Анализ                                     Судалгаа                  ...
Анализ16 Баасанцэрэн   НандинЭрдэнэ 8а       УК97092529    15 эм    117 Энхбаатар    Нямсүрэн   8а ...
АнализСудалгаа        1                       2                       3...
Анализ0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0   0  1  0  0  0  0  1  0  1 00  0  0  0  1  1  0  ...
Анализ   6                7                       8               ...
Анализ0  0  1 0  0  0  0 1  0  0  0  0 1  0  0  0  1  0  0 0  1  0  0  0 1  00  0  0 1  0  ...
Анализ             13                             14              ...
Анализ0 0  1  0  0  0 1  0  0  0 1  0  0  0 1  0  0 0  1  0  0  0 1  0  0  00 0  0  0  1  0 ...
Анализ   19                         20                      21       ...
Анализ 1  0  0 0  1  0  0  0  1  0 0  0  1 0  0  0  1  0  0  0 0  0  0 1  0  0  0  1  0  0 1  ...
Анализ          23                24              25                ...
Анализ  0 0  1  0  0  0  1  0  0 0  1  0  0 0  1  0  0  0  1  0  0  0 1  0  0  1 0  0  0 ...
Анализ     29     0             d. 6-с дээшb. 2-3       c. 4-5     0      1     ...
Анализ0  1  00  1  00  1  00  1  00  0  00  19  0       Хуудас 14
График                              Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1:               ...
График    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм        b. Үгүй        Батзаяа       ...
График                    8                    7                 ...
График                 16                 14                 12    ...
График                   12                   10                  ...
График                OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан б    Суда...
График                 14                 12                      ...
ГрафикАсуулт 14:                 OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байса...
График                  14                  12                    ...
График                 10                  9                  8    ...
График                      Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?    Судалгаанд оролцсон ...
График                  10                   9                   8 ...
График                 8                 7                 6      ...
График                     1                    0.9                ...
ГрафикАсуулт 24:                    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?   ...
ГрафикАсуулт 26:                 Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? ...
ГрафикАсуулт 28:          Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдий ...
Графикы нэгтгэлэй юу?     c.      d.          0          0й юу?       c.      d....
График             c.     d.             0      0суулгаж чадах уу?           ...
Графикийн систем суулгасан уу?              c.  d.              0  0лийн систем суулгасан у...
Графикших сургалтын хөтөлбөр хэр таалагдсан бэ?            c. Сайн       d. Маш сайн          ...
Графикам дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ?           c. Сайн       d. Маш сайн            ...
Графикргалт хэр ойлгомжтой байсан бэ?            c. Сайн        d. Маш сайн              7...
Графикаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ?           c. Сайн    d. Маш сайн             7    ...
Графикргалт хэр ойлгомжтой байсан бэ?            c. Сайн       d. Маш сайн             13 ...
Графикөн оруулж сурсануу?            c. Сайн  d. Маш сайн              0     0лбоос хийж сур...
Графикоруулж сурсануу?          c. Сайн  d. Маш сайн           13     0             ...
Графикоруулж сурсануу?          c. Сайн  d. Маш сайн           13     0 ойлгосон бэ?      ...
Графикблог нээсэн үү?         c.  d.         8  0              Хуудас 43
Графикүү?   0  0   0  0       Хуудас 44
Графиксайтад холбосон уу?           c.  d.           7  0                Хуудас 45
Графикг, материал оруулсан уу?              c.    d.              7     0эг, материал ор...
Графикэний кино зохиомж хийсэнүү?            c.  d.             7  0ахим тест хийсэнүү?    ...
Графикийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?            c. 4-5         d. 6-с дээш        ...
1                                   Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө ла...
1Асуулт 7:    Та зөөврийн компьютертаа Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу?       a. Тийм        b. Үгүй ...
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan

1,016 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Та гэртэй компьютертэй юу? регистрийн№ Овог Нэр ангибүлэг Нас Хүйс дугаар a. Тийм 1 Саяннямбуу Саранцэцэг монгол хэлний багш 22 43 эм 0 2 Тэргүүнцэцэг Анударь 8а ЛЮ97021307 14 эм 0 3 Баттөр Анударь 8а УК97110384 14 эм 1 4 Бямбадагва АлтанСолонго 8а ПГ96102208 15 эм 0 5 Эрдэнэчулуун Батдэлгэр 8а УК36100813 14 эм 0 6 Жанцан Амартүвшин 8а УВ97031103 14 эм 1 7 Пүрэвсүрэн Батзаяа 8а ОА96091819 15 эр 0 8 Ханджав Даваажав 8а УК97040751 14 эр 1 9 Алтанцоож Дөлгөөн 8а УК96033117 15 эр 110 Батмэнд Дөлгөөн 8а УК97082310 15 эр 111 Мягмарсүрэн Дүүрэнжаргал 8а УК97100734 15 эр 112 Энэбиш Золбаяр 8а УК97120331 15 эр 113 Төмөрхуяг Магсаржав 8а УК96080610 15 эр 114 Отгонбаяр МөнхЭрдэнэ 8а ЗВ97040517 14 эр 015 Ёндонжамц Мядагмаа 8а УК97080502 15 эм 1 Хуудас 1
 2. 2. Анализ16 Баасанцэрэн НандинЭрдэнэ 8а УК97092529 15 эм 117 Энхбаатар Нямсүрэн 8а АР96062441 15 эр 018 Довчинсүрэн Түвшинжаргал 8а HP97121712 14 эр 019 0 0 8а 0 14 эм 020 0 0 0 0 0 0 0 Нийт 10 Хуудас 2
 3. 3. АнализСудалгаа 1 2 3 4 5 6 Та дугуйлан Таны мэдээлэл Та гэртэй Та гэртээ Таны мэдээлэл Та нөүтбүүктэй юу? секцэнд хамрагддаг зүйн мэдлэг компьютертэй юу? интернеттэй юу? зүйн мэдлэг хэр вэ уу хэр вэ b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. c. c. c. c. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Хуудас 3
 4. 4. Анализ0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 00 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 00 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 1 17 15 0 6 13 0 0 7 12 0 0 6 3 8 2 9 10 Хуудас 4
 5. 5. Анализ 6 7 8 9 10 11 12 Англи хэлнийТаны мэдээлэл Таны сургуулийн Англи хэлний Та унаагаар Таны нийгмийн бичгийн зүйн мэдлэг орчин ярианы чадвар 0 зорчдог уу гарал мэдлэг хир хэр вэ таалагддаг уу хир зэрэг вэ? зэрэг вэ? a. Ойлгомж муутай a. Ойлгомж муутай a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. d. c. c. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Хуудас 5
 6. 6. Анализ0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4 15 0 0 6 10 3 0 2 6 11 0 2 6 6 7 2 10 7 0 2 4 13 0 Хуудас 6
 7. 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн цахим цахим цахим хичээлдээ 0 0 0 0 хичээлдээ хичээлдээ дуу гипер холбоос зураг оруулж оруулж хийж сурсануу? сурсануу? сурсануу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэгa. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Хуудас 7
 8. 8. Анализ0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 00 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 10 7 0 2 4 13 0 2 4 13 0 2 4 13 0 2 10 7 0 2 4 13 0 2 4 Хуудас 8
 9. 9. Анализ 19 20 21 22 Бэлтгэсэн Сургалтад цахим Блогийн тухай зориулсанхичээлдээ дуу сургалтыг хэр 0 хувийн блог оруулж ойлгосон бэ? нээсэн үү? сурсануу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн Блош хаяг a. Тийм c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. c. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Saraa bagsh.Blogmn.net 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Хуудас 9
 10. 10. Анализ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 0 2 10 7 0 8 4 8 0 0 2 1 Хуудас 10
 11. 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 0 0 0 0 0 0 0 d. 6-с дээш d. 6-с дээш a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. 2-3 b. 2-3 c. 4-5 c. 4-5 a. 1 a. 1 a. 1 d. d. d. d. c. c. c. c.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Хуудас 11
 12. 12. Анализ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2 10 7 0 8 4 7 0 2 10 7 0 2 10 7 0 8 4 7 0 0 0 19 0 0 Хуудас 12
 13. 13. Анализ 29 0 d. 6-с дээшb. 2-3 c. 4-5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Хуудас 13
 14. 14. Анализ0 1 00 1 00 1 00 1 00 0 00 19 0 Хуудас 14
 15. 15. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Батзаяа 10 2 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Батзаяа 1 17 18 16 14 12 a. Тийм b. Үгүй 10 c. d. 8 6 4 2 0Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? Хуудас 15
 16. 16. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Батзаяа 6 13 14 12 10 a. Тийм b. Үгүй 8 c. d. 6 4 2 0Асуулт 4: Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Батзаяа 7 12 12 10 8 a. Тийм b. Үгүй c. 6 d. 4 2 0Асуулт 5: Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг Батзаяа 6 3 Хуудас 16
 17. 17. График 8 7 6 a. Тааруухан 5 b. Дунд зэрэг c. Сайн 4 d. Маш сайн 3 2 1 0Асуулт 6: Та гэрийнхээ компьютерт Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 9 10 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 7: Та зөөврийн компьютертаа Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 4 15 Хуудас 17
 18. 18. График 16 14 12 a. Тийм 10 b. Үгүй c. 8 d. 6 4 2 0Асуулт 8: Ubuntu үйлдлийн системийн Хэрэглээний програмыг эзэмших сургалтын хөтөлбөр хэр та Судалгаанд оролцсон нийт a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг 0 6 10 10 9 8 a. Таалагдааг 7 үй 6 b. Дунд зэрэг 5 c. Сайн d. Маш 4 сайн 3 2 1 0Асуулт 9: OpenOffice.org Word processor програмын тухай сургалт ойлгомжтой байсан у Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 2 6 Хуудас 18
 19. 19. График 12 10 a. Ойлгомж муутай 8 b. Дунд зэрэг 6 c. Сайн d. Маш сайн 4 2 0Асуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын тү Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 6 7 6 a. 5 Тааруухан b. Дунд 4 зэрэг c. Сайн d. Маш 3 сайн 2 1 0Асуулт 11: Хуудас 19
 20. 20. График OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан б Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 2 10 10 9 8 a. Ойлгомж 7 муутай b. Дунд 6 зэрэг 5 c. Сайн d. Маш 4 сайн 3 2 1 0Асуулт 12: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах OpenOffice.org Speadsheet програм дээр дүнгийн хүснэгт гэх мэт сургалтад ш чадварын түвшин хэр вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 4 Хуудас 20
 21. 21. График 14 12 a. 10 Тааруухан b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн d. Маш 6 сайн 4 2 0Асуулт 13: OpenOffice.org Speadsheet програм дээр график, диаграм хийх чадварын түвшин Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 1 10 10 9 8 a. 7 Тааруухан b. Дунд 6 зэрэг 5 c. Сайн d. Маш 4 сайн 3 2 1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 14: OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан б Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 2 4 14 12 a. Ойлгомж 10 муутай b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн d. Маш 6 сайн 4 2 0Асуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын т Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 4 Хуудас 22
 23. 23. График 14 12 a. 10 Тааруухан b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн d. Маш 6 сайн 4 2 0Асуулт 16: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 10 Хуудас 23
 24. 24. График 10 9 8 a. 7 Тааруухан b. Дунд 6 зэрэг 5 c. Сайн d. Маш 4 сайн 3 2 1 0Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 4 14 12 a. 10 Тааруухан b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн d. Маш 6 сайн 4 2 0Асуулт 19: Хуудас 24
 25. 25. График Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 4 14 12 a. 10 Тааруухан b. Дунд 8 зэрэг c. Сайн d. Маш 6 сайн 4 2 0Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 2 10 Хуудас 25
 26. 26. График 10 9 8 a. 7 Тааруухан b. Дунд 6 зэрэг 5 c. Сайн d. Маш 4 сайн 3 2 1 0Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 8 4 Хуудас 26
 27. 27. График 8 7 6 a. Тийм 5 b. Үгүй c. 4 d. 3 2 1 0Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 27
 28. 28. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K Column L 0.5 Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 2 10 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0 Хуудас 28
 29. 29. ГрафикАсуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 8 4 8 7 6 a. Тийм 5 b. Үгүй c. 4 d. 3 2 1 0Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 2 10 10 9 8 7 a. 1 6 b. 2-3 c. 4-5 5 d. 6-с дээш 4 3 2 1 0 Хуудас 29
 30. 30. ГрафикАсуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 2 10 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 8 4 8 7 6 a. Тийм 5 b. Үгүй c. 4 d. 3 2 1 0 Хуудас 30
 31. 31. ГрафикАсуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдий Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 0 0 20 18 16 14 a. 1 12 b. 2-3 c. 4-5 10 d. 6-с дээш 8 6 4 2 0Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхү Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 0 0 20 18 16 14 a. 1 12 b. 2-3 c. 4-5 10 d. 6-с дээш 8 6 4 2 0 Хуудас 31
 32. 32. Графикы нэгтгэлэй юу? c. d. 0 0й юу? c. d. 15 0у? Хуудас 32
 33. 33. График c. d. 0 0суулгаж чадах уу? c. d. 0 0варын түвшин хэр вэ? c. Сайн d. Маш сайн 8 2 Хуудас 33
 34. 34. Графикийн систем суулгасан уу? c. d. 0 0лийн систем суулгасан уу? c. d. 0 0 Хуудас 34
 35. 35. Графикших сургалтын хөтөлбөр хэр таалагдсан бэ? c. Сайн d. Маш сайн 3 0 сургалт ойлгомжтой байсан уу? c. Сайн d. Маш сайн 11 0 Хуудас 35
 36. 36. Графикам дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? c. Сайн d. Маш сайн 6 7 Хуудас 36
 37. 37. Графикргалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? c. Сайн d. Маш сайн 7 0йн хүснэгт гэх мэт сургалтад шаардлагатай материал боловсруулахр вэ? c. Сайн d. Маш сайн 13 0 Хуудас 37
 38. 38. Графикаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ? c. Сайн d. Маш сайн 7 0 Хуудас 38
 39. 39. Графикргалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? c. Сайн d. Маш сайн 13 13, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? c. Сайн d. Маш сайн 13 0 Хуудас 39
 40. 40. Графикөн оруулж сурсануу? c. Сайн d. Маш сайн 0 0лбоос хийж сурсануу? c. Сайн d. Маш сайн 7 0 Хуудас 40
 41. 41. Графикоруулж сурсануу? c. Сайн d. Маш сайн 13 0 Хуудас 41
 42. 42. Графикоруулж сурсануу? c. Сайн d. Маш сайн 13 0 ойлгосон бэ? c. Сайн d. Маш сайн 7 0 Хуудас 42
 43. 43. Графикблог нээсэн үү? c. d. 8 0 Хуудас 43
 44. 44. Графикүү? 0 0 0 0 Хуудас 44
 45. 45. Графиксайтад холбосон уу? c. d. 7 0 Хуудас 45
 46. 46. Графикг, материал оруулсан уу? c. d. 7 0эг, материал оруулсан бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 7 0 Хуудас 46
 47. 47. Графикэний кино зохиомж хийсэнүү? c. d. 7 0ахим тест хийсэнүү? c. d. 7 0 Хуудас 47
 48. 48. Графикийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 19 0Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 19 0 Хуудас 48
 49. 49. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Саяннямбуу Нас 43Нэр Саранцэцэг Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та гэрийнхээ компьютерт Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 49
 50. 50. 1Асуулт 7: Та зөөврийн компьютертаа Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Ubuntu үйлдлийн системийн Хэрэглээний програмыг эзэмших сургалтын хөтөлбөр хэр таалагдсан бэ? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: OpenOffice.org Word processor програмын тухай сургалт ойлгомжтой байсан уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 11: OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 12: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах OpenOffice.org Speadsheet програм дээр дүнгийн хүснэгт гэх мэт су a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 13: OpenOffice.org Speadsheet програм дээр график, диаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 14: OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 50

×