Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leerfilosofie Kennis Clinics

255 views

Published on

De leerfilosofie achter het concept van KennisClinics!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leerfilosofie Kennis Clinics

  1. 1. Leerfilosofie van KennisClinics! Hoe werkt leren nu eigenlijk in het brein? Hoe beklijft het geleerde? Er zijn zes wetenschappelijke leerprincipes van de ’brainbased learning theory’ die aan de basis liggen van het concept KennisClinics!
  2. 2. 1. Voel je goed tijdens de workshop! <ul><li>Een mens leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog is (en ook niet te laag!) en als hij nieuwsgierig is. Veiligheid is voor deelnemers minstens zo belangrijk als de inhoud van de training. </li></ul><ul><li>KennisClinicsTrainers! zijn  professionals  die een veilige omgeving weten te creëren voor de deelnemers aan de workshop. Voorafgaand aan de clinic neemt de groep de tijd om afstand te nemen van hun dagelijkse werkzaamheden en kennis te maken met de trainer tijdens een gezamenlijke lunch, borrel- of koffie-half-uurtje. </li></ul>
  3. 3. 2. Herhaal! <ul><li>Mensen moeten actief aan de slag blijven met het geleerde gedurende de eerste zes weken, anders beklijft het geleerde niet. Oefening en herhaling baren kunst! </li></ul><ul><li>KennisClinics! zijn pragmatisch. Na de workshop kunnen deelnemers direct aan de slag, hetzij in teamverband hetzij individueel. Daarnaast geeft een KennisClinicsSequel de mogelijkheid om na 6 weken verder met het geleerde aan de slag te gaan in een vervolgsessie met dezelfde trainer. </li></ul>
  4. 4. 3. Consumeer niet, maar creëer! <ul><li>Deelnemers dienen meerdere keren, op verschillende manieren met informatie aan de slag gaan. Deelnemers moeten zelf ontdekken, ervaringen uitwisselen, ordenen, relaties leggen en presentaties geven. </li></ul><ul><li>De kracht van KennisClinics! zit in de afwisseling. De workshops bevatten naast instructie door de trainer ook verschillende werkvormen om zelf met het thema aan de slag te gaan. </li></ul>
  5. 5. 4. Stel realistische trainingsdoelen! <ul><li>Focus en aandacht zijn noodzakelijk om te leren. Hoe kun je dat bereiken? Het werkt het beste als de deelnemer voor zichzelf zinvolle gewenste uitkomsten bepaalt. En die uitkomst moet zoveel mogelijk op zijn of haar eigen werkzaamheden gericht zijn. Een deelnemer houdt focus en aandacht ook na afloop van een training door actieplannen te formuleren. En die acties uit te voeren en te evalueren. </li></ul><ul><li>Tijdens het intakegesprek bespreken we de trainingsdoelen en adviseren we over de mogelijkheden om na de KennisClinic! actief aan de slag te gaan. </li></ul>
  6. 6. 5. Hoor, zie, voel, ruik en proef! <ul><li>Het geleerde is gemakkelijker ‘op te halen’ en beklijft beter als er tijdens de workshop een beroep wordt gedaan op verschillende zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven). </li></ul><ul><li>Je hebt als het ware meerdere labels als ingang om informatie weer op te halen. Ook doe je hiermee recht aan verschillende individuele voorkeuren. </li></ul><ul><li>KennisClinicsTrainers! doen een beroep op de verschillende zintuigen van de deelnemers. </li></ul>
  7. 7. 6. Bouw voort op bestaande <ul><li>Hoe meer je ‘weet wat je weet’, des te beter je kunt leren. Het is belangrijk om voorkennis te activeren zodat nieuwe kennis en ervaring er aan vast ‘geknoopt’ kan worden. </li></ul><ul><li>Een grondige intake vormt de basis van een KennisClinic. We gaan altijd uit van het kennisniveau van de getrainde groep. De KennisClinicsTrainers sluiten aan op de reeds verworven kennis van de deelnemers. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Nieuwsgierig geworden naar </li></ul><ul><li>een workshop van KennisClinics!? </li></ul><ul><li>www.zakelijkeworkshops.nl [email_address] </li></ul><ul><li>010 – 44 70 717 </li></ul><ul><li>06 – 248 99 428 </li></ul>

×