Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eskolako power pointa

306 views

Published on

Oso ona da eta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eskolako power pointa

  1. 1. argazkiak Izena: Endika Abizenak: Pascual Sanchez
  2. 2. Aurpegiak Pertsona taldea
  3. 3. animalia Paisa i a
  4. 4. Hiria Dibertigarria
  5. 5. Itsasoa basoa
  6. 6. Giza ekintza Ordenadorea
  7. 7. Zerua Bilbo

×