Comp2

329 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comp2

 1. 1. การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 2<br />การขจัดคราบฝังแน่นชนิดต่างๆบนเสื้อผ้า<br />
 2. 2. วัตถุประสงค์<br /> 1.เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขจัดคราบฝังแน่นแต่ละชนิด<br /> 2.เพื่อศึกษาชนิดของสิ่งที่ใช้ในขจัดคราบฝั่งแน่นแต่ละชนิด<br />คำสำคัญของโครงงาน:การขจัดคราบฝังแน่น<br />
 3. 3. ความสำคัญและความเป็นมา<br />เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป แต่ในบางครั้งความไม่ตั้งใจของผู้สวมใส่อาจทำให้เสื้อผ้าเกิดรอยเปื้อนขึ้นได้ อาจเป็นรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดได้ง่ายหรือยากก็แล้วแต่ชนิดของรอยเปื้อนแต่ละชนิดจึงอาจก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้สวมใส่ภายหลังจากเกิดรอยเปื้อนต่างๆเหล่านี้<br />
 4. 4. ความสำคัญและความเป็นมา(ต่อ)<br />
 5. 5. ความสำคัญและความเป็นมา(ต่อ)<br />
 6. 6. โครงเรื่อง<br /><ul><li>บทนำ
 7. 7. คราบฝังแน่น
 8. 8. ความสำคัญของการทำความสะอาด
 9. 9. ประเภทของคราบฝังแน่น
 10. 10. คราบฝังแน่นที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ
 11. 11. คราบฝังแน่นที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ
 12. 12. ฝุ่น</li></li></ul><li>โครงเรื่อง (ต่อ)<br /><ul><li>สารที่ใช้ทำความสะอาดคราบฝังแน่น
 13. 13. น้ำ ด่าง และกรด
 14. 14. สารฟอกขาว
 15. 15. สารละลาย
 16. 16. การกำจัดคราบฝังแน่น
 17. 17. ข้อควรระวังในการใช้สารเคมีในการขจัดคราบ
 18. 18. บรรณานุกรม</li></li></ul><li>บรรณานุกรม<br />ชนางรักษ์ พรมบุดดี. (2543).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารขจัดรอยเปื้อน. <br /> วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต,  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะ<br /> วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.   ปัณฑ์ ปานถาวร;และ อภินันท์ บัณฑิตนุกูล. (2554). การขจัดรอยเปื้อนออกจาก<br /> พื้นผิวคอนกรีต. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2554, จากhttp://www.cpacacademy.com/index.php?tpid=0116พรรณิภา ต่วนโสภณ. (2549). เสื้อผ้าอาภรณ์. ใน ความรู้คู่บ้าน. หน้า 31-41. <br /> พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000.<br />
 19. 19. บรรณานุกรม(ต่อ)<br />วาซาริ. (2548). รอยเปื้อนบนเสื้อผ้า. ใน เกร็ดความรู้วิชาสามัญประจำบ้าน. <br /> หน้า263-310. กรุงเทพฯ : แสงดาว.<br /> อรอุมา. (2554). เคล็ด(ไม่)ลับในการขจัดคราบบนเสื้อผ้า. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม<br /> 2554, จากhttp://www.spkcenter.org/index.php?option=com_content&<br />view=article&id=150:2010-12-09-04-01-13&catid=57:2010-10-07-01-02-<br />47&Itemid=272 <br />Doomman. (2554). วิธีขจัดคราบติดบนผ้า สุดยอด. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม <br /> 2554, จากhttp://www.mybungkan.com/index.php?topic=606.0   <br />
 20. 20. สมาชิกกลุ่ม<br />นางสาวกมลทิพย์ อิงคเศรษฐ์ 52102010771<br />นางสาวขนิษฐา อุ่นภักดิ์ 52102010775<br />นางสาวญาดา วรรณระกากิจ 52102010784<br />

×