Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lääkärinä psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa
Psykiatrian kesäkoulu 2.6.2014
Lääkäri Teemu Elo
Psykiatrisen hoidon tavoitteista
• psyykkisen kärsimyksen lievittäminen
• turvallisuuden takaaminen
• vaikuttaminen biolog...
Lääkärin rooleista psykiatriassa
• lääkäri moniammatillisen työryhmän
asiantuntijajäsenenä
• lääkäri hoitosuunnitelmasta v...
Lääkärin rooleista psykiatriassa
• lääkäri omaisten yhteistyökumppanina,
tukena ja tiedonantajana
• lääkäri hoitoverkostoj...
Lääkäri ja työryhmä
• asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinen
status, diagnostiikka, biologisten ja
psykososiaalisten ho...
Lääkäri ja potilas
• asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinen
tutkiminen, potilaan riittävä informointi
hoidon mahdollisu...
Lääkäri virkamiehenä ja
mielenterveyslaki
• lain riittävä tuntemus
• ratkaisut lain kirjaimen ja hengen mukaisia
• tietois...
Lääkäri, omaiset ja verkostot
• asiantuntijuus: tiedon hankkiminen ja
soveltaminen hoidossa, tiedottaminen,
hoidon suunnit...
Työskentely käytännössä
• potilastapaamiset: tiedon hankkiminen,
tutkiminen, hoidon suunnittelu / toteuttaminen /
lopettam...
Työskentely käytännössä
• verkostotapaamiset: tiedonkeruu,
tiedottaminen, verkostojen rakentaminen,
yhteisen käsityksen lu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

487 views

Published on

Akuuttihoidon ylilääkäri Teemu Elon esitys Psykiatrian kesäkoulussa 2.6.2014

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

 1. 1. Lääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa Psykiatrian kesäkoulu 2.6.2014 Lääkäri Teemu Elo
 2. 2. Psykiatrisen hoidon tavoitteista • psyykkisen kärsimyksen lievittäminen • turvallisuuden takaaminen • vaikuttaminen biologisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin toimintakykyä ja elämänlaatua parantavasti • joskus muiden ihmisten voinnin ja turvallisuuden parantaminen • määrittele konkreettiset tavoitteet joka potilaan kohdalla erikseen!
 3. 3. Lääkärin rooleista psykiatriassa • lääkäri moniammatillisen työryhmän asiantuntijajäsenenä • lääkäri hoitosuunnitelmasta vastaavana työryhmän johtajana • lääkäri tasavertaisena yhteistyökumppanina potilaan kanssa • lääkäri mielenterveyslain velvoittamana valtaa käyttävänä virkamiehenä
 4. 4. Lääkärin rooleista psykiatriassa • lääkäri omaisten yhteistyökumppanina, tukena ja tiedonantajana • lääkäri hoitoverkostojen rakentajana, koollekutsujana ja aloitteiden tekijänä • lääkäri auktoriteettina (haluttiin tai ei)
 5. 5. Lääkäri ja työryhmä • asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinen status, diagnostiikka, biologisten ja psykososiaalisten hoitojen suunnittelu ja osin toteutus, työkyvyn arviointi, etuudet • johtajuus: tiedon integrointi, potilaan hoitosuunnitelma, vastuu, yksikön toiminnan suunnittelu
 6. 6. Lääkäri ja potilas • asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinen tutkiminen, potilaan riittävä informointi hoidon mahdollisuuksista, edellytyksistä ja keinoista, hoidon suunnittelu ja toteutus, etuudet • tasavertaisuus: yhteisten hoidon tavoitteiden ja sopivien hoitokeinojen etsiminen • luottamus, avoimuus, kannustavuus
 7. 7. Lääkäri virkamiehenä ja mielenterveyslaki • lain riittävä tuntemus • ratkaisut lain kirjaimen ja hengen mukaisia • tietoisuus omasta vallasta ja siihen liittyvästä vastuusta (yhteiskunta ja potilas) • tietoisuus ajoittaisista ristiriidoista muiden roolien kanssa • mustavalkoisia ratkaisuja harmaalla alueella
 8. 8. Lääkäri, omaiset ja verkostot • asiantuntijuus: tiedon hankkiminen ja soveltaminen hoidossa, tiedottaminen, hoidon suunnittelu yhteistyössä (etenkin lapset ja nuoret) • aktiivinen asenne, tasavertaisuus, empaattisuus
 9. 9. Työskentely käytännössä • potilastapaamiset: tiedon hankkiminen, tutkiminen, hoidon suunnittelu / toteuttaminen / lopettaminen, mt-lain soveltaminen, työkykyarviot, muut etuusarviot • työryhmäpalaverit, paperikierrot: tiedon jakaminen, yhteisen mielikuvan muodostaminen, tutkimustulosten merkityksen arviointi, tutkimusten ja hoidon suunnittelu
 10. 10. Työskentely käytännössä • verkostotapaamiset: tiedonkeruu, tiedottaminen, verkostojen rakentaminen, yhteisen käsityksen luominen, hoidon suunnittelu • paperityöt: mt-lain vaatimat lausunnot ja kirjaukset, tulotilannetekstit, loppuarviot, muut kirjaukset, hoitoisuusarviot, reseptit, lausunnot työkyvyttömyydestä ja lääkityksen erityiskorvattavuudesta

×