Successfully reported this slideshow.

Metodologija za izgradnju strategije

0

Share

Upcoming SlideShare
Biznis plan
Biznis plan
Loading in …3
×
1 of 26
1 of 26

Metodologija za izgradnju strategije

0

Share

Download to read offline

Description

Strateško planiranje je složen proces kojim se ne samo formuliše put kojim bi neka kompanija trebalo da dostigne svoje namere i ostvari određene ciljeve u budućnosti nego i dizajniraju poslovni mehanizmi koji su neophodni da bi se ista ta strategija uspešno izvršila.

Transcript

 1. 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š PU T D O IZ U Z ETNE KOMPANIJ E sastavio Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.
 2. 2. ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 3. 3. SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 4. 4. PRETOČITE MISIJU I VIZIJU U PRAKTIČAN I OSTVARIV STRATEŠKI PLAN created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 5. 5. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci created at www.poslovnastrategija.rs FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene Revizija: jul 2020.
 6. 6. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 7. 7. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza posle analize okruženja detaljno revidirajte i interno stanje kako bi ste identifikovali svoje prednosti, slabosti, poslovne šanse i pretnje Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 8. 8. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima oslanjate se na cenu, diferenciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih, u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 9. 9. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje vaša profitabilna poslovna aktivnost ne sme nauditi društvu u celini, lokalnoj zajednici ili prirodnoj sredini nego treba da im pozitivno doprinese Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 10. 10. • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model created at www.poslovnastrategija.rs definišite operativni mehanizam i potrebne resurse koji će u datom okruženju, sa izabranim proizvodima i uslugama generisati prihode Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 11. 11. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači. da li vam je potrebno formalno partnerstvo? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 12. 12. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će najbolje služiti izabranom poslovnom modelu Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 13. 13. created at www.poslovnastrategija.rs izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 14. 14. created at www.poslovnastrategija.rs na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva te potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi? • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 15. 15. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti. Revizija: jul 2020.
 16. 16. • Procesi i procedure created at www.poslovnastrategija.rs dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 17. 17. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima created at www.poslovnastrategija.rs dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 18. 18. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje created at www.poslovnastrategija.rs prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 19. 19. created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 20. 20. created at www.poslovnastrategija.rs pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 21. 21. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan - Norton-ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 22. 22. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama created at www.poslovnastrategija.rs upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 23. 23. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje created at www.poslovnastrategija.rs da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 24. 24. created at www.poslovnastrategija.rs efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje • Upravljanje rizicima
 25. 25. KORACI STRATEŠKOG PLANIRANJA MEHANIZMI IZVRŠENJA STRATEGIJE 15. Procesi i procedure 16. Upravljanje timovima i pojedincima 17. Korporativno upravljanje 18. Upravljanje promenama 19. Izvršni ciljevi 20. Poslovni pokazatelji 21. Upravljanje informacijama 22. Finansijsko planiranje 23. Upravljanje rizicima created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE 1. Proizvod/usluga koji se nude 2. Korisnici tih proizvoda/usluga 3. Direktni kupci 4. Poslovno okruženje 5. Tržišta 6. Konkurencija 7. SWOT analiza 8. Generička strategija / poruka 9. Društveno odgovorno poslovanje 10. Poslovni model 11. Strateški partneri / snabdevači 12. Organizaciona struktura kompanije 13. Strateški ciljevi 14. Kapitalna struktura Revizija: jul 2020.
 26. 26. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Alex Milovanović za kontakt posetite www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.

Description

Strateško planiranje je složen proces kojim se ne samo formuliše put kojim bi neka kompanija trebalo da dostigne svoje namere i ostvari određene ciljeve u budućnosti nego i dizajniraju poslovni mehanizmi koji su neophodni da bi se ista ta strategija uspešno izvršila.

Transcript

 1. 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š PU T D O IZ U Z ETNE KOMPANIJ E sastavio Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.
 2. 2. ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 3. 3. SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 4. 4. PRETOČITE MISIJU I VIZIJU U PRAKTIČAN I OSTVARIV STRATEŠKI PLAN created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 5. 5. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci created at www.poslovnastrategija.rs FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene Revizija: jul 2020.
 6. 6. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 7. 7. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza posle analize okruženja detaljno revidirajte i interno stanje kako bi ste identifikovali svoje prednosti, slabosti, poslovne šanse i pretnje Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 8. 8. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima oslanjate se na cenu, diferenciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih, u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 9. 9. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje vaša profitabilna poslovna aktivnost ne sme nauditi društvu u celini, lokalnoj zajednici ili prirodnoj sredini nego treba da im pozitivno doprinese Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 10. 10. • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model created at www.poslovnastrategija.rs definišite operativni mehanizam i potrebne resurse koji će u datom okruženju, sa izabranim proizvodima i uslugama generisati prihode Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 11. 11. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači. da li vam je potrebno formalno partnerstvo? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 12. 12. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će najbolje služiti izabranom poslovnom modelu Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 13. 13. created at www.poslovnastrategija.rs izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 14. 14. created at www.poslovnastrategija.rs na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva te potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi? • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 15. 15. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti. Revizija: jul 2020.
 16. 16. • Procesi i procedure created at www.poslovnastrategija.rs dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 17. 17. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima created at www.poslovnastrategija.rs dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 18. 18. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje created at www.poslovnastrategija.rs prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 19. 19. created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 20. 20. created at www.poslovnastrategija.rs pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 21. 21. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan - Norton-ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 22. 22. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama created at www.poslovnastrategija.rs upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 23. 23. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje created at www.poslovnastrategija.rs da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 24. 24. created at www.poslovnastrategija.rs efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje • Upravljanje rizicima
 25. 25. KORACI STRATEŠKOG PLANIRANJA MEHANIZMI IZVRŠENJA STRATEGIJE 15. Procesi i procedure 16. Upravljanje timovima i pojedincima 17. Korporativno upravljanje 18. Upravljanje promenama 19. Izvršni ciljevi 20. Poslovni pokazatelji 21. Upravljanje informacijama 22. Finansijsko planiranje 23. Upravljanje rizicima created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE 1. Proizvod/usluga koji se nude 2. Korisnici tih proizvoda/usluga 3. Direktni kupci 4. Poslovno okruženje 5. Tržišta 6. Konkurencija 7. SWOT analiza 8. Generička strategija / poruka 9. Društveno odgovorno poslovanje 10. Poslovni model 11. Strateški partneri / snabdevači 12. Organizaciona struktura kompanije 13. Strateški ciljevi 14. Kapitalna struktura Revizija: jul 2020.
 26. 26. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Alex Milovanović za kontakt posetite www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×