
Riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön onlisääntynyt nuorilla, joilla on muun muassa esiintynyt  aiemmin depr...
  Nuorella iällä alkanut kaksisuuntainen  mielialahäiriö vastannee samoihin  lääkehoitoihin kuin aikuisten, mutta  ...
  Nuorten (13-vuotiaiden ja sitä vanhempien)  lääkehoidossa maanisessa tai  sekamuotoisessa akuutissa vaiheessa   ...
Depressiovaiheen hoitoonnuorilla  litium tai lamotrigiini  SSRI-lääkkeet soveltuvat käytettäviksi  vain yhdessä miel...
  Nuorten psykososiaalisella hoidolla  (perhekeskeiset interventiot,  psykoedukaatio) pyritään  minimoimaan sairau...
Ylläpitohoito  Tutkimustietoa on lähinnä: litiumista,  valproaatista                       37
ECT  jos bipolaarihäiriö tai psykoottinen  masennus, ja kolme tai neljä  psykofarmakaa kokeiltu ja lisäksi  ainaki...
39
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mielialahäiriöiden lääkehoito

2,449 views

Published on

Nuorisopsykiatriaan erikoistuvien koulutus 30.10.2012 Porissa / Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mielialahäiriöiden lääkehoito

 1. 1. Mielialahäiriöiden lääkehoito -nuoret 30.10.2012 Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 1
 2. 2. Mielialahäiriöt F30-F39 mielialan muutos: masennus tai mielialan kohoaminen masennukseen voi liittyä ahdistuneisuus taipumus uusiutua yksittäiset sairausvaiheet liittyy tavallisesti kuormittaviin elämäntapahtumiin nuorella lääkevaste ja sivuvaikutukset eivät ole samanlaisia kuin aikuisilla 2
 3. 3. Antidepressantit trisyklisiä mielialalääkkeitä ei ole kyetty osoittamaan alaikäisillä placeboa tehokkaammiksi 1990-luvulla SSRI-lääkkeiden tultua lääkehoito yleistyi nuorten masennuksen hoidossa 3
 4. 4.  vuonna 2003 FDA hyväksyi fluoksetiinin lasten ja nuorten masennuksen hoitoon jo samana vuonna tuli julki raportteja antidepressanttien ja suisidaalisuuden välisestä yhteydestä 4
 5. 5.  Englannissa paroksetiini kontraindisoitu alaikäisille, USA:ssa black box varoitusmerkintä ensin alaikäisten hoitoon, vuodesta 2006 alle 24-vuotiaiden hoitoon varoitus lisääntyvistä itsetuhoajatuksista ja itsetuhokäyttäytymisestä 5
 6. 6. Vuosina 2003 ja 2004 4 %:lle tulee suisidiajatuksia lääkehoidon alussa, 2 %:lla placeboa saavista suisidiajatukset tulevat ensimmäisen hoitokuukauden aikana, eniten 1-9 päivinä lääkkeen aloituksesta 6
 7. 7.  voi esiintyä myös ärtyneisyyttä, hyperaktiivisuutta, impulsiivisuutta tämän tähden on tärkeä nostaa lääkeannosta vähittäin ja seurata potilasta tarkoin suositus: ensimmäisellä neljällä viikolla viikoittaiset käynnit, sitten kaksi seur kk:ta 2x/kk, sitten kuukausittain 7
 8. 8. Tavallisimmat sivuvaikutukset pahoinvointi, oksettaminen, päänsärky, uniongelmat 8
 9. 9. Lääkkeiden käytön yleisyys vaihtelee paljon maasta toiseen Suomessa joka 12. 20-24-vuotias nainen käyttää mielialalääkettä esim USA:ssa ja Hollannissa SSRI- lääkkeiden käyttö romahti vuoden 2004 kohun myötä ja samalla suisidien määrä kasvoi 9
 10. 10. Mielialalääkkeet Suomessa,miehet 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% Osuus ikäluokasta 3,00% 2000 2,50% Osuus ikäluokasta 2,00% 2005 1,50% Osuus ikäluokasta 1,00% 2010 0,50% 0,00% 10-14 v 15-19 v 20-24 v 10
 11. 11. Mielialalääkkeet Suomessa,naiset 9,00% 8,00% 7,00% Osuus ikäluokasta 6,00% 2000 5,00% Osuus ikäluokasta 4,00% 2005 3,00% Osuus ikäluokasta 2,00% 2010 1,00% 0,00% 10-14 v 15-19 v 20-24 v 11
 12. 12. Suicidien määräikäryhmä 2000 2005 2010 miehet naiset miehet naiset miehet naiset0-14 0 2 0 2 1 015-19 35 11 16 13 30 920-24 70 15 52 20 75 21yht 105 28 68 35 106 30sukupuolet yht 133 103 136Osuus ikäluokasta 0.0136 0.01047 0.01421 12
 13. 13. Käypä hoito fluoksetiini ensisijainen essitalopraami muut SSRI-lääkkeet, venlafaksiini masennuksen hoidossa teho nuorilla parempi kuin lapsilla 13
 14. 14. Hoitoresistentti depressionuorilla jos SSRi ei tehoa – tarkistetaan annos, lääkityksen kesto – jos nämä olleet adekvaatit, niin vaihdetaan toiseen SSRI- valmisteeseen + CBT jos tämäkään ei toimi: al venlafaksiini tai bupropioni (Voxra) 14
 15. 15.  seuraava askel on eri valmisteiden kombinointi: SSRI + lithium tai + tyroksiini tai + bupropioni tai buspironi tai + mirtatsapiini tai+ atyyppinen antipsykootti, yl ketiapiini 15
 16. 16.  nuorilla vähän tutk näyttöä lithium- kombinaatiosta atyyppiset sopii niille, joilla on mielialavaihteluita tai impulsiivista aggressivisuutta 16
 17. 17. Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja huolellinen erotusdiagnostiikka on tärkeää, jotta potilas saa asianmukaista hoitoa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy runsasta oheissairastavuutta ja suurentunut itsemurhariski. 17
 18. 18.  Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on useimmiten krooninen, uusiutuva sairaus. Seurantatutkimusten perusteella potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta ja jaksojen välinen oireilu on yleistä. Hoidossa keskeisintä on ehkäistä jaksojen uusiutumista. Hoidon suunnittelussa on tärkeää kartoittaa, mikä sairauden vaihe kulloinkin on kyseessä ja huomioida sairauden elämänaikainen kulku. 18
 19. 19.  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon perustan muodostavat mielialaa tasaavat lääkkeet ja toisen polven psykoosilääkkeet sairauden ajankohtaisen vaiheen mukaisesti. Tiedon jakaminen sairaudesta ja sen hoidosta sekä varhaisoireiden tunnistamisen opetus potilaalle ja perheenjäsenille lisäävät hoidon vaikuttavuutta. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat hoidetaan yleensä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 19
 20. 20.  Yleensä sairastuminen tapahtuu nuorena aikuisena, mutta sairastumisikä vaihtelee lapsuudesta vanhuuteen 20
 21. 21.  Viive oireiden alkamisesta oikeaan diagnoosiin on keskimäärin kahdeksan vuotta 21
 22. 22.  Mielialaa tasaava lääkehoito on kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskeisin hoitomuoto (litium ja mielialaa tasaavat epilepsia- ja psykoosilääkkeet) 22
 23. 23.  Seurantatapaamisissa on suositeltavaa arvioida hoidon tehoa käyttämällä sekä masennusoireita (esimerkiksi Beckin 21- kohtainen masennuskysely, Hamiltonin depressioasteikko tai Montgomery–Åsbergin depressioasteikko, MADRS) että maanisia oireita (esimerkiksi Young Mania Rating Scale eli YMRS) määrittäviä oiremittareita sekä mielialapäiväkirjaa (Mielialapäiväkirja) 23
 24. 24. Manian lääkehoito litium haloperidoli ketiapiini, olantsapiini, risperidoni aripipratsoli, tsiprasidoni valproaatti, karbamatsepiini 24
 25. 25. Tutkimus vuodelta 2012 Verrattiin risperidonia, litiumia ja valproaattia manian hoidossa -risperidoni oli tehokkain – harmina sivuvaikutukset, painon nousu ja hyperprolaktinemia Geller BG ym 25
 26. 26.  Mitä vaikeampi mania on, sitä useammin tarvitaan erilaisten lääkehoitojen yhdistämistä Samanaikainen valproaatin tai litiumin tai molempien ja toisen polven psykoosilääkkeen yhteiskäyttö on tehokkain manian hoito 26
 27. 27. Masennusvaiheen hoito,tyyppi I Ketiapiini on tehokas tyypin I akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa Lamotrigiini on jossain määrin tehokas tyypin I akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa 27
 28. 28.  Litium lienee jossain määrin tehokas akuutin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa Valproaatti saattaa olla tehokas tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheessa, vaikka tutkimusnäyttö siitä on niukkaa 28
 29. 29. Masennusvaiheen hoito,tyyppi II Ketiapiini on jossain määrin tehokas On epävarmaa, onko lamotrigiini tehokas Masennuslääkkeiden yhdistämisestä mielialantasaajiin saattaa olla hyötyä akuutin tyypin II kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa 29
 30. 30.  Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa 30
 31. 31. Nuoret Nuoruusiän kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireet ovat usein epätyypillisiä, ja oirekuvaan voi liittyä enemmän ärtyneisyyttä tai psykoottisuutta kuin aikuisilla 31
 32. 32. Riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön onlisääntynyt nuorilla, joilla on muun muassa esiintynyt aiemmin depressiojakso, etenkin jos sen alku on ollut nopea ja siihen on liittynyt psykomotorista hidastumista ja psykoottisia piirteitä suvussa mielialahäiriöitä, etenkin kaksisuuntaista aiempaa psykomotorista kiihtyneisyyttä tai masennuslääkkeiden aikaansaamia mania- tai hypomaniaoireita 32
 33. 33.  Nuorella iällä alkanut kaksisuuntainen mielialahäiriö vastannee samoihin lääkehoitoihin kuin aikuisten, mutta tutkimusnäyttöä on selvästi vähemmän 33
 34. 34.  Nuorten (13-vuotiaiden ja sitä vanhempien) lääkehoidossa maanisessa tai sekamuotoisessa akuutissa vaiheessa litium saattavat olla tehokkaita: litium, valproaatti, ketiapiini, risperidoni, olantsapiini, karbamatsepiini, tsiprasidonilla virallinen indikaatio Suomessa ketiapiini-valproaatti yhdistelmä 34
 35. 35. Depressiovaiheen hoitoonnuorilla litium tai lamotrigiini SSRI-lääkkeet soveltuvat käytettäviksi vain yhdessä mielialantasaajan kanssa Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa nuorilla voidaan käyttää samoja lääkkeitä kuin aikuisilla 35
 36. 36.  Nuorten psykososiaalisella hoidolla (perhekeskeiset interventiot, psykoedukaatio) pyritään minimoimaan sairauden aiheuttamia haittoja, turvaamaan nuoruusiän normatiivista kehitystä (koulutus, työ) ja parantamaan hoitoon sitoutumista 36
 37. 37. Ylläpitohoito Tutkimustietoa on lähinnä: litiumista, valproaatista 37
 38. 38. ECT jos bipolaarihäiriö tai psykoottinen masennus, ja kolme tai neljä psykofarmakaa kokeiltu ja lisäksi ainakin yksi psykoterapiakokeilu 38
 39. 39. 39

×