Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Uputstvo za upravljanje poslovnim rizicima

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

Uputstvo za upravljanje poslovnim rizicima

Download to read offline

Poslovni rizik je izloženost kompanije pretećim uticajima koji mogu narušiti njenu sposobnost da ispuni svoje strateške, finansijske i/ili operativne ciljeve i zato mu se mora suprotstavljati kako na strateškom tako i na operativnom nivou.

Poslovni rizik je izloženost kompanije pretećim uticajima koji mogu narušiti njenu sposobnost da ispuni svoje strateške, finansijske i/ili operativne ciljeve i zato mu se mora suprotstavljati kako na strateškom tako i na operativnom nivou.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Uputstvo za upravljanje poslovnim rizicima

 1. 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA V A Š P U T D O O D R Ž I V E I I Z U Z E T N E K O M P A N I J E created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs 1
 2. 2. poslovni rizik je izloženost kompanije pretećim uticajima koji mogu narušiti njenu sposobnost da ispuni svoje strateške, finansijske i/ili operativne ciljeve i zato mu se mora suprotstavljati kako na strateškom tako i na operativnom nivou definicija created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs 2
 3. 3. POSLOVNI ENTITET Pravni rizik (Usaglašenje sa zakonima) Finansijski rizik Strateški rizik • Vantržišno uzrokovani industrijsko- ekonomski • Tržišno uzrokovani • Tehnološki • Projektni • Regionalna politička nestabilnost Operativni rizik Reputacioni rizik vrste poslovnog rizika 3created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 4. 4. proces identifikacije rizika Započnite od sopstvenih zadatih strateških ciljeva i faktora uspeha. Šta vas može sprečiti da ih ostvarite? Prikupite mišljenja i informacije iz različitih izvora: od sopstvenog tima, klijenata i potrošača, istraživanjem i od spoljnih eksperata. Identifikujte i analizirajte uzročnike potencijalnih problema. Koristite prigodne alate kao što su SWOT analiza, scenariji, „fault tree“ analiza, „bow tie“ analiza i analiza incidenta. Dokumentujte svaki rizik sa svojim simptomima, uzrocima i posledicama. 4created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 5. 5. evaluacija rizika promena verovatnoće tokom vremena jačina udara trenutak/ situacija kada se očekuje udar verovatnoća kvantifikacija 5created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 6. 6. kvantifikacija rizika Kvantifikacija = verovatnoća pretnje (%) x .. .. vrednost imovine pod pretnjom x .. .. stepen ranjivosti (%) 6created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 7. 7. mapa rizika 7created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs Skoro neverovatno Manje verovatno Moguće Verovatno Skoro sigurno Katastrofalan Veliki Umeren Mali Beznačajan 1 4 5 6 2 3
 8. 8. rasterećenje od rizika Razvijte „krovnu“ strategiju rasterećenja od rizika Za svaki veliki rizik bilo bi dobro formirati tim koji će pripremiti formalni plan za ublažavanje njegovog uticaja Pri izradi planova treba uzeti u obzir samo one resurse koji su vam na raspolaganju Identifikujte korake i aktivnosti za implementaciju Za svaki kritični rizik razvijte plan „B“ za svaki slučaj 8created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 9. 9. osnovne strategije rasterećenja od rizika izbegavanje prebacivanje prihvatanje„konzerviranje“ sprečavanje 9created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 10. 10. pretvorite rizik u poslovnu priliku ohrabrite prihvatanje rizika budite agilni prepoznajte povoljne prilike prepoznajte rizike koji se ponavljaju U eri tehnoloških preokreta pokušajte da prednjačite nad konkurencijom! 10created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 11. 11. Poslovna strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA V A Š P U T D O O D R Ž I V E I I Z U Z E T N E K O M P A N I J E Takođe pogledajte „METODA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE“ na https://www.slideshare.net/SasaMilovanovic/metodologija-za-izgradnju- strategije/SasaMilovanovic/metodologija-za-izgradnju-strategije created by Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs 11

×