Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendsvormers

9,224 views

Published on

Hoe de nieuwe consument zich informeert en de trend bepaalt

Published in: Business
 • Be the first to comment

Trendsvormers

 1. 1. Trendsvormers
 2. 2. Trendsvormers Hoe de nieuwe consument zich informeert en de trend bepaalt Het Trendsvormers-onderzoek is een initiatief van Sanoma Uitgevers in samenwerking met TNS NIPO en de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek is gezocht naar een voor communicatie en marketing bruikbaar profiel van de invloedrijke consument, de ‘opinion leader’ of ‘influential’ anno 2008. Het onderzoek heeft ook gekeken naar de informatiebehoefte en het mediagedrag van de invloedrijke consument. Het Trendsvormers onderzoek is in de periode mei/juni 2008 uitgevoerd onder ruim 2.050 respondenten.
 3. 3. Index 1. Waarom opinieleiders? 2. Word of Mouth 3. Impact van Trendsvormer 4. Wie is de Trendsvormer? 5. Resultaten Fashion 6. Mediagebruik: informatie- en inspiratiebronnen 7. Waar wordt over gepraat 8. Informatieverwerking 9. Trendsvormers digitaal 10. Tips en cases
 4. 4. Onderzoeksopzet Onderzoeksbureau TNS NIPO I.s.m. Universiteit van Amsterdam/ Prof. dr. Fred Bronner 2.050 respondenten Panel TNS NIPObase CAWI methode (Computer Web Interviewing) Veldwerk mei/ juni 2008
 5. 5. Is de Opinieleider nog relevant voor reclame en marketing ?
 6. 6. Word of Mouth Praten, informeren, adviseren en overtuigen van volgers door opinieleiders (Bronner & de Hoog, 2008) Word of Mouth wordt door veel consumenten als meer betrouwbaar gezien dan reclame (Chan & Mistra, 1990). Deze geloofwaardigheid maakt opinieleiders invloedrijk.
 7. 7. Méér bereik en méér geloofwaardigheid is de waarde van WoM
 8. 8. Van two-step naar Trendsvormer Klassieke theorie van opinieleiders Overtuigingskracht Word of Mouth Mediaconsumptie Informatiebehoefte E -Word of Mouth
 9. 9. FutureView ™ Bron: TNS NIPO
 10. 10. Wie informeert wie?
 11. 11. Wie is de Trendsvormer?
 12. 12. Wie is de Trendsvormer?
 13. 13. Nieuwe consument authenticiteit en originaliteit goed geïnformeerd en sterk betrokken individualistisch niet veel tijd sociaal bewust
 14. 14. Profiel Maatschappelijk bewust en sociaal verantwoord Kan en wil anderen overtuigen, is verspreider van de boodschap Is goed geïnformeerd en betrokken Wil graag nieuwe producten en diensten uitproberen Oorspronkelijkheid en authenticiteit zijn bepalend in het consumentengedrag Heeft een groot netwerk Individualistisch ingesteld en gaat efficiënt met schaarse tijd Geeft tips, adviezen, om aanbevelingen aan anderen Staat open voor verandering en is nieuwsgierig
 15. 15. Vragen: Hoe groot is de invloed? Welke bronnen ? Waar wordt over gepraat? Verwerking van verkregen informatie Welke rol speelt internet? Wat kunnen communicatie professionals met de resultaten?
 16. 16. Domeinen food fashion wonen wellness 15-65 jaar 15-65 jaar 15-65 jaar 15-65 jaar m/v vrouw m/v vrouw Trendsvormers zijn domein specifiek – interesse afhankelijk
 17. 17. Invloed van Trendsvormers
 18. 18. Kennis Hoeveelheid informatie die men aan anderen kan geven over de laatste trends en ontwikkelingen (% top two = heel veel / redelijk wat informatie)
 19. 19. Overtuigingskracht Overtuigingskracht (% top two = (zeer) waarschijnlijk)
 20. 20. Netwerk Aantal mensen dat minimaal 10 anderen heeft geïnformeerd in de laatste 12 maanden. Top 2 (10-25 mensen + >25 mensen)
 21. 21. Mediagebruik Fashion
 22. 22. Media imperatives – Fashion– Trendsvormers % Trendvolgers % Dagblad betaald Laag (tot 1 ¾ uur per week) 47 40 Midden (1 ¾ - 3 uur per week) 18 28 Hoog (3 uur of meer per week) 34 32 Dagblad gratis Laag (tot 15 min per week) 30 37 Midden (15-90 min per week) 40 35 Hoog (90 min of meer per week) 30 29 Tijdschriften Laag (tot 15 min per week) 22 35+ Midden (15-60 min per week) 27 33 Hoog (60 min of meer per week) 52+ 32 Uit de media imperative kan het algemeen gebruik van media worden afgeleid
 23. 23. Media imperatives – Fashion– Trendsvormers % Trendvolgers % Televisie Laag (tot 12 uur per week) 47 45 Midden (12-21 uur per week) 35 37 Hoog (21 uur of meer per week) 18 19 Radio Laag (tot 4 uur per week) 47 42 Midden (4-21 uur per week) 29 36 Hoog (21 uur of meer per week) 24 22 Internet Laag (tot 5 uur per week) 41 52 Midden (5-10,5 uur per week) 31 31 Hoog (10,5 uur of meer per week) 28+ 17 Uit de media imperative kan het algemeen gebruik van media worden afgeleid
 24. 24. Trendsvormers top 5 informatie- en inspiratiebronnen
 25. 25. Informatiebronnen Wonen Food Fashion Wellness 1 Winkels Winkels Winkels Winkels 2 Artikelen in Tv-programma’s Familie en vrienden tijdschriften Tv-programma’s 3 Artikelen in Internetsites over tijdschriften onderwerp Huis aan huis folders Familie en vrienden 4 Advertenties in Artikelen in tijdschriften Boeken Familie en vrienden tijdschriften 5 Internetsites over Artikelen in Geadresseerde Internetsites over onderwerp tijdschriften reclamefolders onderwerp
 26. 26. Inspiratiebronnen Wonen Food Fashion Wellness 1 Artikelen in Winkels Boeken Winkels tijdschriften 2 Artikelen in Geadresseerde tijdschriften Familie en vrienden reclamefolders Tv-programma’s 3 Internetsites van winkels/ fabrikanten Winkels Familie en vrienden Familie en vrienden 4 Artikelen in Advertenties in Internetsites over Familie / vrienden tijdschriften tijdschriften onderwerp 5 Internetsites over Artikelen in Tv-programma’s onderwerp tijdschriften Winkels
 27. 27. Informatie fashion Vraagstelling: hoe belangrijk zijn deze bronnen bij het bijblijven en informeren op het gebied van trends en ontwikkelingen op modegebied (top 2, heel belangrijk/belangrijk)
 28. 28. Inspiratie fashion Vraagstelling: hoe belangrijk zijn deze bronnen bij het opdoen van ideeen en suggesties, (inspireren) op het gebied van trends en ontwikkelingen op modegebied? (top 2, heel belangrijk/belangrijk)
 29. 29. Online steeds meer ook inspiratiebron Voorbeeld; online naast belangrijke informatiebron ook steeds belangrijker als inspiratiebron. Visual search/shopping op http://www.like.com
 30. 30. Waar wordt informatie* online gevonden**? *ontwikkelingen en trends op fashion gebied ** top 2 (altijd+meestal) Basis: ondervraagden die internet een belangrijke informatie- of inspiratiebron vinden EN er wel eens gebruik van maken
 31. 31. Waar praat men over? Trends en ontwikkelingen domein fashion
 32. 32. Wat doet men met verstrekte informatie? 18 Gedeeld met vrienden / familie 59 18 In praktijk gebruikt 27 22 Niet meteen iets mee gedaan, maar ga het in de… 25 27 Weet niet 13 2 Digitaal opgeslagen voor later gebruik 7 0 Via het internet verspreid / gedeeld met anderen 3 2 Bewaard 2 1 Anders 0 3 Geen informatie geraadpleegd 0 13 Niets mee gedaan 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Trends en ontwikkelingen domein fashion
 33. 33. Trendsvormers mediaplanning
 34. 34. Mediaplanning Fictief voorbeeld Weegfactor 1 Weegfactor Weegfactor 2 3
 35. 35. Print - bereik met gewicht Wonen Food 59% 58% 27% 53% vs 37% vs 31% vs 9% vs 45% Fashion 50% 16% vs 18% vs 7% Gelezen tijdschriften voor informatie, trends en ontwikkelingen over betreffende domein (afgelopen 12 maanden)
 36. 36. Digitaal - bereik met gewicht 23% 25% 15% vs 9% vs 5% vs 2% 37% 39% vs vs 18% 21% Site bezocht voor informatie, trends en ontwikkelingen over betreffende domein (afgelopen 12 maanden)
 37. 37. E - Word of Mouth
 38. 38. E – Word of Mouth (toekomstig)
 39. 39. Trendsvormers praktijk
 40. 40. Dialoog met ... Co-creatie Leveren van ideeën Consument wordt producent Mediaplanning Leveren van ideeën en content Word of Mouth Electronic WoM User generated content Versterken reclameboodschap
 41. 41. Informeren en sturen De Trendsvormer is adviseur en wegwijzer voor andere consumenten. De richting die hij aangeeft wordt mede bepaald door de informatie waarover hij zelf kan beschikken.
 42. 42. Online praten en luisteren
 43. 43. Storytelling De Trendsvormer deelt kennis graag met anderen . Bovendien kan hij als geen ander overtuigen. Maar waar praat hij over? Zorg voor communicatie met gesprekswaarde, zorg voor iets waarover gepraat wordt. 43
 44. 44. Storytelling 44
 45. 45. Informatie? meer, meer, meer ! Een advies dat via Word of Mouth de consument bereikt heeft in potentie meer impact dan recht-toe-recht-aan communicatie. Vanuit de expert- en adviesrol van de Trendsvormer is volledige informatie maar ook bijvoorbeeld tips en suggesties voor productgebruik relevant.
 46. 46. Innovator De Trendsvormer is een voorloper en staat positief tegenover vernieuwing. Bevestig in communicatie de koploperspositie. Benadruk innovatie en vooruitgang.
 47. 47. Op de hoogte blijven? http://www.researchblog.nl/ http://twitter.com/trendsvormers

×