Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Türkiye’de Toplumsal Eşit(siz)lik

 1. Ali Çarkoğlu Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlik Ersin Kalaycıoğlu
 2. Hayatta Yükselmenin Koşulları
 3.  
 4. Toplumsal Hareketlilik: Dikey Akışkanlık
 5.  
 6. Gelir Dağılımında Eşitsizlik
 7.  
 8.  
 9. Vergi Yükünün Dağılımı: Eşitsizliği Giderme veya Sürdürme
 10.  
 11.  
 12. Sosyal Hizmetlerde Adalet ve Eşitsizlik
 13.  
 14.  
 15. Toplumsal Uzlaşmazlık
 16.  
 17. Toplumsal Eşitsizliğin Toplumsal Kökenleri: Aile
 18.  
 19.  
 20.  
 21. Toplam
 22. Kişisel Kazanç ve Hakkaniyet
 23.  
 24.  
 25.  
 26. Toplumsal Eşitsizlik Türleri ve Türkiye: Makro Değerlendirmeler
 27. %36,0 %32,3 %10,8 %8,0 %2,9 Bu gösterilenler arasından bir tercih yapamıyor %2,9 Fikri Yok / Bilmiyor / Cevap Yok %7,9 Türkiye bugün size gösterdiğim bu toplum türlerinden hangisine benzemektedir?
 28. %1,2 %2,9 %7,4 %52,1 %25,2 Bu gösterilenler arasından bir tercih yapamıyor %3,4 Fikri Yok / Bilmiyor / Cevap Yok %7,7 Sizce Türkiye nasıl olmalıdır?
 29.  
 30. Çalışma Hayatı, Değişim ve Görgü
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37. Çalışma Etiği ve İş Hayatına Yaklaşım
 38.  
 39. Deneklerin Toplumsal Konumu ve Servet Dağılımı
 40.  
 41.  
 42. Türkiye’de Sosyal Eşitsizliğin Toplumsal Cinsiyet, Etnik ve Dini Azınlık Grupları üzerine Yansımaları
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55. Nereye gidiyoruz?
 56.  
 57. Seçmenin Sağ-Sol İdeolojik Düzleminde Dağılımı, 1990-2009
 58.  
 59. Teşekkür eder sorularınızı bekleriz …..
Advertisement