SlideShare a Scribd company logo

Web 1

S
Sarapg
1 of 4
Download to read offline
Web 1.0


1. Orígens: Què és la web 1.0? Posa exemples.

La web 1.0 va comença als anys 60 amb la forma més bàsica que existeix, amb
navegadors de sol text bàsicament ràpids .
La web 1.0 es una lectura, el usuari no pot interactuar amb el contingut de la
pagina.
És un tipus de web estàtica amb documents que mai s’actualitzaven i els continguts
dirigits a la navegació (HTML i GIF).

Ex: http://www.complexify.com/buttons/

2. Evolució: Què és la web 2.0? Quines diferències hi ha entre aquesta i la
web 1.0? Posa exemple

La web 2.0 es la representació de la evolució de les aplicacions tradicionals fins a
aplicacions web enfocades al usuari final.
La web 2.0 es la transmissió que s’ha donat de les aplicacions tradicionals fins a
aplicacions que funcionen a traves de la web enfocades al usuari final. Es tracta de
les aplicacions que generen col·laboració i serveis que reemplacen les aplicacions
dels escriptoris.
És una etapa que ha definit nous projectes en Internet i està preocupant-se per
brindar milions de solucions per l’usuari final.
És una evolució de Web 1.0. Es un “ecosistema” de la informació: Google,
Wikipedia, Ebay, Youtube.

3. Futur: Què serà la web 3.0? Quines característiques es diu que tindrà?

La Web 3.0 és un neologisme que s’utilitza per a descriure l’evolució de l’ús i la
interacció en la xarxa a través de diferents camins. Això inclou, la transformació de
la xarxa en una base de dades, un moviment per a fer els continguts accessibles
per múltiples aplicacions non-browser, el impuls de les tecnologies de intel·ligència
artificial, la web semàntica, la web Geoespacial, o la web 3D. Freqüentment és
utilitzat pel mercat per a promocionar les millores respecte a la Web 2.0. El terme
Web 3.0 va apareixer per primera vegada en 2006 en un article de Jeffrey
Zeldman, crític de la Web 2.0 y associat a tecnologia com AJAX. Actualment
existeix un debat considerable en torn a lo que significa Web 3.0, y quina és la
definició encertada.
Les característiques que tindria la web 3.0 consistirien a afegir informació
addicional amb una estructura per a que pogués ser entesa pels ordenadors, els
quals per mitjans de tècniques d’intel·ligència artificial serien capaces de cercar i
millorar l’obtenció de coneixements fins al moment reservat a les persones. És a
dir, donar-li un significat a les pàgines web.


4. Què son els podcast i els videocast? Posa alguns exemples.

Son programes de radio distribuïts en formato mp3, com les cançons, son una cosa
més difícil de crear que un webblog, però segueixen sent senzills y molt barats de
produir per a qualsevol, la incorporació de les característiques del podcast en la
versió 4.9 the intions the apple, va produir, un augment de productors i
consumidors d’aquesta tecnologia. Un arxiu de podcast igual que una cançó pot
descarregar-se fàcilment en un reproductor mp3 portàtil y escoltar-se
posteriorment, el que significa ràdio en temps deferit.
Videocast: Son arxius de vídeo distribuïts en format mpg4. Apple també a contribuït
en aquesta tecnologia, llançant el ipod vídeo y un suport per a vídeo en el seu
softwear the itunes. Estan popularitzant-se els videocasts fets a casa per usuaris de
la xarxa, però apple també distribueix programes de televisió.

Ex. Podcast: http://www.laaradio.com/

5. Què és un wiki? I un blog? Quines diferències bàsiques tenen? En quins
casos utilitzo un o un altre.

Un wiki és un tipus de lloc web que permet la cooperació oberta al públic, deixant
que la gent editi o corregeixi lliurement tot el seu contingut. El lloc Wiki més
conegut per tots en el món es Wikipedia.com (una enciclopèdia on-line que permet
a tots els usuaris millorar els articles.
Un bloc són pàgines web estimadament fàcils de crear y actualitzar per qualsevol.
Són estructurats per articles ordenats per data, amb el més recent en la part
superior de la pàgina. Els blogs ofereixen la possibilitat que els lectors, deixin
comentaris sobre els articles, afavorint el diàleg.
La diferència és que la wiki la pot modificar qualsevol persona que entri a la web i
el blog també és públic però només la pot modificar cada un dels registrats des del
propi blog.

6. Què s’entén per xarxa social? Quins avantatges i quins inconvenients
creus que té? Posa Exemples.


És una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat.
Aquesta estructura es representa mitjançant una gràfica formada per uns nodes,
les persones o grup de persones, i uns nexes d’unió, que simbolitzen la relació
establerta entre els diferents individus. Les xarxes socials són formes d’interacció
col·lectiva, on les persones intercanvien informació sobre idees, gustos i
preferències mitjançant textos, imatges i vídeos. Un dels seus avantatges es poder
retrobar-se amb antics amics o companys amb els quals es va deixar de tenir
contacte. Controlar des d’un lloc totes les nostres connexions a xarxes socials. I els
inconvenients són que si s’afegeix noves funcionalitats es canvia el funcionament
d’alguna, ens podem trobar desactualitzats i sense poder fer servir temporalment
algunes funcions que ens interessin. Un dels altres inconvenients és que molts
cops, es bastant perillós publicar depèn de quines coses i agregar a depèn de quina
gent. La privacitat es gairebé nul·la. Exemples de xarxes socials: Facebook,
Twitter.

7. Què és Twitter? I Facebook? I Youtube?

Twitter és un servei de xarxes socials i microblogging que permet als seus usuaris
enviar missatges de text només, amb una longitud màxima de 140 caràcters
mitjançant SMS, missatgeria instantània o bé directament des del lloc web de
Twitter o aplicacions ad hoc com TweetDeck, Twitterrific o Twitux i GTwitter (a
GNU/Linux). Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i
són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de
rebre-les. L'usuari original pot restringir el seguiment d'aquests missatges només
per part dels membres del seu cercle d'amics, o permetre el seu accés a tots els
usuaris, que és l'opció per defecte.

Facebook és un lloc web de xarxes socials, basat en l'intercanvi de fotografies, i
ara també de vídeos, entre usuaris registrats. El web es va crear originalment per
als estudiants universitaris dels Estats Units, inicialment per a Harvard. Actualment
està obert a qualsevol persona que disposi d'adreça de correu electrònic. Els
usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a xarxes concretes en relació a la
seva situació acadèmica o zona geogràfica.

YouTube és un lloc web que permet als usuaris de carregar, mirar i compartir
vídeos. Va ser fundat el febrer del 2005 per tres antics empleats de PayPal: Chad
Hurley, Steve Chen, Jawed Karim. YouTube utilitza un format Adobe Flash per a
oferir el seu contingut. És popular, de la mateixa manera que ho és Google Video,
gràcies a la possibilitat d'allotjar els vídeos de qualsevol persona. YouTube té una
varietat de clips de films i programes de televisió, vídeos musicals i vídeos casolans
(encara que la regla de YouTube prohibeix carregar vídeos amb copyright, aquest
material s'hi troba en abundància). Els enllaços a vídeos de YouTube poden ser
també allotjats en blogs i llocs web personals utilitzant APIs.

8. Tecnologia feed: RSS. Què és? Per a que serveix? Quins avantatges
ofereix

«Arxiu RSS» o «Feed RSS» (o «XML») és un arxiu generat per alguns llocs web (i
per molts weblogs) que contenen una versió específica de la informació publicada
en aquella web. Cada element de informació contingut dintre de un arxiu RSS es
diu "ítem".

Cada ítem consta normalment d’un títol, un resumen y un enllaç o URL a la pàgina
web d’origen o que conté el text complet. A demés pot contenir informació
addicional amb la data de publicació o el nom de l’autor del text.

L’arxiu RSS es reescriu automàticament quan es produeix alguna actualització en
els continguts del lloc web. Accedint a l’arxiu RSS és possible saber si s’han
actualitzat els continguts y amb quines noticies o textos, però sense necessitat
d’accedir al lloc web excepte per a llegir la versió expandida.

S’utilitza per a difondre informació actualitzada freqüentment a usuaris que s’han
subscrit a la font de continguts. El format permet distribuir continguts sense
necessitat d’un navegador, utilitzant un software dissenyat per a llegir aquests
continguts RSS (agregat).

Avantatges:

   •  A través de RSS podràs assabentar-te de les últimes notícies;
   •  La decisió està del costat de l’usuari ja que ell és qui elegeix a quines
     pàgines web subscriure’s i quan donar-se de baixa d’aquestes pàgines
     web;
   •  El RSS suposa un important estalvi en el temps de navegació y recerca de
     informació. En el lector RSS, el usuari tindrà un resum dels articles per a
     poder decidir quina informació vol llegir;
   •  El RSS està lliure d’SPAM, perquè no tens que donar el teu correu
     electrònic. Això no passa amb subscripcions per correu electrònic, en les
     que a més a més de rebre noticies, podries rebre també SPAM o altra
     informació no desitjada. Quan estàs subscrit a les fonts RSS d’una pàgina
     web, no rebràs altra informació que la que es publique en les pàgines web
     que son del teu interès;
   •  La cancel·lació de la subscripció a la pàgina web serà ràpida y senzilla. En
     les subscripcions via correu electrònic, sovint el subscriptor té que
     especificar les raons per les que vol donar-se de baixa i despres ha de
confirmar la seva petició. En canvi, amb l’RSS només s’ha d’eliminar la
     pàgina web del lector d’RSS. Es així de senzill;
   •  Rebre les fonts o Canals RSS de les teves pàgines web preferides és
     totalment gratuït. Tant els continguts com la majoria dels programes
     (lectores RSS) que permetem llegir les noticies RSS són totalment gratuïts;

9. Què indica el logo (Creative Commons)?

És una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a
compartir treballs creatius.

Aquesta organització ofereix diferents llicències que engloben des del sistema
tradicional de drets d'autor fins al domini públic. L'objectiu de Creative Commons és
donar opcions a aquells creadors que vulguin que terceres persones utilitzin i/o
modifiquin la seva obra sota unes condicions determinades, ajudant així a reduir les
barreres legals de la creativitat mitjançant la nova legislació i les noves tecnologies.
Aquestes condicions les escull el propi autor. Entre una obra amb "tots els drets
reservats" o una "sense cap dret reservat", Creative Commons proposa tenir
"alguns drets reservats".

10. Canvis en la publicitat. De la publicitat convencional a la contextual.
Què són cadascuna d’elles? Quines diferències hi ha entre les dues?

Contextual:
Es aquella publicitat que esta relacionada amb el context temàtic amb el que es
troba el receptor d’aquesta. La idea fonamental de la publicitat contextual es oferir
al públic informació publicitària relacionada amb l’activitat que estigui relacionada
en aquell moment.
La publicitat convencional és la publicitat tradicional, la dels mitjans de comunicació
La publicitat contextual no requereix una gran inversió inicial, mentre que la
publicitat convencional requereix una gran inversió per duu a terme una campanya.
A més a més es pot comprar un espai en els programes de major audiència.
La publicitat contextual només transmet missatges d’aquells productes en els que el
consumidor està interessat. Mentre que la publicitat convencional transmetrien
anuncis que potser no interessen al client.
La publicitat contextual és més efectiva donada la seva major economicitat i
rendibilitat

11. Revisions ètiques: autoria, privacitat, societat, etc. En la web 2.0.
Opina al respecte.

Creiem que en quan a privacitat, si no s’utilitzen correctament les xarxes socials
etc., pot ser realment perillós. La web 2.0 ha canviat la manera de comunicar-se i
en definitiva la societat, a vegades en molts casos l’autoritat està controlada per la
mateixa xarxa social.


Alba Cardona, Sara Piñol, Thais del Fresno i Maria Gisbert.

Recommended

Seminario: "Conjugar la web 2.0: analisi de les aplicacions 2.0"
Seminario: "Conjugar la web 2.0: analisi de les aplicacions 2.0"Seminario: "Conjugar la web 2.0: analisi de les aplicacions 2.0"
Seminario: "Conjugar la web 2.0: analisi de les aplicacions 2.0"Eclectica DV
 
Cuestionari
CuestionariCuestionari
CuestionariCarmen
 

More Related Content

What's hot

La Twittosfera
La TwittosferaLa Twittosfera
La Twittosferafrancesc58
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15juliac94
 
Webs
WebsWebs
WebsLaura
 
Editar a la Viquipèdia
Editar a la ViquipèdiaEditar a la Viquipèdia
Editar a la ViquipèdiaMarcelo Maina
 
Comunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LHComunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LHCulturaLH
 
Web 3
Web 3Web 3
Web 3xatta
 
Nous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioNous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioJaume Albaigès
 
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)Fundació CATIC
 
Cursxarxessocialsiinternet
CursxarxessocialsiinternetCursxarxessocialsiinternet
CursxarxessocialsiinternetGemma H Aguilar
 
Curs Introducció Web20
Curs Introducció Web20Curs Introducció Web20
Curs Introducció Web20Xavier Noguero
 
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0enciam
 
Recursos Multimèdia i eines de suport
Recursos Multimèdia i eines de suportRecursos Multimèdia i eines de suport
Recursos Multimèdia i eines de suportFundació CATIC
 
Creació d'un blog empresarial amb wordpress
Creació d'un blog empresarial amb wordpressCreació d'un blog empresarial amb wordpress
Creació d'un blog empresarial amb wordpressEva Castilla
 

What's hot (18)

Web 3[1]
Web 3[1]Web 3[1]
Web 3[1]
 
Webs
WebsWebs
Webs
 
La Twittosfera
La TwittosferaLa Twittosfera
La Twittosfera
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15
 
Webs
WebsWebs
Webs
 
Editar a la Viquipèdia
Editar a la ViquipèdiaEditar a la Viquipèdia
Editar a la Viquipèdia
 
Comunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LHComunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LH
 
Web 3
Web 3Web 3
Web 3
 
Comunicació per a entitats socials 2012. Formació en comunicació 2.0
Comunicació per a entitats socials 2012. Formació en comunicació 2.0 Comunicació per a entitats socials 2012. Formació en comunicació 2.0
Comunicació per a entitats socials 2012. Formació en comunicació 2.0
 
Nous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioNous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacio
 
Blocs corporatius
Blocs corporatiusBlocs corporatius
Blocs corporatius
 
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)
Utilització de canals multimèdia per l’empresa (Solsonès)
 
Cursxarxessocialsiinternet
CursxarxessocialsiinternetCursxarxessocialsiinternet
Cursxarxessocialsiinternet
 
Curs Introducció Web20
Curs Introducció Web20Curs Introducció Web20
Curs Introducció Web20
 
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0
Apropament pràctic a les noves eines d'internet. Web 2.0
 
Recursos Multimèdia i eines de suport
Recursos Multimèdia i eines de suportRecursos Multimèdia i eines de suport
Recursos Multimèdia i eines de suport
 
Creació d'un blog empresarial amb wordpress
Creació d'un blog empresarial amb wordpressCreació d'un blog empresarial amb wordpress
Creació d'un blog empresarial amb wordpress
 
Com fer un blog per l'empresa
Com fer un blog per l'empresaCom fer un blog per l'empresa
Com fer un blog per l'empresa
 

Viewers also liked

Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativos
Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativosExperiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativos
Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativosUGEL 07
 
Balanced Scorecard
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced Scorecardrmendozas
 
13 Fotos Que Hicieron Historia
13 Fotos Que Hicieron Historia13 Fotos Que Hicieron Historia
13 Fotos Que Hicieron Historiamarco medina
 
Facebook crearunanota
Facebook crearunanotaFacebook crearunanota
Facebook crearunanotaPiensaenWeb
 
25167969 experimentos-divertidos-para-primaria
25167969 experimentos-divertidos-para-primaria25167969 experimentos-divertidos-para-primaria
25167969 experimentos-divertidos-para-primariajosegollorojas
 
Punto de acuerdo
Punto de acuerdoPunto de acuerdo
Punto de acuerdoUNAM
 
PEF2014 anexo
PEF2014 anexoPEF2014 anexo
PEF2014 anexoUNAM
 
Feliz cumpleaños rosamelia
Feliz cumpleaños rosameliaFeliz cumpleaños rosamelia
Feliz cumpleaños rosameliaeldivan
 
Reforma telecom
Reforma telecomReforma telecom
Reforma telecomUNAM
 
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)UNAM
 
Agenda 2 periodo2año
Agenda 2 periodo2añoAgenda 2 periodo2año
Agenda 2 periodo2añoUNAM
 
Planificacion de la enseñanza en linea
Planificacion de la enseñanza en lineaPlanificacion de la enseñanza en linea
Planificacion de la enseñanza en lineaLilianauptc
 

Viewers also liked (20)

Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativos
Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativosExperiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativos
Experiencia de tapices laura y la insercion en los programas educativos
 
H:\realidad virtual
H:\realidad virtualH:\realidad virtual
H:\realidad virtual
 
Balanced Scorecard
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced Scorecard
 
13 Fotos Que Hicieron Historia
13 Fotos Que Hicieron Historia13 Fotos Que Hicieron Historia
13 Fotos Que Hicieron Historia
 
H:\bibliotecas virtuales
H:\bibliotecas virtualesH:\bibliotecas virtuales
H:\bibliotecas virtuales
 
Facebook crearunanota
Facebook crearunanotaFacebook crearunanota
Facebook crearunanota
 
25167969 experimentos-divertidos-para-primaria
25167969 experimentos-divertidos-para-primaria25167969 experimentos-divertidos-para-primaria
25167969 experimentos-divertidos-para-primaria
 
Punto de acuerdo
Punto de acuerdoPunto de acuerdo
Punto de acuerdo
 
PEF2014 anexo
PEF2014 anexoPEF2014 anexo
PEF2014 anexo
 
Mod 01
Mod 01Mod 01
Mod 01
 
Feliz cumpleaños rosamelia
Feliz cumpleaños rosameliaFeliz cumpleaños rosamelia
Feliz cumpleaños rosamelia
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 
Curso Oficial Introducción CMMI-DEV V1.3
Curso Oficial Introducción CMMI-DEV V1.3Curso Oficial Introducción CMMI-DEV V1.3
Curso Oficial Introducción CMMI-DEV V1.3
 
Exposicion ponencia idead
Exposicion ponencia ideadExposicion ponencia idead
Exposicion ponencia idead
 
Reforma telecom
Reforma telecomReforma telecom
Reforma telecom
 
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)
Presentación Reforma Laboral (9 noviembre 2012)
 
Agenda 2 periodo2año
Agenda 2 periodo2añoAgenda 2 periodo2año
Agenda 2 periodo2año
 
No sql
No sqlNo sql
No sql
 
Encuestachickensroll[2]
Encuestachickensroll[2]Encuestachickensroll[2]
Encuestachickensroll[2]
 
Planificacion de la enseñanza en linea
Planificacion de la enseñanza en lineaPlanificacion de la enseñanza en linea
Planificacion de la enseñanza en linea
 

Similar to Web 1

Qüestionari
QüestionariQüestionari
Qüestionarioriolbs
 
Exericici Nº 1 Informatica.Doc
Exericici Nº 1 Informatica.DocExericici Nº 1 Informatica.Doc
Exericici Nº 1 Informatica.DocFátima Montero
 
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSS
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSSConceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSS
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSSIsmael Fanlo
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15claverl
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15claverl
 
AnàLisi Comparatiu
AnàLisi ComparatiuAnàLisi Comparatiu
AnàLisi Comparatiuguest690cc5
 
Qüestionari activitat 15
Qüestionari activitat 15Qüestionari activitat 15
Qüestionari activitat 15oriservery
 
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).ppt
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).pptuf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).ppt
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).pptadriabosch
 
Web 2.0 i 3.0
Web 2.0 i 3.0Web 2.0 i 3.0
Web 2.0 i 3.0JMSG_333
 
Aplicacions Web 2.0
Aplicacions Web 2.0Aplicacions Web 2.0
Aplicacions Web 2.0Drikvcat
 
Introducció Tecnologies
Introducció TecnologiesIntroducció Tecnologies
Introducció TecnologiesEstiu Web
 
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'Aro
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'AroCurs Wordpress Ajuntament Platja d'Aro
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'AroGerard Encabo
 

Similar to Web 1 (20)

Qüestionari
QüestionariQüestionari
Qüestionari
 
Qüestionari
QüestionariQüestionari
Qüestionari
 
Exericici Nº 1 Informatica.Doc
Exericici Nº 1 Informatica.DocExericici Nº 1 Informatica.Doc
Exericici Nº 1 Informatica.Doc
 
Pratica 15
Pratica 15Pratica 15
Pratica 15
 
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSS
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSSConceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSS
Conceptes emergents a Internet: web 2.0, agregadors i RSS
 
Power point slideshare
Power point slidesharePower point slideshare
Power point slideshare
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15
 
Practica 15
Practica 15Practica 15
Practica 15
 
AnàLisi Comparatiu
AnàLisi ComparatiuAnàLisi Comparatiu
AnàLisi Comparatiu
 
Qüestionari activitat 15
Qüestionari activitat 15Qüestionari activitat 15
Qüestionari activitat 15
 
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).ppt
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).pptuf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).ppt
uf2_presentacio_blog_wiki_foro (1).ppt
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Web 2.0 i 3.0
Web 2.0 i 3.0Web 2.0 i 3.0
Web 2.0 i 3.0
 
Aplicacions Web 2.0
Aplicacions Web 2.0Aplicacions Web 2.0
Aplicacions Web 2.0
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Introducció Tecnologies
Introducció TecnologiesIntroducció Tecnologies
Introducció Tecnologies
 
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'Aro
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'AroCurs Wordpress Ajuntament Platja d'Aro
Curs Wordpress Ajuntament Platja d'Aro
 

Web 1

 • 1. Web 1.0 1. Orígens: Què és la web 1.0? Posa exemples. La web 1.0 va comença als anys 60 amb la forma més bàsica que existeix, amb navegadors de sol text bàsicament ràpids . La web 1.0 es una lectura, el usuari no pot interactuar amb el contingut de la pagina. És un tipus de web estàtica amb documents que mai s’actualitzaven i els continguts dirigits a la navegació (HTML i GIF). Ex: http://www.complexify.com/buttons/ 2. Evolució: Què és la web 2.0? Quines diferències hi ha entre aquesta i la web 1.0? Posa exemple La web 2.0 es la representació de la evolució de les aplicacions tradicionals fins a aplicacions web enfocades al usuari final. La web 2.0 es la transmissió que s’ha donat de les aplicacions tradicionals fins a aplicacions que funcionen a traves de la web enfocades al usuari final. Es tracta de les aplicacions que generen col·laboració i serveis que reemplacen les aplicacions dels escriptoris. És una etapa que ha definit nous projectes en Internet i està preocupant-se per brindar milions de solucions per l’usuari final. És una evolució de Web 1.0. Es un “ecosistema” de la informació: Google, Wikipedia, Ebay, Youtube. 3. Futur: Què serà la web 3.0? Quines característiques es diu que tindrà? La Web 3.0 és un neologisme que s’utilitza per a descriure l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a través de diferents camins. Això inclou, la transformació de la xarxa en una base de dades, un moviment per a fer els continguts accessibles per múltiples aplicacions non-browser, el impuls de les tecnologies de intel·ligència artificial, la web semàntica, la web Geoespacial, o la web 3D. Freqüentment és utilitzat pel mercat per a promocionar les millores respecte a la Web 2.0. El terme Web 3.0 va apareixer per primera vegada en 2006 en un article de Jeffrey Zeldman, crític de la Web 2.0 y associat a tecnologia com AJAX. Actualment existeix un debat considerable en torn a lo que significa Web 3.0, y quina és la definició encertada. Les característiques que tindria la web 3.0 consistirien a afegir informació addicional amb una estructura per a que pogués ser entesa pels ordenadors, els quals per mitjans de tècniques d’intel·ligència artificial serien capaces de cercar i millorar l’obtenció de coneixements fins al moment reservat a les persones. És a dir, donar-li un significat a les pàgines web. 4. Què son els podcast i els videocast? Posa alguns exemples. Son programes de radio distribuïts en formato mp3, com les cançons, son una cosa més difícil de crear que un webblog, però segueixen sent senzills y molt barats de produir per a qualsevol, la incorporació de les característiques del podcast en la versió 4.9 the intions the apple, va produir, un augment de productors i consumidors d’aquesta tecnologia. Un arxiu de podcast igual que una cançó pot
 • 2. descarregar-se fàcilment en un reproductor mp3 portàtil y escoltar-se posteriorment, el que significa ràdio en temps deferit. Videocast: Son arxius de vídeo distribuïts en format mpg4. Apple també a contribuït en aquesta tecnologia, llançant el ipod vídeo y un suport per a vídeo en el seu softwear the itunes. Estan popularitzant-se els videocasts fets a casa per usuaris de la xarxa, però apple també distribueix programes de televisió. Ex. Podcast: http://www.laaradio.com/ 5. Què és un wiki? I un blog? Quines diferències bàsiques tenen? En quins casos utilitzo un o un altre. Un wiki és un tipus de lloc web que permet la cooperació oberta al públic, deixant que la gent editi o corregeixi lliurement tot el seu contingut. El lloc Wiki més conegut per tots en el món es Wikipedia.com (una enciclopèdia on-line que permet a tots els usuaris millorar els articles. Un bloc són pàgines web estimadament fàcils de crear y actualitzar per qualsevol. Són estructurats per articles ordenats per data, amb el més recent en la part superior de la pàgina. Els blogs ofereixen la possibilitat que els lectors, deixin comentaris sobre els articles, afavorint el diàleg. La diferència és que la wiki la pot modificar qualsevol persona que entri a la web i el blog també és públic però només la pot modificar cada un dels registrats des del propi blog. 6. Què s’entén per xarxa social? Quins avantatges i quins inconvenients creus que té? Posa Exemples. És una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat. Aquesta estructura es representa mitjançant una gràfica formada per uns nodes, les persones o grup de persones, i uns nexes d’unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus. Les xarxes socials són formes d’interacció col·lectiva, on les persones intercanvien informació sobre idees, gustos i preferències mitjançant textos, imatges i vídeos. Un dels seus avantatges es poder retrobar-se amb antics amics o companys amb els quals es va deixar de tenir contacte. Controlar des d’un lloc totes les nostres connexions a xarxes socials. I els inconvenients són que si s’afegeix noves funcionalitats es canvia el funcionament d’alguna, ens podem trobar desactualitzats i sense poder fer servir temporalment algunes funcions que ens interessin. Un dels altres inconvenients és que molts cops, es bastant perillós publicar depèn de quines coses i agregar a depèn de quina gent. La privacitat es gairebé nul·la. Exemples de xarxes socials: Facebook, Twitter. 7. Què és Twitter? I Facebook? I Youtube? Twitter és un servei de xarxes socials i microblogging que permet als seus usuaris enviar missatges de text només, amb una longitud màxima de 140 caràcters mitjançant SMS, missatgeria instantània o bé directament des del lloc web de Twitter o aplicacions ad hoc com TweetDeck, Twitterrific o Twitux i GTwitter (a GNU/Linux). Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. L'usuari original pot restringir el seguiment d'aquests missatges només per part dels membres del seu cercle d'amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris, que és l'opció per defecte. Facebook és un lloc web de xarxes socials, basat en l'intercanvi de fotografies, i ara també de vídeos, entre usuaris registrats. El web es va crear originalment per
 • 3. als estudiants universitaris dels Estats Units, inicialment per a Harvard. Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d'adreça de correu electrònic. Els usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a xarxes concretes en relació a la seva situació acadèmica o zona geogràfica. YouTube és un lloc web que permet als usuaris de carregar, mirar i compartir vídeos. Va ser fundat el febrer del 2005 per tres antics empleats de PayPal: Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim. YouTube utilitza un format Adobe Flash per a oferir el seu contingut. És popular, de la mateixa manera que ho és Google Video, gràcies a la possibilitat d'allotjar els vídeos de qualsevol persona. YouTube té una varietat de clips de films i programes de televisió, vídeos musicals i vídeos casolans (encara que la regla de YouTube prohibeix carregar vídeos amb copyright, aquest material s'hi troba en abundància). Els enllaços a vídeos de YouTube poden ser també allotjats en blogs i llocs web personals utilitzant APIs. 8. Tecnologia feed: RSS. Què és? Per a que serveix? Quins avantatges ofereix «Arxiu RSS» o «Feed RSS» (o «XML») és un arxiu generat per alguns llocs web (i per molts weblogs) que contenen una versió específica de la informació publicada en aquella web. Cada element de informació contingut dintre de un arxiu RSS es diu "ítem". Cada ítem consta normalment d’un títol, un resumen y un enllaç o URL a la pàgina web d’origen o que conté el text complet. A demés pot contenir informació addicional amb la data de publicació o el nom de l’autor del text. L’arxiu RSS es reescriu automàticament quan es produeix alguna actualització en els continguts del lloc web. Accedint a l’arxiu RSS és possible saber si s’han actualitzat els continguts y amb quines noticies o textos, però sense necessitat d’accedir al lloc web excepte per a llegir la versió expandida. S’utilitza per a difondre informació actualitzada freqüentment a usuaris que s’han subscrit a la font de continguts. El format permet distribuir continguts sense necessitat d’un navegador, utilitzant un software dissenyat per a llegir aquests continguts RSS (agregat). Avantatges: • A través de RSS podràs assabentar-te de les últimes notícies; • La decisió està del costat de l’usuari ja que ell és qui elegeix a quines pàgines web subscriure’s i quan donar-se de baixa d’aquestes pàgines web; • El RSS suposa un important estalvi en el temps de navegació y recerca de informació. En el lector RSS, el usuari tindrà un resum dels articles per a poder decidir quina informació vol llegir; • El RSS està lliure d’SPAM, perquè no tens que donar el teu correu electrònic. Això no passa amb subscripcions per correu electrònic, en les que a més a més de rebre noticies, podries rebre també SPAM o altra informació no desitjada. Quan estàs subscrit a les fonts RSS d’una pàgina web, no rebràs altra informació que la que es publique en les pàgines web que son del teu interès; • La cancel·lació de la subscripció a la pàgina web serà ràpida y senzilla. En les subscripcions via correu electrònic, sovint el subscriptor té que especificar les raons per les que vol donar-se de baixa i despres ha de
 • 4. confirmar la seva petició. En canvi, amb l’RSS només s’ha d’eliminar la pàgina web del lector d’RSS. Es així de senzill; • Rebre les fonts o Canals RSS de les teves pàgines web preferides és totalment gratuït. Tant els continguts com la majoria dels programes (lectores RSS) que permetem llegir les noticies RSS són totalment gratuïts; 9. Què indica el logo (Creative Commons)? És una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius. Aquesta organització ofereix diferents llicències que engloben des del sistema tradicional de drets d'autor fins al domini públic. L'objectiu de Creative Commons és donar opcions a aquells creadors que vulguin que terceres persones utilitzin i/o modifiquin la seva obra sota unes condicions determinades, ajudant així a reduir les barreres legals de la creativitat mitjançant la nova legislació i les noves tecnologies. Aquestes condicions les escull el propi autor. Entre una obra amb "tots els drets reservats" o una "sense cap dret reservat", Creative Commons proposa tenir "alguns drets reservats". 10. Canvis en la publicitat. De la publicitat convencional a la contextual. Què són cadascuna d’elles? Quines diferències hi ha entre les dues? Contextual: Es aquella publicitat que esta relacionada amb el context temàtic amb el que es troba el receptor d’aquesta. La idea fonamental de la publicitat contextual es oferir al públic informació publicitària relacionada amb l’activitat que estigui relacionada en aquell moment. La publicitat convencional és la publicitat tradicional, la dels mitjans de comunicació La publicitat contextual no requereix una gran inversió inicial, mentre que la publicitat convencional requereix una gran inversió per duu a terme una campanya. A més a més es pot comprar un espai en els programes de major audiència. La publicitat contextual només transmet missatges d’aquells productes en els que el consumidor està interessat. Mentre que la publicitat convencional transmetrien anuncis que potser no interessen al client. La publicitat contextual és més efectiva donada la seva major economicitat i rendibilitat 11. Revisions ètiques: autoria, privacitat, societat, etc. En la web 2.0. Opina al respecte. Creiem que en quan a privacitat, si no s’utilitzen correctament les xarxes socials etc., pot ser realment perillós. La web 2.0 ha canviat la manera de comunicar-se i en definitiva la societat, a vegades en molts casos l’autoritat està controlada per la mateixa xarxa social. Alba Cardona, Sara Piñol, Thais del Fresno i Maria Gisbert.