Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sara i aida power point

269 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sara i aida power point

  1. 1. L’ALZHEIMER L’enfermetat de l’oblit
  2. 2. Que és l’alzheimer? <ul><li>És una enfermetat neurodegenerativa que es dona amb una manifestació de deteriorament i trastorns en la conducta del malalt. Es caracteritza per una pèrdua progressiva de la memòria </li></ul><ul><li>YouTube - Genética y Enfermedad de Alzheimer - INECO </li></ul>
  3. 3. Comparació d’un cervell normal i un afectat per l’alzheimer.
  4. 4. Per què s’anomena Alzheimer?
  5. 5. Símptomes <ul><li>Inhabilitat d’adquirir nous coneixements </li></ul><ul><li>Confusió mental, agressivitat, irritabilitat, canvis d’humor, trastorns del llenguatge. </li></ul><ul><li>Es perden les funcions biològiques que finalment porten a la mort. </li></ul>
  6. 6. Tractaments <ul><li>Vacuna </li></ul><ul><li>Tractaments farmacèutics </li></ul><ul><li>Intervenció psicosocial </li></ul><ul><li>Cures </li></ul>
  7. 7. SARA & AIDA <ul><li>Gràcies per la vostra atenció! </li></ul>

×