Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ws3 inleiding 040912

340 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ws3 inleiding 040912

  1. 1. LEADER projectMooiste dorpen van Haspengouwstimuleren van een langdurig engagement rond het versterken van hetstreekgebonden karakter van dorpen in HaspengouwHoe kan je bewoners betrekken in een sociaal, duurzaam en ruimtelijk beleid?...van erf, naar straat, naar buurt, naar dorp, naar streek, ...
  2. 2. (project: opzet)dynamiek nu in Haspengouw aanwezig: groen, landschap, voorzieningen, welzijn....ruimtelijke transformaties nu in Haspengouw aanwezig: <> verdere verkaveling, inrichting publieke ruimte, ...vanuit de kwaliteiten, sterkten en identiteit van de streek bijdragen aan eenduurzaam sociaal-ruimtelijke visie: “Mooiste dorpen van Haspengouw”(project: resultaten) denkkader: niet alleen ‘planningskader’, bewustworden, debat, eigen rol platform: vertekken van bestaande organisaties acties: uitwerken van concepten en lopende acties> dynamiek aanmoedigen, versterken, erkennen
  3. 3. Vlaams lokaal regionaal PUUR Limburg lisro academie haspengouw agro aanneming plattelandsbeleving landelijke gilden KVLV de wroeter vzw AKSI vzw Stebo scholenmiddenveld vzw Trage Wegen groenwerk natuur - en vzw Rimo jeugdbewegingen sociale economie welzijn CERA foundation landschapsbeheer steunpunt groene zorg ter engelen CAW sonar sociaal-culturele verenigingen kasteel mariagaarde cultuur Borgloon vzw de pastorie convivere vzw cultuur regionaal landschap boerenbond natuurpunt economie nationale - toerisme Limburg vzw natuur unizo Limburg plaatselijke groep boomgaarden boe Vlaamse Landmaatschappij leadersecretariaat Bilzen, Borgloon, Halen, Gingelom, Hasselt, Heers, streektafel Herk de Stad, Herstappe, Hoeselt, ERSV Limburg Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen VVP - platteland Provincie Limburgpubliek ipo interbestuurlijk plattelandsoverleg gecoro VVSG platteland lokaal woonoverleg VLM - plattelandsbeleid POM plattelandsloket RESOC provinciaal informatieloket wonen dienst ruimtelijke planning en beleid Z�� erfgoedcel haspengouw Provinciaal centrum voor cultureel erfgoedonderzoek ILVO - L&M j.oor PHL ArcK. alias platteland platform
  4. 4. elin - ontlattelands g wikk natuu loca p le r eco landbnomie ouw ruimte actoren beleidsdomeinen beleid ed toeris project erfgo mevrijwilligers wone ur cultu n we lzijn landelijke toerisme regionaal natuurpunt gilden boerenbond Limburg landschap vzw ��� vrijwilligers vzw stebo vzw rimo kasteel de wroeter groenwerk mariagaarde
  5. 5. atuur � landschapsteams landschapskrant w gou kortweg n Voere klei � hagendorser s land pen greenspo mooi nh wand Has ket n op w scha l pmobie isto atuur catie pslo rgen pu sroute spark risc eling � label pshe ed ts scha rk eg erbo he n we �� sa ap en rste rfgo die net sch land v � � l bes stu � w land erm erkgro � ch ed �� s � atie u �� fiet � ing e r geb pen blic poo �� � dorp iede uits � � in d n fr en n epe � � e ki dorp jker � � gids bordgro k dorp m in zic ht � � klan rant et toek � kk stree � omst � gplan platteland arketin erisme � sklassen � m overleg to � rgem eentelijk plattelandsacadem ie � � inte � landbouweducatie plattelandspaden � � � dag van de landbouw streekzoektocht � � documentaire idsplan woonbele � � streekpro rleg ducten onove � � lok aal wo p open m onume rgroe � � vorm ntenda tstuu � ing g rojec gou w � lijk p pen � kast eente Has ngouw eelfe � em en � stilt estinterg won asp e zin gebie e rge � trum in H cië in z d � en � infoc ren con -ou � � am unt ove ps bu t ren dor p � � flet iten inke rps hoe ur op � tie � do ge lica ond urant � � nat vew � � wo pub psp � � � � ns paa on u ta dor er o S bloes res do trekje OBO rden de pas agement rp, l streekpro groenonderhoud ps boerderijwinkel puur Limburg bed -k dor emlin krac ons op ast rijve torie ee ht t l dorpsman n ductenwin kel stroop fabriek
  6. 6. regionaal landschap na tuu rpu vzw nt burg e Lim ism toerlandelijk e gilde n boerenbond tebo vzw s kast eel m ariag aard e o rim vzw groe n werk de wroeter
  7. 7. oed erfg leid dsbe vzw arde elan boerenbond platt lannin g burg a ariag lijke p ruimte m e Li eel m ism wonen kast toer rk VLM nwe groe ERSV Z�� regionaal landschap de wroeter steunpunt hoeveprodu LIS RO cten agro-aa nne CERA-f ming o rim nt vzw oun dation rpu Konin gB tuu nation oudewijn S na a ti same le boomga chting n arden Toe levingso tebo gilden ris pb stichti ng VMS me Vlaa ouw vzw s nder e W landelijk Vlaa en ms Tr age e Bouw Weg mee externe relaties en ster mooiste dorpen rpen te do VLM erfgoed moois en WLM dorp iste moo ERSV d goe erf oed erfg en dorp w z arde iste vzw g v moo boerenbond r iagae burg bu boerenbond maargaard e LimLim eell mari rism e toerism kasatstee toe k nwe erkVLM rk groe enw gro mooiste dorpen regionaal landschap regionaal landschap de wroeter de wroeter extra actoren Z�� o rimimo nt t r vzw rpu un vzw tuu p na uur t na en tebboo ke gild vzwwsste vz n orpe landelij d istemoo n rpe do te ois mo M VL pen dor en e dorp oist mo rpen iste wonen moo mooiste do

×