Taksonomi Bloom Dan Domain Krathwohl Oleh : Jolin Bin Taimin
TAKSONOMI DOMAIN KOGNITIF (BLOOM) –Benjamin Samuel Bloom <ul><li>Bidang kognitif : pengetahuan,fakta-fakta, perangkaan, te...
Peringkat Pengetahuan <ul><li>Tujuan : mengingat semula pelajaran yang telah dipelajari tanpa berlaku perubahan. </li></ul...
<ul><li>5. Contoh kata kerja : Labelkan, Senaraikan,  Nyatakan, Manakah,  Apakah, Berikan, dll. </li></ul><ul><li>6. C...
Kefahaman <ul><li>Arasnya tinggi sedikit daripada aras pengetahuan </li></ul><ul><li>Perkara penting : menterjemahkan, mem...
<ul><li>7. Ciri soalan : Memerlukan calon memahami fakta dan  menghuraikannya, memberi contoh atau  ilusitrasi dalam ...
Aplikasi <ul><li>Menggunakan pengetahuan / maklumat mujarat (abstrak ) untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk maujud (...
<ul><li>6. Ciri soalan : Memerlukan calon menyelesaikan masalah ‘non routine’ atau masalah baru. Ciri soalan adalah ‘pr...
<ul><li>Contoh soalan peringkat aplikasi </li></ul><ul><li>Cara baik untuk meminjam pensil dari rakan .. </li></ul><ul><ul...
 Analisis <ul><li>Merujuk kepada kebolehan menceritalan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada bebera...
Sintesis <ul><li>Menguji kebolehan calon mencantumkan , menggabungkan dan mengintegrasikan fakta-fakta/ idea-idea yang ber...
<ul><li>Contoh Soalan Peringkat Sintesis </li></ul><ul><li>Sabrina lahir pada 28 Febuari 1989. Tahun bilakah dia menduduki...
  Penilaian <ul><li>Menguji kebolehan calon </li></ul><ul><li>Membuktikan, menilaikan, mengesahkan, mengkritikan, memberik...
<ul><li>Contoh Soalan peringkat Penilaian </li></ul><ul><li>Pada pendapat anda mengapakah setiap kumpulan mestilah menghan...
Taksonomi Domain Afektif (Krathwohl) <ul><li>Bidang ini ialah mengenai perasaan, emosi, dan perkara yang kurang nyata dala...
<ul><li>Hierarki Kontinum afektif </li></ul><ul><li>i. Penerimaan(pemerhatian) </li></ul><ul><ul><li>1.Kesedaran </li></u...
 Penerimaan (Pemerhatian) <ul><li>Di peringkat ini, murid diberi rasa kesedaran mengenai adanya sesuatu fenomena dan rang...
<ul><li>Sambungan.. </li></ul><ul><li>Kategori ini terbahagi kepada tiga, iaitu : </li></ul><ul><ul><ul><li>Kesedaran </l...
 Membalas <ul><li>Apabila murid memberi nilai, atau menilai sesuatu benda, fenomena, atau tingkah, ia menghargai perkara-...
<ul><li>Tingkahlaku menghargai, atau memberi nilai di peringkat ini adalah atas dorongan dirinya sendiri dan komitmen kepa...
Penilaian <ul><li>Kebolehan membuat penilaian dan memberipengahrgaan terhadap sesuatu benda atau tingkah laku. </li></ul><...
<ul><li>Penilaian berdasarkan objektif </li></ul><ul><li>Objektif umum : menghargai karya orang lain, menunjukkan sikap ...
Organisasi <ul><li>Pelajar boleh mengorganisasikan/ mengaplikasikan nilai dalam organisasi </li></ul><ul><li>Dapat membez...
Perwatakan <ul><li>Perubahan tingkah laku pelajar selepas proses pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>Kategori p...
<ul><li>SEKIAN, TERIMA KASIH.. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

10,666 views

Published on

Published in: Technology, Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
615
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

 1. 1. Taksonomi Bloom Dan Domain Krathwohl Oleh : Jolin Bin Taimin
 2. 2. TAKSONOMI DOMAIN KOGNITIF (BLOOM) –Benjamin Samuel Bloom <ul><li>Bidang kognitif : pengetahuan,fakta-fakta, perangkaan, teori-teori, dan kefahaman. </li></ul><ul><li>Tujuan : Membina pemikiran kreatif </li></ul><ul><li>Peringkat-peringkat bidang kognitif </li></ul><ul><ul><li>Pengetahuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kefahaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintesis </li></ul></ul><ul><ul><li>Penilaian </li></ul></ul>
 3. 3. Peringkat Pengetahuan <ul><li>Tujuan : mengingat semula pelajaran yang telah dipelajari tanpa berlaku perubahan. </li></ul><ul><li>Objektif umum: supaya pelajar tahu fakta / pengetahuan </li></ul><ul><li>Objektif khusus : menyatakan , melabelkan, menuliskan. </li></ul><ul><li>Ciri soalan : memerlukan calon mengingat semula. Jawapan calon adalah menggunakan bahasa asal. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>5. Contoh kata kerja : Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah, Berikan, dll. </li></ul><ul><li>6. Contoh soalan : </li></ul><ul><li>Apakah maksud perkataan leka ? </li></ul><ul><li>A. Malas </li></ul><ul><li>B. Pandai </li></ul><ul><li>C. Sakit </li></ul><ul><li>D. Cuai </li></ul>
 5. 5. Kefahaman <ul><li>Arasnya tinggi sedikit daripada aras pengetahuan </li></ul><ul><li>Perkara penting : menterjemahkan, memberikan tafsiran, ekstrapolasi. </li></ul><ul><li>Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan dan menterjemahkan </li></ul><ul><li>Objektif umum :supaya memahami, menjelaskan, menterjemah, mentelaah </li></ul><ul><li>Objektif khusus : Menjelaskan, menerangkan, menulis semula, merumus </li></ul><ul><li>Jenis : Jelaskan , Bacakan, Bandingkan, Ringkaskan </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. <ul><li>7. Ciri soalan : Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau ilusitrasi dalam bahasanya sendiri. </li></ul><ul><li>8. Contoh kata kerja : Terangkan, jelaskan, Huraikan, Tukarkan, Mengapakah, dll. </li></ul><ul><li>9. Contoh soalan : </li></ul><ul><li>Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah. </li></ul><ul><li>Ali seorang murid yang nakal dan pemalas. Ibu bapa dan gurunya selalu menasihatinya tetapi usaha ibu bapa dan gurunya sia-sia. </li></ul><ul><li>A. Ada ubi ada batas </li></ul><ul><li>B. Bagai mencurah air di daun keladi </li></ul><ul><li>C. Ada undang di sebalik batu </li></ul><ul><li>D. Banyak udang banyak ragam </li></ul>
 7. 7. Aplikasi <ul><li>Menggunakan pengetahuan / maklumat mujarat (abstrak ) untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk maujud (konkrit) </li></ul><ul><li>Objektif umum : menggunakan </li></ul><ul><li>Objektif khusus : menggunakan, menyelesaikan, mengira </li></ul><ul><li>Jenis : bagaimanakah , berikan </li></ul><ul><li>Menekankan penggunaan kaedah, hukum, prinsip dan teori. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 8. <ul><li>6. Ciri soalan : Memerlukan calon menyelesaikan masalah ‘non routine’ atau masalah baru. Ciri soalan adalah ‘problem- solving’. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan. </li></ul><ul><li>7. Contoh kata kerja : Selesaikan, Binakan, Carikan, Tunjukkan, Kirakan,Demonstrasikan, dll. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Contoh soalan peringkat aplikasi </li></ul><ul><li>Cara baik untuk meminjam pensil dari rakan .. </li></ul><ul><ul><li>Lya, pinjam pensil kau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensil kau mana? Aku nak guna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lya,boleh saya pinjam pensil kamu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengambil tanpa meminta kebenaran. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Pilih jawapan yang betul bagi soalan yang bergaris. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Adakah sekolah kita memenangi pertandingan itu? </li></ul><ul><ul><li>Sekolah kita memenangi pertandingan itu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ya, sekolah kita memenangi pertandingan itu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ya, sekolah itu memenangi pertandingan itu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekolah kamu memenangi pertandingan itu. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. Analisis <ul><li>Merujuk kepada kebolehan menceritalan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian. </li></ul><ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><ul><li>Menaakul sebab dan musabab (akibat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahgian </li></ul></ul><ul><li>Objektif umum : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevanan fakta </li></ul><ul><li>Objektif khusus : Mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan dan menjelaskan struktur dan organisasi. </li></ul><ul><li>Contoh soalan : </li></ul><ul><ul><li>Yang manakah antara berikut tidak menjelaskan kriteria dengan betul? </li></ul></ul><ul><ul><li>Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja ? </li></ul></ul><ul><li>Kosa kata yang digunakan </li></ul><ul><ul><li>Bezakan, Bandingkan , Asingkan, Tafsirkan, Klasfikasikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebab. Mengapa?huraikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaakul </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencerakinkan. </li></ul></ul>
 11. 11. Sintesis <ul><li>Menguji kebolehan calon mencantumkan , menggabungkan dan mengintegrasikan fakta-fakta/ idea-idea yang berkaitan. </li></ul><ul><li>Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu. </li></ul><ul><li>Objektif umum : menulis karangan , mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya. </li></ul><ul><li>Objektif khusus : Menggabungkan, Mengubah, Mereka Cipta, Merancang, Menulis, Mencipta </li></ul><ul><li>Kosa kata yang popular digunakan : Gabungkan, Mereka Bentuk, Kumpulkan, Susunkan, Gubahkan, Karangkan  </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><ul><li>Mencadangkan, senaraikan beberapa cara anda boleh mengatasi masalah itu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencipta, Huraikan satu perncangan yang boleh membuktikan. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Contoh Soalan Peringkat Sintesis </li></ul><ul><li>Sabrina lahir pada 28 Febuari 1989. Tahun bilakah dia menduduki peperiksaan awam SPM? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>1999 </li></ul></ul><ul><ul><li>2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>2006 </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Susun semula baris-baris pantun di bawah supaya menjadi pantun yang lengkap. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Budi yang baik dikenang juga, </li></ul><ul><li>Gunung Daik bercabang tiga, </li></ul><ul><li>Hancur badan dikandung tanah, </li></ul><ul><li>Pulau Pandan jauh ke tengah. </li></ul><ul><li>______________________________, </li></ul><ul><li>______________________________ , </li></ul><ul><li>______________________________ , </li></ul><ul><li>______________________________ . </li></ul>
 13. 13.   Penilaian <ul><li>Menguji kebolehan calon </li></ul><ul><li>Membuktikan, menilaikan, mengesahkan, mengkritikan, memberikan pendapat sesuatu pernyataan dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu </li></ul><ul><li>Objektif umum : menimbangkan nilai, ketekalan dan kecukupan data. </li></ul><ul><li>Objektif khusus : menilai, membuat pertimbangan </li></ul><ul><li>Jenis : sejauh mana, menilaikan, apa pendapat anda </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><ul><li>Beri pendapat anda mengenai cerita tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah? </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Contoh Soalan peringkat Penilaian </li></ul><ul><li>Pada pendapat anda mengapakah setiap kumpulan mestilah menghantar nama ahli kumpulan mereka awal? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Supaya mereka dapat hadiah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menunjukkan mereka sangat berminat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiausaha sibuk pada bulan April nanti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerana hanya 80 nama pertama akan diterima. </li></ul></ul>
 15. 15. Taksonomi Domain Afektif (Krathwohl) <ul><li>Bidang ini ialah mengenai perasaan, emosi, dan perkara yang kurang nyata dalam sesuatu mata pelajaran. </li></ul><ul><li>Perasaan murid yang suka atau benci akan sesuatu mata pelajaran amat penting dalam pengajaran guru. </li></ul><ul><li>Perasaan afektif adalah lebih kekal dan mendalam kesannya daripada kebolehan kognitif. </li></ul><ul><li>Disusun oleh David R. Krathwohl,Benjamin S. Blom dan Bertam B. Masia. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Hierarki Kontinum afektif </li></ul><ul><li>i. Penerimaan(pemerhatian) </li></ul><ul><ul><li>1.Kesedaran </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Kesanggupan menerima </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Perhatian yang terkawal atau terpilih </li></ul></ul><ul><li>ii. Membalas </li></ul><ul><ul><li>1. Persetujuan pasif ketika membalas </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Kesanggupan membalas </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Kepuasan membalas </li></ul></ul><ul><li>iii . Menghargai </li></ul><ul><ul><li>1. Penerimaan sesuatu nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Lebih suka akan sesuatu nilai. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Komitmen (kepercayaan) </li></ul></ul><ul><li>iv. Organisasi </li></ul><ul><ul><li>1. Mengkonsepi sesuatu nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Mengorganisasi sesuatu nilai </li></ul></ul><ul><li>v. Perwatakan oleh sesuatu nilai atau kompleks nilai </li></ul><ul><ul><li>1. Set am </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Perwatakan </li></ul></ul>
 17. 17. Penerimaan (Pemerhatian) <ul><li>Di peringkat ini, murid diberi rasa kesedaran mengenai adanya sesuatu fenomena dan rangsangan; agar sanggup menerima dan memberi perhatiannya kepada fenonema, atau rangsangan itu. </li></ul><ul><li>Sesuatu pembelajaran murid mengenai perkara-perkara afektif yang membawa kepada satu sistem nilai. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Sambungan.. </li></ul><ul><li>Kategori ini terbahagi kepada tiga, iaitu : </li></ul><ul><ul><ul><li>Kesedaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesanggupan menerima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perhatian yang terkawal, atau terpilih </li></ul></ul></ul><ul><li>satu kontinum dari yang pasif, hinggalah ke peringkat kesanggupan menerima fenomena, atau rangsangan itu, hingggakan murid dapat mengarahkan perhatiannya kepada rangsangan yang dipilihnya. </li></ul>
 19. 19. Membalas <ul><li>Apabila murid memberi nilai, atau menilai sesuatu benda, fenomena, atau tingkah, ia menghargai perkara-perkara. </li></ul><ul><li>Di peringkat ini, tingkahlaku murid sudah stabil dan telah membentuk ciri-ciri kepercayaan, atau sikap. </li></ul><ul><li>Di sini yang dipentingkan bukan perhubungan nilai-nilai yang dihargai, tetapi perihal menyebatikan nilai-nilai, atau ideal tertentu dalam diri </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Tingkahlaku menghargai, atau memberi nilai di peringkat ini adalah atas dorongan dirinya sendiri dan komitmen kepada nilai yang dihargainya. </li></ul><ul><li>Kategori ini terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu : </li></ul><ul><ul><li>Penerimaaan sesuatu nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>Lebih suka akan sesuatu nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>Komitmen (kepercayaan) </li></ul></ul>
 21. 21. Penilaian <ul><li>Kebolehan membuat penilaian dan memberipengahrgaan terhadap sesuatu benda atau tingkah laku. </li></ul><ul><li>Berdasarkan penghayatan / nilai estetik. </li></ul><ul><li>Terdapat tiga kategori : </li></ul><ul><ul><li>Penerimaan- murid menginginkan sesuatu yang baik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemilihan – usaha memperolehi sesuatu nilai yang telah dipilih. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penglibatan </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Penilaian berdasarkan objektif </li></ul><ul><li>Objektif umum : menghargai karya orang lain, menunjukkan sikap menjawap soalan dan menunjukkan sikap kerjasama. </li></ul><ul><li>Objektif khusus : Berbincang dengan rakan dan dapat melapor dan mencadangkan. </li></ul>
 23. 23. Organisasi <ul><li>Pelajar boleh mengorganisasikan/ mengaplikasikan nilai dalam organisasi </li></ul><ul><li>Dapat membezakan nilai yang penting dan tidak penting </li></ul><ul><li>Objektif am : mampu mereka cipta </li></ul><ul><li>Objektif khusus : mampu menulis karangan </li></ul><ul><li>Kategori organisasi </li></ul><ul><ul><li>Tanggapan – kebolehan menilai kepada bentuk </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisasi – kebolehan menyatukan / mengaplikasikan nilai-nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem </li></ul></ul>
 24. 24. Perwatakan <ul><li>Perubahan tingkah laku pelajar selepas proses pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>Kategori perwatakan </li></ul><ul><ul><li>Set am- kebolehan mengekalkan nilai-nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>Perwatakan – disiplin diri, dapat menyelesaikan masalah-masalah. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>SEKIAN, TERIMA KASIH.. </li></ul>

×