Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plafinancer i economic fast and go

241 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plafinancer i economic fast and go

 1. 1. PLA ECONÒMIC I FINANCER FAST & GO Sara Llop Maria Ventura
 2. 2. ELEVATOR PITCH
 3. 3. canvas PROPOSTA DE VALOR RAPIDESA DISPONIBILITAT SENZILLESA COMODITAT
 4. 4. viabilitat comercial
 5. 5. objectius del marketing
 6. 6. empathy map
 7. 7. corba de valor
 8. 8. segmentació, target i posicionament SEGMENTACIÓ TARGET HABITANTS + TURISTES = 436.457.000 VIATGERS
 9. 9. estratègies de comunicació
 10. 10. kpi XARXES SOCIALS PUBLICITAT A ESTACIONS I AEROPORTS “LIKES” FOTOGRAFIES PENJADES PEL CONCURS DEMANDES DE LA TARGETA ALS AEROPORTS DEMANDES A LES ESTACIONS DEMANDES VIA INTERNET
 11. 11. viabilitat econòmica i financera
 12. 12. pèrdues i guanys
 13. 13. pèrdues i guanys MARGE DE CONTRIBUCIÓ
 14. 14. pèrdues i guanys RESULTAT
 15. 15. balanç MÀQUINES ORDINADORS TARGETES
 16. 16. balanç
 17. 17. balanç
 18. 18. tresoreria TARGETES DESPESES DE PERSONAL SERVEIS EXTERNS
 19. 19. supervivència a curt termini FONS DE MANIOBRA EXISTÈNCIES - P.C (EXISTÈNCIES + TRESORERIA) - P.C
 20. 20. supervivència a curt termini TRESORERIA
 21. 21. supervivència a curt termini RENDIBILITAT FINANCERA I COST D’OPORTUNITAT
 22. 22. llarg termini ACTIVITAT
 23. 23. llarg termini ÉS RENDIBLE?
 24. 24. llarg termini SOSTENIBLE EN EL TEMPS? ANY 1 ANY 2 ANY 3
 25. 25. punt mort
 26. 26. ANÀLISI DE L’EFICIÈNCIA ANY 1 ANY 2 ANY 3 TOTAL INGRESSOS RESULTAT
 27. 27. RÀTIOS RÀTIO D’ENDEUTAMENT - Recursos Propis - Patrimoni Net - Passiu COST D’ENDEUTAMENT
 28. 28. RENDIBILITATS ROS rendibilitat dels ingressos
 29. 29. RENDIBILITATS ROA rendibilitat de l’actiu total
 30. 30. RENDIBILITATS ROE rendibilitat dels fons propis
 31. 31. PERÍODES COMPTAT
 32. 32. ràtios conjuntes EFECTE PALANQUEJAMENT FINANCER
 33. 33. ràtios conjuntes PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMIC I FINANCER
 34. 34. ràtios conjuntes POSICIÓ DE LIQUIDITAT
 35. 35. easy go, easy come FAST & GO

×