Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanhuspsykiatrian ABC

1,417 views

Published on

Psykiatrian kesäkoulun luento 10.7. / vanhuspsykiatri, psykoterapeutti Pirjo Juhela

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vanhuspsykiatrian ABC

 1. 1. Juhela 2012 In tuitiv e Tech nologi es T Kandiopetus - Harjavallan sairaala Pirjo Juhela vanhuspsykiatri psykoterapeutti
 2. 2. Käsittelen - "vanhuspommia" - "kyllin hyvää vanhenemista" - perhelähtöistä vanhustyötä ja kiintymyssuhdeteoriaa - tapausten avulla erilaisia ikääntyvien psyykkisiä kriisejä, ongelmia, miten ymmärtää, miten auttaa - "yhteistyöosaamista", miten omalta osalta toteuttaa "collaborative care" kaikkea tätä toivon mukaan keskustellen ja yhdessä pohtien
 3. 3. Suomi 2010 Juhela 2012 In tuitiv e Tech nologi es T
 4. 4. Ensimmäinen ikä - lapsuus ja nuoruus Toinen ikä - aikuisuus ja keski-ikä Kolmas ikä - keski-iän jälkeen, ennen varsinaista vanhuutta Neljäs ikä - varsinainen vanhuus Juhela 2012 In tuitiv e Tech nologi es T
 5. 5. Lapsuus - kasvu ja kehitys Murrosikä: Nuoruus, nuori aikuisuus? Aikuisuus - perhe, työ, asunnot ym. Murrosikä?? Kolmas ikä, "nuori vanhuus" Vanhuus - lisääntyvä avuttomuus, tarve toisten apuun, kuolema Juhela, 2008 Juhela 2012 In tuitiv e Tech nologi es T
 6. 6. Vanhenemisesta - ikääntymisestä • ikääntynyt / ikääntyvä / ikäihminen • keski-ikäinen / myöhäiskeski-ikäinen • ikinuori / teräsvaari tai -muori • kolmas- ja neljäsikäläinen • seniori • eläkeläinen • vanha / vanhus????
 7. 7. "Vanhuuteen" liittyviä "uhkakuvia" - Sairastumiset, loukkaantumiset - Kuolema jo lähellä - Epävarmuus miten toimia nykyajan monimutkaisissa tilanteissa - Tulla hyväksikäytetyksi, huijatuksi - Tulla kaltoinkohdelluksi, pahoinpidellyksi Joutua muiden autettavaksi - niin ettei kykenisi itse huolehtimaan itsestään
 8. 8. "Ikääntymiseen" liittyviä "huolia" - Aistien heikkeneminen - Ulkonäön rapistuminen - Toiminta- ja suorituskyvyn heikkeneminen - Vaikeudet pysyä kehityksen mukana - Sairaudet, äkilliset ja pitkäaikaiset, erityisesti aivojen sairaudet (dementiat) yleistyvät - Työelämästä poisjääminen (syrjittynä ikääntyvänä työelämässä???) - Perheen sisäiset muutokset Pelko joutua ulkopuoliseksi, joutua asemaan ettei enää ole tärkeä * "elämän merkityksettömyys"
 9. 9. Eläkkeelle jääminen - Sulkeutuuko vai avautuuko ovi?
 10. 10. Coping? Aktiivia sopeutumista?? Pärjäämistä?? Uusien luovien ratkaisujen hakua, löytämistä ja soveltamista "läpi harmaan kiven" - vai sen yli kiiveten tai kokonaan sen kiertäen tai valitsemalla päinvastaisen suunnan?????? "Suostua" vanhemiseen ja sen tuomiin muutoksiin
 11. 11. Harvardin seuruututkimuksen (aloitettu -37) pitkäaikaisen johtajan George Vaillantin ohjeita "miten voisi vanheta onnistuneesti" - tukeva avioliitto tai pitkäaikainen suhde - yrittää sopeutua luovasti vaikeuksiin - valmiutta auttaa toisia (altruismi) - elinikäinen oppiminen, koulutus - eläkkeelle jäämisen jälkeen halu opetella uusia asioita, oppia uudelleen leikkimään - pysyy fyysisesti aktiivisena - tupakoinnin lopettaminen - ettei käytä alkoholia niin että se hävettää itseä tai omaa perhettä - pitää painonsa kurissa
 12. 12. Että uskaltaa yrittää: tarvitaan turvallisuutta ja luottamusta (että selviän, ei tapahdu mitään pahaa!) Että viitsii yrittää: tarvitaan uteliaisuutta, kiinnostusta, kiehtovuutta, koskettavuutta jne (jospa kuitenkin kokeilisi, voisi olla jännää!) Merkityksen ja merkityksellisyyden hakeminen ja löytäminen
 13. 13. Luovuus ja ikääntyminen - olla subjektina eikä vain objektina Gene Cohen (1944-2009) ( "The Creative Age", "The Mature Mind") The Center on Aging, Health & Humanities: “Ikääntyvillä on oikeastaan hyvät mahdollisuudet luovuuteen koska heillä on kertynyt elämänkokemusta ja perspektiiviä – luovuuden avaintekijöitä ---”
 14. 14. Julkinen luovuus – luovuutta esitetään julkisesti, tarjotaan sitä koko yhteiskunnalle - ammattilaiset- erityisosaajat ___________________________________ Yksityinen luovuus – luovuus joka luovutetaan ehkä vain itselle tai korkeintaan perhepiirille - amatöörit ___________________________________ Yhteistyöluovuus – yhteisöllinen luovuus – luovuus joka kumpuaa yhteisöstä, ihmiskontakteista ja muiden kanssa toimimisesta – jolloin siihen osallistuu usein sekä ammattilaisia että amatöörejä – esim. kuorotoiminta, jossa johtaja on ammattilainen, mutta laulajat amatöörejä Cohen, Gene D. (2000). The Creative Age.
 15. 15. Vanhuus ei ole tarttuva tauti! Ikäihmisten rientoihin voi osallistua vaikka ei koe olevansa "vanhus" Toivottavaa olisi että meillä olisi monenlaisia kohtaamisia - lapsista vanhoihin ja myös vain ikääntyvien rientoja
 16. 16. eng. Growing old - kasvaa vanhaksi tarkoittaako vanhuus: - "kasvua"? - oppimista? - kehitystä ? - luovuutta ? - kokemuksen jakamista?? Kaikesta tästä voi ympäristökin (nuorem- mat) hyötyä!
 17. 17. Perhelähtöinen vanhustyö kiinnittymissuhteen merkitys ikääntyessä
 18. 18. John Bowlby: Kiintymys- suhdeteoria tai kiinnittymis-teoria Pohjautuu evoluutioteoriaan "näkymättömät kuminauhat"
 19. 19. Perusturvallisuus - olemme erilaisia jotkut ovat luottaivaisia, heillä on hyvä perusturvallisuus toiset taas eivät ole pitääkö meidän suhtautua ja kohdata asiakkaitamme eri tavoilla??
 20. 20. Kyky pyytää apua ja ottaa apu myös vastaan. Että on olemassa oikea henkilö antamaan apua.
 21. 21. Perusturvallisuus Turvallinen - helppo rauhoittaa, helppo pyytää ja ottaa apua vastaan vastaavasti omaishoitajana eivät hermostu pienistä, joustavia, osaavat rauhoittaa tilanteita, hyviä ennakoi- maan
 22. 22. Heikko perusturvallisuus Turvaton ahdistunut, vaativa -usein tyytymättömiä, haluavat tukea ja turvaa, mutta usein tarjottu apu ei ole sopivaa, se ei tunnu oikealta omaishoitajana ahdistunut, vaikea asettua esim. dementiaa sairastavan asemaan, omat tarpeet tahtovat olla etusijalla, usein toivovat apua ja tukea muilta, mutta tuntuvat jatkuvasti pettyvän
 23. 23. Turvaton, välttelevä, "yliselviytyjä" ei ole tottunut pyytämään apua, "kyllä minä itse pärjään", vaikea ottaa apua vastaan, tuntuu nöyryyttävältä; ei halua olla vaivaksi, muistettava että taustalla on kuitenkin turvaton, pelokas omaishoitajana voi olla vaikea huomata ja puuttua esim. dementiaa sairastavan ongelmiin, odottaa että sairas pärjää ja selviytyy itse, voi kokea ahdistavana ja jopa ärsyttävänä toisen avuttomuuden
 24. 24. Turvaton, joustamaton, kontrolloiva asioiden pitäisi olla niinkuin tottunut, muutokset erittäin vaikeita, apua vaikea hyväksyä, koska pelkona on että ”loukkaa jollain tapaa itsetuntoa” omaishoitajina voivat jättää sairastuneen tarpeet ja aikaisemmat näkemykset huomioimatta, hoitamisratkaisut tulevat omaishoitajan omasta tarpeesta, usein pelosta, ahdistuksesta kontrolloida tilanne
 25. 25. Vanhuuden mielenterveyden kolme SUURTA D:tä: - Dementia - Delirium (sekavuus) - Depressio (ahdistuneisuus) Ja sitten vielä ne SUURET P:t : Paranoidisuus, Persoonallisuushäiriöt ja Päihteet vyyhtimäinen monimutkaisuus, monimuotoisuus
 26. 26. Masennustilojen (major depression) vallitsevuus yli 65-vuotiailla (suomalaisissa tutkimuksissa) miehillä 1,1-1,3% naisilla 2,3-2,7% (Pahkala et al. 1995 Pirkola et al. Health 2000 study, 2005) lievien tai keskivaikeiden vallitsevuus yli 65-v. miehillä 12.4% naisilla 14.9% (Pahkala et al, 1995) Masentuneita 10 000 - 20 000 - ???
 27. 27. Depressio - masennus - depressiivisyys - syytä epäillä masennusta jos on tapahtunut muutos * aktiivisesta passiiviseen, saamattomaan * elämänmyönteisestä kielteiseen * kiinnostuneesta välinpitämättömään * tulevaisuudensuunnitelmista toivottomuuteen * 'elämännautinnoista' tyhjyyteen pahaa oloa, ahdistusta, pettymystä, katumusta, asioiden vatkaamista - huom. eri asia kuin suru - joskus vaikea havaita
 28. 28. Itsemurhat ja ikääntyminen - n. joka toinen päivä joku yli 60-v. riistää itseltään hengen - suuret ikäluokat -- tulevatko itsemurhat lisääntymään??? (päihteet??)
 29. 29. Haluaisitko tämän rouvan anopiksesi? "Hankalan" ihmisen ikääntyminen Persoonallisuus- häiriöt ikääntyessä
 30. 30. “Kohtuuttomuutta” -läheisyyteen liittyen: joillakin kohtuutonta pelkoa liian lähelle tulemisesta, toisilla kohtuutonta pelkoa yksinjäämisestä -kontrolliin liittyen: kohtuuton tarve saada itse määrätä ja silti voi olla kohtuuttoman tyytymätön Tarpeet yleensä tyydytettävä heti
 31. 31. Psykoottisen ihmisen todellisuus ja kokemus - niin erilaisia – etteivät ne oikeastaan kosketa omaa todellisuuttamme ”reaaliteetti pettää” ”Hankalan ihmisen” todellisuus muistuttaa hyvin paljon meidän todellisuuttamme, mutta on selkeästi vääristynyt ”realistisuus pettää?” "Hankalan ihmisen" ”tunteenomainen päättely”: tunne ohjaa ”totuutta” – ei looginen päättely – ”totuus ei oikein pysy paikallaan”
 32. 32. "Hankalalla ihmisellä pinnalla oleva tunne ja käyttäytyminen usein voimakkaan kielteistä: vihaa, raivoa, syyttelyä, uhkailua, halveksuntaa, ivaa tuskailua, valittelua, juonittelua, manipulointia Taustalla kuitenkin pelkoa hylätyksi tulemisesta, tyhjyydestä, omasta arvottomuudesta, mitättömyydestä, huomaamattomuudesta
 33. 33. Ymmärtäminen Mikä on potilaan ja hänen perheensä kokemus? Turvallisuus? Luottamus? Läheisyyden tarve/sieto? Kontrollintarve Omat reaktiot Mitä ottaa vastaan? Mitä päästää ulos? Mitä voi tehdä tässä tilanteessa? Mitä voi tehdä myöhemmin? Rajojen asettaminen? Puheeksiottaminen? Mitä muuta??? EI SAA HYLÄTÄ!!!
 34. 34. Miten kohdata "hankalan" ikäihmisen "hankalaa" käytöstä? Suojautumalla - kuten likaisessa työssä - "psykologiset suojahanskat, suojaessu" "kaikkea ei kannata suustaan sylkeä, vaikka mieli joskus tekisikin" "psykologinen suusuojain"
 35. 35. Kyky vakavasti ottamiseen - välittämiseen • potilaan tunnekokemuksen validaatio (tunteen tunnistaminen ja sen arvon ja merkityksen myöntäminen, vaikka se tuntuisi väärältä) • tunnistaa potilaan yksilöllinen kokemus ja siihen liittyvät tarpeet * mutta samalla asettaa kuitenkin tarvittavat ja turvalliset rajat rankaisematta ja hylkäämättä (huom. yhtenäinen menettely)

×