Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologija za izgradnju strategije

115 views

Published on

Pretočite viziju u praktičan i ostvariv strateški plan. Prvo formulišite jezgro strategije, a onda ugradite elemente za njeno uspešno izvršenje.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodologija za izgradnju strategije

 1. 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š PU T D O IZ U Z ETNE KOMPANIJ E sastavio Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs
 2. 2. IDENTIFIKUJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju created at www.poslovnastrategija.rs
 3. 3. DOGOVORITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde created at www.poslovnastrategija.rs
 4. 4. PRETOČITE VIZIJU U PRAKTIČAN I OSTVARIV STRATEŠKI PLAN created at www.poslovnastrategija.rs
 5. 5. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci created at www.poslovnastrategija.rs PRVO FORMULIŠITE JEZGRO STRATEGIJE detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača/kompanija kojima su iste namenjene
 6. 6. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno
 7. 7. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza posle analize okruženja detaljno revidirajte i interno stanje kako bi ste identifikovali svoje prednosti, slabosti, poslovne šanse i pretnje
 8. 8. • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Poslovni model created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE definišite operativni mehanizam i potrebne resurse koji će u datom okruženju generasiti prihode iz poslovanja sa željenim proizvodima i uslugama
 9. 9. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Poslovni model • Strateški ciljevi izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda
 10. 10. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Poslovni model • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva te potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi?
 11. 11. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Poslovni model • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura • Ključni snabdevači • Strateški partneri
 12. 12. created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Poslovni model • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura • Ključni snabdevači • Strateški partneri • Marketingška kombinacija formulišite kako izaći na tržište, dosegnuti potencijalne kupce i nuditi robu
 13. 13. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE strategija postaje izvršiva jedino ako postoji most koji je povezuje sa operativom to jest skup efektnih i efikasnih unutrašnjih procesa, procedura, ljudskih i tehnoloških sposobnosti, organizacione strukture i inovacione i radne kulture
 14. 14. • Procesi i procedure created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte
 15. 15. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata
 16. 16. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za informisano donošenje odluka na vreme
 17. 17. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama • Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE efektna i održiva strategija integriše potrošača, društvo i biznis i ne bazira se na kompromisima
 18. 18. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama • Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje • Izvršni ciljevi
 19. 19. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama • Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan-ova i Norton-ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha
 20. 20. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama • Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka
 21. 21. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINISANJE ELEMENATA ZA USPEŠNO IZVRŠENJE STRATEGIJE • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Upravljanje informacijama • Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje promenama • Upravljanje rizicima efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju
 22. 22. VAŽNI KORACI U RAZVOJU POSLOVNE STRATEGIJE POSTAVKA IZVRŠENJA STRATEGIJE 1. Procesi i procedure 2. Upravljanje timovima i pojedincima 3. Upravljanje informacijama 4. Korporativno upravljanje uključujući društveno odgovorno poslovanje 5. Izvršni ciljevi 6. Poslovni pokazatelji 7. Upravljanje promenama 8. Upravljanje rizicima created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE 1. Proizvod/usluga 2. Korisnici proizvoda/usluga 3. Direktni kupci 4. Poslovno okruženje 5. Tržišta 6. Konkurencija 7. SWOT analiza 8. Poslovni model 9. Strateški ciljevi 10. Kapitalna struktura 11. Ključni snabdevači 12. Strateški partneri 13. Marketingška kombinacija
 23. 23. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Alex Milovanović za kontakt posetite www.poslovnastrategija.rs

×