Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hur ska kantstolparanvändas – deskriptivaresultat från ensimulatorstudieSara Nygårdhs, VTI    1  Transportforum 2013...
1      2                 25    261  2    4      5       6      7  9  10 ...
Betingelse       Kurvradie      Raksträcka  Före/efter  I kurva                       ...
4  Transportforum 2013-01-10 session 66
SLUT STRÄCKA• 7 kantstolpskonfigurationer• 6 km per sträcka                      1000        ...
Antal kantstolpar400                            363350   316300               ...
Distraktionsuppgift – pekar någon pil uppåt?                   Max 20 s svarstid    7  Transportforu...
Medelhastighet över hela sträckan    8  Transportforum 2013-01-10 session 66
Försökspersonernas spontana uppfattningar om vadsom påverkade utförandet av distraktionsuppgiften•  Vägens kurvatur   ...
Andel rätta och felaktiga svar per betingelse100% 90% 80% 70% 60%                             ...
Strategi för när man gjorde uppgiften• När distraktionsuppgiften kom i en kurva väntade man (signifikant) längre med att ...
Påverkade betingelsen:a) hur lång sträcka man behövde för att lösa uppgiften?b) hur lång tid det tog att lösa uppgiften?• ...
Hur lätt eller svårt är det att köra i den aktuella            betingelsen? (Högt värde = svårt)7       ...
Hur lätt eller svårt är det att göra piluppgiften i den          aktuella betingelsen? (Högt värde = svårt)765 ...
En hypotes: Om köruppgiften är svår väljer manatt vänta med distraktionsuppgiftenFEL!● I betingelsen helt utan kantstolpar...
En hypotes till: Om köruppgiften är lätt löserman distraktionsuppgiften på en gångFEL!● Tendensen var att man använde både...
Några preliminära slutsatserTrafiksäkerhet: Betingelserna F (kantstolpar endast före/efter och i        kurvor) oc...
Tack för uppmärksamheten!              Sara.nygardhs@vti.se18  Transportforum 2013-01-10 session 66
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 66 Sara Nygårdhs

318 views

Published on

Hur ska kantstolpar användas - deskriptiva resultat från en simulatorstudie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 66 Sara Nygårdhs

 1. 1. Hur ska kantstolparanvändas – deskriptivaresultat från ensimulatorstudieSara Nygårdhs, VTI 1 Transportforum 2013-01-10 session 66
 2. 2. 1 2 25 261 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 1 2 4 6 9 12 13 A B C D E F G 2 Transportforum 2013-01-10 session 66
 3. 3. Betingelse Kurvradie Raksträcka Före/efter I kurva 1000 50 50 25 SE/NO A 250 50 50 25 1000 100 100 50 DK B 250 100 100 33,3 1000 60 60 30 FIN C 250 60 60 30SE/NO med 1000 50 50 25 mer D förtätning 250 50 50 10 DK med 1000 100 50 50förtätning E före/efter 250 100 25 25 Ej på 1000  50 50 Fraksträckor 250  25 25 Inga 1000    Gkantstolpar 250    3 Transportforum 2013-01-10 session 66
 4. 4. 4 Transportforum 2013-01-10 session 66
 5. 5. SLUT STRÄCKA• 7 kantstolpskonfigurationer• 6 km per sträcka 1000 Distraktionsuppgift• Skyltad hastighet 90 km/h 250 Distraktionsuppgift• Utan distraktionsuppgift 1000• Med distraktionsuppgift • 3 st 200 m före kurva • 1 st 100 m in i kurva 1000• Subjektiva skattningar av 250 svårighetsgrad Distraktionsuppgift• Intervjuer efter försöket 1000 Distraktionsuppgift• 14 försökspersoner START STRÄCKA 5 Transportforum 2013-01-10 session 66
 6. 6. Antal kantstolpar400 363350 316300 263250 214200 166150 123100 50 0 0 A B C D E F G 6 Transportforum 2013-01-10 session 66
 7. 7. Distraktionsuppgift – pekar någon pil uppåt? Max 20 s svarstid 7 Transportforum 2013-01-10 session 66
 8. 8. Medelhastighet över hela sträckan 8 Transportforum 2013-01-10 session 66
 9. 9. Försökspersonernas spontana uppfattningar om vadsom påverkade utförandet av distraktionsuppgiften• Vägens kurvatur (6 av 14)• Kantstolpskonfigurationen (6 av 14)• Bilens hastighet (3 av 14)• Signalen när uppgiften kom (2 av 14)• Uppgiftens svårighetsgrad (1 av 14) 9 Transportforum 2013-01-10 session 66
 10. 10. Andel rätta och felaktiga svar per betingelse100% 90% 80% 70% 60% rätt svar 50% fel svar 40% inget svar 30% 20% 10% 0% A B C D E F G 10 Transportforum 2013-01-10 session 66
 11. 11. Strategi för när man gjorde uppgiften• När distraktionsuppgiften kom i en kurva väntade man (signifikant) längre med att göra den än när den kom innan en kurva. 11 Transportforum 2013-01-10 session 66
 12. 12. Påverkade betingelsen:a) hur lång sträcka man behövde för att lösa uppgiften?b) hur lång tid det tog att lösa uppgiften?• Inga signifikanta skillnader varken i sträcka eller svarstid mellan betingelserna.• Skillnaden i svarstid och svarssträcka mellan försökspersoner var signifikant, men inte interaktionen mellan betingelse och försöksperson.Tolkning: Eftersom resultatet varierade såmycket mellan försökspersonerna har ingasignifikanta skillnader i varken sträcka ellersvarstid mellan betingelserna kunnat påvisas. 12 Transportforum 2013-01-10 session 66
 13. 13. Hur lätt eller svårt är det att köra i den aktuella betingelsen? (Högt värde = svårt)7 5.866 4.8654 3.29 3.43 3.21 3.213 2.5021 A B C D E F G 13 Transportforum 2013-01-10 session 66
 14. 14. Hur lätt eller svårt är det att göra piluppgiften i den aktuella betingelsen? (Högt värde = svårt)765 4.364 3.71 2.93 3.003 2.79 2.64 2.4321 A B C D E F G 14 Transportforum 2013-01-10 session 66
 15. 15. En hypotes: Om köruppgiften är svår väljer manatt vänta med distraktionsuppgiftenFEL!● I betingelsen helt utan kantstolpar svarade manbåde fortare och använde kortare sträcka för attsvara (ej signifikanta resultat).• Tendens: För kurvor med liten radie gjordes piluppgiften i ännu högre utsträckning före att föraren kom in i kurvan (ej signifikant).• Intervjuer: Försökspersonerna menar att om det kom en snäv kurva gjordes uppgiften ännu fortare för att man ville bli av med den innan kurvan. 15 Transportforum 2013-01-10 session 66
 16. 16. En hypotes till: Om köruppgiften är lätt löserman distraktionsuppgiften på en gångFEL!● Tendensen var att man använde bådelängre tid och sträcka till att lösa uppgiftenom det fanns många kantstolpar. 16 Transportforum 2013-01-10 session 66
 17. 17. Några preliminära slutsatserTrafiksäkerhet: Betingelserna F (kantstolpar endast före/efter och i kurvor) och G (inga kantstolpar) ger låg hastighet. Detta bör ge låg DSS-kvot.Komfort: Den subjektiva skattningen visade att betingelse D (mycket tätt mellan kantstolparna i kurvor) ger bäst komfort.Framkomlighet: Betingelserna A, B, C, D och E ger ungefär samma medelhastighet sett över hela sträckan och bör därför innebära samma framkomlighet.Pris: Om kostnaden för betingelse D (dyrast) sätts till 100, så är kostnaden för övriga: A = 87, C = 73, E = 59, B = 46, F = 34 samt G = 0. 17 Transportforum 2013-01-10 session 66
 18. 18. Tack för uppmärksamheten! Sara.nygardhs@vti.se18 Transportforum 2013-01-10 session 66

×